Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Story Biodiversiteit: basisproduct of luxegoed?

Biodiversiteit: basisproduct of luxegoed? - Visiestuk werkgroep Metaforum Leuven van Katholieke Universiteit Leuven, november 2010
 
Zeer informatief, wetenschappelijk gebaseerd, Biodiversiteit multidisciplinair bekeken,  ook over o.a. Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten.
Publicatiedatum 14/07/2011
Betreffende URL http://www.kuleuven.be/metaforum/docs/pdf/wg_12_n.pdf
Bron Katholieke Universiteit Leuven, Metaforum Leuven

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding: Biodiversiteit in cijfers ............................................................................................................................ 3

A. Definitie en ontstaan van biodiversiteit ............................................................................................................ 3

B. Biodiversiteit in cijfers ...................................................................................................................................... 5

2. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten ................................................................................................................... 6

A. Functies van biodiversiteit: theorie .................................................................................................................. 6

I. Ecosysteemdiensten .................................................................................................................................... 6

II Biodiversiteit en ecosysteemdiensten .......................................................................................................... 7

III Het complementariteit- en selectie-effect ................................................................................................... 8

IV Patronen van verlies van ecosysteemfuncties bij biodiversiteitsverlies ...................................................... 8

B. Voorbeelden van de relatie tussen biodiversiteit en ecosysteemdiensten ...................................................... 9

I Het ondersteunend aspect van (agro-)ecosysteemdiensten........................................................................ 9

II Het regulerend aspect van ecosysteemdiensten ....................................................................................... 10

III Het producerend aspect van ecosysteemdiensten .................................................................................... 12

IV Socio-culturele ecosysteemdiensten .......................................................................................................... 14

3. De economische waardering van biodiversiteit ................................................................................................... 15

A. Wat is economische waardering? ................................................................................................................... 15

B. Waarderingsmethoden .................................................................................................................................. 16

C. Waarom is economische waardering van biodiversiteit nuttig? .................................................................... 17

4. Bedreigingen van biodiversiteit ........................................................................................................................... 18

A. Bedreigde biodiversiteit in cijfers ................................................................................................................... 18

I Globaal ....................................................................................................................................................... 18

II Vlaanderen ................................................................................................................................................ 19

B. Bedreigingsprocessen van biodiversiteit ........................................................................................................ 20

I Landgebruikswijzigingen en habitatfragmentatie ...................................................................................... 20

II Invasieve soorten ....................................................................................................................................... 21

III Vervuiling ................................................................................................................................................... 21

IV Overexploitatie .......................................................................................................................................... 22

V Klimaatsverandering .................................................................................................................................. 23

5. Een ethische dimensie ........................................................................................................................................ 23

6. Het juridisch kader inzake biodiversiteit .............................................................................................................. 25

A. Internationaal ................................................................................................................................................ 25

B. België.............................................................................................................................................................. 27

C. Evaluatie ......................................................................................................................................................... 27

7. Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................................................... 28

8. Referenties .......................................................................................................................................................... 30