Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

De Triple-O aanpak

Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer en gebiedsontwikkeling

De triple-O aanpak kent drie stappen die voor het gemak alle drie beginnen met de letter O. Dit zijn achtereenvolgens:

  • Stap 1: Ontdekken van de kracht en de mogelijkheden van het natuurlijk kapitaal
  • Stap 2: Overeenkomen. Samen met alle stakeholders de meerwaarde van het gebied in kaart brengen
  • Stap 3: Ontwikkelen. Meerwaarde kapitaliseren:business cases  ontwikkelen voor toekomstbestendige exploitatie en beheer van een gebied, waarin op een duurzame manier zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd.

 

Samen vormen ze de triple-O aanpak. Omdat ecosysteemdiensten als vanzelf het natuurlijk systeem verbinden met het sociaal-economische systeem, verenigt deze aanpak op een logische manier de drie P’s van people, planet en profit. Deze aanpak is daarmee zowel een uitdaging voor partijen die zich primair inzetten voor milieubeheer en duurzame ontwikkeling als voor degenen die primair sociale of economische belangen in het gebied behartigen.

 

De triple-O aanpak is daarom nauw verwant met de people, planet, profit (PPP) benadering. Het verschil is dat we in de triple-O aanpak focussen op duurzame gebiedsontwikkeling en hierin een vaste volgorde hanteren. We beginnen met  planet (het natuurlijk kapitaal) om daarna via  people (samen doen) uit te komen bij profit (business cases). In de triple-O aanpak is planet vertaald in het ontdekken van de kracht van en duurzaam benutten en goed laten functioneren van het natuurlijk kapitaal en van ecosysteemdiensten. People betekent hier het aantrekken en vasthouden van mensen en partijen met capaciteiten en ambities en het gezamenlijk overeenkomen en realiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden. Profitbetekent hier het realiseren van nieuwe baten of verdienmogelijkheden in een gebied.

 

Download hier een brochure over Triple O, gemaakt door een breed samenwerkingsverband van adviesbureaus, in opdracht van het ministerie van IenM.