Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Werkplan droomsessies

Start: afspraken en afbakening

Om te beginnen wordt het doel gezamenlijk afgebakend en worden afspraken gemaakt over de rol van de deelnemers. Duidelijk moet zijn welke verwachtingen de deelnemers van het proces mogen hebben. Dit betekent ook dat duidelijk is met welk mandaat het proces van start gaat. Ofwel: welke status hebben de resultaten? Wat gebeurt hiermee?

 

Diensten in kaart brengen

Door aanwezige diensten die het gebied levert in kaart te brengen ontstaat een beeld van de huidige situatie. Dit maakt duidelijk of alle belangen ook vertegenwoordigd zijn. Zo niet, dan kunnen aanvullende deelnemers worden gezocht. Elkaar versterkende of juist beconcurrerende diensten kunnen bijvoorbeeld op een kaart of satellietfoto zichtbaar worden gemaakt. Deze stap kan bijvoorbeeld met een ecoloog worden gezet, die ook deelneemt aan het BAP team.

 

Dromen / Ideeën genereren

Op basis van de in potentie aanwezige diensten wordt de deelnemers in een eerste bijeenkomst gevraagd te dromen over de toekomst. Laat hierbij bestaande beleidskaders, wetgeving of andere hindernissen zoveel mogelijk buiten beeld. Het gaat eerst om wat mensen willen; het kunnen komt later aan de orde.

 

Praktische informatie over zo’n ‘droomsessie’ vindt u in het hier

 

Ideeën structureren

Het BAP team analyseert de ideeën van de deelnemers aan de droomsessie en brengt structuur aan door doelen van activiteiten te onderscheiden. De doelen en activiteiten worden daarbij ook getoetst op haalbaarheid en duurzaamheid (kunnen de diensten op een duurzame wijze worden gebruikt?).

 

Prioriteiten stellen, trekkers en middelen identificeren

Tijdens een tweede sessie wordt de deelnemers gevraagd om de verschillende doelen en activiteiten te prioriteren, worden trekkers voor de verschillende activiteiten geïdentificeerd en de benodigde middelen in kaart gebracht. De haalbaarheid wordt nu duidelijk.

 

Praktische informatie over deze tweede bijeenkomst vindt u in het hier

 

Streefbeeld opstellen

Op basis van de ideeën en doelen die de eindstreep hebben gehaald wordt een gewenst (of gedroomd) toekomstbeeld geschetst waarover de deelnemers enthousiast zijn. Dit toekomstbeeld, het ‘wenkend perspectief’, is in verhalende vorm opgeschreven waardoor het voor iedereen leesbaar en invoelbaar is. Dit streefbeeld (of visie) speelt een belangrijke rol in de communicatie rond het BAP en geeft richting aan het BAP. Het zorgt voor samenhang tussen en versterking van afzonderlijke projectvoorstellen. Hierdoor wordt de kans op draagvlak en financiering groter.

Lees ook: Stukjes droombeeld Leiden