Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Kiezen

Voor welke aanpak kunt u het beste kiezen bij de ontwikkeling van het BAP? Is het nodig om alle betrokkenen in een gebied bij het proces te gebruiken of kunt u het zelf? Welke aanpak u ook kiest, probeer altijd verbindingen te leggen (met biodiversiteit, met andere belanghebbenden, met andere initiatieven) en samen te werken!

Een gebied ontwikkelen

Wanneer uw BAP betrekking heeft op een gebied waarin verschillende diensten van biodiversiteit worden benut, dan is een participatieve aanpak de beste weg. U krijgt immers met verschillende belangen en belanghebbenden te maken. Door deze actief te betrekken zal het draagvlak voor het BAP groter zijn en staat u er niet alleen voor. In overleg met de ‘gebruikers’ in het gebied kijkt u welke waarde biodiversiteit nu heeft en hoe zij de toekomst van het gebied zien. Welke diensten zou het gebied over 20 jaar moeten leveren? Voor wie? Valt dit te combineren? Wat betekent dit voor de biodiversiteit? Een streefbeeld kan bijvoorbeeld worden ontwikkeld door middel van droomsessies. In Nederland zijn hiermee al op diverse plekken ervaringen opgedaan. Lees meer over het opzetten van een BAP voor een gebied .

Een specifieke dienst benutten

Wilt u aan de slag met biodiversiteit omdat u een specifieke functie van biodiversiteit wilt benutten? Zoals het wegvangen van fijn stof of het benutten van het waterbergend vermogen van de natuur? Dan is een participatieve aanpak met droomsessies niet altijd zinvol. U schrijft uw BAP dan gericht op de betreffende functie van biodiversiteit en zoekt daar andere belanghebbenden en deskundigen bij (wie is nog meer gebaat bij het wegvangen van fijn stof? Wie weet welke vegetatie zich daarvoor het beste leent?). Lees meer over het opzetten van een BAP voor het benutten van een specifieke dienst.

Praktische stappen

Hoe nu concreet aan de slag met een gebied of dienst? Stappenplan