Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Overtuigen

Veelal wordt biodiversiteit geassocieerd met biodiversiteitproblemen, zoals het uitsterven van soorten in tropische regenwouden. De link met de natuur dichtbij huis, in de eigen stad, wordt veelal niet gelegd. Om voldoende draagvlak voor een BAP te generen moet de relatie tussen biodiversiteit en maatschappelijk welbevinden onder de aandacht worden gebracht. Een BAP gaat vooral over die leef- en werkomgeving. Om doelgroepen te interesseren voor een BAP is het zaak om de relatie tussen biodiversiteit en maatschappelijk welbevinden onder de aandacht te brengen. Daarvoor zijn verschillende benaderingen beschikbaar. Welke argumenten de meeste overtuigingskracht hebben is nog geen uitgemaakte zaak. Het onderwerp is in beweging. Toenemende maatschappelijke bewustwording zorgt voor nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden om doelgroepen aan te spreken.

In alle gevallen bevat een overtuigende boodschap drie elementen: de boodschap moet kansen bieden om iets aan te pakken, moet een praktisch handelingsperspectief bieden, en moet toegespitst zijn op de persoon (voor jou!). (Waarom zou ik iets doen, wat kan ik doen, en hoe doe ik het)

Hieronder kunt u tips lezen om de belangrijkste doelgroepen aan te spreken en te overtuigen.   

Burger

“Biodiversiteit draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving”

Het feit dat soorten uitsterven en natuurgebieden verloren gaan is bij de meeste mensen bekend. Echter, een negatieve boodschap met 'onheilstijdingen' lijdt bij burgers veelal tot apathie.

Laat mensen stil staan bij het feit dat biodiversiteit ook een belangrijke rol in hun directe leefomgeving vervult. Dit biedt kansen om mensen direct te betrekken bij de uitvoering van een BAP. Het gaat tenslotte over de wijk, waarin zij wonen, het park waar de kinderen spelen, of het buitengebied waar gerecreëerd wordt.

Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving biedt een positieve boodschap. Hierbij telt niet zozeer het biodiversiteitsbehoud op zich, maar veeleer het goede gevoel dat de verbetering van de leefomgeving samen kan gaan met een versterking van de biodiversiteit.

Lees ook: Tips om burgers te betrekken en overtuigen

Bedrijven

“Investeringen in de directe omgeving is goed voor de arbeidsproductiviteit en het groene imago van een bedrijf”

Om bedrijven en ondernemers te overtuigen moet meer nadruk liggen op de zakelijke argumenten om in biodiversiteit te investeren. Denk daarbij aan aantrekkelijke winkelstraten, natuurlijke plaagregulatie bij boeren, ontspanningsmogelijkheden voor werknemers, het verhogen van de arbeidsproductiviteit, energiebesparing en een goed bedrijfsimago.

Voor bedrijven is het investeren in de directe omgeving ook een kans om de relatie met bewoners aan te halen en een positief imago op te bouwen. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds bepalender voor het imago van een bedrijf. Consumenten houden hier steeds meer rekening mee bij aankoopbeslissingen.

Lees ook: Tips om bedrijven te betrekken

Overheden

 “Investeren in biodiversiteit is meerdere beleidsdoelstellingen in één keer realiseren”

Het rendement van maatschappelijke investeringen door lokale overheden en maatschappelijke organisaties kan omhoog wanneer rekening wordt gehouden met de diensten die een gebied levert. Door het opstellen van een BAP kunnen beleidsmakers meerdere beleidsdoelstellingen tegelijk realiseren. Zo biedt een BAP kansen om:

  • de zelfredzaamheid van burgers te vergroten;
  • leefbare, veilige wijken te realiseren;
  • een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren;
  • zodoende werkgelegenheid te creëren;
  • gebieden te beschermen tegen klimaatverandering (klimaatadaptatie);
  • het unieke karakter van het gebied te versterken;
  • de verbinding met het achterland te verbeteren.

Lees ook: Tips om lokale overheden te betrekken