Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Tips om burgers te betrekken en te overtuigen

Om mensen tot actie of gedragsverandering aan te zetten moet de boodschap worden gekoppeld aan een oproep om iets te doen. Bied mensen een concreet handelingsperspectief  aan, waarbij ook het resultaat zichtbaar moet zijn. Als mensen ergens concreet aan bijdragen is het resultaat vaak snel zichtbaar (knotten van wilgen, opknappen van een wijk); bij gedragsverandering of langdurige processen is dit minder duidelijk en zal aan de informatiebehoefte van mensen voldaan moeten worden. Men wil weten of hun inspanning resultaat heeft (bijvoorbeeld toenamen in lucht- of waterkwaliteit).

In een BAP moet van te voren duidelijk zijn:

  • Wat het belang is voor de doelgroep(en); waar worden ze positief door verrast?
  • Wat wordt van de doelgroep(en) concreet gevraagd; waaraan kunnen zij bijdragen?
  • Op welke wijze wordt inzicht geboden in de resultaten; wat is de communicatiestrategie?

Kies een handelingsperspectief dat tot concrete actie kan aanzetten. Het kan nuttig zijn om via een doelgroepen analyse onderscheid te maken in groepen die kunnen meedenken, kunnen meewerken, of die alleen geïnformeerd willen worden. Hierop moet de wijze van communicatie worden aangepast. 

Ambassadeursoorten

Eén succesvolle benadering is het inzetten van ambassadeursoorten voor biodiversiteit. Dit zijn planten- en diersoorten die kenmerkend zijn voor een bepaalde gemeente, streek of voor de bebouwde omgeving. Ambassadeursoorten zijn een leuke en effectieve manier om bij een groot publiek aandacht te vragen voor biodiversiteit. Veel gemeenten hebben hier al positieve ervaringen mee. Lees hier meer over ambassadeursoorten

Verdere tips om burgers te betrekken en overtuigen

  • Houd de boodschap persoonlijk en dichtbij.
  • Benadruk (ook) de positieve waarde van biodiversiteit.
  • Beleven is beter dan informeren!
  • Maak (ook) gebruik van guerrillamarketing en sociale media.
  • De aandacht die via de reguliere informatiekanalen wordt besteed aan biodiversiteit is zeer beperkt. Gebruik lokale media om een project te promoten. Denk aan lokale kranten, lokale TV zenders en uitgaanskranten.

Lees meer over de verschillende doelgroepen van biodiversiteitscommunicatie