Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Tips om de lokale overheden te betrekken

  • Bedenk van te voren welke belangen de overheid kan hebben bij het opstellen van een BAP. In welke voordelen van een BAP is degene die u wilt overtuigen waarschijnlijk geïnteresseerd gezien zijn/haar functie? Een BAP kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in het opstellen van een bestemmingsplan, maar ook bij het leefbaarder maken van wijken, of het tegengaan van luchtvervuiling (fijn stof problematiek).
  • Laat zien hoe een BAP meerdere beleidsvelden tegelijk kan bedienen. Hierdoor zal het draagvlak voor investeringen groeien.
  • Overtuig leidinggevenden door ook economische aspecten te benadrukken: bijdragen aan een duurzame economie, creëren van werkgelegenheid, terugdringen van zorgkosten, versterken vestigingsklimaat. Laat zien wat het rendement is van investeren in het BAP. Kwalitatief en war mogelijk kwantitatief.
  • Laat zien wie in de gemeente nog meer meedoet: Doet het bedrijfsleven mee? Zijn bewonersgroepen betrokken? Zijn zorginstellingen geïnteresseerd?
  • Laat zien wat anderen investeren in het actieplan: Wat zijn bedrijven bereid te doen, wat burgers? De overheid kan niet achterblijven!
  • Laat zien hoe het BAP leidt tot positieve PR voor de gemeente of de provincie. Wat is de uitstraling naar buiten? Hoe wordt deze zo goed mogelijk benut?
  • Gebruik de presentatie of het filmpje van de website om collega’s te overtuigen.
  • Gebruik voorbeelden uit andere provincies en gemeenten.

 

Lees meer over de verschillende doelgroepen van biodiversiteitscommunicatie