Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Realiseren

Wanneer u het BAP gaat uitvoeren is het belangrijk om successen te vieren. Daarnaast zult u de voortgang moeten monitoren en het resultaat evalueren.

Eerst het laaghangend fruit

Het BAP heeft mogelijk geresulteerd in een groot aantal activiteiten dat kan worden opgepakt. Sommige activiteiten zullen duurder zijn dan andere en de politieke haalbaarheid kan verschillen. Start met activiteiten die zowel kostentechnisch als politiek goed haalbaar zijn (het laaghangende fruit). De kans bestaat dat door succesvolle afronding van deze activiteiten het politiek draagvlak voor andere activiteiten groeit. Zodoende komen ook deze binnen handbereik.

Successen vieren

Om de kring van enthousiaste mensen zo groot en actief mogelijk te houden is het vieren van gezamenlijke successen een beproefd middel. Zorg voor een afronding van de ideeënfase door bijvoorbeeld het streefbeeld en acties te presenteren op een bijeenkomst met burgers, bedrijven en bestuurders. Commitment van bestuurders om de bereikte resultaten op te pakken is een goed startpunt voor de uitvoering.

Voor deelnemers aan het BAP proces is het stimulerend om te horen hoe het verdere leven van ‘hun’ BAP verloopt. Niets werkt zo aanstekelijk als een geslaagd project met vrolijke mensen. De energie die hiervan afstraalt kan anderen ook enthousiast maken en aanzetten om het stokje dat u aanreikt elders over te nemen.

Lees ook: Brabantse parels van Biodiversiteit

Lees ook: Ervaringen uitwisselen via stedenbanden

Monitoren en evalueren

In handboeken wordt het belang van monitoring en evaluatie benadrukt. In de praktijk worden deze aspecten vaak verwaarloosd. Vanwege het participatieve karakter van het BAP ligt betrokkenheid van de deelnemers aan het BAP proces bij het bewaken van de voortgang en evaluatie voor de hand.

Maak in het BAP duidelijk wie wat monitort en op welke manier. De coördinatie ligt bij voorkeur bij het BAP-team. Het actief houden van dit kleine team van enthousiaste mensen is dus van belang. Een jaarlijkse bijeenkomst (op locatie!) om de uitkomsten van het BAP te bekijken en te bespreken is een manier om mensen betrokken te houden én om de uitvoering van het BAP dicht bij de uiteindelijke gebruikers van het gebied te houden.

Het monitoren van de voortgang van projecten is relatief eenvoudig (lopen we op schema met de geplande activiteiten?). Monitoren van de biodiversiteit of de ecosysteemdiensten in een gebied is moeilijker.

Bevraag de gebruikers van ecosysteemdiensten over de stand van zaken. Worden de geplande diensten inderdaad geleverd en zijn er trends waarneembaar? Daarnaast kan input worden gevraagd van deskundigen. Deze kunnen zich binnen de belanghebbenden zelf bevinden (denk aan waterschappen als het gaat om waterkwaliteit), maar ook daarbuiten (stadsecologen, etc.).

De resultaten voor de biodiversiteit kunt u vergelijken met landelijke of lokale doelstellingen van het biodiversiteitsbeleid. Lokale natuurwerkgroepen, eventueel ondersteund door een specialist, kunnen hierbij ondersteunen.