Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Training Biodiversiteit in Actie

leren arrangeren van groene initiatieven!

Deze training van twee dagen vindt plaats in december, januari en februari op vier verschillende locaties in het land. Het is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het programma NME, LvDO, CREM en IVN.

Schrijf je nu in!

Waar gaat de training over?

Een Biodiversiteit Actieplan (BAP) is een manier om maatschappelijke belangen met ‘groen’ te verbinden. Denk hierbij aan gezondheid, vestigingsklimaat en sociale cohesie. In verschillende steden wordt deze manier van werken al met succes gebruikt om de leefomgeving te verduurzamen. Een BAP is een instrument waarmee je belanghebbenden kunt betrekken bij hun omgeving. Samen de dromen voor een gebied realiseren, initiatieven verbinden en gebruik maken van de energie in de samenleving. De rol die biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het gebied (kunnen) vervullen staat hierbij centraal.

Tijdens deze tweedaagse training (verspreid over twee maanden) leer je in een interactieve setting:

  • hoe biodiversiteit en de ecosysteemdiensten (bijv. waterberging, recreatie in het landschap en voedsel) kan benutten om maatschappelijke doelen te realiseren;
  • hoe je op lokaal niveau partijen enthousiast kunt maken om samen aan de slag te gaan in eigen leefomgeving;
  • hoe je ideeën vertaalt naar concrete, gezamenlijke actie en daarvoor financiering en (bestuurlijk) draagvlak creëert.

Voor wie is deze training?

De training is gericht op aanjagers, verbinders en arrangeurs.’Not for profit’-organisaties die lokale acties kunnen initiëren en ondersteunen bij het proces van ‘wild idee naar samen aan de slag’. Zoals NME-professionals, ‘groene’ gemeenteambtenaren en gebiedsbeheerders en –ontwikkelaars, welzijns- en gezondheidswerkers, mensen uit de onderwijswereld en mensen van platforms voor lokale duurzaamheid. Deze lokale ‘organisaties zijn bij uitstek geschikt om anderen wegwijs te maken in de lokale netwerken rond natuur en biodiversiteit. Zij kunnen laten zien welke rol biodiversiteit kan spelen in een duurzame leefomgeving en groene economie.

Wat leert u?

Tijdens de training leert u hoe u uw rol van aanjager, verbinder en arrangeur verder kunt versterken voor het gezamenlijk uitvoeren van lokale groene initiatieven. U leert hoe u lokale belangen bij elkaar brengt, hoe u partijen in beweging zet om gezamenlijk een duurzaam gebruik van biodiversiteit en maatschappelijke doelen te realiseren.

Bovendien leert u:

  • welke rol ecosysteemdiensten in een gebied spelen;
  • welke waarde deze diensten (kunnen) hebben voor lokale belanghebbenden;
  • hoe u belanghebbenden in een gebied bij elkaar kan brengen;
  • hoe u samen een gedeelde visie voor een gebied kunt ontwikkelen;
  • hoe deze visie kan worden vertaald in een biodiversiteit actieplan;
  • hoe dit plan kan bijdragen aan het behalen van maatschappelijke doelen

En vooral: leert u van elkaars ervaringen.

Kijk voor meer informatie over BAP op www.biodiversteitactieplan.nl Hier vindt u ook de korte animatie: 10 goede redenen voor een 'Biodiversiteit Actieplan’.

Inhoud training

Tijdens de eerste trainingsdag gaan we in op de kansen die lokale ‘groene’ actie biedt en wat hiervoor nodig is. Aan de hand van praktijkcases, verteld door praktijkmensen. Ook verkennen we de mogelijkheden van de verschillende participatiemethodieken, zoals ‘droomsessies’ en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. U raakt wegwijs in de online handleiding Biodiversiteit Actieplannen die speciaal voor dit doel ontwikkeld is.

Aan het einde van de eerste trainingsdag krijgt u de opdracht om een casus te kiezen en uit te werken. Dit is een bestaand gebied of initiatief  waar u de biodiversiteit en ecosysteemdiensten wilt gaan versterken door middel van een BAP-proces.  

Tijdens de tweede trainingsdag gaan we actief aan de slag met een eigen casus en werken we aan een opzet van een biodiversiteit actieplan die u kunt presenteren en mogelijke opdrachtgevers. Individueel en in groepen.

Aan het einde van de training zullen aan de hand van weloverwogen criteria samen met andere deelnemers twee kansrijke BAP pilots worden uitgekozen voor verdere begeleiding.

Waar en wanneer?

Locaties - data 1stetrainingsdag

Amsterdam, 11 december 2012

Amersfoort, 13 december 2012

Zwolle, 17 december 2012

Den Bosch, 16 januari 2013

Locaties – data 2detrainingsdag

Amsterdam, 22 januari 2013

Amersfoort, 24 januari 2013

Zwolle, 30 januari 2013

Den Bosch, 27 februari 2013

Inschrijven

Aan de training zijn geen kosten verbonden. U krijgt met deze training de kennis, vaardigheden en een netwerk van ervaringsdeskundigen ter beschikking om aan de slag te kunnen. Wij verwachten van deelnemers dat u in staat bent en bereid om na de training zelf actief initiatieven voor biodiversiteit te gaan ondersteunen. Om aan te melden kunt u een mail met uw contactgegevens, gewenste trainingslokatie en motivatie om deel te nemen sturen naar bovenstaande emailadres. Gezien het beperkte aantal plaatsen, krijgen bij een teveel aan inschrijvingen, maatschappelijke organisaties en lokale overheidsorganisaties uit de regio voorrang.

Er is plaats voor circa 25 personen per training, dus schrijf je snel in, want vol = vol.

Exacte locatie & aanmelden Amsterdam

Exacte locatie & aanmelden Amersfoort

Exacte locatie & aanmelden Zwolle

Exacte locatie & aanmelden Den Bosch

Voor overige vragen: Natasja Hulst via n.hulst(at)crem.nl.

Door wie?

De trainingen worden verzorgd door ervaren trainers die al jaren actief zijn op het raakvlak van biodiversiteit en maatschappij.

Natasja Hulst is Unit Coördinator Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen bij CREM. Natasja heeft zowel binnen als buiten Nederland veel trainingen gegeven over hoe je stakeholders betrekt bij het waarderen en ontwikkelen van een duurzame en groene leefomgeving. Daarnaast houdt ze zich bezig met de relatie tussen economische activiteiten en biodiversiteit en ecosysteemdiensten, ofwel ‘biodiversiteit en bedrijfsleven’ en adviseert onder andere de overheid op dit gebied. Ze leidde diverse communicatieprojecten over biodiversiteit en ecosysteemdiensten en stond aan de wieg van de Coalitie Biodiversiteit 2010. Daarnaast is ze betrokken geweest bij meerdere projecten omtrent stedelijke biodiversiteit in Nederlandse en Europese steden. Bijvoorbeeld in 2010 het project 'Wilde Plannen voor een levend Leiden' en het project Groene School leeft! In 2012 ontwikkelde ze de digitale handreiking www.biodiversiteitactieplan.nl.


Luc Adolfse is een ervaren communicatieadviseur en eigenaar van Samenm@ - Samen met Advies. Luc is analystisch én praktisch. Duurzaamheid en de netwerksamenleving zijn terugkerende thema’s in zijn werk. Voor Taskforce Biodiversiteit was hij ontwikkelaar van het advies aan de regering over het realiseren van een gezamenlijke netwerkcampagne Biodiversiteit van bedrijven, NGO’s en overheden.Hij was voor de provincie Brabant jarenlang trekker van de biodiversiteitscommunicatie en organiseerde onder meer een EU-conferentie ‘Regions as champions for biodiversity’.


Annelien van Meer heeft ruimte trainingservaring en is gespecialiseerd in het werken met en voor verschillende stakeholders. Zij werkt zowel voor gemeenten en non-profit organisaties als voor het bedrijfsleven en kan goed verbanden leggen en bruggen bouwen tussen verschillende sectoren en actoren. In 2010 en 2011 heeft Annelien verschillende trainingen gegeven aan natuur- en milieuorganisaties en gemeenten die wilden samenwerken met private partijen o.a. 'Leren arrangeren met bedrijven'. Voorts was Annelien betrokken bij het project ‘Wilde plannen voor een Levend Leiden’ waarin een communicatiecampagne en prijsvraag Wilde Weelde werd opgezet omtrent biodiversiteit in en om de stad Leiden.’

Deze training wordt georganiseerd door CREM en IVN in opdracht van het ministerie van I&M en NME programma en LvDO

CREM is een bureau voor duurzame ontwikkeling. Door middel van praktisch onderzoek en advies voor overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties draagt CREM bij aan een duurzame samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en aandacht voor de Nederlandse footprint in het (verre) buitenland zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. CREM richt zich ook op het thema biodiversiteit en de maatschappelijke diensten die hiermee samenhangen. Meer informatie is te vinden op www.crem.nl

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met ongeveer twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl