Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Welke mogelijke partners zijn er?

Burgers: Burgers kunnen een interessante partner zijn voor samenwerking, bijvoorbeeld door ze te laten meedenken over de ontwikkeling van hun wijk. Bijvoorbeeld door middel van een prijsvraag. Daarnaast kunnen burgers als vrijwilliger belangrijk werk verrichten bij natuurorganisaties en kunnen ze bijdragen aan de biodiversiteit in de omgeving. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan biodiversiteit in (volks)tuinen. Bewoners van het buitengebied kunnen invloed uitoefenen op de biodiversiteit rond de erven en eigen gebouwen.

Lees ook: Burgers interesseren

 

Lokale Natuur- en Milieucentra: hebben toegang tot kennis en beschikken vaak over een groot netwerk van mensen die zich in willen zetten voor natuur en milieu.

 

Lokale maatschappelijke organisaties: voor de hand liggende organisaties zijn buurt- of wijkverenigingen, maar het kunnen ook actiegroepen zijn die rond een lokaal thema ontstaan zijn.

 

De stadsecoloog: sommige gemeenten hebben een stadsecoloog in dienst die goed op de hoogte is van de biodiversiteit in en rond de gemeente en van het beleid te plaatse. Deze is dus goed in staat om de haalbaarheid van initiatieven te toetsen en kan de weg wijzen naar de juiste instanties voor bijvoorbeeld vergunningen of specifieke kennis. als er geen stadsecoloog is zal er in ieder geval een afdeling zijn op het gemeentehuis waar natuur onder valt.

 

Bedrijfsleven: Het lokale bedrijfsleven is vaak georganiseerd in verenigingen die zich ook inzetten voor het bredere algemene belang (businessclubs, rotary, lions clubs). Biodiversiteit kan bovendien bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. In de recreatiesector is de biodiversiteit vaak onderdeel van het product. Ondernemers in deze sector kunnen dan interessante partners zijn voor initiatieven op het gebied van biodiversiteit.

 

De gemeente: De gemeente kan een waardevolle partner zijn om de benodigde ruimte voor activiteiten te creëren en obstakels uit de weg te nemen. Bijvoorbeeld door via het ruimtelijk ordeningsbeleid ruimte beschikbaar te stellen voor de versterking van biodiversiteit. De bijdrage aan biodiversiteit kan worden geïntegreerd in nieuwbouw, wijkrenovatie, bedrijventerreinen, stedelijk waterbeheer e.d. Gemeenten die al actief zijn op het gebied van biodiversiteit kunnen daarnaast als voorbeeld dienen. Denk aan de gemeenten Leiden en Amersfoort en diverse gemeenten in Noord-Brabant.

 

De provincie: De Provincie speelt een belangrijke rol als gebiedsregisseur. Ze kan een belangrijke samenwerkingspartner zijn als het gaat om het verduurzamen van bedrijventerreinen. Een aantal provincies (zoals Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland) voert een actief beleid op het gebied van biodiversiteit. Dit kan ruimte bieden voor het inbrengen van nieuwe ideeën.

Lees ook: Samenwerking BAP Leiden en omgeving

Lees ook: Voorbeelden van groene samenwerkingspartners