Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Voorbeelden van groene samenwerkingspartners

Interessante partners voor samenwerking zijn bijvoorbeeld:

 

 • IVN Natuur- en milieueducatie (www.ivn.nl).IVN Natuur- en milieueducatie draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Vrijwilligers zijn het hart van IVN. Met hun activiteiten werken zij aan bewustwording over natuur, milieu en landschap en bereiken hiermee ze ongeveer twee miljoen Nederlanders per jaar. Dat gebeurt met natuurexcursies, cursussen, tentoonstellingen en opleidingen. Er zijn zo’n 170 lokale IVN afdelingen.
  De aandacht van IVM in natuur- en milieueducatie gaat uit naar duurzame recreatie, klimaat & energie, gezondheid, duurzaam voedsel en water.

 

 • De Natuur en Milieu Federaties (www.natuurenmilieufederaties.nl)
  De Natuur- en Milieufederaties zetten zich in de 12 provincies in als ambassadeurs van natuur, milieu en landschap. Hun missie is om Nederland mooier, gezonder en duurzamer te maken. Hun rol is die van provinciaal belangenbehartiger, adviseur en kennisspecialist voor natuur, milieu en landschap. Ook spelen ze een belangrijke rol als intermediair tussen burgers en overheid. Ze doen hun werk samen met meer dan 1000 aangesloten organisaties en duizenden vrijwilligers.

 

 • Landschapsbeheer Nederland (www.landschapsbeheer.nl)
  Landschapsbeheer Nederland is een maatschappelijke organisatie, die in samenwerking met partners, zorg draagt voor een kwalitatief en kwantitatief duurzaam landschap, met vanzelfsprekende aandacht voor erfgoed en biodiversiteit, als ruimte om te werken, te wonen, te recreëren en te verblijven.

 

 • Provinciale landschappen (www.de12landschappen.nl)
  De 12 provinciale Landschappen komen op voor de belangen van natuur en landschap in de provincie. Ze werken op landelijk niveau samen in ‘De 12 Landschappen’.