This Folder is not approved Communicatieopgaven: wat wil je bereiken?

Wat is een communicatieopgave
Communiceren doe je met een reden: je wilt wat bereiken. Op deze site gaan wij er vanuit dat je communiceert om uitvoering te geven aan jouw beleid, missie of doelstelling op het gebied van biodiversiteit. De vraag is met wat voor soort boodschap je dat het beste doet? Om scherpte te krijgen in je communicatie is het verstandig eerst vast te stellen wat je communicatieopgave is, wat je met andere woorden precies wilt bereiken. Wij onderscheiden vier soorten opgaven voor biodiversiteitcommunicatie:

Communicatieopgave 1: begripsbekendheid van biodiversiteit
Communicatie heeft in dit geval tot doel om het begrip biodiversiteit beter voor het voetlicht te brengen. Je wilt de zichtbaarheid, bekendheid en het maatschappelijk bewustzijn van biodiversiteit & natuurlijke hulpbronnen vergroten. In je boodschap kun verschillende accenten aanbrengen en inzetten op:

 • bekendheid en begrip van biodiversiteit vergroten
 • urgentiebeleving bevorderen
 • bewustzijn van maatschappelijk perspectief en kansen vergroten
 • bevorderen dat biodiversiteit leeft in de maatschappij

De Nederlandse overheid ontwikkelde met dit doel een kernboodschap biodiversiteit. Deze kan misschien ter inspiratie dienen. Klik hier om meer over de kernboodschap biodiversiteit te lezen.

Communicatieopgave 2: bewustwording en activering voor biodiversiteit
Vanuit deze opgave ga je een stap verder in je communicatie. Het gaat niet alleen om bekendheid van het begrip biodiversiteit. Je wilt met je boodschap ook bijdragen aan de bewustwording en activering van doelgroepen rondom het thema biodiversiteit. Ook hier geldt dat de boodschap verschillende elementen kan bevatten:

 • doelgroepen bewustmaken van de relatie van het eigen handelen met biodiversiteit en de specifieke belangen en kansen die biodiversiteit hen biedt. Voor doelgroepen wordt hiermee duidelijk dat biodiversiteit ook met hen te maken heeft
 • activering van doelgroepen tot het leveren van inzet en bijdragen voor biodiversiteit
 • laten zien dat biodiversiteit werkt!

Klik hier om meer te lezen over doelgroepen.

Communicatieopgave 3: stimuleren van vernieuwing voor biodiversiteit
Het met communicatie stimuleren en faciliteren van vernieuwing en innovatie voor biodiversiteit & natuurlijke hulpbronnen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • stimuleren van koplopers tot het starten van vernieuwing en innovatie voor biodiversiteit en het bevorderen van de voortgang daarin. Bijvoorbeeld door bedrijvenstimuleringsprogramma
 • verbreden van de betrokkenheid binnen de doelgroepen. Bijvoorbeeld door het verspreiden van goede praktijkvoorbeelden
 • Stimuleren van massale adoptie van (bewezen) handelingsalternatieven (producten, diensten, methoden) voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld door reclamecampagnes of het invoeren van keurmerken

Klik hier om meer te lezen over handelingspraktijken.

Communicatieopgave 4: laten zien wat je zelf doet
In communicatie zijn zowel geloofwaardigheid als inspiratie erg belangrijk. Het kan dan ook van belang zijn om je eigen inzet voor biodiversiteit & natuurlijke hulpbronnen voor het voetlicht te brengen. Twee elementen spelen hierin een rol:

 • duidelijkheid scheppen over je eigen rol, de beleidsinzet en resultaten
 • laten zien dat je zelf doet wat je van anderen verwacht (voortrekkersrol, betrouwbare partner)

Hoe verder
Het bepalen van de communicatieopgave (waarom communiceer ik en wat wil ik daarmee bereiken) in relatie tot de eigen rol en verantwoordelijkheid in biodiversiteit, is de eerste stap in succesvolle biodiversiteitcommunicatie. In het stappenplan voor biodiversiteitcommunicatie is uitgewerkt welke praktische stappen gezet moeten worden om de communicatieopgave verder in te vullen.

Klik hier om meer te lezen over het stappenplan voor biodiversiteitscommunicatie.

Folder Kernboodschap