Folder Gezond blijven en beter worden

Gezond blijven & beter worden

1. Relatie met biodiversiteit

Biodiversiteit is onmisbaar om fysiek en psychisch gezond te blijven. Wanneer we ziek zijn is beter worden in veel gevallen afhankelijk van medicijnen met een oorsprong in onze biodiversiteit, maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen zijn we sterk afhankelijk van de natuurlijke biodiversiteit. De vervulling van deze functie van biodiversiteit wordt ernstig bedreigd door het verloren gaan van grote arealen natuurlijke biodiversiteit door tal van oorzaken.

2. Ontwikkel je droom
Om de lange termijn communicatieopgave te bepalen is inzicht nodig in het streefbeeld (je droom) voor de handelingspraktijk gezond blijven & beter worden en van de nulsituatie (de huidige situatie). De afstand tussen beide is bepalend voor de inzet van je communicatie en het bieden van handelingsperspectief. Je droom is nuttig bij het organiseren van discussie en het bepalen van de inzet van je communicatie.
Klik hier voor een voorbeeld van een droom voor de handelingspraktijk gezond blijven & beter worden.

3. Concrete ideeën
De beoogde handelingspraktijk voor gezond blijven heeft een relatie met de handelingspraktijken eten & drinken (gezond en gevarieerd eten & drinken), verplaatsen, recreëren (gezonde inspanning & ontspanning) en wonen (gezonde, groene woon- en werkomgeving). Voor het beter worden is de beoogde handelingspraktijk biodiversiteitvriendelijk beter worden.

Ga op zoek naar concrete ideeën (zogenaamde quick wins) om de afstand tussen de nulsituatie en de droom te verkleinen. Voor de handelingspraktijk gezond blijven & beter worden hebben de belangrijkste handelingsperspectieven betrekking op een betere en duurzame benutting van biodiversiteit voor de productie van medicijnen. Ook het benutten van biodiversiteit bij de productie van gewassen (zoals benutten bodemvruchtbaarheid en natuurlijke plaagbestrijding) vormt een handelingsperspectief. Andere belangrijke handelingsperspectieven bevinden zich binnen de praktijken eten & drinken, recreëren en ruimtelijk inrichten.
Klik hier voor een overzicht van geboden handelingsperspectieven voor de praktijk gezond blijven & beter worden.

4. Zelf communiceren, meekoppelen of een andere zender zoeken
Succesvol communiceren gaat niet alleen over het maken van eigen communicatie producten. Soms is het effectiever om samen te werken en aan te sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die jouw boodschap al uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Of kan het goed werken om communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over andere daar aanverwante thema's.
Communicatie kan vanuit verschillende zenders verzorgd worden. Het is belangrijk dat een betrokken afzender op passende momenten de doelgroep kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit.
Klik hier voor een overzicht van zenders voor de praktijk gezond blijven & beter worden.  

Daarnaast bestaan er in de praktijk veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en de geboden handelingsperspectieven te integreren in andere beleids- en communicatieprogramma's, bijvoorbeeld over handel, goed bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen etc. Voor de beleids- en communicatieprogramma's van de rijksoverheid is een meekoppelscan gemaakt.
Klik hier voor de meekoppelscan.

Folder Droom voor de handelingspraktijk gezond blijven & beter worden
Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk gezond blijven & beter worden
Folder Overzicht van zenders voor de praktijk gezond blijven & beter worden