Folder Droom voor de handelingspraktijk ruimtelijk inrichten

Droom handelingspraktijk ruimtelijk inrichten
Overal ter wereld is biodiversiteit een belangrijk criterium en een belangrijke kans bij regionale ruimtelijke ontwikkeling. Regionale ontwikkeling wordt integraal benaderd en gaat niet langer ten koste van ecosystemen en de levensvoorwaarden van biodiversiteit. Bij regionale ontwikkeling wordt bezien hoe biodiversiteit kan helpen om de verschillende andere functies te vervullen (bijvoorbeeld landbouw, wonen, waterberging en -buffering, erosiebestrijding) en wordt - ongeacht de 'primaire' functie van het gebied - biodiversiteit benut om kwaliteiten en functies toe te voegen aan de ruimte. Daarbij wordt de ruimtelijk-ecologische samenhang met het omliggende gebied in ogenschouw genomen. Bij gebiedsontwikkeling ten behoeve van andere functies dan de ecologische functies van biodiversiteit worden milieuvoorwaarden gesteld om de aanwezige biodiversiteit in het gebied - en de omgeving die beïnvloed wordt door de regionale ontwikkelingen - te beschermen. Vanuit ecologisch oogpunt gezien, unieke en waardevolle gebieden, ('hot spots') worden aangewezen als 'no go areas' voor (grootschalige) ontwikkeling van andere functies in het gebied en/of de omgeving daarvan.