Folder Overzicht van zenders voor de praktijk ruimtelijk inrichten

Overzicht van zenders voor de praktijk ruimtelijk inrichten

  Belangrijke biodiversiteitzenders (traditioneel of vanuit kernboodschap) Belangrijke duurzaamheidszenders (voorzover niet opgenomen in vorige kolom) Belangrijke zenders (algemeen)
Beleid- en planvorming
 • Handreiking BD Werkt
 • Communicatie proefprojecten (o.a. Hoeksche Waard)
 • Landschapsbeheer Nederland
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap/Campag-ne Nederland weer mooi
 • Platform/Campagne Nederland Mooi
 • Groen en de stad
 • Stichting Das & Boom
 • Natuurmonumenten
 • SBB
 • Landschappen
 • Bomenstichting
 • Unie van Bosgroepen
 • Alterra
 • Diverse stedelijke milieucentra
 • GGD en zorginstellingen
 • De nieuwe kaart van Nederland (VROM-project met NIROV)
 • Projectbureau Belvedere
 • Ruimte voor de Rivier (VROM, LNV, V&W)
 • Netwerk Child Friendly Cities
 • VROM
 • LNV
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Particuliere opdrachtgevers
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Ingenieursbureaus
 • V&W
 • Nicis Institute
 • Leven met Water
 • Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
Realisatie
 • Diverse stedelijke milieucentra
 
 • Ingenieursbureaus
 • Grondverzetbedrijven
 • Aannemers
Beheer
 • Landschapsbeheer Nederland
 • IVN
 • Landschapsonderhoudcoöperaties
 • LTO
 • Gemeenten (plantsoendiensten)
 • Aannemers
 • Woningcorporaties en steeds meer projectontwikkelaars