Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Glossary Folder Status en trends van componenten van biologische diversiteit

Glossary element Aantal en verspreiding van soorten
Glossary element Status van bedreigde soorten
Glossary element Areaal van specifieke biomen, ecosystemen en habitats
Glossary element Genetische diversiteit
Glossary element Beschermde gebieden
Glossary element Biodiversiteit van Eilanden
Glossary element Biodiversiteit van Bergen
Glossary element Identificatie, Monitoring, Indicatoren en Evaluaties
Glossary element Bescherming van Planten
Vertalingen van de term
Taal Vertalingen
Danish Status for og udvikling af den biologiske diversitets bestanddele
Dutch Status en trends van componenten van biologische diversiteit
Dutch/Belgium Status en trends van componenten van biologische diversiteit
English Status and trends of the components of biological diversity
Estonian Elurikkuse komponentide seisund ja trendid
French Situation et tendances des composantes de la diversité biologique
French/Belgium Situation et tendances des composantes de la diversité biologique
German Status und Trends der Teilbereiche der biologischen Vielfalt
Italian Status e le tendenze dei componenti della diversità biologica
Macedonian Состoјба и трендови на компонентите на биолошката разновидност
Romanian Situaţia şi tendinţele componentelor diversităţii biologice
Definitie vertalingen
Taal Vertalingen
Danish Vedrører: CBD fokus område "Status for og udvikling af den biologiske diversitets bestanddele", Aichi biodiversitetsmål "19"
Dutch Is gerelateerd aan: CBD aandachtsgebied "Status en trends van componenten van biologische diversiteit", Aichi Biodiversiteitsdoel "19"
Dutch/Belgium Is gerelateerd aan: CBD aandachtsgebied "Status en trends van componenten van biologische diversiteit", Aichi Biodiversiteitsdoel "19"
English Relates to: CBD focal area "Status and trends of the components of biological diversity", Aichi Biodiversity Target "19"
Estonian Seondub: BMK tegevusvaldkond "Elurikkuse komponentide seisund ja trendid", Aichi elurikkuse eesmärk "19"
French Concerne: Domaine d'intervention de la CDB "Situation et tendances des composantes de la diversité biologique", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "19"
French/Belgium Concerne: Domaine d'intervention de la CDB "Situation et tendances des composantes de la diversité biologique", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "19"
German Bezieht sich auf: CBD Schwerpunkt "Status und Trends der Teilbereiche der biologischen Vielfalt", Aichi Biodiversitätsziel "19"
Italian Si riferisce a: area focale della CBD "Status e le tendenze dei componenti della diversità biologica", gli obiettivi di Aichi per la biodiversità "19"
Macedonian Се однесува на Централна област на КБР "Состoјба и трендови на компонентите на биолошката разновидност", биолошка разновидност од Аичи "19"
Romanian Se referă la: Domeniul implemetării CBD "Situaţia şi tendinţele componentelor diversităţii biologice", Obiectivele Aichi privind biodiversitatea "19"