Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Glossary Folder Duurzaam gebruik van biodiversiteit

Glossary element Bossen onder duurzaam beheer
Glossary element Landbouw praktijken welke potentieel gunstig zijn voor biodiversiteit
Glossary element Duurzame visserij en aquacultuur management
Glossary element Producten vanuit duurzame bronnen
Glossary element Ecologische Voetafdruk
Glossary element Biodiversiteit voor Ontwikkeling
Glossary element Economie, Handel en Stimuleringsmaatregelen
Glossary element Gender
Vertalingen van de term
Taal Vertalingen
Danish Bæredygtig udnyttelse af biodiversitet
Dutch Duurzaam gebruik van biodiversiteit
Dutch/Belgium Duurzaam gebruik van biodiversiteit
English Sustainable use of biodiversity
Estonian Elurikkuse kestlik kasutamine
French Utilisation durable de la biodiversité
French/Belgium Utilisation durable de la biodiversité
German Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
Italian Uso sostenibile della diversità biologica
Macedonian Одржливо користење на биолошката разновидност
Romanian Dezvoltarea durabilă a diversității biologice
Definitie vertalingen
Taal Vertalingen
Danish Vedrører: CBD fokus område "Bæredygtig udnyttelse", CBD tværgående emne "Bæredygtig udnyttelse af biodiversitet", Aichi biodiversitetsmål "4"
Dutch Is gerelateerd aan: CBD aandachtsgebied "Duurzaam gebruik", CDB dwarsdoorsnijdend thema "Duurzaam gebruik van biodiversiteit", Aichi Biodiversiteitsdoel "4"
Dutch/Belgium Is gerelateerd aan: CBD aandachtsgebied "Duurzaam gebruik", CDB dwarsdoorsnijdend thema "Duurzaam gebruik van biodiversiteit", Aichi Biodiversiteitsdoel "4"
English Relates to: CBD focal area "Sustainable Use", CBD cross-cutting issue "Sustainable use of biodiversity", Aichi Biodiversity Target "4"
Estonian Seondub: BMK tegevusvaldkond "Kestlik kasutamine", BMK valdkondadevaheline küsimus "Elurikkuse kestlik kasutamine", Aichi elurikkuse eesmärk "4"
French Concerne: Domaine d'intervention de la CDB "Utilisation durable", Questions transectorielles de la CDB "Utilisation durable de la biodiversité", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "4"
French/Belgium Concerne: Domaine d'intervention de la CDB "Utilisation durable", Questions transectorielles de la CDB "Utilisation durable de la biodiversité", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "4"
German Bezieht sich auf: CBD Schwerpunkt "Nachhaltige Nutzung", CBD Querschnittsthema "Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt", Aichi Biodiversitätsziel "4"
Italian Si riferisce a: area focale della CBD "Uso sostenibile", aspetto trasversale della CBD "Uso sostenibile della diversità biologica", gli obiettivi di Aichi per la biodiversità "4"
Macedonian Се однесува на Централна област на КБР "Одржливо користење", Меѓусекторско прашање на КБР "Одржливо користење на биолошката разновидност", биолошка разновидност од Аичи "4"
Romanian Se referă la: Domeniul implemetării CBD "Dezvoltare durabilă", Aspecte intersectoriale CBD "Dezvoltarea durabilă a diversității biologice", Obiectivele Aichi privind biodiversitatea "4"