Wat is Biodiversiteit?
Biodiversiteit is een samenstelling van de woorden ‘biologische diversiteit’. Biodiversiteit omvat de totale verscheidenheid van alle levende natuur op aarde, op het niveau van genen, soorten en ecosystemen. Biodiversiteit is overal. Dankzij biodiversiteit hebben we frisse lucht, schoon water en gezond voedsel. Biodiversiteit zorgt ook voor medicijnen en geeft bescherming tegen natuurrampen. Maar ook genieten van een boswandeling of snorkelen in zee zou niet kunnen zonder biodiversiteit.

Waarvoor is deze website
Deze website is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die wil communiceren over biodiversiteit. De website geeft handvatten om communicatie over biodiversiteit op te zetten en zo efficiënt mogelijk toe te passen: het richten en inrichten van biodiversiteitcommunicatie. De site biedt inspiratie voor de communicatie en laat zien hoe je communicatie over biodiversiteit systematisch in kan richten. Ook kunnen teksten en beelden van deze website worden overgenomen en gebruikt.

Drie vragen staan centraal in de biodiversiteitscommunicatie:

Wat wil je bereiken?
Communiceren doe je met een reden: om te wat bereiken. In biodiversiteitcommunicatie zijn vier soorten communicatieopgaven te onderscheiden, van bewustzijn creëren tot vernieuwing voor biodiversiteit faciliteren.

Wie wil je bereiken?

Er zijn meerdere doelgroepen (burgers, bedrijven etc.) met elk een eigen relatie met biodiversiteit. Om op een effectieve manier met de gewenste doelgroep te communiceren is het belangrijk om te weten wat die relatie is en via welke zenders de doelgroep het beste bereikt kan worden.

Waarover wil je communiceren?
Om doelgroepen te activeren voor biodiversiteitbeleid is het belangrijk in de communicatie aan te sluiten bij de daadwerkelijke praktijk van deze doelgroepen en de communicatie daarop toe te spitsen. Over welke (handelings)praktijk gaat de communicatie en op welke momenten en via welke zenders kan de boodschap het beste overgebracht worden?

Meekoppelen kan ook!
Er bestaan in de praktijk veel mogelijkheden om in biodiversiteitcommunicatie aan te sluiten bij communicatie over andere thema’s: meekoppelen. Biodiversiteit heeft namelijk raakvlakken met veel andere terreinen, zoals klimaat, natuur, water, armoedebestrijding, handel etc. In deze tool worden tips gegeven voor het succesvol benutten van meekoppelkansen.