Folder Energie gebruiken

Energie gebruiken

1. Relatie met biodiversiteit

Biodiversiteit heeft - in de vorm van steenkool, olie en gas - de belangrijkste grondstoffen voor onze energievoorziening geleverd. Biodiversiteit levert daarnaast - in de vorm van biomassa en in de toekomst wellicht algen - een belangrijke bijdrage aan onze huidige energievoorziening. De winning en het transport van steenkool, olie en gas richten vaak grote schade aan, aan de (lokale/regionale) biodiversiteit. De grootschalige productie van biomassa gaat eveneens vaak ten koste van de lokale/regionale biodiversiteit en draagt bij aan ontbossing. Energiegebruik uit fossiele brandstoffen heeft een grote bijdrage geleverd aan klimaatverandering en is een van de oorzaken voor biodiversiteitverlies op mondiale schaal.

2. Ontwikkel je droom
Om de lange termijn communicatieopgave te bepalen is inzicht nodig in het streefbeeld (je droom) voor de handelingspraktijk energie gebruiken en van de nulsituatie (de huidige situatie). De afstand tussen beide is bepalend voor de inzet van je communicatie en het bieden van handelingsperspectief. Je droom is nuttig bij het organiseren van discussie en het bepalen van de inzet van je communicatie.
Klik hier voor een voorbeeld van een droom voor de handelingspraktijk energie gebruiken.

3. Concrete ideeën
De beoogde handelingspraktijk voor energie gebruiken is biodiversiteitvriendelijke energie gebruiken.

Ga op zoek naar concrete ideeën (zogenaamde quick wins) om de afstand tussen de nulsituatie en de droom te verkleinen. Voor de handelingspraktijk energie gebruiken hebben de belangrijkste handelingsperspectieven betrekking op wijzigingen in consumptie (duurzamere/bewustere aankoop van energieverbruikende producten), het bewust maken van de burger van het eigen energieverbruik en de mogelijkheden energie te besparen en technische innovatie (ontwikkeling van producten met een laag energieverbruik).
Klik hier voor een overzicht van geboden handelingsperspectieven voor de praktijk energie gebruiken.

4. Zelf communiceren, meekoppelen of een andere zender zoeken
Succesvol communiceren gaat niet alleen over het maken van eigen communicatie producten. Soms is het effectiever om samen te werken en aan te sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die jouw boodschap al uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Of kan het goed werken om communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over andere daar aanverwante thema's.
Communicatie kan vanuit verschillende zenders verzorgd worden. Het is belangrijk dat een  betrokken afzender op passende momenten de doelgroep kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit.
Klik hier voor een overzicht van zenders voor de praktijk energie gebruiken.

Daarnaast bestaan er in de praktijk veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en de geboden handelingsperspectieven te integreren in andere beleids- en communicatieprogramma's, bijvoorbeeld over klimaat, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen etc. Voor de beleids- en communicatieprogramma's van de rijksoverheid is een meekoppelscan gemaakt.
Klik hier voor de meekoppelscan.

Folder Droom voor de handelingspraktijk energie gebruiken
Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk energie gebruiken
Folder Overzicht van zenders voor de praktijk energie gebruiken