Folder Eten en drinken

Eten & Drinken

1. Relatie met biodiversiteit
Biodiversiteit levert de grondstoffen voor eten & drinken, de belangrijkste basisbehoefte van mensen. Daarnaast vormt het ook een reservoir van kansen om nieuwe producten te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan vleesvervangers op basis van plantaardig eiwit. Verantwoord eten & drinken en een verantwoorde grondstoffenwinning & productie zijn belangrijk, zowel voor het behoud van de cruciale functies van biodiversiteit (bijvoorbeeld overbevissing voorkomen) als om te voorkomen dat biodiversiteit met andere functies verloren gaat (grootschalige kap van het tropisch regenwoud voor het verbouwen van soja).

2. Ontwikkel je droom
Om de lange termijn communicatieopgave te bepalen is inzicht nodig in het streefbeeld (je droom) voor de handelingspraktijk eten & drinken en in de huidige situatie. De afstand tussen beide is bepalend voor de inzet van je communicatie: kan ik bijvoorbeeld communiceren over handelingsperspectieven of moet ik eerst bewustzijn creëren? Het formuleren van je droom is ook nuttig bij het organiseren van discussie.
Klik hier voor een voorbeeld van een droom voor de handelingspraktijk eten & drinken.

3. Concrete ideeën
De beoogde handelingspraktijk is biodiversiteit vriendelijk eten & drinken. Ga op zoek naar concrete ideeën (zogenaamde quick wins) om de afstand tussen de nulsituatie en de geformuleerde droom te verkleinen. Voor de handelingspraktijk eten & drinken hebben de belangrijkste handelingsperspectieven betrekking op wijziging in consumptie, wijziging in productie en op wijzigingen in het economisch systeem, waarbij het gebruik van biodiversiteit wordt verdisconteerd in de kosten. Gezien het globale karakter van de biodiversiteitproblematiek rondom eten & drinken zullen internationale samenwerking en internationale afspraken noodzakelijk zijn.
Klik hier voor een overzicht van geboden handelingsperspectieven voor de praktijk eten & drinken.

4. Zelf communiceren, meekoppelen of een andere zender zoeken?
Succesvol communiceren gaat niet alleen over het maken van eigen communicatie producten. Soms is het effectiever om samen te werken en aan te sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die jouw boodschap al uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Of kan het goed werken om communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over andere daar aanverwante thema's.
Communicatie kan vanuit verschillende zenders verzorgd worden. Het is belangrijk dat een betrokken afzender op passende momenten de doelgroep kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit.
Klik hier voor een overzicht van zenders voor de praktijk eten & drinken.

Daarnaast bestaan er in de praktijk veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en de geboden handelingsperspectieven te integreren in andere beleids- en communicatieprogramma's. Bijvoorbeeld over bodem, landbouw, watermanagement, internationale handel etc. Voor de beleids- en communicatieprogramma's van de rijksoverheid is een meekoppelscan gemaakt.
Klik hier voor de meekoppelscan.

Folder Droom voor de handelingspraktijk eten & drinken
Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk eten & drinken
Folder Overzicht van zenders voor de praktijk eten & drinken