Folder Inkomen verdienen en geld uitgeven

Inkomen verdienen, geld uitgeven, sparen & beleggen

1. Relatie met biodiversiteit
Veel mensen verdienen (een deel van) hun inkomen met biodiversiteit. Dat geldt o.a. voor sectoren als landbouw, visserij, voedingsmiddelenindustrie, recreatie & toerisme en natuurbeheer. Daarnaast wordt geld verdiend door te investeren/beleggen in deze sectoren.
Pensioengelden en inkomen dat mensen overhouden, wordt belegd of gespaard. Het gaat om enorme bedragen die door pensioenfondsen, banken en verzekeraars geïnvesteerd worden in al dan niet biodiversiteitvriendelijke bestemmingen. Deze investeringen kunnen veel schade aanrichten, maar ook zo gebruikt worden dat ze biodiversiteit behouden of biodiversiteitwaarde creëren, bijvoorbeeld door investeringen in biodiversiteitvriendelijke landbouw of energie.

2. Ontwikkel je droom
Om de lange termijn communicatieopgave te bepalen is inzicht nodig in het streefbeeld (je droom) voor de handelingspraktijk inkomen verdienen, geld uitgeven, sparen & beleggen en van de nulsituatie (de huidige situatie). De afstand tussen beide is bepalend voor de inzet van je communicatie en het bieden van handelingsperspectief. Je droom is nuttig bij het organiseren van discussie en het bepalen van de inzet van je communicatie.
Klik hier voor een voorbeeld van een droom voor de handelingspraktijk inkomen verdienen, geld uitgeven, sparen & beleggen.

3. Concrete ideeën
De beoogde handelingspraktijken voor deze praktijk zijn maatschappelijk verantwoord inkomen verdienen met biodiversiteit, biodiversiteitvriendelijk inkomen verdienen en biodiversiteitvriendelijk geld uitgeven (=consumeren, zie relatie andere praktijken), biodiversiteitvriendelijk sparen, investeren en biodiversiteitvriendelijke spaar- en beleggingsgelden.

Ga op zoek naar concrete ideeën (zogenaamde quick wins) om de afstand tussen de nulsituatie en de droom te verkleinen. Voor de handelingspraktijk inkomen verdienden, geld uitgeven, sparen & beleggen hebben de belangrijkste handelingsperspectieven betrekking op het oppakken van economische kansen met een duurzaam gebruik van biodiversiteit. Door een duurzame consumptie mogelijk te maken en te stimuleren kan het  verdiende geld op een verantwoorde manier worden besteed (zie alle andere praktijken). Belangrijke handelingsperspectieven rond sparen en beleggen zijn de ontwikkeling en promotie van 'groene' spaarproducten en beleggingsproducten en de verduurzaming van mainstream beleggingen, kredietverstrekking en projectfinanciering (opname biodiversiteitcriteria). Belangrijk is dat deze 'groene' producten een inhoudelijke biodiversiteittoets doorstaan. De aandacht voor een (internationaal) level playing field verdient hierbij extra aandacht om 'parallelle' systemen van financiering zonder aandacht voor biodiversiteit te voorkomen.
Klik hier voor een overzicht van geboden handelingsperspectieven voor de praktijk inkomen verdienen, geld uitgeven, sparen & beleggen.

4. Zelf communiceren of meekoppelen
Succesvol communiceren gaat niet alleen over het maken van eigen communicatie producten. Soms is het effectiever om samen te werken en aan te sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die jouw boodschap al uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Of kan het goed werken om communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over andere daar aanverwante thema's.
Communicatie kan vanuit verschillende zenders verzorgd worden. Het is belangrijk dat een  betrokken afzender op passende momenten de doelgroep kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit.
Klik hier voor een overzicht van zenders voor de praktijk inkomen verdienen, geld uitgeven, sparen & beleggen.

Daarnaast bestaan er in de praktijk veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en de geboden handelingsperspectieven te integreren in andere beleids- en communicatieprogramma's, bijvoorbeeld over handel, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam inkopen etc. Voor de beleids- en communicatieprogramma's van de rijksoverheid is een meekoppelscan gemaakt.
Klik hier voor de meekoppelscan.


Folder Droom voor de handelingspraktijk inkomen verdienen & geld uitgeven
Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk inkomen verdienen & geld uitgeven
Folder Overzicht van zenders voor de praktijk inkomen verdienen & geld uitgeven