Folder Kleden en verzorgen

Kleden & persoonlijke verzorging

1. Relatie met biodiversiteit
Biodiversiteit levert grondstoffen voor kleding en persoonlijke verzorgingsartikelen en vormt een reservoir van kansen om nieuwe materialen en producten voor persoonlijke verzorging te ontwikkelen.
Verantwoord kleden en verzorgen en een duurzame grondstoffenwinning zijn belangrijk, zowel voor het behoud van de cruciale functies van biodiversiteit (bijvoorbeeld handel in bont van bedreigde diersoorten tegengaan) als om te voorkomen dat biodiversiteit met andere functies verloren gaat (bijvoorbeeld het onvruchtbaar worden van de bodem door katoenteelt).

2. Ontwikkel je droom

Om de lange termijn communicatieopgave te bepalen is inzicht nodig in het streefbeeld (je droom) voor de handelingspraktijk kleden & persoonlijke verzorging en in de huidige situatie. De afstand tussen beide is bepalend voor de inzet van je communicatie: kan ik bijvoorbeeld communiceren over handelingsperspectieven of moet ik eerst bewustzijn creëren? Het formuleren van je droom is ook nuttig bij het organiseren van discussie.
Klik hier voor een voorbeeld van een droom voor de handelingspraktijk kleden & persoonlijke verzorging.

3. Concrete ideeën
De beoogde handelingspraktijk is biodiversiteitvriendelijk kleden & verzorgen. Ga op zoek naar concrete ideeën (zogenaamde quick wins) om de afstand tussen de nulsituatie en de geformuleerde droom te verkleinen. Voor de handelingspraktijk kleden & persoonlijke verzorging hebben de belangrijkste handelingsperspectieven betrekking op minder en bewust consumeren, duurzaam produceren (inclusief ontwerp) en een betere benutting van functies van biodiversiteit. Ook herverwerking en hergebruik in het afvalstadium spelen in de praktijk van kleden een belangrijke rol. Voor persoonlijke verzorging is een duurzame benutting van biodiversiteit een belangrijk handelingsperspectief waardoor (financiële) waarde aan biodiversiteit kan worden toegekend en de druk op niet hernieuwbare grondstoffen (olie) kan worden verminderd. Internationale samenwerking en afspraken zijn van groot belang zijn (onder meer door de sterke afhankelijkheid van bronnen als katoen).
Klik hier voor een overzicht van geboden handelingsperspectieven voor de praktijk kleden & persoonlijke verzorging.

4. Zelf communiceren, meekoppelen of een andere zender zoeken?
Succesvol communiceren gaat niet alleen over het maken van eigen communicatie producten. Soms is het effectiever om samen te werken en aan te sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die jouw boodschap al uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Of kan het goed werken om communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over andere daar aanverwante thema's.
Communicatie kan vanuit verschillende zenders verzorgd worden. Het is belangrijk dat een betrokken afzender op passende momenten de doelgroep kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit.
Klik hier voor een overzicht van zenders voor de praktijk kleden & persoonlijke verzorging.

Daarnaast bestaan er in de praktijk veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en de geboden handelingsperspectieven te integreren in andere beleids- en communicatieprogramma's, bijvoorbeeld over handel, watermanagement, landbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen etc. Voor de beleids- en communicatieprogramma's van de rijksoverheid is een meekoppelscan gemaakt.
Klik hier voor de meekoppelscan.

Folder Droom voor de handelingspraktijk kleden & persoonlijke verzorging
Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk kleden & persoonlijke verzorging
Folder Overzicht van zenders voor de praktijk kleden & persoonlijke verzorging