Folder Ruimtelijk inrichten

Ruimtelijk inrichten

1. Relatie met biodiversiteit
Biodiversiteit voegt veel kwaliteit toe aan de ruimte. Zonder biodiversiteit was de wereld een dode wereld, met weinig biodiversiteit is de wereld een saaie wereld. Alle functies zoals wonen, industrie, landbouw etc. claimen ruimte en deze ruimteclaims kunnen onderling concurreren. Dat is vaak ten koste gegaan van zachtere, publieke waarden en belangen zoals biodiversiteit en de kwaliteiten die zij toevoegt. Ruimtelijke ontwikkeling kan echter ook biodiversiteitkwaliteit toevoegen door ruimtegebruik en ruimtelijke inrichting van de functies af te stemmen en te integreren vanuit een ecoregionale benadering. Daarbij kan met biodiversiteit de regionale samenhang en identiteit worden versterkt en de vervulling van diverse functies met behulp van biodiversiteit worden verbeterd, denk bijvoorbeeld aan groenblauwe dooradering of 'groene' toegangspoorten tot de stad.

2. Ontwikkel je droom
Om de lange termijn communicatieopgave te bepalen is inzicht nodig in het streefbeeld (je droom) voor de handelingspraktijk ruimtelijk inrichten en van de nulsituatie (de huidige situatie). De afstand tussen beide is bepalend voor de inzet van je communicatie en het bieden van handelingsperspectief. Je droom is nuttig bij het organiseren van discussie en het bepalen van de inzet van je communicatie.
Klik hier voor een voorbeeld van een droom voor de handelingspraktijk ruimtelijk inrichten.

3. Concrete ideeën
De beoogde handelingspraktijken voor deze praktijk zijn biodiversiteitvriendelijk ruimtelijk inrichten.

Ga op zoek naar concrete ideeën (zogenaamde quick wins) om de afstand tussen de nulsituatie en de droom te verkleinen. Voor de handelingspraktijk ruimtelijk inrichten bevinden de belangrijkste handelingsperspectieven zich in de beleids- en planvormingsfase waarin de inrichting kan worden afgestemd op ecologische structuren en de instandhouding en versterking van biodiversiteit. Bij de realisatie van de inrichting en het onderhoud kan vervolgens worden aangesloten bij de handelingsperspectieven die beschikbaar zijn in het kader van eten en drinken (zoals het realiseren van een duurzame landbouw), wonen (en bedrijventerreinen), recreëren en aanleg van groen.
Klik hier voor een overzicht van geboden handelingsperspectieven voor de praktijk ruimtelijk inrichten.

4. Zelf communiceren, meekoppelen of een andere zender zoeken
Succesvol communiceren gaat niet alleen over het maken van eigen communicatie producten. Soms is het effectiever om samen te werken en aan te sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die jouw boodschap al uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Of kan het goed werken om communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over andere daar aanverwante thema's.
Communicatie kan vanuit verschillende zenders verzorgd worden. Het is belangrijk dat een  betrokken afzender op passende momenten de doelgroep kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit.
Klik hier voor een overzicht van zenders voor de praktijk ruimtelijk inrichten.

Daarnaast bestaan er in de praktijk veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en de geboden handelingsperspectieven te integreren in andere beleids- en communicatieprogramma's, bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling, watermanagement, natuur etc. Voor de beleids- en communicatieprogramma's van de rijksoverheid is een meekoppelscan gemaakt.
Klik hier voor de meekoppelscan.

Folder Droom voor de handelingspraktijk ruimtelijk inrichten
Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk ruimtelijk inrichten
Folder Overzicht van zenders voor de praktijk ruimtelijk inrichten