Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk ruimtelijk inrichten

Handelingsperspectieven voor de praktijk ruimtelijk inrichten

Handelingspraktijken Subpraktijken Beoogde handelingspraktijken Geboden handelingsperspectieven
Ruimtelijk inrichten   Biodiversiteitvriendelijk ruimtelijk inrichten Beleid- en planvorming
  • ruimtelijke inrichting afstemmen op ecologische structuren en de potentiële bijdrage aan instandhouding en versterking van biodiversiteit (ecoregionale ontwikkeling)
Realisatie
  • bij inrichting (bouw, groenvoorziening, etc.) gebruik maken van duurzaam geproduceerde materialen etc. (zie tevens Bouwen)
Beheer
  • beheer met aandacht voor biodiversiteit, waaronder gebruik van functionele agrobiodiversiteit, etc.