Folder Stappenplan communicatie

Wat is een stappenplan
Om invulling te geven aan biodiversiteitcommunicatie moet een aantal stappen worden gezet. Deze stappen kunnen worden vastgelegd in een communicatieplan. Je kunt hiermee je communicatie over biodiversiteit structureren en vormgeven. Het maken van een stappenplan voor communicatie is ook aan te bevelen om communicatieactiviteiten voor een langere termijn vast te leggen en in samenhang te bezien.

Stap 1. Omschrijf je communicatieopgave: wat wil je bereiken
• Vergroten zichtbaarheid, bekendheid en maatschappelijk bewustzijn van biodiversiteit & natuurlijke hulpbronnen
• Bewustwording en activering van doelgroepen
• Communicatieve begeleiding van het innovatieproces biodiversiteit & natuurlijke hulpbronnen
• In beeld brengen eigen inzet voor biodiversiteit & natuurlijke hulpbronnen

Stap 2. Maak concreet welk doel je (binnen een bepaalde opgave) precies nastreeft
Bijvoorbeeld binnen communicatieopgave 3: het stimuleren van innovatie door koplopers of zorgen van een brede adoptie van 'bewezen' biodiversiteitvriendelijke alternatieven?

Stap 3. Typering of specificatie van de doelgroepen
Het doel van je communicatie en de doelgroep die je wilt bereiken moeten op elkaar aansluiten. Het heeft weinig zin om een activerende boodschap op consumenten te richten (koop biodiversiteitvriendelijk vlees), als er in de praktijk geen handelingsperspectieven zijn of als de consument nog niet over de benodigde informatie beschikt (de consument weet bijvoorbeeld niet wat biodiversiteitvriendelijk vlees is). Communicatiegericht op het vergroten op producenten (bied biodiversiteitvriendelijk vlees aan) heeft in zo'n geval wel zin.
 
Stap 4. Beschrijf de aard van de boodschap die moet worden overgebracht
Hierbij gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om het appel dat je doet. Overtuigende communicatie kan aansluiten op rationele motieven (hoofd), kan op het gevoel werken (hart) en kan wijzen op het nut en de mogelijkheden om te handelen (handen). Sluit bij het kiezen van een benadering (hoofd, hart of handen) aan bij het perspectief en de mogelijkheden van de ontvanger. Wat spreekt hen aan?

Stap 5. Benoem procedures die ertoe leiden dat op het juiste moment de juiste communicatieactiviteiten worden ondernomen.
Vooral binnen grote organisaties als (rijks)overheden is het belangrijk de communicatie ook intern te organiseren. Wat moet ik wanneer in gang zetten om te zorgen dat ik op dit specifieke evenement met een boodschap naar buiten kan treden?

Stap 6. Een overzicht van de wenselijkheid van en mogelijkheden voor samenwerking met andere zenders
Er is een sterke relatie tussen de communicatieopgave en de zender. Bij het communiceren van de eigen (voorbeeld)rol (communicatieopgave 4) kun je het beste zelf de zender te zijn. Communicatie over innovaties (opgave 3) kan juist heel goed door voorlopers of aanbieders uit de doelgroep zelf worden uitgevoerd, met eventueel een andere partij (maatschappelijke organisatie of overheid) als degene die de ontwikkeling stimuleert en goedkeurt.

Stap 7. Typering of specificatie van de middelen, kanalen en technieken
Concrete keuzen ten aanzien van communicatiemiddelen, -kanalen en -technieken moeten op het niveau van afzonderlijke communicatie-uitingen en projecten worden gemaakt. In het algemeen vergroot het hanteren van een goede mix de effectiviteit van biodiversiteitcommunicatie. In veel gevallen kan een keuze voor gezamenlijke middelen en technieken (een communicatiecoalitie) het bereik en de kracht van de boodschap vergroten.

Stap 8. Een planning voor de communicatie
Een communicatieplan mondt uit in een gedetailleerde en richtinggevende planning van activiteiten en daaraan gekoppelde verdeling van verantwoordelijkheden.