Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Nederlands biodiversiteitsbeleid binnen de Europese Unie

Bescherming Europese natuur

De landen van de Europese Unie (EU) werken intensief samen aan de bescherming van biodiversiteit. In de eerste plaats doen zij dat via de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze Europese richtlijnen bepalen dat lidstaten bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. Voor de leefgebieden is het Natura 2000-netwerk in het leven geroepen, ook in Nederland.

 EU-Biodiversiteitsstrategie

In aansluiting op het Biodiversiteitsverdrag (CBD) heeft de EU in 2011 de Biodiversiteitsstrategie aangenomen. Doelen van dit gemeenschappelijke beleid zijn:
  • het verlies aan biodiversiteit in Europa in 2020 tot staan brengen;
  • Natura 2000 versterken, dat is het netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa;
  • maatschappelijke sectoren, zoals landbouw, bosbouw, visserij, toerisme en handel, rekening laten houden met biodiversiteit via het principe van No Net Loss (compenseren van biodiversiteitsverlies).
  • gedegradeerde ecosystemen in de EU voor 15% herstellen.

 Vergroening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Daarnaast werkt de EU aan vergroening van het à Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (2015-2020)(GLB). Daarbij krijgt biodiversiteit meer aandacht door duurzame landbouwproductie te stimuleren en agrarisch natuurbeheer beter te faciliteren. Nederland werkt aan nationale invulling van het GLB. Lees hier verder….

Duurzaam Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Om de biodiversiteit op zee te beschermen, legt het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid van de EU de basis onder een duurzame visserij

EU en Bossen

De EU en de lidstaten werken nauw samen op het gebied van bossen. Dat doen zij onder de EU-bossenstrategie, die in 2013 is vernieuwd. Internationaal werkt de EU aan het verduurzamen van bosbeheer onder het actieprogramma FLEGT. Lees verder....

Lees verder over:

het Nederlandse biodiversiteitsbeleid internationaal ...

hoe we de biodiversiteitsdoelen willen bereiken...

hoe u zelf aan de slag kunt met biodiversiteit...

URL Nationale invulling van het GLB vanuit het perspectief van natuur en biodiversiteit. Alterra-rapport 2478, oktober 2013
URL Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020, European Commission 2011