Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Behoud en beheer van natuurgebieden en soorten

Beheer van natuurgebieden

Het beheer van natuurgebieden in Nederland is in handen van natuurorganisaties, publieke instellingen, boeren, landgoedeigenaren en andere particulieren. Om het beheer te ondersteunen zijn een aantal financieringsmechanismen mogelijk. Lees hier verder...

Beschermde natuurgebieden in Nederland en de Cariben

Belangrijke ecosystemen die voor bescherming in aanmerking komen, zijn bossen, wetlands, grote wateren, en - in de BES-eilanden - koraalriffen. Naast het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 verlenen ook Nationale Landschappen en Nationale Parken beschermingsstatus aan een gebied. Lees hier verder...

Soortenbescherming

In Nederland zijn 3363 plant- en diersoorten kwetsbaar of dreigen te verdwijnen. Zij worden beschermd onder de Flora- en Faunawet,  de Natuurbeschermingswet, en enkele andere wetten. Lees hier verder....

Invasieve exoten

Er zijn ook uitheemse soorten die recent in Nederland zijn gevestigd. Voor deze zgn. ‘invasieve exoten’ geldt apart  beleid. Lees hier verder...

Folder Beschermde natuurgebieden (1 submap)
Folder Beheer van natuurgebieden map bevat geen sub-items
Folder Planten en dieren beschermen en beheren map bevat geen sub-items
Folder Bescherming tegen invasieve exoten (4 items)