Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Duurzame productie en consumptie, duurzame ketens

In tropische landen worden op grote schaal gewassen geteeld als grondstof voor voedsel en andere producten die wij hier gebruiken. Dit heeft een grote impact op de natuur. Ecosystemen zoals bossen moeten het veld ruimen. We noemen deze impact onze ‘ecologische voetafdruk’.

Duurzame handelsketens

Internationaal neemt de druk toe om duurzaam om te gaan met biodiversiteit en ecosystemen. Daarom worden voor de duurzame productie, verwerking en verhandeling van handels gewassen criteria opgesteld. Voor de gehele keten – van producent tot en met consument – komen keurmerken of labelsystemen. Via ‘Round Tables’ overleggen alle partijen om de ketens te verduurzamen.

Nederland werkt actief aan de handelsketens hout, soja, palmolie, cacao, biobrandstoffen, tuinbouw (groenten en fruit), en vlees. 

Grondstoffen

Ook het winnen van grondstoffen is vaak schadelijk voor de biodiversiteit. Grondstoffen worden wereldwijd schaarser. Hergebruik van grondstoffen is dus niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de biodiversiteit. De overheid wil bovendien toe naar een economie waarin fossiele grondstoffen vervangen worden door (reststoffen van) planten of dieren, of algen: de ‘biobased economy’. Dat moet dan wel duurzaam gebeuren. Tropisch bos vervangen door palmolieplantages is bijvoorbeeld niet duurzaam. Om die reden maakt Nederland zich binnen Europa sterk om wettelijke normen op te stellen voor de productie van biomassa. Zulke normen bestaan al voor biobrandstoffen.

Genetische bronnen

De overheid geeft invulling aan het Nagoya Protocol voor de eerlijke verdeling van de opbrengsten van plantgenetisch materiaal door het afsluiten en uittesten van overeenkomsten met betrokken bedrijven.

Lees hier verder over genetische bronnen...

Initiatief Duurzame Handel

Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) helpt internationale handelsketens te verduurzamen. IDH vormt coalities van bedrijven, NGO’s, overheden en andere partners waarin publieke en private krachten, kennis, ambities en belangen samenkomen. Dat draagt bij aan het wereldwijd bestrijden van armoede, bescherming van het milieu, en maakt duurzame handel tot norm. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het IDH met 20 miljoen Euro voor de periode 2011-2016.

Folder Bossen en Hout (1 submap, 10 items)
Folder Genetische bronnen (4 items)
URL Verduurzaming van internationale handelsketens. Voortgang, effecten en perspectieven. Planbureau voor de Leefomgeving, PBL-publicatie 630, 2013