Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Duurzame visserij en behoud van het mariene milieu

De biodiversiteit in onze zeeën en oceanen staat onder grote druk door onder andere overbevissing en vervuiling. Dat geldt ook voor de Europese zeeën. In de Noordzee zijn de belangrijkste commerciële visbestanden onderweg naar herstel, maar de visserij legt nog altijd een druk op de overige mariene biodiversiteit.

Bescherming van biodiversiteit op zee

De druk bestaat uit verspilling door teruggooi van vis (discards), bedreiging van beschermde dieren door bijvangst, en beschadiging aan het bodemleven van de zee. Door via bestandsbeheersplannen beter op vangst te sturen, minder bodemberoerende en bijvangst veroorzakende vismethodes toe te passen en bepaalde gebieden van (bepaalde typen) visserij uit te zonderen, kan de druk op de mariene biodiversiteit worden weggenomen. Internationaal en in Europa worden steeds meer beschermde zeegebieden (Marine Protected Areas) ingesteld. Deze vervullen een belangrijke kraamkamerfunctie voor de vissen en andere mariene organismen.

Gemeenschappelijke Visserijbeleid  van de Europese Unie

Het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid  (GVB, 2014-2020) legt de basis onder een duurzame visserij. Dat wil zeggen: een visserij zonder overbevissing en vervuiling van de zee, te realiseren per 2020. Ook de keten van kweekvis moet dan duurzaam zijn. Onder het nieuwe GVB zijn vissers varend onder Europese vlag binnen en ook buiten de Europese wateren gebonden aan de afspraken over duurzaam vissen. Verduurzaming van de visserij levert een grote bijdrage aan andere Europese pijlers van het Nederlandse natuurbeleid: de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) en Natura 2000.

Biodiversiteit op zee: ook ook belangrijk voor ons voedsel

Vissen en andere zeedieren zijn ook belangrijk voor onze voedselvoorziening. Bescherming van zeegebieden en vooral van de ‘kraamkamers’ van deze dieren is daarom in het belang van mensen. In april 2014 organiseren het ministerie van EZ en de Wereldbank een conferentie over voedsezekerheid en oceanen (Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth). Die conferentie moet concrete acties en initiatieven opleveren voor duurzame benutting en beheer van de oceanen als bron van voedsel en als vitaal en rijk ecosysteem.

Sargassozee beschermd gebied

De Sargassozee is belangrijk als kraamkamer van de Europese paling en als ‘kleuterverblijf’ van Caribische zeeschildpadden.  Nederland zet zich in om aan de Sargassozee de status van Marine Protected Area te verlenen. Via de uitvoering van het (Nederlandse) aalbeheersplan en de verplichtingen uit het CITES-verdrag wordt de glasaal op zijn trektocht van de Sargassozee naar de Nederlandse binnenwateren beter beschermd. Verder wordt Nederland door uitvoering van dit plan beter toegankelijk voor trekkende vissen, zoals de paling.

‘Plastic Soup' in zee: aangepakt aan de bron

Per jaar komt naar schatting 4,7 miljoen ton plastic in de zee terecht. Dat is gemiddeld  12.000 ton per dag. UNEP, de milieuafdeling van de Verenigde Naties, schat dat zeeafval jaarlijks aan 100.000 zeezoogdieren en minstens één miljoen zeevogels het leven kost.  Nederland is nationaal en internationaal actief om zwerfvuil op zee zoveel mogelijk aan de bron te voorkomen. Internationaal neemt ons land deel aan het ‘Global Partnerschap on Marine Litter’ van UNEP. Bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zet Nederland in op een totaalverbod op het lozen van vuilnis door schepen. Daarnaast werkt de overheid samen met sectoren aan een programma van (aanvullende) maatregelen in 2015. Ook dat is onderdeel van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Innovatie in de visserij: afvalruiming en hergebruik

Plannen worden uitgewerkt om vissers in te zetten bij het opruimen van drijvend plasticafval op zee; dat kan als betaalde baan - afval verzamelen op zee - maar beter nog gefinancierd door hergebruikers van dat plasticafval. Voor bepaalde vormen van plastic afval in de zee worden al hergebruiktrajecten opgezet.

Folder Noordzee (8 items)
URL Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), EU-website
URL brief Tweede Kamer ‘Afvalbeheer’ (IENM/BSK-2013/69515)
URL brief Tweede Kamer ‘Toelichting aanpak zwerfvuil op zee’ (IENM/BSK-2013/64496)