Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Meten en waarderen van natuurlijk kapitaal

Bomen in de stad zorgen voor verkoeling en voor schone lucht en zijn dus goed voor gezondheid. Een vakantiepark in een groene omgeving zal eerder bezocht worden dan in een kale omgeving. Als je huis in een groene omgeving staat stijgt het in waarde. Water opslaan in natuurgebieden kost veel minder dan de bouw van een pompstation of drinkwaterinstallatie. Zo kan natuur als kapitaalgoed worden bekeken. Biodiversiteit als natuurlijk kapitaal vormt de basis voor onze economie.

Digitale Atlas van het Natuurlijk Kapitaal (DANK)

De Rijksoverheid wil het Nederlandse natuurlijke kapitaal systematisch in kaart brengen. Op die basis worden dan betere afwegingen gemaakt en besluiten genomen, en dat komt ten goede aan de maatschappij en de leefomgeving. Bovendien is het mogelijk om op macro-economisch niveau zicht te krijgen op de (positieve en negatieve) impact van economische activiteiten op de kwantiteit en kwaliteit van producten en diensten die de natuur voortbrengt (Natuurlijk Kapitaalrekeningen). Ondernemingen kunnen deze informatie benutten om hun impact op de natuur te verminderen en het potentieel van het natuurlijk kapitaal optimaal voor hun bedrijfsvoering in te zetten, bij voorbeeld in de landbouw (natuurlijke ziekte- en plaagbestrijding, bodemvruchtbaarheid), maar ook bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.Naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk voert het ministerie van IenM daarom voor Nederland een National Ecosystem Assessment uit. Deze studie verzamelt informatie over het functioneren van de ecosystemen en de diensten die zij ons (potentieel) leveren. Het resultaat wordt bijeen gebracht in de Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK). Eind 2014 zal een eerste versie van deze atlas worden gepresenteerd. Deze wordt vervolgens uitgebouwd tot een volledig functionele atlas die uiterlijk in 2020 gereed is.

The Economics of Ecosysstems and Biodiversity (TEEB)

Eerder heeft de VN een internationale studie verricht naar de economische waardering van biodiversiteit. Die studie heet ‘The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB)’. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft daarna de effecten doorgerekend van een aantal beleidsopties in de periode 2000 - 2050 om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

 TEEB voor Nederland 

De overheid doet ook zelf onderzoek naar dit onderwerp. Om meer inzicht te krijgen in de impact van bedrijven en economische sectoren op onze ecosysteemdiensten en biodiversiteit en in de gebruiksmogelijkheden van het natuurlijk kapitaal, zijn diverse agenderende TEEB-studies uitgevoerd. Hiermee verspreidt de overheid informatie om de kosten en baten van het investeren in natuur en biodiversiteit voor de Nederlandse situatie te kunnen onderbouwen. 

Lees hier verder over TEEB...

Internationaal inzicht in de stand van biodiversiteit

In het kader van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) voert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) studies uit voor de zgn. Global Biodiversity Outlook (GBO IV). De Nederlandse overheid financiert dit. Hiermee wordt de stand van de biodiversiteit internationaal gemeten.

Internationaal platform voor kennis over biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES)

Nederland ondersteunt het  internationale kennisplatform voor biodiversiteit, het IPBES

Dit is een onafhankelijk netwerk dat wetenschappelijke kennis over biodiversiteit wereldwijd verzamelt en evalueert ter onderbouwing van de besluitvorming. Het IPBES is opgericht in april 2012. Het secretariaat is gevestigd in Bonn (Duitsland).

Pointer TEEB