Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Nederlands biodiversiteitsbeleid - internationaal

Nederland heeft veel internationale verdragen getekend voor de bescherming van dieren, planten en ecosystemen. De afspraken zijn verankerd in nationale wetgeving en beleid.

Biodiversiteitsverdrag

Het belangrijkste internationale verdrag is het Biodiversiteitsverdrag (CBD), afgesloten in Rio de Janeiro in 1992. Lees hier verder over dit verdrag...

Nagoya Protocol: eerlijke verdeling opbrengst genetische bronnen

Het zgn. Nagoya Protocol voor Access and Benefit Sharing (ABS) geeft invulling aan het derde doel van het Biodiversiteitsverdrag: de opbrengsten uit genetische bronnen eerlijk te verdelen. Het is in 2010 aangenomen.

 Internationale handel in bedreigde soorten (CITES)

Sommige zeldzame of bedreigde dier- en plantensoorten zijn gewild omdat er veel geld mee te verdienen valt. Bijvoorbeeld voor hun ivoor (olifant) of als exotisch huisdier (gifslang). 'Wildlife crime' komt wereldwijd steeds meer voor. Afspraken om de handel in bedreigde dier- en plantsoorten te beperken, zijn vastgelegd in de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES-verdrag, Engelstalig). Ongeveer 180 landen hebben deze overeenkomst ondertekend. De (commerciële) handel van meer dan 30.000 beschermde soorten planten en dieren wordt door dit verdrag gereguleerd met vergunningen en certificaten. Voor meer informatie, klik hier...

Trekvogels, andere trekkende dieren en wetlands

Voor de bescherming van de internationale trekwegen van terrestrische en aquatische diersoorten, vleermuizen en op trekvogels is er een apart verdrag: de Convention of Migratory Species. Onder dit verdrag lopen verschillende dochterverdragen zoals AEWA (trekkende watervogels) en Memoranda of Understanding (MoU) waarvan Nederland het MoU roofvogels en het MoU haaien heeft ondertekend. Nederland heeft veel wetlands zoals de Waddenzee. Dit zijn belangrijke rust- en broedplaatsen voor trekvogels en andere dieren. Deze gebieden zijn beschermd onder het internationale Ramsar-verdrag.

Zeezoogdieren en walvisjacht

Nederland bepleit internationaal een algeheel verbod op walvisvaart (zowel de commerciële als de wetenschappelijke jacht). Zolang er geen uitzicht is op zo’n totaalverbod, maakt Nederland zich sterk voor een beter toezicht op de vangst, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een GPS-systeem om vissersschepen te controleren op het naleven van regels.

Sinds 1986 geldt een tijdelijk verbod (moratorium) op de commerciële walvisvaart. Dit moratorium is afgekondigd door de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC). Het verbod is niet waterdicht: zo is walvisjacht wel toegestaan voor wetenschappelijke doeleinden. Japan maakt hier misbruik van door op grote schaal aan 'wetenschappelijke' vangst te doen. Ook geldt het verbod niet voor lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van de walvisvaart, zoals de Inuit. Landen als Noorwegen en IJsland erkennen het moratorium niet en blijven jagen op walvissen.                                           

Zeezoogdieren in het noordoosten van de Atlantische Oceaan (waaronder de à Noordzee) worden beschermd onder het ‘ASCOBANS’-verdrag. Ook Nederland heeft dit ondertekend. Voor gestrande baleinwalvissen  en grote tandwalvissen is in 2013 een protocol opgesteld.

Bern Conventie

Nederland is aangesloten bij de Bern Conventie (1982). Dit verdrag is ingesteld door de Raad van Europa en heeft ruim 50 verdragspartners, inclusief de Europese Unie. Zij hebben afgesproken het aantal wilde planten- en diersoorten en hun leefomgeving op hun grondgebied in stand te houden. Die soorten zijn vastgelegd in lijsten en landen zijn verplicht deze periodiek te monitoren.

Bescherming Antarctica

De internationale gemeenschap heeft onder meer afspraken gemaakt over de bescherming van Antarctica. In Nederland zijn die afspraken uitgewerkt in de Wet bescherming Antarctica. Daarin staat dat Nederlanders een vergunning nodig hebben als zij voor wetenschappelijk onderzoek of toerisme naar Antarctica gaan. In zo'n vergunning staat bijvoorbeeld dat er geen afval achtergelaten mag worden, dieren niet mogen worden verstoord en de introductie van uitheemse dier- en plantensoorten in het gebied moet worden voorkomen.

Lees hier verder over het Europese biodiversiteitsbeleid...

Lees hier verder hoe we de biodiversiteitsdoelen willen bereiken...

Lees hier verder hoe u zelf aan de slag kunt met biodiversiteit...