Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

PDF SynergieProgramma Natuur en Gastvrij Ondernemen

Download SynergieProgramma Natuur & Gastvrij Ondernemen.pdf ( 2 MB)
Bekijk Open in browser
Upload date 09 Sep 2015
Geografische dekking Nederland,
Publicatiedatum 09/09/2015
All versions
# File name Bijdrager (geplaatst door) Upload date Size Content type
1 SynergieProgramma Natuur & Gastvrij Ondernemen.pdf (current) Rob Hendriks 09 Sep 2015 2 MB application/pdf

Het SynergieProgramma Natuur en Gastvrij Ondernemen is een van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma van de Rijksnatuurvisie (april 2014). Het SynergieProgramma beschrijft de acties (lopend en op stapel staand) die het ministerie van EZ als netwerkpartner mede mogelijk maakt op het gebied van gastvrijheid. In dit SynergieProgramma zijn alleen acties opgenomen die een innovatief karakter hebben.

Een belangrijk uitgangspunt van de Natuurvisie is dat natuur een bron van maatschappelijke en economische ontwikkeling is, en dat ondernemers en burgers een belangrijke rol hebben bij het realiseren van de gestelde natuurdoelen. In de visie van de gastvrijheidssector “Vinden, Verrassen, Verbinden” en de daarbij behorende Actieagenda, wordt geconstateerd dat natuur en natuurbeleving onmisbaar zijn om te zorgen voor een concurrerend gastvrijheidsaanbod.

Rijks- en sectorvisie sluiten qua gedachtegoed dus op elkaar aan, maar daarmee ontstaat er nog niet automatisch synergie tussen natuur en gastvrij ondernemen. Van belang hiervoor is dat overheden en natuurorganisaties ruimte bieden aan ondernemers die willen investeren in natuur en dat ondernemers natuur niet als gegeven beschouwen maar als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering.

De in het SynergieProgramma Natuur en Gastvrij Ondernemen beschreven acties dragen bij aan die verandering.