Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Andere Internationale Biodiversiteitsafspraken

Het Biodiversiteitsverdrag is het eerste verdrag dat gaat over de gehele verscheidenheid aan levensvormen op aarde.

Daarnaast zijn er nog diverse andere internationale afspraken die op onderdelen van de biodiversiteit betrekking hebben. Voorbeelden zijn het Walvisverdrag uit 1946 (International Convention for the Regulation of Whaling), het CITES-verdrag uit 1973 (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna/CITES), het verdrag van Bonn uit 1979 over trekkende soorten (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals), het verdrag over bescherming van Antarctica uit 1980 (the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources/CCAMLR).

Ook in Europees verband zijn er diverse afspraken gemaakt over onderdelen van de biodiversiteit. Voorbeelden zijn het verdrag van Bern uit 1979 over wilde soorten en hun leefgebieden (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), de Vogelrichtlijn uit 1979, de Europese CITES-verordening uit 1987 en de Habitatrichtlijn uit 1992