Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Tekst van het Verdrag

 

HTML Document Preambule
HTML Document Artikel 1. Doelstellingen
HTML Document Artikel 2. Gebruikte termen
HTML Document Artikel 3. Beginsel
HTML Document Artikel 4. Werkingssfeer
HTML Document Artikel 5. Samenwerking
HTML Document Artikel 6. Algemene maatregelen tot behoud en duurzaam gebruik
HTML Document Artikel 7. Inventarisatie en toezicht
HTML Document Artikel 8. Behoud in situ
HTML Document Artikel 9. Behoud ex situ
HTML Document Artikel 10. Duurzaam gebruik van bestanddelen van de biologische diversiteit
HTML Document Artikel 11. Stimuleringsmaatregelen
HTML Document Artikel 12. Onderzoek en opleiding
HTML Document Artikel 13. Voorlichting en bewustmaking
HTML Document Artikel 14. Effectrapportage en beperking van de nadelige gevolgen
HTML Document Artikel 15. Toegang tot genetische rijkdommen
HTML Document Artikel 16. Toegang tot en overdracht van technologie
HTML Document Artikel 17. Uitwisseling van informatie
HTML Document Artikel 18. Technische en wetenschappelijke samenwerking
HTML Document Artikel 19. Beheer van de biotechnologie en verdeling van de voordelen daarvan
HTML Document Artikel 20. Financiƫle middelen
HTML Document Artikel 21. Financieel mechanisme
HTML Document Artikel 22. Verhouding tot andere internationale verdragen
HTML Document Artikel 23. Conferentie van de Partijen
HTML Document Artikel 24. Secretariaat
HTML Document Artikel 25. Hulporgaan voor wetenschappelijk, technisch en technologisch advies
HTML Document Artikel 26. Rapporten
HTML Document Artikel 27. Regeling van geschillen
HTML Document Artikel 28. Aanneming van protocollen
HTML Document Artikel 29. Wijzigingen op het Verdrag of de protocollen
HTML Document Artikel 30. Aanneming en wijziging van bijlagen
HTML Document Artikel 31. Stemrecht
HTML Document Artikel 32. Verhouding tussen dit Verdrag en de protocollen daarbij
HTML Document Artikel 33. Ondertekening
HTML Document Artikel 34. Bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring
HTML Document Artikel 35. Toetreding
HTML Document Artikel 36. Inwerkingtreding
HTML Document Artikel 37. Voorbehouden
HTML Document Artikel 38. Opzegging
HTML Document Artikel 39. Voorlopige financiƫle regelingen
HTML Document Artikel 40. Voorlopige regelingen voor het Secretariaat
HTML Document Artikel 41. Depositaris
HTML Document Artikel 42. Authentieke teksten
HTML Document Bijlage 1. Inventarisatie en toezicht
HTML Document Bijlage 2. Titel 1. Arbitrage
HTML Document Bijlage 2. Titel 2. Conciliatie