Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News 2011 is het Internationale Jaar van de Bossen

Bossen essentieel voor leven op aarde
Amsterdam, 21 januari 2011 - Ruim 1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van bossen voor hun dagelijks bestaan. Dat is bijna een kwart van de wereldbevolking. Bossen worden echter op grote schaal bedreigd. Daarom gaat op maandag 24 januari in New York het Internationale Jaar van de Bossen van start.
 
Het Internationale Jaar van de Bossen gaat op 24 januari officieel van start tijdens het United Nations Forum on Forests (UNFF) in New York. Tijdens het evenement zal IUCN nieuwe initiatieven op het gebied van bossen restoratie aankondigen die wereldwijde impact zullen hebben. Ook zullen nieuwe uitkomsten van onderzoek naar de economische waarde van bossen worden gepresenteerd.
 
Meer prioriteit nodig
Wereldwijd verdwijnen er nog steeds elke dag meerdere voetbalvelden bos omdat er een groeiende vraag is naar grond voor vee, landbouw en steden. Door het verdwijnen van deze bossen komt er ongeveer evenveel CO2 vrij als uitgestoten wordt door de hele transportsector. De bescherming van bossen en het herstel van gedegradeerde bossen moeten daarom veel meer prioriteit krijgen. Dit zegt IUCN, \u2018s werelds grootste unie van natuurbeschermers. \u201cDe lucht die we inademen, het voedsel, water en medicijnen die we nodig hebben om te overleven, de verscheidenheid van het leven op aarde, het klimaat dat ons huidige leven en onze toekomst bepaalt \u2013 ze zijn allemaal afhankelijk van bossen. 2011 moet het jaar worden waarin de wereld het levensbelang van gezonde bossen voor het leven op aarde erkent. Wereldwijd moet men zien dat mensen een centrale rol spelen in het beschermen en duurzaam gebruik van bossen\u201d, aldus Julia Marton-Lefèvre, Directeur-generaal van IUCN.
Tegengaan klimaatverandering
Bossen leggen het broeikasgas CO2 vast in de vorm van hout, bladeren, wortels en organische stof in de bodem. Daarnaast gaan bossen erosie tegen en zorgen ze voor een gelijkmatige en schone toevoer van water. Ook zijn honderden miljoenen mensen direct afhankelijk van het bos doordat ze er allerlei producten voor hun levensonderhoud verkrijgen zoals medicijnen, voedsel en bouwmaterialen. Tot slot kunnen bossen mensen helpen om te gaan met de al merkbare effecten van klimaatverandering. Mangrovebossen vormen bijvoorbeeld een natuurlijke buffer tegen overstroming. Bossen zorgen dus voor het behoud van een stabiel klimaat en zouden centraal moeten staan in het tegengaan van klimaatverandering. \u201cBossen bieden het snelste, meest kosteneffectieve middel om de wereldwijde uitstoot terug te dringen,\u201d aldus Stewart Maginnis, IUCN Directeur Environment and Development. \u201cHet halveren van deze emissie tussen 2010 en 2020 zou volgens schattingen 3,7 triljoen US dollar besparen.\u201d
 Bijdrage aan economische groei
Bossen dragen bij aan nationale en wereldwijde economische groei. Ongeveer een kwart van het inkomen van gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen, komt voort uit de goederen en diensten die bossen bieden. In de meest recente bevindingen uit onderzoek van IUCN, wordt geschat dat lokaal gecontroleerde bosbouw jaarlijks 130 miljard US dollar oplevert voor de allerarmsten.
Oplossingen
Gelukkig kunnen we ook wat doen om ontbossing tegen te gaan. Bijvoorbeeld door te zorgen dat nieuw landgebruik niet ten koste gaat van bos. Maar ook door te gaan betalen voor de diensten die bossen leveren zoals CO2 opslag, waterregulatie en als bron van medicijnen. Betalen voor de CO2 opslagfunctie van bos speelt een prominente rol in de nieuwe klimaatafspraken die vanaf 2012 in zullen gaan en waarover dit jaar onderhandeld wordt in VN-verband.
 Herstel van bossen
IUCN NL werkt al langer aan bosherstel en herstel van andere ecosystemen in tal van landen en is dan ook blij met de extra aandacht voor bossen in 2012. \u201cErosie door houtkap in combinatie met slecht natuurbeheer en klimaatverandering zijn de achterliggende oorzaken van de trieste overstromingen die we nu zien in Pakistan, Australië en Brazilië\u201d, zegt Willem Ferwerda, directeur van IUCN NL. \u201cMeer dan 25% van de planeet bestaat nu uit geërodeerde en kale gebieden, het wordt tijd dat we dat gaan herstellen en het goede bericht is: het kan.\u201d
 Aandacht voor bossen
Met steun van onder andere de Nationale Postcode Loterij reist de Chinese filmmaker en IUCN ambassadeur, John Liu, de wereld rond met indrukwekkende presentaties. Hij laat zien dat het herstel van complexe ecosystemen als bossen werkt. Van zijn reis heeft hij een film gemaakt die hij zal presenteren op het UNFF in New York. Dit jaar zal IUCN NL regelmatig aandacht geven aan het Internationale Jaar van de Bossen en het herstellen van bossen en vegetatie. Ferwerda: \u201cOok Nederlandse ondernemers zitten niet stil. Zo heeft Groasis de waterboxx ontwikkeld. Dit is een unieke innovatie die bomen laat wortelen op droge geërodeerde bodems zonder dat irrigatie nodig is.\u201d

Bossen essentieel voor leven op aarde

Ruim 1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van bossen voor hun dagelijks bestaan. Dat is bijna een kwart van de wereldbevolking. Bossen worden echter op grote schaal bedreigd. Daarom gaat op maandag 24 januari in New York het Internationale Jaar van de Bossen van start.
 
Het Internationale Jaar van de Bossen gaat op 24 januari officieel van start tijdens het United Nations Forum on Forests (UNFF) in New York. Tijdens het evenement zal IUCN nieuwe initiatieven op het gebied van bossen restoratie aankondigen die wereldwijde impact zullen hebben. Ook zullen nieuwe uitkomsten van onderzoek naar de economische waarde van bossen worden gepresenteerd.
 
Meer prioriteit nodig

Wereldwijd verdwijnen er nog steeds elke dag meerdere voetbalvelden bos omdat er een groeiende vraag is naar grond voor vee, landbouw en steden. Door het verdwijnen van deze bossen komt er ongeveer evenveel CO2 vrij als uitgestoten wordt door de hele transportsector. De bescherming van bossen en het herstel van gedegradeerde bossen moeten daarom veel meer prioriteit krijgen. Dit zegt IUCN, 's werelds grootste unie van natuurbeschermers. "De lucht die we inademen, het voedsel, water en medicijnen die we nodig hebben om te overleven, de verscheidenheid van het leven op aarde, het klimaat dat ons huidige leven en onze toekomst bepaalt: ze zijn allemaal afhankelijk van bossen. 2011 moet het jaar worden waarin de wereld het levensbelang van gezonde bossen voor het leven op aarde erkent. Wereldwijd moet men zien dat mensen een centrale rol spelen in het beschermen en duurzaam gebruik van bossen", aldus Julia Marton-Lefèvre, Directeur-generaal van IUCN.


Tegengaan klimaatverandering

Bossen leggen het broeikasgas CO2 vast in de vorm van hout, bladeren, wortels en organische stof in de bodem. Daarnaast gaan bossen erosie tegen en zorgen ze voor een gelijkmatige en schone toevoer van water. Ook zijn honderden miljoenen mensen direct afhankelijk van het bos doordat ze er allerlei producten voor hun levensonderhoud verkrijgen zoals medicijnen, voedsel en bouwmaterialen. Tot slot kunnen bossen mensen helpen om te gaan met de al merkbare effecten van klimaatverandering. Mangrovebossen vormen bijvoorbeeld een natuurlijke buffer tegen overstroming. Bossen zorgen dus voor het behoud van een stabiel klimaat en zouden centraal moeten staan in het tegengaan van klimaatverandering. "Bossen bieden het snelste, meest kosteneffectieve middel om de wereldwijde uitstoot terug te dringen", aldus Stewart Maginnis, IUCN Directeur Environment and Development. Het halveren van deze emissie tussen 2010 en 2020 zou volgens schattingen 3,7 triljoen US dollar besparen.


Bijdrage aan economische groei

Bossen dragen bij aan nationale en wereldwijde economische groei. Ongeveer een kwart van het inkomen van gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen, komt voort uit de goederen en diensten die bossen bieden. In de meest recente bevindingen uit onderzoek van IUCN, wordt geschat dat lokaal gecontroleerde bosbouw jaarlijks 130 miljard US dollar oplevert voor de allerarmsten.


Oplossingen

Gelukkig kunnen we ook wat doen om ontbossing tegen te gaan. Bijvoorbeeld door te zorgen dat nieuw landgebruik niet ten koste gaat van bos. Maar ook door te gaan betalen voor de diensten die bossen leveren zoals CO2 opslag, waterregulatie en als bron van medicijnen. Betalen voor de CO2 opslagfunctie van bos speelt een prominente rol in de nieuwe klimaatafspraken die vanaf 2012 in zullen gaan en waarover dit jaar onderhandeld wordt in VN-verband.

 

Publicatiedatum 24/01/2011