Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News 28 maart: eilandlezing

Frans Vera houdt 28 maart de eerste eilandlezing van 2010.

Publicatiedatum 24/03/2010

Een snufje biodiversiteit en een schep passie, dat zijn de ingrediënten van de Eilandlezingen. Ze worden gehouden door vaak bekende en altijd enthousiaste sprekers. Eilandlezingen zijn ontstaan uit een samenwerking tussen SNP Reizen, Volkskrant Kennis, IUCN en NCB Naturalis


Wat is natuur? Hoe zag de oernatuur in Nederland er uit? Waaraan toetsen wij de achteruitgang van biodiversiteit? Ons beeld van natuur schuift met elke nieuwe generatie steeds verder weg van wat “echte” natuur is. Dat gebeurt omdat we geen ijkpunt hebben voor natuur. Zo is boerenland met weidevogels en melkkoeien intussen natuur geworden; boeren zijn de makers en de beheerders van de natuur. Het abnormale is normaal geworden; onze normen vervagen.
De Oostvaardersplassen dienen als een spiegel die ons wordt voorgehouden. Ze laten zien wat er nog aan natuur mogelijk is in het dicht bevolkte Nederland; een natuurlijkheid die eeuwen geleden verdween ten gevolge van de landbouw. Zulke gebieden worden eilanden in een zee van menselijk ingrijpen. Ze dienen niet om de mens buiten de natuur te plaatsen, maar om die er weer bij te betrekken. Ze dienen ook als een signaal, dat als het gaat om het verlies van de biodiversiteit, er nog volop kansen zijn om het tij te keren.
Frans Vera is de geestelijk vader van de Oostvaardersplassen. Hij heeft met zijn proefschrift aangegeven hoe naar zijn mening de natuur er in Europa uit heeft gezien, en weer kan uitzien, als natuurlijke processen opnieuw tot ontwikkeling kunnen komen. Hij heeft daarmee in heel Europa een heftige discussie over natuur veroorzaakt.

Alle Eilandlezingen vinden plaats op zondagmiddag vanaf 13.30 uur, gemiddelde duur 1 uur.

Let op! De toegang is gratis, maar om een Eilandlezing bij te kunnen wonen, moet u zich aanmelden via www.snp.nl/eilandlezingen.
U moet wel een toegangskaartje kopen voor Naturalis ; per aanmelding krijgt u 2 euro korting voor 1 persoon op de entree voor Naturalis op de dag van de lezing, op vertoon van de e-mailbevestiging van SNP.