Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Advies aan verkiezingscommissies politieke partijen

Behoud en versterking van biodiversiteit is een kans voor overheid, ondernemers en ngo's om wezenlijke innovaties te realiseren. Aleen al daarom is het belangrijk dat politieke partijen zich hierover uitspreken in de gang naar de landelijke verkiezingen op 9 juni. In een advies aan politieke partijen zet de Taskfore Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen de contouren uit.

Publicatiedatum 09/03/2010

Het gaat om aanbevelingen die invulling geven aan de internationale verantwoordelijkheid van Nederland. Die inspelen op de creativiteit en het oplossend vermogen van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Doel is het terugdringen van de ecologische voetafdruk van burgers in 2020 en de ambitie om de industrie biodiversiteitneutraal te laten zijn. Maar er is meer voor nodig om de geformuleerde, ambitieuze doelstellingen te bereiken. De ultieme uitdaging daarbij is om bevordering van biodiversiteit en economische ontwikkeling op een slimme manier samen te laten gaan.

Het hele advies.

De visie van de taskforce.