Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Agrarisch natuurbeheer: brug tussen landbouw en natuur

Agrarisch natuurbeheer levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Boeren kunnen samen afspraken maken over de uitvoering. Het resultaat zijn groene linten in het landschap waar planten en dieren profijt van hebben. Staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken: ’Deze vorm van beheer is een brug tussen natuur en landbouw. Het past ook goed in het nieuwe Europese Landbouwbeleid van de Europese Commissie waarin boeren voor hun bijdrage aan natuur worden beloond.’

  

De staatssecretaris liet zich vrijdag 30 november 2012 op De Hollandse Boerderij in Bodegraven bijpraten over agrarisch natuurbeheer. Dergelijk beheer is bedoeld om de landbouwsector te verduurzamen. Flora en fauna, waaronder weide- en akkervogels, worden in landbouwgebieden behouden of opnieuw aangetroffen door agrarisch natuurbeheer. Hierbij kunnen boeren samenwerken met bijvoorbeeld natuurorganisaties.

Betreffende URL http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2012/11/30/agrarisch-natuurbeheer-brug-tussen-landbouw-en-natuur.html
Bron www.Rijksoverheid.nl
Publicatiedatum 05/12/2012

Bij de onderhandelingen voor het nieuwe Europese Landbouwbeleid vindt Nederland dat een groep boeren een subsidieaanvraag moet kunnen indienen om één gezamenlijk natuurplan voor een gebied te maken. Dan hoeft dat dus niet meer per individu te gebeuren. Dat betekent de natuur er rijker van wordt omdat er geen versnippering van groene maatregelen is. Ook kunnen aanvragen sneller afgehandeld kunnen worden.

Op dit moment doen ongeveer 15.000 boeren aan agrarisch natuurbeheer. In totaal gaat het om ongeveer 125.000 hectare waarvan zo’n 90 procent buiten de huidige Ecologische Hoofdstructuur ligt.