Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Bedrijfsleven toont grote interesse in Biodiversiteit

Twaalf bedrijven gaan aan de slag met het verduurzamen van hun productieprocessen. Zij krijgen daarvoor financiële steun uit de subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven. Met het subsidiegeld voeren de bedrijven pilotprojecten uit - gericht op reductie van hun negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen, of voor herstel daarvan. Zo proberen bedrijven onder meer pesticide en vervuiling te verminderen, visvriendelijke gemalen te plaatsen en duurzamere grondstoffen te gebruiken.

 

Betreffende URL https://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/bedrijfsleven-toont-grote-interesse-biodiversiteit
Bron Agentschapnl.nl
Publicatiedatum 07/01/2013

De subsidieregeling sluit goed aan bij de duurzaamheidsvraagstukken waar bedrijven mee bezig zijn. Volgens August Mesker, secretaris van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie namens VNO-NCW beseffen vooral multinationals en bedrijven in de agro-foodsector hun eigen en onze gezamenlijke afhankelijkheid van duurzame beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen; en dat wordt alleen maar sterker naarmate we over moeten stappen van een economie die grotendeels leunt op fossiele grondstoffen naar een biobased economy.

Zorg voor ecosystemen

Mesker: "Deze bedrijven beseffen dat het mensdom nu collectief roofbouw pleegt op onze natuurlijke hulpbronnen en dat we zorg moeten dragen voor onze ecosystemen. Op initiatief van IUCN NL en VNO-NCW is het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie opgericht met een ‘Green Deal’ met het ministerie van Economische Zaken. Het is een mooi voorbeeld van ons poldermodel, in dit geval samenwerking tussen bedrijfsleven en de natuurorganisaties. Dat is veel rendabeler dan het conflictmodel waar we voorheen in verzeild waren geraakt. Als constructieve partners zijn we bijvoorbeeld veel beter in staat onlogische zaken in wet- en regelgeving ter discussie te stellen en op te lossen."

Mijlpaal Green Deal

Henk Simons, secretaris van het platform namens IUCN NL, is blij met de grote belangstelling van bedrijven om concreet met biodiversiteit en ecosystemen aan de slag te gaan. “Wij zien dit als de eerste mijlpaal in de Green Deal. Het geeft aan dat samenwerking tussen natuurorganisaties en bedrijfsleven leidt tot praktische stappen om duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en behoud van biodiversiteit en ecosystemen te bereiken. We hopen dat de twaalf gehonoreerde projecten ook andere bedrijven inspireren tot vergroening van hun activiteiten.’

Naast VNO-NCW en IUCN NL heeft het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie als leden DSM, FrieslandCampina, Hivos, Initiatief Duurzame Handel, LTO, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Shell, SOVON en Wetlands International. De belangstelling van bedrijven om maatregelen te nemen voor biodiversiteit resulteerde in een boven verwachting groot aantal aanvragen en het budget van deze eerste ronde is volledig benut. In totaal krijgen twaalf projecten subsidie, verdeeld over zes verschillende sectoren. De sector ‘agro-food’ en tuinbouw heeft met zeven projecten het grootste aandeel in de toegekende voorstellen, verder waterbeheer (twee), en chemie, logistiek en toerisme elk één.

Please note that this information has expired.