Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Biodiversiteit betaalt voor voedselproductie

Het blijkt technisch mogelijk om genoeg voedsel te verbouwen voor 9 miljard mensen, maar dat zal vooral ten koste gaan van de biodiversiteit in tropische en subtropische regio’s. Ook in Nederland zijn er spanningen tussen verschillende doelstellingen op gebied van klimaat, biodiversiteit en landbouw. Dat blijkt uit de analyse ‘Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering, mondiale opgaven en nationaal beleid’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Betreffende URL http://www.pbl.nl/publicaties/2011/Voedsel-biodiversiteit-en-klimaatverandering
Bron PBL
Publicatiedatum 01/02/2011

De wereldbevolking neemt nog toe tot circa 9 miljard mensen in 2050. Daarmee stijgt de voedselvraag. Daarnaast gaan mensen in opkomende economieën meer vlees, groente, fruit en vis eten, waardoor de vraag naar voedsel nog extra stijgt. Als we wereldwijd de biodiversiteit zoveel mogelijk willen behouden, dan is het nodig dat bestaande landbouwgronden zo effectief en duurzaam mogelijk benut worden. Tot nu toe is dat allerminst het geval. Zo gaan door erosie en verzilting landbouwgronden verloren.
 
Europa
Dat vraagt op Europees niveau om maatregelen die gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de opgaven op gebied van biodiversiteit, het beperken van klimaatverandering en duurzame instandhouding van landbouwgronden. Dat is op dit moment lang niet altijd het geval, zo kan de teelt van biobrandstoffen nadelige gevolgen hebben voor biodiversiteit of leiden tot hogere voedselprijzen en daarmee to meer armoede.
 
Rol van Nederland groter dan verwacht
De rol die Nederland kan spelen bij het zekerstellen van de wereldvoedselvraag, de beperking van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit is groter dan men zou verwachten voor een relatief klein land. Nederlandse actoren kunnen via hun rol in het kennisnetwerk een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaal benutten van bestaande landbouwgrond. Ook voor Nederland geldt echter dat omslag naar een meer duurzame benadering nog veel inspanning vraagt. Hier heeft de overheid ook een rol omdat het voor een deel om de ontwikkeling van kennis gaat die niet op korte termijn te vermarkten is. Verder is een aantal Nederlandse voedingsbedrijven wereldwijd actief en kan een rol spelen bij het oplossen van voedselvraagstukken.