Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Biodiversiteit: meer dan alleen soorten

In de vele miljoenen jaren dat op onze planeet leven bestaat, zijn talloze soorten uitgestorven en zijn ook nieuwe soorten ontstaan. Door de invloed van de mens verdwijnen de laatste 150 jaar soorten sneller dan ooit. Vele deskundigen menen dat de rappe aantasting van de biodiversiteit uiteindelijk grote problemen zal veroorzaken. Ecosystemen zullen er zo door veranderen dat ze niet meer in staat zijn de diensten te leveren waar mensen afhankelijk van zijn, zoals schoon water, voedingsgewassen, bestuiving, vis en vee, en belangrijke biologische grondstoffen, zoals hout.

Dit is de boodschap ven het nieuwe cahier Biodiversiteit dat onlangs is uitgebracht door BMW. Dit cahier beschrijft de bijzondere biodiversiteit in Nederland en wat het nut ervan is voor de mens. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het huidige biodiversiteitsbeleid in Nederland en daar buiten, waaronder verschillende manieren om biodiversiteit te behouden en te stimuleren. Heeft een dier, een plant, zelfs een bacterie het recht om te blijven bestaan, zelfs al heeft dit totaal geen nut voor de mensheid, of is het misschien zelfs schadelijk? Heeft het pokkenvirus evenveel recht op bescherming tegen uitroeiing als de Bengaalse tijger?

Betreffende URL http://bwm.trefcon.nl/media/pdf/Biodiversiteit.pdf
Bron http://items.feedpublisher.nl/articles/?Y2VpZD0yNjkzNjImZWlkPTg5OTUmY2lkPTYwNjYwJmVuZz0wJmFpZD0yMTE5MyZtaWQ9NzE5MjA=
Publicatiedatum 12/12/2012


Het cahier Biodiversiteit is geschreven door prof. dr. Jos van den Broek, hoogleraar Wetenschapscommunicatie (Universiteit Leiden), prof. dr. Herman Eijsackers, emeritus buitengewoon hoogleraar Natuurbeheer en Milieukwaliteit (VU Amsterdam) en prof. dr. Nico van Straalen, hoogleraar Dierecologie (VU Amsterdam), met eindredactie door Maarten Evenblij, wetenschapsjournalist. Het voorwoord werd geschreven door Hans Alders, voorzitter Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.