Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Bleker: snel maatregelen voor grote grazers Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer moet zo snel mogelijk zorgen dat de dieren op de Oostvaardersplassen voldoende beschutting krijgen tijdens de winter. Aanpalende bospercelen moeten worden opengesteld. Hierdoor hebben de dieren meer voedsel en bovendien kunnen ze daar ook beschutting zoeken. Daarnaast zal staatssecretaris Bleker Staatsbosbeheer vragen het protocol aan te passen zodat dieren eerder kunnen worden afgeschoten.

Publicatiedatum 23/11/2010

Dat heeft de staatssecretaris gemeld in een reactie op het vandaag gepresenteerde advies van de commissie-Gabor over het beheer van de grote grazers op de Oostvaardersplassen. De staatssecretaris wil een nieuwe start voor het beheer in het natuurgebied. 'Het experiment is beëindigd, we gaan het anders doen. Ik wil een stabiel, degelijk en goed gereguleerd beheer.'

Staatsbosbeheer is gevraagd op basis van het rapport van de commisie-Gabor aan een voorstel voor het beheer op de lange termijn te werken. Dit in samenwerking met externe deskundigen. Dit externe adviescollege moet gaan toezien op het beheer en moet bindende adviezen gaan geven over de te nemen beheermaatregelen.

De staatssecretaris is blij met het langverwachte advies van de commissie, dat voor de korte termijn nuttige aanbevelingen bevat die onnodig lijden van de kuddes komende winter moeten voorkomen. 'Ik heb het al eerder gezegd: zoals het er de afgelopen winter aan toe ging, wil ik niet meer. Het onnodig lijden van dieren op grote schaal accepteer ik niet', aldus de staatssecretaris.