Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Blog uit Bonn over innovatie financiering nr 1: Innovative Finance

Arthur Eijs, secretaris van de Taskforce Biodiversiteit neemt deel aan de workshop Innovatieve Fianance, georganiseerd door de Duitsers samen met CBD en TEEB. Kijk en luister mee via zijn digitale dagboek.

Bron Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
Publicatiedatum 27/01/2010

Daar ben ik weer met een blogje, nu vanuit Bonn, waar de Duitse overheid, samen met TEEB en het secretariaat van de CBD een workshop heeft georganiseerd over innovative finance. En voor u denkt dat dit de plaats is waar al die risicovolle Wallstreet-producten worden gebakken: nee, het gaat hier om slimme manieren om meer geld beschikbaar te krijgen voor biodiversiteit.

De CBD-partijen hebben twee jaar geleden zes voorbeelden genoemd: Payments for Ecosystem Services, offsets, fiscale hervormingen, groene markten, bundeling met klimaatgelden en bundeling met ontwikkelingsgelden. Deze worden de komende dagen nader besproken en uitgewerkt. Nederland blaast een partijtje mee door ook hier weer het Green Development Mechanism te presenteren; als we het ‘halen tot in de conclusies’ dan is ons kostje min of meer gekocht, want dan staat het GDM automatisch op de agenda voor een belangrijke voorbereidende CBD-vergadering in mei. Die weer aanbevelingen opstelt voor CoP10. Een lange weg, en dat alleen maar om in CoP10 een besluit te nemen om er over door te praten.

De sfeer is vandaag goed, en er is een goede groep mensen bijeen gebracht, van alle continenten. Heel scherp en concreet worden de discussies nog niet, het is meer het bepalen van de issues die morgen en overmorgen moeten worden bewerkt tot concrete aanbevelingen, maar goed het begin is er. Veel concreter gaan de zaken in de wandelgangen. Ik spreek met de Fransen over hun weigerachtige opstelling over het GDM bij het vaststellen van EU-conclusies. We blijken het over de meeste dingen eens te zijn. Het is uiteindelijk een kwestie van smaak of je het GDM wel of niet nu al vooral noemt. Ik nodig de Fransen uit deel nemen aan de GDM-stuurgroep, iets wat graag in overweging wordt genomen. Verder praat ik met ze over hun eerste ‘conservation bank’. Een commercieel instituut dat biodiversiteitbehoud doet en de credits daarvan verkoopt aan bedrijven die hun impacts moeten compenseren. Zo’n bank heeft grote voordelen voor de biodiversiteitcompensatie. Die op deze manier én goed geregeld, al voordat de impacts er zijn, én ruimtelijk optimaal geclusterd. De EU-commissie heeft ook interesse, en met de No-Net-Loss club van onze Taskforce moeten we ook maar eens naar de huidige Nederlandse compensatiepraktijk kijken. Ruimte voor verbetering, lijkt me.
Ook fris ik de contacten op met Indonesië, mevrouw Laksmi Dhewanthi. Zij is al een groot supporter van GDM en denkt met ons mee over de voorbereiding van de tweede GDM-expert meeting, volgende maand in Bali.

Met Nick Bertrand van UNEP bespreek ik een UNEP-voorstel om een methodiek te maken voor het bepalen van de ‘biodiversity footprint’, conform de al bestaande koolstof- en water voetafdrukken. We constateren dat er flinke overlap is met het GRI-WRI-initiatief dat nog steeds op de tafel in Den Haag ligt; het wordt tijd daarover een knoop (positief) door te hakken, en GRI te vragen UNEP volop te betrekken.

Ik doe mee aan de werkgroepen offsets en fiscale hervorming; in die laatste groep pleit ik voor uitwerking van acties ten aanzien van de visserij, en voor een duidelijk onderscheid tussen aanpakken die ‘op de plank liggen’ en alleen wachten op politieke moed (zoals het kopiëren van de Nederlandse Groen Beleggen-aanpak) en dingen die nader onderzoek nodig hebben, zoals footprint taxation.

Al met al een mooie eerste dag. Morgen de diepte in en dan wordt het echt spannend. Belangrijke uitdaging: zorgen dat alle aanbevelingen in een internationale, coherente samenhang worden geplaatst. Zeg maar zoiets als een GDM… werk aan de winkel dus, morgen.

Arthur