Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Blog uit Bonn over innovatie financiering nr 3: Eind goed, al goed

Arthur Eijs, secretaris van de Taskforce Biodiversiteit neemt deel aan de workshop Innovatieve Finance, georganiseerd door de Duitsers samen met CBD en TEEB. Kijk en luister mee via zijn digitale dagboek.

Bron Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
Publicatiedatum 29/01/2010

Vandaag is deze rommelige workshop dan toch nog mooi afgesloten. Rommelig, omdat het vanaf het begin onduidelijk was hoe de opzet precies zou zijn, en wie waarvoor verantwoordelijk was. We moesten knokken voor voldoende tijd voor discussie over het GDM. Ook de status van de workshop was lang onduidelijk. Het is in ieder geval geen workshop waar de partijen bij het Biodiversiteitsverdrag formeel om hebben gevraagd. Daarmee komt de inhoud ten opzichte van CoP-10 inderdaad een beetje te zweven. Maar, aan het eind van de middag op deze laatste dag komt er toch nog een beetje lijn in met dank aan
Ravi Sharma, van het CBD-secretariaat. Het verslag en de conclusies van deze workshop gaan als informatiedocument naar de Working Group on Review of Implementation (WGRI), een voorportaal voor CoP-10, in mei (Nairobi). Daarnaast wordt door het secretariaat van de CBD op basis van ondermeer deze workshop een discussienotitie opgesteld, met aanbevelingen voor de WGRI. Daarin kunnen we dus ook onze boodschap rond GDM kwijt, als we het slim spelen. Aan onze contacten met het secretariaat zal het niet liggen, we hebben Markus Lehman in onze stuurgroep! De uitkomsten van de tweede expert meeting over GDM, die we eind februari organiseren, komen te laat voor het officiële document. Maar dat geeft niet: per
slot van rekening willen we dat WGRI zich beperkt tot de aanbeveling dat CoP 10 zich uitspreekt over nut en noodzaak van verdere ontwikkeling van een GDM. Als we het GDM nu al teveel ‘aankleden’ met duidelijke keuzes voor de manier waarop we nieuwe geldbronnen aanboren (en welke dan), hoe we de institutionele aspecten zien en waar we het geld aan willen besteden, dan worden we in WGRI in een klap aan de kant geschoven. Het is simpelweg te vroeg voor een besluit over inhoud, dus we proberen eerst maar eens consensus te krijgen over de business case voor een GDM. En dan moet je genoeg inhoudelijke info geven om mensen te interesseren, maar ook net te weinig om allergische reacties uit te lokken.
Een delicate balans, en ik heb er plezier in om daar naar te zoeken. Daarbij heeft iedere gesprekspartner zijn eigen toon nodig. De Duitsers lijmen met complimenten over hun Life Web Initiatief en zorgen dat we ze betrekken bij volgende stappen. De Fransen geruststellen dat de echte keuzes over inhoud pas later komen. De WWF-man die me aanspreekt op de brief van Balkenende over Natura 2000 geruststellen dat er best nog Nederlanders zijn die wat willen met biodiversiteit. De Japanners feliciteren met hun enthousiasme voor het GDM-idee, en aangeven dat het inderdaad (in eerste fase) een vrijwillig mechanisme kan zijn, zoals de Nippon Keidanren (een soort VNO-NCW) wil. De mensen van BBOP geruststellen dat we niet zullen promoten dat investeringen in een GDM zullen tellen als ‘offset’, want dat zou snel greenwashing zijn. Enzovoort. Het spelletje ligt me, en samen met Frank Vorhies en Julian Metcalfe (onze consultants van Earthmind) leiden we een discussie in de ochtendsessie over de verschillende mogelijke bronnen van geld. Zoals verwacht lopen de meningen snel uiteen, hoewel er veel support is voor de suggestie om te werken aan belasting op footprint danwel het vergroenen van de imports van commodities (en eventueel een combinatie van de twee). Prompt schuiven er WTO-wolkjes voor ons CBD-zonnetje, maar we laten ons niet ontmoedigen. Wat in ieder geval wel blijkt, is de steun voor het doel om de nut en noodzaak discussie rond GDM op CoP-10 te voeren. Een interessante suggestie is verder om te kijken hoe het GDM gevuld zou kunnen worden met regeling à la de Nederlandse Groen Beleggen regeling. Frank en ik spreken af in Nederland hierover een brainstorm met onder andere ASN en Triodos te beleggen. Ook spreken we af dat minister Cramer haar collega’s van Mexico en Indonesië zal uitnodigen partner van het GDM-initiatief te worden; we gaan ook werken aan bilaterale gesprekken van haar met haar Franse en Duitse collega’s.
In de nazit lopen we met de stuurgroep van het GDM het gehele traject tot CoP-10 nog eens door en maken werkafspraken. We liggen op schema, maar met de pittige discussies hier in Bonn in gedachten constateren we dat het niet makkelijk zal worden om in WGRI de basis voor een akkoord te leggen. Maar we gaan ervoor!

Arthur