Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Beekdallandschap De #Gooren wordt in ere hersteld
  [gepubliceerd op: 20/05/2019]
  Brabants Landschap werkt samen met Waterschap de Dommel en gemeente Hilvarenbeek aan natuur- en landschapsherstel in De Gooren in Hilvarenbeek. Het brengt het zeldzaam geworden beekdallandschap met bijbehorende natuurwaarden terug. De doelstelling is om de herinrichting voor het einde van 2019 af te ronden.
 • Onderzoekers brengen wereldwijd in kaart hoe bomen, schimmels en bacteriën samenwerken
  [gepubliceerd op: 20/05/2019]
  In de wirwar van wortels in de bosbodem groeien schimmels en bacteriën die met bomen voedingsstoffen uitruilen tegen koolstof in een grote, wereldwijde marktplaats. Een nieuwe studie heeft op basis van 1,1 miljoen metingen in het bos en 28.000 boomsoorten de meest voorkomende symbiotische relaties in kaart gebracht. De publicatie verscheen op 15 mei 2019 in Nature.
 • OPINIE: Nederland moet nieuwe richtsnoer bestrijdingsmiddelen actief steunen!
  [gepubliceerd op: 20/05/2019]
  Dat we te maken hebben met een alarmerende achteruitgang van insecten is inmiddels algemeen bekend. En dat bestrijdingsmiddelen daar een rol bij spelen ook. De vraag is wat we er concreet aan gaan doen om die trend te keren. De stemming voor het nieuwe EU-richtsnoer voor de bijen op de aanstaande EU-vergadering van 20 en 21 mei is daar een belangrijk moment voor. Laat Nederland het actief steunen!
 • Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging bevestigt wolvenpaar op de Veluwe
  [gepubliceerd op: 19/05/2019]
  Door nieuw beeldmateriaal is het eerste wolvenpaar van Nederland bevestigd en is er de mogelijkheid dat er deze zomer jonge wolven worden grootgebracht op de Veluwe. Hoewel er sinds de zomer van 2018 weer wolven zijn op de Veluwe was het lange tijd onduidelijk of ze nog bij elkaar zijn en dus of er dit voorjaar jongen geboren kunnen zijn.
 • #Dunschaal blijkt een al heel lang aanwezige #exoot
  [gepubliceerd op: 19/05/2019]
  In Nederland leven meerdere schelpdieren uit de familie der dunschalen. De Glanzende dunschaal (Abra nitida) komt voor in de Noordzee in wat dieper water. Eind jaren 80 dook het dier ook op in ondieper water in het Deltagebied. Althans, dat werd aangenomen. Recent onderzoek heeft nu aangetoond dat dit een andere soort is; de Vensterglasschelp (Theora lubrica). Het blijkt een exoot uit o.a. Japan.
 • Piek hooikoortsseizoen komt eraan
  [gepubliceerd op: 18/05/2019]
  Voor mensen die allergisch zijn voor graspollen breekt een zware periode aan. Volgens de verwachting van Weeronline, Wageningen University en het Leids Universitair Medisch Centrum begint rond 25 mei de piekperiode van het graspollenseizoen. Tot eind juni is de kans op hooikoortsklachten zeer groot. Daarna neemt de overlast langzaam af, maar tot ver in de zomer zijn er bloeiende grassen.
 • Nieuwe serie #Natuurrijk op @omroepbrabant
  [gepubliceerd op: 18/05/2019]
  Maud Hawinkels is vanaf zaterdag 18 mei weer te zien in een nieuwe serie van het ‘net even anders dan anders’ natuurprogramma van Omroep Brabant: Natuurrijk. Het programma is wekelijks te zien om 18:00 uur.
 • Functiewijziging geeft kickstart voor natuurinclusief bedrijf
  [gepubliceerd op: 17/05/2019]
  Op Hoeve Stein in het Zuid-Hollandse Oukoop wordt sinds 2011 geëxperimenteerd met natuurbeheer door een melkveebedrijf. Wageningen Environmental Research onderzocht op verzoek van de provincie hoe de omvorming van het bedrijf is aangepakt en wat tot nu toe de resultaten zijn. De onderzoekers keken naar het proces, de bedrijfsvoering, de ecologie en de waardering door andere boeren in de omgeving.
 • Provincies starten proef om aanrijdingen met reeën te voorkomen
  [gepubliceerd op: 17/05/2019]
  Langs verschillende wegen in Gelderland en Utrecht zijn zandbedden aangelegd. Dit is onderdeel van een proef om te onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn om aanrijdingen met reeën te voorkomen. De proef gaat vier jaar duren. Er is 24 kilometer weg in de proef betrokken: 6 kilometer op de Utrechtse Heuvelrug en 18 kilometer in de Achterhoek.
 • Atlassen in nieuw jasje gestoken
  [gepubliceerd op: 16/05/2019]
  De Atlas Leefomgeving, de Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Nationale Energie Atlas zijn klaar voor de toekomst. Alle drie de Atlassen zijn omgezet naar een nieuwe omgeving. Wat is er anders?
 • Bestrijden van muskusratten leidt tot een afname van de populatie
  [gepubliceerd op: 16/05/2019]
  Vanwege de graverij van muskusratten, een knaagdier afkomstig uit Noord-Amerika, komt de waterveiligheid in gevaar en kunnen er ongelukken gebeuren. Een praktijkproef waarbij in een aantal grote gebieden enkele jaren niet is bestreden, laat zien dat bestrijding effectief kan zijn en daadwerkelijk leidt tot een kleinere populatie.
 • Eiken worden kaalgevreten!
  [gepubliceerd op: 16/05/2019]
  Plaatselijk zijn er in de Nederlandse bossen nu erg veel rupsen aanwezig. Men spreekt zelfs al van plagen. Het gaat vooral om rupsen van de grote en kleine wintervlinder. Eiken worden kaalgevreten, maar ook allerlei andere boomsoorten worden aangetast. Is dit een bedreiging voor het bos?
 • Zeldzame Olieboltruffel aangetroffen in de Schoorlse Staatsbossen
  [gepubliceerd op: 15/05/2019]
  Vorige week werd er in een laaggelegen deel van de Schoorlse Staatsbossen een onbekende truffelsoort gevonden. Na wat zoeken op de vondstlocatie werden er negen truffels geteld. Hiervan werden er twee meegenomen voor nader onderzoek. Ze waren gemakkelijk te vinden: een aantal truffels staken boven de strooisellaag uit. Na determinatie bleek het te gaan om de ernstig bedreigde Olieboltruffel.
 • Het Groene Europese Verkiezingsdebat: kijk 16 mei live mee!
  [gepubliceerd op: 15/05/2019]
  Op 16 mei, een week voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, organiseren Natuurmonumenten, IUCN NL en het Wereld Natuur Fonds het Groene Europese Verkiezingsdebat. Zeven Nederlandse kandidaten voor het Europese Parlement vertellen over hun plannen en gaan met elkaar in debat over landbouw, natuur, water en klimaat.
 • Uitbreiding lepelaars door kleine kolonies in Zuid-Holland
  [gepubliceerd op: 15/05/2019]
  Het gaat goed met lepelaars in Nederland. Het aantal kolonies is inmiddels naar een ongekend hoogtepunt gegroeid. Minder bekend is dat er de laatste jaren vooral in provincie Zuid-Holland steeds meer kleine kolonies ontstaan buiten natuurgebieden, soms zelfs tot bij de stad. Veel van deze lepelaarkolonies starten in oude of verlaten nesten van blauwe reigers.
 • Waddenzee zwakke schakel op Oost-Atlantische trekroute
  [gepubliceerd op: 14/05/2019]
  Het gaat niet goed met de vogels die gebruik maken van de Waddenzee. Onderzoek in 33 landen langs de Oost-Atlantische trekroute toont aan dat broedvogels in het Waddengebied het slechter doen dan soorten die elders op de route nestelen. Opmerkelijk voor een gebied dat op papier goed is beschermd en op de Werelderfgoedlijst staat.
 • Ook kauwen hebben eikenprocessierupsen ontdekt
  [gepubliceerd op: 14/05/2019]
  Het lijstje met vogelsoorten dat eikenprocessierupsen eet, wordt steeds langer. Nu hebben we vastgesteld dat ook kauwen zich tegoed doen aan eikenprocessierupsen. Door de koude start van mei is de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen iets vertraagd. De komende week beginnen de eerste rupsen met nestvorming. De meerderheid van de nesten zal pas begin juni gevonden worden.
 • Vlinders en bloemen onder hoogspanning
  [gepubliceerd op: 13/05/2019]
  Op de meer dan vierhonderd hoogspanningsstations in Nederland en Duitsland gaat netbeheerder TenneT de biodiversiteit helpen. TenneT gaat dit doen op basis van spectaculaire resultaten van een pilot op drie hoogspanningsstations in Nederland. Daaruit bleek dat natuurvriendelijk onderhoud van het terrein van deze stations leidt tot instandhouding van de insectenpopulatie tot wel 72 procent.
 • Steilrandgroefbij wacht duizend jaar op bronstige stier
  [gepubliceerd op: 12/05/2019]
  Grofweg duizend jaar geleden verdwenen de grote wilde grazers uit ons landschap. Daarmee verdwenen ook de stierenkuilen die de stieren van rund en wisent maakten om te imponeren. Deze kuilen boden onder andere nestgelegenheid voor wespen en bijen. Nu er weer natuurlijke kuddes rondlopen doet ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met Wageningen Universiteit onderzoek naar dit bijzondere fenomeen.
 • Genoom dwergzwijntje toont hoe Aziatisch wild zwijn Europa succesvol koloniseerde
  [gepubliceerd op: 11/05/2019]
  Het kleine dwergzwijn herbergt sleutelinformatie over de succesvolle verspreiding van het wilde zwijn vanuit Zuidoost-Azië naar de Indonesische eilanden, Europa en Noord-Afrika. Onderzoekers van Wageningen University & Research stelden vast dat het gewone everzwijn onderweg kruiste met andere soorten wilde zwijnen, vergelijkbaar met voorouders van de moderne mens die 'kruisten' met Neanderthalers.
 • Kijk live mee naar vogeltrek
  [gepubliceerd op: 10/05/2019]
  Wanneer komt de voorjaarstrek van de boerenzwaluw of de gierzwaluw op gang? Hoe verloopt de trek van de kraanvogel over Europa? Wanneer verlaten zomervogels Europa? De antwoorden op deze vragen zijn nu ‘live’ te zien op de viewer van het European Bird Portal (EBP).
 • 25 en 26 mei: de eerste #Nationale #Vleermuis #Tuintelling!
  [gepubliceerd op: 10/05/2019]
  Na de al best bekende nationale tellingen van vogels, vlinders en bijen, is het nu de beurt aan iets minder bekende tuingasten: vleermuizen. Nou denkt u misschien: “Vleermuizen, bij mij in de tuin???” Maar jazeker; in veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. U kunt dat zelf ontdekken op 25 en 26 mei tijdens de eerste Nationale Vleermuistuintelling.
 • Provincie inventariseert bijzondere planten en dieren in Utrechtse buitengebieden
  [gepubliceerd op: 09/05/2019]
  Om te bepalen hoe het met de biodiversiteit in de provincie Utrecht gaat, brengen veldwerkers in opdracht van de provincie in kaart welke bijzondere planten en dieren er leven in de Utrechtse agrarische en natuurgebieden. Deze inventarisatie vindt jaarlijks plaats, telkens in een ander deel van Utrecht. Dit jaar staat het buitengebied van het zuidoosten van de provincie op het programma.
 • Landelijke argusvlindertelling van 17 tot en met 19 mei
  [gepubliceerd op: 09/05/2019]
  Het gaat al een tijdje niet goed met de argusvlinder. Om in beeld te krijgen waar deze boerenlandvlinder in Nederland nog te vinden is, organiseren De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor het zesde jaar op rij een landelijke telling. Dit keer van vrijdag 17 tot en met zondag 19 mei. Alle hulp is welkom!
 • 107 vogelsoorten geteld op Caribisch eiland Saba
  [gepubliceerd op: 08/05/2019]
  Het Caribische eiland Saba blijkt nog rijker aan vogelsoorten dan al werd gedacht. De voorlaatste uitgebreide studie stamde uit 1983, toen werden 58 vogelsoorten geteld. Sinds die tijd varieerden tellingen tussen 56 en 87 soorten. Uit nieuw uitgebreid onderzoek blijkt dat er in totaal 107 vogelsoorten voorkomen, hiervan werden 31 voor het eerst gemeld.
 • De Aziatische modderkruiper: van Nederland naar België
  [gepubliceerd op: 08/05/2019]
  Dit voorjaar werden er vlak over de grens in België fuiken uitgezet voor het Meetnet van de kamsalamander van Natuurpunt. Tot ieders verrassing zat in één van de fuiken een vreemde modderkruiper. Dat bleek een Aziatische modderkruiper te zijn, nog maar de tweede waarneming in België.
 • Wereld Natuur Fonds: gezamenlijk vuist maken voor wereldwijd biodiversiteitsakkoord
  [gepubliceerd op: 08/05/2019]
  Het IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) presenteerde maandag een verontrustend rapport over het wereldwijde natuurverlies. Duizenden wetenschappers brengen hierin de laatste stand van de biodiversiteit in kaart en adviseren welke keuzes de mens moet maken om het tij te keren. Het WNF roept op een vuist te maken voor een wereldwijd biodiversiteitsakkoord.
 • De eerste gierzwaluw
  [gepubliceerd op: 07/05/2019]
  De eerste gierzwaluw van het jaar: voor veel mensen een ontroerend moment. Wat zijn het toch eersteklas blijheidsbrengers, met hun poten waarmee ze niet kunnen lopen en hun leven hoog in de lucht. Vindt u er een die op de grond terechtkwam? Gooi hem dan niet meteen terug de lucht in. U helpt ze beter op andere manieren.
 • Biodiversiteitsverlies: miljoen soorten bedreigd, maar tij kan keren
  [gepubliceerd op: 07/05/2019]
  Een nieuw rapport over biodiversiteitsverlies is het meest complete en alarmerende tot nu toe. Ruim een miljoen soorten worden door toedoen van de mens met uitsterven bedreigd, meer dan ooit in onze geschiedenis. Maar het rapport laat ook zien hoe het tij kan worden gekeerd, met een aanpak die opvallend veel overeenkomsten vertoont met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hier in Nederland.
 • Droge zomer fleurt bermen op
  [gepubliceerd op: 07/05/2019]
  De zomer van 2018 staat te boek als extreem warm en droog en ook 2019 laat een bovengemiddeld droge start zien. De gevolgen van deze langdurige droogte zijn nu goed zichtbaar in de vegetatie. Op plekken waar grassen bovengronds afgestorven waren, profiteerden dit voorjaar bloemrijke eenjarige planten. Naar verwachting floreren overblijvende kruiden komende tijd dankzij de afname van grassen.
 • Nat en droog tropisch bos doorloopt tegengesteld traject bij herstel
  [gepubliceerd op: 06/05/2019]
  Herstellende natte en droge tropische bossen volgen tegengestelde paden in soortensamenstelling naarmate deze bossen ouder worden. Dit heeft grote consequenties voor programma’s voor bosherstel. Met dit nieuwe wetenschappelijke inzicht kunnen de geschikste boomsoorten voor een bosgebied worden geselecteerd om zo tropisch bosherstel te versnellen en te verbeteren.
 • Eerste indruk voorjaarsvlinders; goed en slecht nieuws
  [gepubliceerd op: 06/05/2019]
  De tellers van het Meetnet Vlinders zijn alweer een week of vier aan het tellen. Dankzij de online invoer hebben we al een eerste indruk van de vlinders die in het voorjaar actief zijn. We zijn extra benieuwd hoe het extreem warme en droge weer van vorig jaar uitpakt. De eerste resultaten laten een wisselend beeld zien. Zo is oranjetipje veel vaker gezien dan normaal, maar kleine vos veel minder.
 • Provincie Utrecht zoekt groene ideeën voor natuurinclusief bouwen
  [gepubliceerd op: 05/05/2019]
  De provincie Utrecht zoekt voor natuurprijs Groene Kroon 2019 goede groene initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit in en rondom de bebouwde omgeving van de provincie. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Heb jij ook een goed initiatief? Doe dan mee aan natuurprijs Groene Kroon en maak kans op de prijs ter waarde van 6.000 euro.
 • De zeedruiven zijn nog niet zuur
  [gepubliceerd op: 05/05/2019]
  In de eerste lentemaand zijn er langs onze kust gewoonlijk veel druiven te vinden. Op het strand is dit een aankondiging van het begin van de lente. Bij Zeedruifjes moet je niet denken aan fruit en wijn, maar aan kleine kwallen...
 • Nieuwe brochure particulier natuurbeheer Gelderland
  [gepubliceerd op: 03/05/2019]
  Veel bos en natuur is in bezit van particulieren: van landgoederen van honderden hectaren tot de bewoner in het buitengebied die de trotse eigenaar is van een bosje met een poel. We zijn blij dat veel particulieren bijdragen aan het uitbreiden van het Gelders Natuurnetwerk. Daarom heeft de provincie Gelderland nu een nieuwe brochure uitgebracht, waarin uitgelegd wordt hoe dat in zijn werk gaat.
 • Patrijs behoeden voor uitsterven in de Bollenstreek
  [gepubliceerd op: 03/05/2019]
  De patrijs was tot de jaren zeventig van de vorige eeuw alom aanwezig in Zuid-Holland, maar is nu op veel plekken verdwenen. Ook in de Bollenstreek gaat deze akkervogel in aantal achteruit. De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond wil hier samen met agrariërs verandering in brengen, met maatregelen voor meer voedsel en beschutting.
 • Kom ook naar de Atlas Werkconferentie op 16 mei 2019
  [gepubliceerd op: 02/05/2019]
  Nog twee weken en dan is het zover. De Atlas Werkconferentie vindt dit jaar plaats op donderdag 16 mei en wel op een heel bijzondere locatie, namelijk in de voormalige Philips gloeilampenfabriek in het hart van Eindhoven. Het thema is Burger in beweging. We focussen op hoe overheden burgers kunnen betrekken bij de leefomgeving. Want een gezonde leefomgeving bereiken we samen! Bent u er ook bij?
 • Libellenmeetnet weer van start
  [gepubliceerd op: 02/05/2019]
  Vanaf 1 mei worden de monitoringroutes van het Meetnet libellen weer geteld. Op honderden locaties gaan vrijwilligers op pad om vaste routes te doorlopen en er de libellen te tellen. Doordat dit jaar in jaar uit op dezelfde manier gebeurt, krijgen we een goed beeld van hoe het met de libellen gaat.
 • #Muntjaks ontsnappen beperkt, maar opmerkzaamheid is geboden
  [gepubliceerd op: 01/05/2019]
  De muntjak lijkt voorlopig geen vaste voet aan de grond te krijgen in Nederland, zoals dat wel is gebeurd in het Verenigd Koninkrijk. Er ontsnappen een aantal keren per jaar dieren uit gevangenschap, die zich in het wild niet lijken te handhaven. Maar oplettendheid is geboden, vooral als meerdere dieren tegelijk ontsnappen.
 • Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw?
  [gepubliceerd op: 01/05/2019]
  De aanleg van zonneparken in Nederland maakt een snelle groei door. Dit gaat niet zonder enige discussie. Wat is de plek van zonneparken in het landschap en wat betekent dit voor de bodem, biodiversiteit en landbouw? Er liggen zeker kansen voor combinaties met natuur en landbouw, maar daarvoor zal gezocht moeten worden naar een optimum tussen stroomproductie en andere functies.
 • Al veel koninginnenpages gemeld
  [gepubliceerd op: 30/04/2019]
  Het is pas eind april, maar toch zijn er al flink wat koninginnenpages doorgegeven. Niet alleen uit Limburg en Noord-Brabant, waar deze grote en opvallende vlinder vast voorkomt, maar ook daarbuiten. De hete en droge zomer van 2018 lijkt voor deze soort goed uit te pakken.
 • Mezensterfte door bestrijding buxusmot? Help mee met het onderzoek!
  [gepubliceerd op: 30/04/2019]
  Mezen krijgen gif binnen dat wordt gebruikt tegen de buxusmotrups, blijkt nu uit onderzoek. Uw hulp is nodig om dit uitvoeriger te onderzoeken en in de toekomst hopelijk te voorkomen. Geef waarnemingen van dode meesjes daarom alstublieft door.
 • Boomkikkers doen het goed in Brabant
  [gepubliceerd op: 29/04/2019]
  Inmiddels is de boomkikker niet meer weg te denken uit de Brabantse natuur. Die situatie was zo’n tien jaar geleden wel anders. Dat het nu zo goed gaat met de boomkikker in Brabant hebben we te danken aan de inspanningen van en samenwerking tussen Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant en een zeer betrokken werkgroep met vrijwilligers.
 • Wat één geslagen purperreiger teweeg kan brengen
  [gepubliceerd op: 29/04/2019]
  De vondst van een net door een havik gedode purperreiger leidde tot boeiende informatie over de vogelsoort zelf, en tot de vondst van een zeldzame luisvlieg die al zeventig jaar niet in ons land was gezien. Hier volgt een verslag van anatomische én entomologische ontdekkingen aan deze vogel.
 • Is uw tuin goed leefgebied voor dieren?
  [gepubliceerd op: 29/04/2019]
  Bijna wekelijks staan de media vol alarmerende berichten over de achteruitgang van aantallen insecten, vogels, en andere diersoorten. Verlies van leefomgeving en gebrek aan voedsel door onder andere het intensieve landgebruik lijken hierbij een grote rol te spelen. Tuinen kunnen voor soorten goede leefomstandigheden bieden. Is uw tuin goed leefgebied?
 • Vogelobservatorium Tij brengt deltanatuur Haringvliet dichtbij
  [gepubliceerd op: 28/04/2019]
  Het Haringvliet is een icoon rijker. Het nieuwe vogelobservatorium Tij biedt een prachtig uitzicht over het weidse Haringvliet en haar vogelrijkdom. Het originele en duurzame ontwerp is in de vorm van een ei van de grote stern gebouwd.
 • Gemeente Stichtse Vecht timmert aan de weg met Wet natuurbescherming
  [gepubliceerd op: 26/04/2019]
  Gemeenten die zich het hoofd breken over hoe ze natuur kunnen beschermen zonder dat het klauwen met geld en zeeën van tijd kost, kunnen hun licht opsteken bij ambtenaren Loes van de Craats en Cees van der Weerd van de gemeente Stichtse Vecht. Zij vertellen hoe hun gemeente de plaatselijke natuur beschermt.
 • Huiszwaluwonderzoek gaat verder in 2019
  [gepubliceerd op: 26/04/2019]
  Ze vliegen momenteel ons land weer binnen: huiszwaluwen. In 2018, hun ‘Jaar van’, volgden vrijwilligers bijna duizend nesten voor een nieuw nestonderzoek. Enkele interessante resultaten daarvan delen we in dit bericht. Omdat 2018 een erg warme, droge zomer kende, willen we graag weten of het de broedende huiszwaluwen onder andere (?) weersomstandigheden anders zal vergaan. Help je mee?
 • Natuurbeleving 2.0: de potentie van digitale natuurbelevingen
  [gepubliceerd op: 25/04/2019]
  Nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen zorgen ervoor dat de manier waarop mensen de natuur beleven snel aan het veranderen is. Hoewel digitale technologieën soms worden gezien als een bedreiging voor de relatie tussen mens en natuur, lijkt nieuw onderzoek aan te tonen dat sommige van deze digitale technologieën ook een bijdrage kunnen leveren aan het verbinden van mens en natuur.
 • Al twintig soorten libellen actief
  [gepubliceerd op: 25/04/2019]
  Het fraaie voorjaarsweer van de afgelopen week heeft de libellen het water uitgelokt. Meer dan twintig soorten zijn nu al te zien, waaronder zowel juffers als grotere ‘echte libellen’. Hoewel je voor een deel van die soorten speciale gebieden moet bezoeken, zijn er nu ook zeker tien soorten die je gewoon in je eigen omgeving kunt tegenkomen.
 • Een decennium van koraalduivelbeheer op Bonaire
  [gepubliceerd op: 24/04/2019]
  De koraalduivel werd voor het eerst gespot voor de kust van Bonaire in 2009. Sindsdien werkt STINAPA Bonaire nauw samen met een groep toegewijde vrijwilligers om deze invasieve soort, die van nature niet in het Caribisch gebied voorkomt, te monitoren en te beheersen. Afgelopen maand organiseerde STINAPA een openbare presentatie om de afgelopen tien jaar koraalduivelbeheer te bespreken.
 • Impuls voor poelenbeheer werpt zijn vruchten af
  [gepubliceerd op: 24/04/2019]
  Poelen zijn belangrijke landschapselementen. Ze zorgen voor variatie in het landschap, waardoor de biodiversiteit in een gebied verhoogd wordt. Goed en tijdig beheer is noodzakelijk, maar blijft vaak achterwege. Met behulp van een interactieve poelenkaart op www.poelen.nu worden terreineigenaren gestimuleerd poelen te onderhouden.
 • Bladpootrandwants: een ongevaarlijke binnendringer
  [gepubliceerd op: 23/04/2019]
  De ziekte van Chagas is een nare grotendeels tot Zuid-Amerika beperkte ziekte die door wantsen (zogenaamde Kissing bugs) wordt overgebracht. De bladpootrandwants lijkt een beetje op deze kissing bug. Jaarlijks komen er meldingen binnen van mensen die een kissing bug hebben aangetroffen in Nederland. Gelukkig blijkt het dan altijd te gaan om de ongevaarlijke, maar wel zeer fraaie bladpootrandwants.
 • Intensive care voor zomertortel
  [gepubliceerd op: 23/04/2019]
  De zomertortel is onze kleinste duivensoort. Om te voorkomen dat de ooit talrijke zomertortel uit Nederland verdwijnt, start Vogelbescherming Nederland een bijvoerprogramma. Dit is een noodmaatregel om verder verlies op korte termijn tegen te gaan. Het bijvoeren is onderdeel van een Europees reddingsplan voor de zomertortel om uitsterven te voorkomen.
 • De voorjaarsvorm van het landkaartje zien?
  [gepubliceerd op: 22/04/2019]
  Het landkaartje heeft de laatste tijd, mede door klimaatverandering, drie generaties per jaar. De eerste generatie vliegt vanaf begin april; op dit moment is de kans om ze te zien het grootst. Zoek vooral op plekjes in de buurt van bomen en struiken waar fluitenkruid bloeit.
 • De Hilver: thuishaven voor bijzondere soorten
  [gepubliceerd op: 22/04/2019]
  Langs De Reusel tussen Diessen en Moergestel ligt een uniek, nieuw natuurgebied. Wat decennialang landbouwgebied was, is nu met meer dan 700 hectare het grootste natuurontwikkelingsgebied van het Natuurnetwerk Brabant. De Hilver, ook wel de Nieuwe Reuselbeemden genoemd, is dé hotspot voor weidevogels en andere bijzondere soorten.
 • Waaiergarnalen de laatste 10 jaar sterk toegenomen
  [gepubliceerd op: 21/04/2019]
  Een verkennende analyse van de duikwaarnemingen in de Zeeuwse wateren laat over de laatste 10 jaar een toename zien van de 'waaiergarnalen'. De volgende vragen doen zich voor: neemt alleen de Bonte waaiergarnaal toe, gaat het om meer dan één soort, of wordt er nu beter op waaiergarnalen gelet dan vroeger?
 • Film: Mezen en ringmussen jagen op jonge eikenprocessierupsen
  [gepubliceerd op: 20/04/2019]
  Door de zeer hoge temperaturen komen eiken zeer vroeg in blad dit voorjaar, al kan de droogte de ontwikkeling wat afremmen. Eikenprocessierupsen doen zich te goed aan het jonge blad of aan de bladknoppen. De rupsen vormen op hun beurt een welkome voedselbron voor allerlei vogelsoorten. Op film is vastgelegd hoe pimpelmezen, koolmezen en ringmussen jagen op eikenprocessierupsen.
 • Lizard Lane verbindt nieuwe heide bij Soestduinen
  [gepubliceerd op: 19/04/2019]
  Het begon met de noodzaak om te hoge bomen te kappen onder de hoogspanningsverbinding tussen Utrecht Lage Weide-Soest vanwege de veiligheid. Dit leidde uiteindelijk tot de aanleg van nieuwe heide en een faunatunnel onder de N413 bij Soestduinen. Ecoloog Renée van Assema van Vitens is betrokken bij deze natuurontwikkeling, ook wel Lizard Lane genoemd.
 • Geruchtmakend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de bodem gepresenteerd
  [gepubliceerd op: 19/04/2019]
  De provincie Gelderland stimuleert een verantwoord, klimaatbestendig en duurzaam gebruik van de bodem. Daarbij steunt de provincie kennisontwikkeling door het medefinancieren van onderzoek. Een onderzoek over mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven deed de afgelopen weken veel stof opwaaien.
 • Tuin als thuis voor oranjetipje
  [gepubliceerd op: 18/04/2019]
  Het oranjetipje is een echte voorjaarsbode die te zien is van eind maart tot half mei. Op dit moment vliegt hij volop. De rupsen zijn afhankelijk van kruisbloemigen: in het buitengebied zijn pinksterbloem en look zonder look de belangrijkste waardplanten. Maar je kunt de soort ook voortplantend in je tuin, of zelfs op je balkon tegenkomen.
 • Platte egels tellen voor egelonderzoek
  [gepubliceerd op: 18/04/2019]
  Onlangs heeft de Zoogdiervereniging 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Egel. Precies tien jaar geleden, tijdens het Jaar van de Egel 2009, werden de zogenaamde E(gel)-teams opgericht: forenzen die regelmatig hetzelfde traject aflegden en de doodgereden egels in kaart brachten. De Egelwerkgroep gaat dit jaar opnieuw aan de slag met de E-teams en is hard op zoek naar forenzen!
 • GLOBE-dag 2019: milieu-onderzoek kun je zelf doen!
  [gepubliceerd op: 18/04/2019]
  Op de GLOBE-dag op 4 april in het Haagse Museon maakten docenten uit het middelbaar onderwijs kennis met onderzoek doen volgens de modules in het GLOBE-programma. Ze keken naar het leven in de bodem en de diversiteit van waterorganismen, maar ook naar de luchtkwaliteit en de ontwikkeling van de vegetatie. Ook dachten zij mee over het beheer van groene verbindingszones in de gemeente Den Haag.
 • Samen in actie voor een heus hommellandschap in het Geuldal
  [gepubliceerd op: 17/04/2019]
  Meer dan de helft van de in Nederland voorkomende soorten wilde bijen staat op de Rode Lijst en vele ervan zijn in hun voorkomen beperkt tot enkele natuurreservaten. Met name hommels hebben het zwaar. Om ook hommels te beschermen is een aanpak op landschapsschaal nodig. Het initiatief Hommellandschap Geuldal heeft daarom als streven met meerdere partijen het landschap te verbeteren.
 • Roepende rugstreeppadden
  [gepubliceerd op: 17/04/2019]
  In de tweede helft van april en in mei bereikt de voortplantingsperiode van de rugstreeppad haar piek. Op warme voorjaarsavonden gonst het geluid van zingende rugstreeppadden in polderwateren, uiterwaarden, vennen en duinmeertjes. Als je in de avonduren een fietstochtje maakt, kom je al snel grote aantallen rugstreeppadden tegen. Dat is meteen een uitstekende gelegenheid om de soort te tellen.
 • Geurige houtzwam is nieuwe soort voor Nederland
  [gepubliceerd op: 17/04/2019]
  Op 26 januari 2019 ontdekte Jaap van den Berg in de bossen van Soest een nieuwe houtzwammensoort. De soort behoort tot de Stekelkorstzwammen en heeft een doordringende geur. Precies twee maanden later werd deze nieuwe soort ook aangetroffen in park Sonsbeek in Arnhem. Deze nieuwe paddenstoel heeft nog geen Nederlandse naam.
 • “We willen het festival met de laagste CO2-voetafdruk worden”
  [gepubliceerd op: 16/04/2019]
  Tijdens Pasen vindt de 5e editie van Fier! plaats. Het bijzondere Smaak & Vermaak-festival is gratis te bezoeken op het terrein van Bioboerderij ’t Schop in Hilvarenbeek. “We zijn erg fier op ons eerste lustrum! Om dit te vieren gaan we een heus Fier!bos realiseren. We willen het festival met de laagste CO2-voetafdruk worden”, aldus voorzitter Bart van den Broek.
 • Wie is de wulp?
  [gepubliceerd op: 16/04/2019]
  Hij is nog niet zo bekend als de roodborst: de wulp. Daar moet maar eens verandering in komen, want deze vriendelijke kromsnavel is het meer dan waard. En waarom is die snavel krom?!
 • Dagvlinderverwachting
  [gepubliceerd op: 15/04/2019]
  Bijna iedereen heeft inmiddels wel vlinders gezien. Citroenvlinders en de andere overwinteraars waren er al in die warme periode in februari en zijn de afgelopen weken aangevuld met de wat latere vlinders, die als pop hebben overwinterd. Welke vlinders komen er nog aan in de komende weken? Een handige tool van De Vlinderstichting geeft de dagvlinderverwachting.
 • Tekenbeten: pieken en dalen in 2018
  [gepubliceerd op: 15/04/2019]
  Tijdens het bijzonder warme en droge weer in 2018 zagen onderzoekers van het RIVM en Wageningen University een bijzondere tweesplitsing in het aantal tekenbeetmeldingen bij Tekenradar.nl. Een hoogterecord in de eerste zes maanden en een laagterecord in de laatste zes maanden. Op dit moment ligt het aantal meldingen weer rond het gemiddelde. Na een bezoek aan het groen dus een tekencheck doen.
 • Kans op vorstschade peren- en appelbloesem neemt toe in warme jaren @natuurkalender @wur
  [gepubliceerd op: 14/04/2019]
  Dit jaar hebben we een zeer vroege bloei van peren- en appelbomen en vrezen veel eigenaren van fruitbomen voor vorstschade. Door de stijgende temperaturen komen peer en appel tegenwoordig gemiddeld bijna twee weken eerder in bloei dan voor eind jaren 80 van de vorige eeuw. Uit 120 jaar bloeiwaarnemingen blijkt dat de kans op vorstschade in jaren met een (zeer) warme maart en april sterk toeneemt.
 • Onderzoek op groendaken levert bijzondere insecten op
  [gepubliceerd op: 14/04/2019]
  In een vernieuwend onderzoek naar de rol van groendaken als potentieel habitat voor insecten werd een nieuwe insectensoort voor Nederland ontdekt. Het gaat om de schildwesp Idiasta dichrocera. Het onderzoek toonde verder aan dat groendaken een belangrijk habitat kunnen vormen voor allerlei insecten en dat de hoogte van een gebouw een limiterende factor kan zijn voor kolonisatie door insecten.
 • Hoe een klein kevertje het bos natuurlijker maakt
  [gepubliceerd op: 14/04/2019]
  Afgelopen zomer en najaar was het heel erg droog in het Brabantse natuurgebied de Maashorst. Als gevolg daarvan zijn recent veel fijnsparren gestorven. Door de letterzetter, een kleine bastkever die onder de schors van de sparren leeft. De droogte heeft de bomen verzwakt en dit kleine kevertje een kans gegeven. Daardoor zijn er nu volop dode sparren en zullen er wellicht nog vele volgen.
 • Geslaagde expertmeeting blauwe kiekendief en velduil
  [gepubliceerd op: 13/04/2019]
  Van 20 tot 22 maart kwamen vijftig experts uit dertien landen in Groningen bij elkaar voor een bijeenkomst over blauwe kiekendieven en velduilen, twee iconische muizenetende roofvogels van het Waddengebied. Het was voor het eerst dat specialisten samenkwamen om specifiek over deze twee soorten kennis uit te wisselen.
 • Provincie Utrecht en Waternet pakken rode Amerikaanse rivierkreeft aan
  [gepubliceerd op: 13/04/2019]
  In de Utrechtse Molenpolder, in de Distelvinkplas, onderzoeken Waternet en de provincie Utrecht de rode Amerikaans rivierkreeft. “Deze exoot uit oorspronkelijk Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten, bedreigt ons ecosysteem ernstig”, vertelt Winnie Rip, adviseur waterbeheer bij Waternet.
 • 100ste groene schoolplein in Brabant
  [gepubliceerd op: 12/04/2019]
  Tegels eruit, bijenhotels, struingewas, minibosjes, wilgenhutten, wadi’s, buitenlokalen en heel veel avontuurlijke speelelementen erin. Ook het schoolplein van basisschool De Schatkist/SKOzoK in Budel ondergaat binnenkort een grootschalige metamorfose. Op 11 april vierde de school dat ze de 100ste (!) in Noord-Brabant is die aan de slag gaat met de subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’.
 • Eendenkuikens tellen
  [gepubliceerd op: 12/04/2019]
  De lente barst los en daar horen eendenkuikens bij. De eerste donsjongen van de wilde eend zijn de afgelopen weken al gezien. Dankzij het warme lenteweer verschenen ze een stuk vroeger dan vorig jaar. Maar zijn ze niet te vroeg? Voor het vierde jaar op rij wordt dit voorjaar onderzocht hoeveel eendenkuikens overleven tot ze volgroeid zijn. Daarbij hopen de onderzoekers opnieuw op uw medewerking.
 • #Vleermuiskasten onvoldoende bewezen #effectief voor #bescherming bij #ruimtelijke #ontwikkeling?
  [gepubliceerd op: 11/04/2019]
  In de onlangs verschenen update van hun ‘vleermuis-synopsis’ concludeert Conservation Evidence dat voor een overgroot deel van de toegepaste maatregelen ter bescherming van vleermuizen en hun leefgebied onvoldoende bekend is of deze ook daadwerkelijk effectief zijn. Daarbij gaat het over een breed scala aan maatregelen, inclusief de meest bekende en toegepaste maatregel: vleermuiskasten.
 • Vlinders en andere insecten profiteren van meerjarige vogelakkers
  [gepubliceerd op: 11/04/2019]
  Uit nieuw onderzoek in Noord-Holland blijkt dat meerjarige vogelakkers een positief effect hebben op de aantallen dagvlinders, zweefvliegen en bepaalde soorten nachtvlinders. Deze kennis maakt het mogelijk om gericht te werken aan herstel van de insectenfauna in akkerlandschappen.
 • Oproep tot actie tegen plasticvervuiling op Sint Maarten
  [gepubliceerd op: 10/04/2019]
  Bewoners en bedrijven van Sint Maarten worden aangespoord om te stoppen met het gebruik van niet-biologisch afbreekbare plastics voor eenmalig gebruik, om bij te dragen aan een schoner en groener Sint Maarten. De gezondheid van de biodiversiteit en economie van het eiland loopt momenteel een groot risico vanwege de vervuiling door grote hoeveelheden plastic afval.
 • De opmars van het Blauwgroen trechtertje
  [gepubliceerd op: 10/04/2019]
  Het Blauwgroen trechtertje heeft sinds de eeuwwisseling een enorme opmars gemaakt in Nederland. Deze opvallende paddenstoel komt sinds kort algemeen op schaars begroeide, zandige en vochtige bodems voor, met name in vochtige natuurontwikkelingsgebieden.
 • Achter het masker: 'Beleef de Lente' en de persoonlijkheid van koolmezen
  [gepubliceerd op: 10/04/2019]
  Hoera, in de koolmeesnestkasten van 'Beleef de Lente' liggen de eerste eieren! Voordat het zover was, hebben de stelletjes eerst volop geklust aan hun nieuwe optrekje..., en gekibbeld over het huishouden. Want vergis je niet: ook koolmezen hebben persoonlijkheden, en dat kun je bij 'Beleef de Lente' mooi zien.
 • Oude Twentse beek is thuishaven voor bijzondere planten
  [gepubliceerd op: 09/04/2019]
  Een eeuwenoude beek in het oosten van Twente herbergt een aantal zeldzame en bedreigde plantensoorten. Soorten zoals Zwartblauwe rapunzel en Schedegeelster staan er in het voorjaar volop in bloei, maar makkelijk hebben ze het niet. Hoe kunnen deze kwetsbare populaties standhouden?
 • Eikenprocessierupsen uit hun eitjes
  [gepubliceerd op: 09/04/2019]
  In het eikenprocessierupsproefstation in Drenthe zijn op 5 april de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes gekropen. In het proefstation in Noord-Brabant kwamen ze op 6 april uit. Voor het eerst kwamen ze in het noorden eerder uit dan in het zuiden. Aangezien de eiken al in blad komen, zijn de groeiomstandigheden voor de rupsen gunstig.
 • Waar zouden wij zijn zonder de Vogelrichtlijn?
  [gepubliceerd op: 09/04/2019]
  De Europese Vogelrichtlijn bestaat veertig jaar; de natuurwetgeving die onze vogels én hun leefgebieden al tientallen jaren beter moet beschermen. Is dat reden voor een feestje? Laten we terugblikken op wat goed ging, maar ook: kijken naar wat beter kan.
 • Lampenpoetsergras, mag het nu wel verkocht worden of niet?
  [gepubliceerd op: 08/04/2019]
  Lampenpoetsergras is een populair siergras in tuinen. Eén soort lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum) mag niet meer worden verkocht in de Europese Unie omdat het een invasieve exoot is. De NVWA heeft onderzoek uitgevoerd naar verschillende soorten en rassen van lampenpoetsergras. Hieruit blijkt dat vijf veel verkochte cultivars van Pennisetum setaceum in werkelijkheid een andere soort zijn.
 • Eerste Tiny Forest van Breda aangeplant
  [gepubliceerd op: 08/04/2019]
  Medio maart realiseerden veertig leerlingen van basisschool De Fontein het eerste Tiny Forest van Breda. In totaal plantten zij maar liefst 1.200 boompjes en struiken van 42 verschillende soorten op een oppervlakte van vierhonderd vierkante meter.
 • Bloemen voor vlinders en bijen
  [gepubliceerd op: 08/04/2019]
  Bloemen zijn ‘hot’. Op veel plekken zien we aandacht voor bloemen. Dat is van belang, want het nieuws over de sterke achteruitgang van insecten zoals vlinders en bijen, is verontrustend. Een gebrek aan bloeiende planten is een van de problemen. Meer bloemen is goed en het helpt de insecten, maar alleen met zaaien van bloemen redden we de insecten niet.
 • Bekijk met de GrowApp hoe de lente begin april 2019 ruim voor ligt op 2018
  [gepubliceerd op: 07/04/2019]
  Dit jaar was februari 5,4°C warmer dan vorig jaar en maart was 3,7°C warmer. Het grote temperatuurverschil heeft een overduidelijk effect op de snelheid waarmee planten zich ontwikkelen. Met de GrowApp zijn de verschillen tussen de jaren heel goed in beeld te brengen. In dit natuurbericht een selectie van voorbeelden. Nu is een mooi moment om ook een GrowApp-serie te beginnen.
 • Volg online: ruigpootbuizerds naar de Arctis
  [gepubliceerd op: 07/04/2019]
  Vanaf nu zijn drie in Noord-Nederland gezenderde ruigpootbuizerds online te volgen tijdens hun voorjaarstrek naar de arctische broedgebieden in Scandinavië of Rusland. De vogels werden gezenderd voor onderzoek dat Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels doet naar het habitatgebruik van deze zeldzame wintergasten.
 • Mosselbanken als dynamische structuren
  [gepubliceerd op: 06/04/2019]
  Een recent verschenen rapport bevestigt conclusies uit eerder onderzoek dat mosselbanken een stabiel en langdurig (decennia) verschijnsel kunnen zijn op een bepaalde locatie. Al kunnen individuele mosselen, bankdelen en complete banken ook verdwijnen en korter aanwezig zijn. Herstel van mosselbanken is van belang voor het behoud van de kwaliteit van droogvallende zandplaten in de Waddenzee.
 • Online crowdfundingsplatform voor groene schoolpleinen van start
  [gepubliceerd op: 05/04/2019]
  Vanaf deze week kunnen scholen via Groenvoorgelderland.nl een crowdfundingsactie opzetten voor het realiseren van een groen schoolplein. De provincie heeft deze site ontwikkeld om scholen extra te ondersteunen bij het omvormen van hun versteende schoolplein naar een groen schoolplein. Dit bevordert het welzijn van de kinderen, én de biodiversiteit rond de school.
 • Grindwolfspin herontdekt in natuurgebied de Vonkerplas
  [gepubliceerd op: 05/04/2019]
  Dit voorjaar is de grindwolfspin herontdekt in het natuurgebied de Vonkerplas, in Dreumel langs de Waal. De spin werd gespot tijdens ecologisch onderzoek door het Burgercollectief Dreumelse Waard. Eerdere waarnemingen van de grindwolfspin in het gebied dateren van meer dan tien jaar geleden. Het is onbekend of de soort in de tussenliggende periode afwezig was of niet is opgemerkt.
 • Oevers en beekmondingen Maas natuurvriendelijk ingericht
  [gepubliceerd op: 05/04/2019]
  In de periode maart tot en met november 2019 worden in opdracht van Rijkswaterstaat tien kilometer Maasoever en zeven Maasbeekmondingen natuurvriendelijk ingericht. Dat gebeurt volgens de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De KRW-maatregelen lopen nog door tot en met 2027. Ook langs de Maas.
 • Elke dag wandelen naar je werk met meer ruimte voor voetgangers
  [gepubliceerd op: 04/04/2019]
  Op donderdag 4 april vindt de vierde editie van de Wandel naar je Werk-dag plaats. Deze nationale campagne van Wandelnet roept heel Nederland op naar het werk te lopen. Hoe mooi zou het zijn als meer mensen naar hun werk zouden lopen? Niet één dag per jaar, maar alle dagen van het jaar? Dan moet de voetganger echter wel meer ruimte krijgen in de stad.
 • Crowdfunding voor Nature Today Go over de 25 duizend euro!
  [gepubliceerd op: 04/04/2019]
  In ruim twee maanden tijd hebben 450 mensen en organisaties al 25 duizend euro gedoneerd voor Nature Today Go. Het is een duidelijk bewijs dat er zeer veel interesse is om toegang te krijgen tot de schat aan locatiegebonden natuurinformatie die voor elke plek beschikbaar is. Lees hier welke informatie de voorkeur heeft. Doneer ook en help om nog meer informatie vanaf het begin op te nemen.
 • Wolvenpoep gevonden? Lekker laten liggen!
  [gepubliceerd op: 04/04/2019]
  Wolven zijn terug op de Veluwe. Veel mensen zijn hier enthousiast over en helpen ons met het doorgeven van (mogelijke) meldingen van wolven en sporen van wolven. Helaas worden vaak, onder de beste bedoelingen, wolvendrollen mee naar huis genomen. Het Wolvenmeldpunt roept iedereen op een mogelijke wolvendrol wél te melden, maar vooral te laten liggen.
 • Berkenpollenseizoen piekt
  [gepubliceerd op: 04/04/2019]
  Mensen met een berkenpollenallergie kunnen komende tijd veel klachten verwachten. Dit melden Weeronline, Wageningen University en het LUMC. Het berkenpollenseizoen piekt momenteel en bovendien blijft het vanaf vandaag voorlopig overwegend droog. Hierdoor neemt de hoeveelheid pollen in de lucht komende week flink toe. De kans op hooikoorts door berkenpollen is dan ook groot.
 • Zijn windmolens verantwoordelijk voor de achteruitgang van vlinders?
  [gepubliceerd op: 04/04/2019]
  Vorige week was er veel media-aandacht voor het onderzoek van het CBS en De Vlinderstichting over de achteruitgang van de dagvlinders sinds 1890. Het intensieve landgebruik werd genoemd als belangrijkste oorzaak. In reacties op het bericht verwezen mensen regelmatig naar de schadelijke invloed van windmolens op insecten. Hebben ze een punt?
 • Otter kan Utrechtse N201 binnenkort veilig passeren
  [gepubliceerd op: 03/04/2019]
  Langs de provinciale weg N201, ter hoogte van de Vinkeveense Plassen, legt de provincie Utrecht faunarasters aan. Deze lage rasters helpen otters en andere dieren om de weg te vinden naar de duikers en bruggen. Daar kunnen zij veilig de N201 passeren. Zo hoopt de provincie haar steentje bij te dragen aan het herstel van de otterpopulatie in Nederland.
 • Groenblauwe schoolpleinen: oases in de stad
  [gepubliceerd op: 03/04/2019]
  Stel je voor: te midden van de drukte, verkeerschaos en stenen kolossen van de volle stad ontstaan er weer kleine groene eilandjes voor mens en dier. Sinds 15 maart dragen de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds bij aan de aanleg van deze schoolpleinen. Samen investeren zij de komende drie jaar 620.000 euro in het vergroenen en klimaatadaptief maken van schoolpleinen.
 • Hortus Alkmaar nieuwe vindplaats van Voorjaarskluifzwammen
  [gepubliceerd op: 03/04/2019]
  De Voorjaarskluifzwam is in het westen van ons land een zeldzame verschijning. In Noord-Holland komt ze boven het Noordzeekanaal sinds mensenheugenis alleen voor onder de Grove dennen van de Eeuwigelaan in Bergen (NH). Daar is nu verandering in gekomen: na onderzoek van de nieuwe Hortus Alkmaar werden hier flink wat Voorjaarskluifzwammen onder een solitaire Grove den aangetroffen.
 • De scholekster: onze nieuwe stadsvogel?
  [gepubliceerd op: 02/04/2019]
  Het gaat slecht met de scholekster in Nederland: het broedsucces aan de kust en in weilanden is zo laag dat de populatie sterk afneemt. Wel broeden scholeksters steeds vaker in de stad. Maar daar zijn nieuwe bedreigingen, en over deze nieuwe manier van broeden is nog te weinig bekend. Daarom begint de Stichting Onderzoek Scholekster een nieuw ‘citizen science’ onderzoek: Scholeksterophetdak.nl.
 • Huiszwaluwen onder snelweg A27
  [gepubliceerd op: 02/04/2019]
  In Zuid-Europa, bijvoorbeeld langs de Taag, vind je onder veel viaducten en bruggen nesten van huiszwaluwen. In Nederland wordt onder bruggen nergens bewust rekening gehouden met deze vogel. Tot nu: Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken kreeg dankzij Rijkswaterstaat voor elkaar dat zwaluwen onder de Stichtse Brug (A27) tussen Huizen en Almere nu gemakkelijk een nest kunnen maken.
 • Spin van het jaar 2019: de bosmierspringspin
  [gepubliceerd op: 01/04/2019]
  De bosmierspringspin is uitgekozen als spin van het jaar 2019. De soort is mooi gekleurd en de mannetjes hebben indrukwekkende, vooruitstekende kaken. Zoals de naam al zegt is het een soort uit de familie van de springspinnen (Salticidae).
 • Nieuwe natuur bij natuurbegraafplaats Schoorsveld
  [gepubliceerd op: 01/04/2019]
  “Het voelt als een eer om dit te mogen doen”, aldus Piet den Besten. Piet is één van de mensen die een plekje heeft op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. Medio maart plantte hij een boom ter ere van de officiële opening van een nieuw stukje natuur bij de natuurbegraafplaats. Dit werd gerealiseerd in samenwerking met stichting Nieuwe Natuur en Groen Ontwikkelfonds Brabant.
 • Bomen in blad, bloemen in bloei, vorst in de verwachting...
  [gepubliceerd op: 31/03/2019]
  En weer een zeer warme week. Steeds meer magnolia’s en sierkersen staan in volle bloei. Onder andere pinksterbloem, hondsdraf, peer, fluitenkruid en berk worden in bloei gemeld op Natuurkalender.nl. Boerenzwaluw en zwartkop komen terug. Witte paardenkastanje, wilde lijsterbes, berk en vogelkers ontplooien hun bladeren. Hopelijk zakt de temperatuur niet te ver onder het vriespunt aankomende nacht.
 • Kansen voor bedreigde vlinders op de Maashorst
  [gepubliceerd op: 31/03/2019]
  Met het project Wild van Vlinders laten ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting bedreigde vlinders profiteren van natuurontwikkeling. Dat gebeurt sinds 2016 met steun van de provincie Noord-Brabant. Uit onderzoek van student Daan van der Sluis blijkt dat hiervoor goede kansen liggen in het Brabantse natuurgebied de Maashorst.
 • Gelderland stelt leefgebied Veluwse wolven vast
  [gepubliceerd op: 30/03/2019]
  Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vastgesteld. Binnen het aangewezen gebied kunnen dierhouders zich voorbereiden op het beschermen van hun dieren. LTO-schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders ondernemen actie om de gesprekken op gang te brengen. De provincie Gelderland ondersteunt dat.
 • Nieuwe 'Handreiking Natuurdaken' brengt daklandschap tot leven
  [gepubliceerd op: 29/03/2019]
  De 'Handreiking Natuurdaken' laat zien hoe je met je dak verschil kunt maken voor de natuur. Een dak met kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving. De partners van de Green Deal Groene Daken reikten op 28 maart bij het NIOO het eerste exemplaar uit aan een enthousiaste Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • Citizen science steeds belangrijker voor vogelonderzoek
  [gepubliceerd op: 29/03/2019]
  Vandaag de dag speelt het publiek steeds vaker een rol in de wetenschap. Wereldwijd schieten citizen scienceprojecten uit de grond. Ook de bijna 10.000 vrijwilligers die zich verbonden hebben aan Sovon zijn van onschatbare waarde. Tellen, ringen en aflezen van vogels zijn zeer geschikte en interessante onderwerpen om als citizen scienceproject uit te voeren.
 • Landbouwvee niet ideaal voor natuurgebieden
  [gepubliceerd op: 29/03/2019]
  Landbouwdieren als runderen, schapen en paarden worden op grote schaal ingezet voor begrazing in natuurgebieden. Zonder hun aanwezigheid zouden deze gebieden dichtgroeien met bos of overwoekerd raken door dominante planten. Maar er zit een keerzijde aan: de poep van landbouwvee blijkt funest voor insecten en insecteneters.
 • Acht op de tien dagvlinders verdwenen
  [gepubliceerd op: 29/03/2019]
  Tussen 1890 en 2017 is het aantal dagvlinders met minstens 84 procent achteruitgegaan; 15 soorten zijn zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Dit blijkt uit een analyse van langetermijngegevens tot 127 jaar terug door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Vlinderstichting, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation.
 • Het donker pimpernelblauwtje steekt de grens over
  [gepubliceerd op: 28/03/2019]
  Het donker pimpernelblauwtje komt maar op één plek in Nederland voor: vlakbij de grens met Duitsland, waar de soort ook nog aanwezig is. In een project van Nederlandse en Duitse organisaties is nu een gezamenlijke strategie ontwikkeld voor behoud en uitbreiding van deze bijzondere vlinder in die grensregio.
 • Start campagne 'Dumpen doe je niet!'
  [gepubliceerd op: 28/03/2019]
  Ruim 5.000 keer per jaar wordt er in de Brabantse natuurgebieden van alles gedumpt. Van slachtafval, bankstellen, complete keukens, bouwafval tot asbest en synthetisch drugsafval. Het ontsiert de natuur, is gevaarlijk, slecht voor het milieu en de maatschappelijke kosten van het opruimen zijn hoog.
 • Bezoekers van het Yarari Reservaat voor haaien en zeezoogdieren kunnen nu hun waarnemingen registreren
  [gepubliceerd op: 27/03/2019]
  In een poging hoognodige informatie over lokale populaties van zeezoogdieren, haaien, roggen en grote baarsachtigen te verzamelen, heeft STINAPA Bonaire een online monitoringsformulier voor alle bezoekers van het Yarari zeezoogdieren- en haaienreservaat ontwikkeld. STINAPA zal de gegevens gebruiken om meer te weten te komen over de soorten in het gebied en om het behoud ervan te bevorderen.
 • Knorrende tuinkikkers en kikkerdril
  [gepubliceerd op: 27/03/2019]
  Het voorjaar van 2019 had een vliegende start; de eerste bruine kikkers geven alweer prachtige 'knorrende' concerten in de tuin. Net als vorig jaar organiseren RAVON en Jaarrond Tuintelling weer de kikkerdriltelling. Kikkerdril van de bruine kikker tellen kan vanaf half maart tot half april, afhankelijk van het weer.
 • Natuurreservaat Demmerik: een paradijs voor weide- en waadvogels
  [gepubliceerd op: 26/03/2019]
  Er is ruim drie jaar gewerkt aan de nieuwe inrichting van natuurreservaat Demmerik in Vinkeveen. Nu is het klaar: het is een paradijs voor weide- en waadvogels geworden. Boswachter Paul Suurmond van Staatsbosbeheer is enthousiast: “Laat de grutto’s maar komen!”
 • Ook meer dood hout in steden
  [gepubliceerd op: 26/03/2019]
  Dood hout zorgt voor de huisvesting van een groot aantal soorten insecten. Bij dood hout denkt men vaak aan bosgebieden, maar ook in de stad staan veel bomen. En óók in de stad kan dood hout ingezet worden voor de biodiversiteit.
 • Gebiedseigen plantensoorten voor bloemrijke bermen in Rotterdam
  [gepubliceerd op: 26/03/2019]
  Bloemrijke bermen met inheemse planten spelen een belangrijke rol in het behoud en de bescherming van insecten. De vraag naar bermen met gebiedseigen bloemrijke plantensoorten neemt enorm toe in Nederland. Wat is hiervoor nodig en hoe pak je het aan? In Rotterdam is hier al bijna dertig jaar ervaring mee.
 • Lekker laten leggen
  [gepubliceerd op: 26/03/2019]
  Nog even snel de vlinderstruik toppen, de sering bijwerken of de ligusterhaag snoeien. Allemaal vooruitgeschoven klusjes waarvoor we met het naderend voorjaar dan toch de handen uit de mouwen steken. Maar wat nu als er ineens een merelnestje in de klimop zit? Of wanneer er halverwege het snoeien ineens een broedende Turkse tortel opduikt in de hulst?
 • Noord-Brabant investeert in beheer wilde zwijnen
  [gepubliceerd op: 25/03/2019]
  De provincie Noord-Brabant investeert in een beter beheer van de wilde zwijnen in Brabant. Het beleid wordt verduidelijkt en er komt extra financiële steun voor de faunabeheereenheid en voor onderzoek. In de faunabeheereenheid werken jagers, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om het faunabeheer in Brabant op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven.
 • Paardenbloemen van belang voor vlinders en bijen
  [gepubliceerd op: 25/03/2019]
  De lente is begonnen en dat betekent dat de paardenbloemen weer gaan bloeien. Onterecht worden ze door veel mensen als ongewenst gezien. Zeker in het vroege voorjaar zijn bloeiende paardenbloemen heel belangrijk voor vlinders, bijen en andere insecten als bron van nectar en stuifmeel.
 • Aanhoudend warm: natuur drie weken voor op schema
  [gepubliceerd op: 24/03/2019]
  Door de hoge temperaturen ontwikkelen planten zich gemiddeld ruim drie weken eerder dan vijftig jaar geleden en zijn ze een week eerder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit de waarnemingen die via Natuurkalender.nl en GrowApp.today binnen komen. Geef ook jouw eerstelingen door en doe mee met ons onderzoek naar het effect van klimaatverandering op de natuur.
 • Aan de slag voor patrijs en veldleeuwerik in polder Ravenswoud (FR)
  [gepubliceerd op: 24/03/2019]
  Als eigenaar van 330 hectare landbouwgrond in polder Ravenswoud wil Natuurmonumenten voor de patrijs en veldleeuwerik nieuwe kansen creëren. De uitgangspunten voor het geschikt maken van dit gebied voor deze twee karakteristieke vogels is het zorgen voor een grotere gewasdiversiteit en een natuurvriendelijker agrarisch beheer.
 • Hooikoortsseizoen begint vroeg voor berkenpollenpatiënten
  [gepubliceerd op: 24/03/2019]
  Door de zeer hoge temperaturen in februari en maart komen de eerste berkenbomen al in bloei. Daarmee gaat 2019 de boeken in als een vroeg berkenhooikoortsseizoen. Door aanhoudende zonneschijn en hoge temperaturen zal de komende week de berkenpollenconcentratie op gaan lopen. Patiënten gevoelig voor berkenpollen moeten tot begin mei rekening houden met hooikoortsklachten.
 • Gelderse organisaties komen met Actieplan Natuurinclusieve Landbouw
  [gepubliceerd op: 23/03/2019]
  "De biodiversiteit staat onder druk en de Provincie Gelderland wil die verbeteren. Het plan van Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties om samen te zorgen voor kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren". Dat zegt gedeputeerde Peter Drenth, die het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw op 18 maart 2019 in ontvangst nam.
 • Wisenten nemen afscheid van gestorven koe
  [gepubliceerd op: 22/03/2019]
  De oudste koe van de kudde wisenten in het Kraansvlak is eind 2018 doodgegaan. Het dier was recent gestorven toen ze werd gevonden door een boswachter van het wisentenproject van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Het bood een bijzondere mogelijkheid om na te gaan wat er na haar dood gebeurt. Cameravalbeelden en GPS data geven een uniek kijkje in hoe andere dieren met de situatie omgaan.
 • Het gejodel der Wulpen verstomt
  [gepubliceerd op: 22/03/2019]
  De grootste steltloper van Europa, de wulp, heeft het moeilijk. De aantallen broedvogels namen in ons land tussen 1990 en 2015 af met zo’n 40 procent zo is te lezen in de recent verschenen Vogelatlas van Nederland. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp.
 • Teken nu de petitie voor natuurvriendelijke landbouw van het Wereld Natuur Fonds
  [gepubliceerd op: 21/03/2019]
  Het gaat niet goed met de biodiversiteit op het Nederlandse boerenland. Natuurbeschermers én steeds meer boeren zien de noodzaak voor natuurvriendelijke landbouw. Maar dan moet het wel kunnen. De huidige wet- en regelgeving werkt boeren hierin nog te vaak tegen. Daarom is Het Wereld Natuur Fonds een petitie gestart om de Tweede Kamer op te roepen te kiezen voor echt natuurvriendelijke landbouw.
 • Reeuwijkse Plassen zetten gaas voor herstel waterriet en grote karekiet
  [gepubliceerd op: 21/03/2019]
  Er komt een nieuw beheerplan in het Reeuwijkse Plassengebied om de rietvegetaties te herstellen en daarmee ook de grote karekiet terug te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat het plaatsen van gaas tegen vraat het meest effectief lijkt. Een andere verrassende vondst is dat het waterriet wel houdt van golfslag. Hierdoor heeft het riet, en daarmee ook de grote karekiet een voorkeur voor lagerwal.
 • #Alertheid op Afrikaanse #varkenspest bij wilde #zwijnen blijft belangrijk
  [gepubliceerd op: 21/03/2019]
  Van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België in september 2018 valt veel te leren over een mogelijke uitbraak in Nederland. Welke preventieve maatregelen zijn belangrijk en wat moet er gebeuren bij een besmetting? Belangrijkste les: Meld ieder dood gevonden wild zwijn, want een vroegtijdige signalering is essentieel om de impact zo klein mogelijk te houden.
 • 25 jaar natuurontwikkeling na ontgronden: een gemengd succes voor planten en vlinders
  [gepubliceerd op: 21/03/2019]
  Onlangs is een onderzoek gepubliceerd naar de kolonisatie van voormalige landbouwgronden door planten en vlinders, waar de zwaar bemeste toplaag is weggehaald om ruimte te bieden voor natuurontwikkeling. Het blijkt dat maar een deel van de te verwachten soorten planten en dagvlinders na 25 jaar de terreinen heeft bevolkt. Toch is de balans over het geheel positief.
 • Rupsen luisteren 'voicemail' af door grond te eten
  [gepubliceerd op: 20/03/2019]
  Bladetende rupsen blijken hun darmflora sterk te verrijken door het eten van grond. Je ziet zo zelfs effecten van planten die eerder in die grond groeiden als ‘erfenis’ terug in de bacteriën en schimmels in rupsen. Dat schrijven onderzoekers van het NIOO in Nature Communications. Niet alleen interessant voor wetenschappers, maar ook voor plantenkwekers en boeren.
 • Heideknotszwam Paddenstoel van het jaar 2019
  [gepubliceerd op: 20/03/2019]
  De Heideknotszwam is de laatste decennia bezig aan een comeback. De paddenstoel was in de jaren zeventig en tachtig door verzuring en vermesting een grote zeldzaamheid geworden in Nederland. De Nederlandse Mycologische Vereniging wil er dit jaar achter zien te komen hoe het is gesteld met deze comeback. Ze roept daarom op waarnemingen van deze gemakkelijk te herkennen paddenstoel door te geven.
 • Ottersporen in Brabant ontdekt
  [gepubliceerd op: 20/03/2019]
  Op The High Tech Campus in Eindhoven zijn ottersporen gevonden. De sporen werden in februari ontdekt in een laagje sneeuw. Deskundigen hebben inmiddels bevestigd dat het daadwerkelijk om ottersporen gaat. De prenten zijn gevonden op een beschoeiingsplank langs een waterplas in de buurt van de Dommel. Het spoor eindigde bij het water, wat doet vermoeden dat het dier daar te water is gegaan.
 • De gelukkigste plek van Nederland
  [gepubliceerd op: 20/03/2019]
  Vandaag is het de Internationale dag van het geluk. Nederlanders behoren al jaren tot de gelukkigste mensen ter wereld. Maar waar zijn ze gelukkig, en waarom? Om deze vraag te beantwoorden doen Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij van de Geluksatlas een onderzoek naar ‘geluksplekken’ in Nederland. De leefomgeving speelt daarin een duidelijke rol.
 • Provinciale verkiezingen: hoop voor boerenlandvogels?
  [gepubliceerd op: 19/03/2019]
  Een toenemend aantal politieke partijen besteedt in haar verkiezingsprogramma meer aandacht aan boerenlandvogels, vergeleken met vier jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming luidt de noodklok voor vogels van het platteland, die de laatste decennia dramatisch in aantal achteruitgaan. Het toekomstige beleid bepaalt het lot van deze vogels.
 • verspreiding mediterraan draaigatje
  [gepubliceerd op: 19/03/2019]
  Mediterrane draaigatjes zijn recent gearriveerde invasieve mieren in Nederland. Ze hebben zich binnen enkele jaren goed gevestigd en veroorzaken momenteel op acht plaatsen overlast. Inmiddels zijn er aanwijzingen over de wijze van introductie en verspreiding.
 • Gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek/Tongelreep
  [gepubliceerd op: 18/03/2019]
  Bestuurders van de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard tekenden eind februari de intentieverklaring om het beeklandschap Warmbeek/Tongelreep toekomstbestendig te maken. Het gaat daarbij om landschappelijke aanpassingen voor klimaat en natuur, maar ook om de sociaal-economische ontwikkeling van het grensoverschrijdende beeklandschap.
 • Voorjaarsuilen herkennen
  [gepubliceerd op: 18/03/2019]
  Zo vroeg in het jaar zijn er nog niet veel vlinders actief. Op de warme, zonnige dagen in februari vlogen wat dagvlinders rond en ook werd een aantal typische voorjaarsnachtvlinders gezien. Voor de voorjaarsuilen, een groep nachtvlinders van zo’n tien soorten die nu te vinden is, is een herkenningskaart beschikbaar om ze op naam te brengen.
 • Nieuw motje voor Nederland uit een doolhofzwam
  [gepubliceerd op: 17/03/2019]
  In harde boomzwammen, zoals de tonderzwam, leven soms bijzondere insecten die zich met het zwamweefsel voeden. In de taaie doolhofzwam werd in Nederland nooit een spoor van insectenleven gezien. Totdat in Wolfheze een doolhofzwam met korrelige uitwerpselen tussen de lamellen werd gevonden. Ze bleken te zijn van rupsen van Nemapogon fungivorella. Alweer een nieuwe ‘kleine vlinder’ voor Nederland.
 • Steurenvlag voor vangstmelding vissers
  [gepubliceerd op: 17/03/2019]
  Vissers die een zeldzame Europese steur vangen en die melden, mogen vanaf nu op hun boot, schip of kotter een steurenvlag voeren. De eerste vlag werd donderdag 13 maart uitgereikt aan de schipper van de Quo Vadis uit Colijnsplaat. De steurenvlag is bedoeld als erkenning voor het levend terugzetten van een gevangen steur en het doorgeven van de waardevolle vangstdetails.
 • Ecoducten verbinden natuur op de Utrechtse Heuvelrug
  [gepubliceerd op: 16/03/2019]
  De natuur in de provincie Utrecht wordt vaak doorsneden door infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen en kanalen. Daardoor kunnen dieren zich niet goed verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Voor veel planten- en diersoorten zijn grote, robuuste natuurgebieden belangrijk. Als natuurgebieden te klein zijn en bovendien geïsoleerd, nemen de overlevingskansen af.
 • De waarde van akkerranden in de Hoeksche Waard
  [gepubliceerd op: 15/03/2019]
  Akkerranden, gewasvrije stroken aan de rand van akkerpercelen, kunnen vele functies vervullen. In een tweejarig project (2017-2018) zijn de effecten van akkerranden op verschillende functies onderzocht. Zo kunnen akkerranden ondersteuning bieden aan organismen, waaronder soorten die belangrijk zijn voor plaagbestrijding. Boeren konden hierdoor meestal afzien van het gebruik van insecticiden.
 • 2019: het Jaar van de Egel!
  [gepubliceerd op: 15/03/2019]
  Het jaar 2019 is uitgeroepen tot het Jaar van de Egel! Dit prikkelende zoogdier kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom doet de Egelwerkgroep van de Zoogdiervereniging er dit jaar alles aan om de egel in het zonnetje te zetten.
 • Zuid-Holland biedt boerenlandvogels de ruimte
  [gepubliceerd op: 14/03/2019]
  De provincie Zuid-Holland gaat samen met agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers zorgen voor extra leefruimte voor akker- en weidevogels zoals de grutto en de kievit. De laatste jaren daalden de aantallen weide- en akkervogels in heel Nederland sterk. Doel is om deze trend te keren. Hoe de partijen dit gaan doen, staat in het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027.
 • Koraalriffen op Sint Maarten zwaar getroffen door nieuwe ziekte
  [gepubliceerd op: 14/03/2019]
  Sint Maarten is het eerste Nederlands Caribische eiland waar de nieuwe koraalziekte ‘Stony Coral Tissue Loss Disease’ is ontdekt. Tussen de 50 en 90 procent van Sint Maartens steenkoralen is ofwel geïnfecteerd of reeds afgestorven. Actie vanuit de gemeenschap en besluitvormers is nodig om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan en de veerkracht van de soorten te vergroten.
 • Grootoorvleermuis krijgt vlinders in de buik
  [gepubliceerd op: 14/03/2019]
  Met het eerste lenteweekend achter de rug krijgt ook de gewone grootoorvleermuis kriebels in zijn buik. De eerste baltsroepen van deze soort zijn dit jaar alweer gehoord. Hiermee proberen mannetjesvleermuizen vrouwtjes te lokken, in de hoop te kunnen paren. Dat is best bijzonder, want de andere vleermuizen in Nederland baltsen in de nazomer of winter. Hoe zit dat met die gewone grootoorvleermuis?
 • Vogelbescherming start procedure om zeegebied de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied
  [gepubliceerd op: 13/03/2019]
  Zeegebied de Bruine Bank is van levensbelang voor zeevogels als alk en zeekoet. In juni 2018 diende Vogelbescherming Nederland een officieel verzoek in bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd gebied, maar dat verzoek is recent afgewezen. Daarom start Vogelbescherming een procedure om de Bruine Bank aan te wijzen als Natura 2000-gebied.
 • Europese libellen vooruit dankzij én ondanks klimaatverandering
  [gepubliceerd op: 13/03/2019]
  Onderzoekers hebben de trend van libellen in tien Europese regio’s onderzocht. Hieruit blijkt dat de libellen in die regio’s samen licht vooruitgaan. De onderzoekers vonden, zoals verwacht mag worden, dat warmteminnende soorten in verspreiding zijn toegenomen. Opvallend genoeg zijn ook koelteminnende soorten licht vooruitgegaan.
 • Toegang tot de schat aan natuurinformatie om je heen? Wat is het (jou) waard?
  [gepubliceerd op: 13/03/2019]
  Al 380 mensen en organisaties steunen het idee om via Nature Today Go toegang te bieden tot de schat aan lokale natuurinformatie overal in Nederland. Samen hebben ze al 22 duizend euro gedoneerd! Wat is toegang tot lokale natuurinformatie (jou) waard? We leggen in dit bericht uit waarom we om donaties vragen en laten zien welke informatie donateurs het interessantst vinden. Deel jij onze visie?
 • 2018: niet het jaar van de slang
  [gepubliceerd op: 13/03/2019]
  Een groot deel van 2018 was uitzonderlijk heet en droog. Of dit voor reptielen goed of slecht uitpakt, moet nog blijken, maar RAVON ontving er veel vragen over. Het is nog te vroeg om harde uitspraken te doen over effecten, maar we zien wel enkele bijzonderheden in het activiteitspatroon van onder meer de adder en de gladde slang.
 • Eikenprocessierupsen in eitjes in goede conditie
  [gepubliceerd op: 12/03/2019]
  Uit een beoordeling van diverse eipakketjes van de eikenprocessierups blijkt dat de rupsen in goede conditie verkeren. Aangezien het aantal eikenprocessievlinders in 2018 drie keer zo hoog lag als het jaar ervoor is de kans groot dat eikenprocessierupsen ook dit jaar voor grote overlast gaan zorgen. Bij aanhoudend hoge temperaturen kunnen de eerste eitjes al rond eind maart uitkomen.
 • Voorjaarsflora is booming
  [gepubliceerd op: 12/03/2019]
  Met de stijgende temperaturen schieten ook de voorjaarsbloeiers weer uit de grond. Welke planten kun je nu tegenkomen en waarom bloeien ze uitgerekend nu?
 • Impuls Groene Vrijwilligers Noord-Brabant
  [gepubliceerd op: 11/03/2019]
  In Noord-Brabant leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het beheer, het behoud en de beleving van natuur en landschap. Door hun actieve betrokkenheid dragen vrijwilligers bij aan de realisatie van natuurbeleidsdoelen van de provincie en gemeenten: beheren van natuurgebieden, monitoren van natuurdata, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en opkomen voor natuurbelang.
 • Bossen Noord-Brabant belangrijk voor nachtvlinders
  [gepubliceerd op: 11/03/2019]
  Bij onderzoek van De Vlinderstichting in bosgebieden in Noord-Brabant zijn vier soorten gevonden die nog niet uit deze provincie bekend waren. In de Brabantse bossen komen veel nachtvlinders voor en 75 daarvan met name in deze provincie, wat Brabant voor deze nachtvlinders extra verantwoordelijkheid geeft.
 • Volg de ontwikkeling van de lente met GrowApp
  [gepubliceerd op: 10/03/2019]
  De komende weken transformeert de natuur in Nederland van de grauwe winter naar de frisgroene en kleurrijke lente. Drukke tijden voor het bijhouden van alle eerstelingen in De Natuurkalender, maar ook de tijd om met de GrowApp de ontwikkeling van de lente in beeld te brengen. De GrowApp is er sinds voorjaar 2017, waardoor het verschil in ontwikkelingssnelheid van drie lentes op rij te bekijken is.
 • Vogeltrekatlas: ringgegevens ontsluiten de wereld van vogels
  [gepubliceerd op: 10/03/2019]
  In Nederland heeft een eeuw vogels ringen ruim 15 miljoen ringgegevens opgeleverd. We weten steeds meer over vogels: waar komen ze vandaan? Waar overwinteren ze? Welke route nemen ze tijdens hun jaarlijkse trek? Via Vogeltrekatlas.nl zijn al die gegevens te visualiseren, maar de website is nog niet af. Vanaf nu is het mogelijk om te doneren: help met de verdere ontwikkeling van Vogeltrekatlas.nl!
 • De risico’s van verpakkingshout
  [gepubliceerd op: 09/03/2019]
  Er gaan enorme hoeveelheden hout over de wereld. Bijvoorbeeld als verpakkingsmateriaal om goederen veilig te vervoeren. Met verpakkingshout kunnen allerlei organismen meeliften, waaronder schadelijke. Er zijn regels om dat laatste te voorkomen, en de NVWA ziet toe op de naleving van die regels. Toch gaat het wel eens mis…
 • Boerenlandvogels geen zaak van boeren en vrijwilligers alleen
  [gepubliceerd op: 09/03/2019]
  Bij het voorbereiden van onze oproep aan provincies om boerenlandvogels te redden, vroeg Vogelbescherming aan boeren en vrijwilligers of zij tevreden zijn met de rol van de provincie. Uit hun verhalen zijn belangrijke lessen te trekken. Overheden zijn te vaak een tegenmacht. Dat kan dus beter.
 • Gelderland werkt aan meer toezicht en betere handhaving in natuurgebieden
  [gepubliceerd op: 08/03/2019]
  Ook in natuurgebieden gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen: van crossen tot stroperij, en van afvalstort tot illegale houtkap. In Gelderland werken overheden en eigenaren nu samen om toezicht en handhaving weer goed op de rails te krijgen. Provinciale Staten leggen daarvoor geld op tafel. Immers, zonder toezicht en handhaving is de natuur alleen op papier beschermd.
 • Boomleeuwerik: ken jij deze vroege voorjaarsbode?
  [gepubliceerd op: 08/03/2019]
  Ze houden niet zo van kou en zijn op koele maartochtenden stil. Maar zodra de temperatuur een beetje oploopt, laten ze zich horen, want ze zijn er wel: boomleeuweriken. En zeker momenteel: na een uitzonderlijk warme periode eind februari.
 • Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer
  [gepubliceerd op: 08/03/2019]
  De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengen in de loop van dit jaar een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. De voorgenomen eisen van dit Kleurkeur zijn vanaf 7 maart 2019 bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.
 • Nieuwe schelpdiersoort voor Europa ontdekt
  [gepubliceerd op: 08/03/2019]
  Een groep onderzoekers van Wageningen Marine Research, eCOAST en Eurofins heeft een voor Europa nieuwe schelpdiersoort ontdekt: de Amerikaanse strandschelp. Op basis van zijn ecologische kenmerken en natuurlijke verspreiding voorspellen de onderzoekers een invasieve potentie van deze soort. Mogelijk kan de Amerikaanse strandschelp met inheemse soorten om voedsel en ruimte gaan concurreren.
 • Provincie Zuid-Holland matcht elke euro voor jouw groene buurtproject
  [gepubliceerd op: 07/03/2019]
  Zuid-Hollanders opgelet: wil je de buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een bijenlint aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen? De provincie Zuid-Holland verdubbelt het bedrag dat jij met crowdfunding ophaalt voor jouw groene project, tot maximaal 5.000 euro. Interesse? Tijdens een gratis workshop leer je onder andere hoe jouw project icoonsoorten van de provincie kan helpen.
 • Prachtige nieuwe natuurfoto’s op Wikimedia
  [gepubliceerd op: 07/03/2019]
  Tijdens de Landelijke Vlinderdag op 2 maart werd de uitslag bekendgemaakt van de fotowedstrijd die was georganiseerd door SoortenNL en de projectgroep Natuur van Wikipedia. De wedstrijd heeft meer dan 1000 inzendingen opgeleverd en er waren erg veel prachtige en unieke opnamen bij. De jury heeft uiteindelijk acht prijswinnaars gekozen.
 • Met soundscaping naar meer balans in stedelijke leefomgeving
  [gepubliceerd op: 07/03/2019]
  Van alle factoren die bepalend zijn voor de leefbaarheid van een stad, krijgt geluid de minste aandacht. Maar geluid biedt kansen voor een gezonde leefomgeving! De nieuwe benadering 'soundscape' focust niet op het aantal decibellen, maar op hoe mensen geluid beleven. Dit levert verrassende inzichten. Deze inzichten kunnen beleidsmakers inzetten bij het ontwerpen van een stedelijke leefomgeving.
 • Opnieuw zeldzame vogelsoorten op Park Vliegbasis Soesterberg
  [gepubliceerd op: 06/03/2019]
  Op Park Vliegbasis Soesterberg in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn in 2018 opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen. Tijdens onderzoek naar op de grond broedende vogels werden vijf territoria van de grauwe klauwier geteld. Ook troffen de onderzoekers een broedgeval aan van de draaihals, de meest zeldzame specht in Nederland.
 • Problematische toename van schadelijke kelderzwammen vanwege laag grondwaterpeil
  [gepubliceerd op: 06/03/2019]
  Kelderzwammen zijn berucht op bewerkt hout in gebouwen, hoewel ze het meest in de vrije natuur worden gevonden. In vochtige ruimtes, zoals kruipruimtes onder huizen, kelders en dergelijke kunnen kelderzwammen flink huishouden. Door de toename van lange droogteperiodes, maar ook door onderbemaling van het oppervlaktewater, krijgen kelderzwammen meer kans om dragende houtconstructies aan te tasten.
 • Vroeg voorjaar: deze eerstelingen doen mee aan De Natuurkalender in maart
  [gepubliceerd op: 05/03/2019]
  Het was zeer warm en dat blijft het ook nog. De ontwikkeling van de lente gaat dus op volle kracht door. Momenteel ligt de natuur ruim 3 weken voor op schema. Doe mee met het Natuurkalenderonderzoek door te melden wanneer bij jou o.a. de eerste sleedoorn, klein hoefblad of bosanemoon in bloei staat, de eerste padden trekken of jonge eendjes gezien worden. Zie wat er allemaal op de planning staat.
 • Kijk mee in nieuwe vogelnesten via Beleef de Lente
  [gepubliceerd op: 05/03/2019]
  De camera’s van Beleef de Lente van Vogelbescherming staan weer aan. Maak kennis met de cast van 2019 en gluur ongegeneerd mee in de nesten van broedende vogels. Maar pas op: Beleef de Lente kan verslavend zijn.
 • Succesvolle Nationale #Mollentelling
  [gepubliceerd op: 04/03/2019]
  Bijna 40.000 molshopen zijn afgelopen weekend gezien tijdens de eerste landelijke mollen(sporen)telling. In twee dagen tijd zijn er in totaal 3600 meldingen gedaan onder andere via een speciaal meldpunt op Waarneming.nl. Ook werden er 45 dode mollen doorgegeven. De meeste ‘hopen’ zijn gezien in Zuid-Holland. De Nationale Mollentelling is een initiatief van de Zoogdiervereniging en Vroege Vogels.
 • Veranderingen meten in biodiversiteit van een beschermd stuk Waddenzee vraagt lange adem
  [gepubliceerd op: 04/03/2019]
  Wageningen Marine Research deed in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek naar een geulsysteem in de Waddenzee, ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog. Sinds 2005 vindt hier geen enkele bodemberoerende activiteit meer plaats. Pas na zeven jaar zijn de eerste subtiele verschillen zichtbaar: meer soorten onderwaterdieren en bij sommige soorten meer oudere individuen.
 • Invasieve mediterrane draaigatjes blijven zich uitbreiden
  [gepubliceerd op: 04/03/2019]
  Mediterrane draaigatjes zijn exotische mieren in ons land. In 2013 werd ze voor het eerst waargenomen en werd de verwachting uitgesproken dat ze invasief zouden worden en op veel plekken voor overlast zouden gaan zorgen. Inmiddels zijn er acht populaties bekend en enkele vondsten in gebouwen. De verwachting is dat er meer populaties zijn en er wordt gevraagd verdachte mieren te melden.
 • Ecologische verbindingszone op Brabants golfterrein
  [gepubliceerd op: 03/03/2019]
  Waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom en Golf Wouwse Plantage hebben samen het eerste deel van de ecologische verbindingszone langs de Bleekloop gerealiseerd. De verbindingszone op het golfterrein vormt de eerste 500 meter van het in totaal twee kilometer te realiseren traject en biedt ruimte aan dieren als amfibieën, kleine zoogdieren, dagvlinders en vogels.
 • Steuren op de kaart gezet
  [gepubliceerd op: 03/03/2019]
  Op Steuren.ark.eu zijn meldingen van steuren in Nederland in kaart gebracht. De nieuwe online kaart toont zowel historische als recente waarnemingen. De kaart geeft niet alleen inzicht in de verschillende locaties waar steuren allemaal zijn aangetroffen, maar laat ook zien hoe belangrijk het voor deze unieke trekvissen is dat rivier, estuarium en zee als één samenhangend geheel functioneren.
 • Natuurprijs voor versterking biodiversiteit in dorpen en steden
  [gepubliceerd op: 02/03/2019]
  Heeft u een initiatief dat de biodiversiteit versterkt in en rondom bebouwd gebied van de provincie Utrecht? Dan kunt u meedingen naar natuurprijs de Groene Kroon 2019. Met deze prijs wil de provincie de uitvoering van nieuwe initiatieven stimuleren en zo de bijzondere Utrechtse natuur beschermen. Deelnemers maken kans op de natuurprijs ter waarde van 6.000 euro.
 • Libellentrend niet meer positief
  [gepubliceerd op: 02/03/2019]
  In het nieuws over de achteruitgang van insecten leken de libellen altijd een gunstige uitzondering; ze gingen vooruit. Libellen leven in het water en de waterkwaliteit is in Nederland enorm vooruitgegaan. Maar als we naar de laatste tien jaar kijken, wordt het echter steeds duidelijker dat het optimum voor libellen voorbij is en dat de overall trend begint te dalen.
 • Nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen. De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt. Rode Lijsten worden elke tien jaar door het Rijk geactualiseerd en vastgesteld.
 • Dutch Caribbean Nature Alliance vraagt om ingrijpen overheden om Caribische natuur te redden
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  Wageningen University & Research concludeert in een alarmerend rapport dat de spectaculaire natuur op Bonaire, Saba en St. Eustatius ernstig bedreigd wordt. De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) vraagt dringende natuur- en milieumaatregelen van de eilandelijke en rijksoverheid om de natuur boven en onder water te redden.
 • Wisenten en Exmoor pony’s voor het eerst in Nederland samen met Taurossen in één leefgebied
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  Voor het eerst in Nederland leven er nu wisenten, Exmoor pony's en Taurossen bij elkaar in één leefgebied. In het Brabantse natuurgebied De Maashorst zorgen ze samen voor natuurlijke variatie in het landschap.
 • Hooilanden Gelderland: 280 hectare topnatuur gaat in uitvoering
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  In het Binnenveld, tussen Veenendaal, Rhenen, Wageningen en Ede, ging op 28 februari de schop de grond in. Waterschap Vallei en Veluwe start met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden tot natuurgebied. Voor het gebied, nu nog voornamelijk landbouw, hebben natuurliefhebbers, boeren en Staatsbosbeheer samen een plan gemaakt, in opdracht van de provincie Gelderland.
 • Veel waarnemingen van zeldzame vlinders: grote vos en oostelijke vos
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  De afgelopen weken kreeg De Vlinderstichting verschillende waarnemingen binnen van de oostelijke vos en de grote vos. Deze twee vlinders zijn in Nederland zeldzaam. Het is niet vastgesteld dat ze zich in Nederland kunnen voortplanten, maar het lijkt erop dat ze zich weer kunnen vestigen in ons land.
 • Natuur in Caribisch Nederland zwaar onder druk
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  Uit een grootschalig onderzoek door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research blijkt dat het niet goed gaat met de natuur in de Caribische delen van Nederland. De verschillende ecosystemen worden bedreigd door onder meer invasieve exoten, overbevissing, loslopend vee en klimaatverandering. Bovendien wordt er niet genoeg ondernomen tegen deze bedreigingen.
 • Vier wolven in Nederland, waaronder zwervende wolvin in Overijssel
  [gepubliceerd op: 28/02/2019]
  Afgelopen kwartaal waren er vier wolven in Nederland, waarvan twee nieuwe individuen: een vrouw en een man. Drie van de vier leven op de Veluwe. Dat blijkt uit het periodiek monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12. De wolven zijn vastgesteld in de periode van november 2018 tot en met januari 2019.
 • Vrijwilligers Wolvenmeldpunt vinden drollen van derde wolf op de Veluwe
  [gepubliceerd op: 28/02/2019]
  Wederom vinden vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt sporen van een nieuwe wolf op de Veluwe. Deze keer gaat het om een mannelijke wolf, middenin het territorium van een wolvin.
 • Vleermuis als prooi bij Beleef de Lente
  [gepubliceerd op: 28/02/2019]
  Recent verscheen er een bijzonder filmpje van de broedende bosuilen bij Beleef de Lente. Het mannetje bosuil kwam met een vleermuis als prooi aangevlogen om het vrouwtje te voeden. Is dit toeval of worden vleermuizen vaker als prooi gevangen door roofvogels?
 • Paling in de prijzen bij de Postcode Loterij
  [gepubliceerd op: 27/02/2019]
  Goed nieuws voor de paling! Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen RAVON en de Good Fish Foundation aan de slag met het plan ‘Red Onze Paling’!
 • Natuurdebat is springlevend op sociale media
  [gepubliceerd op: 27/02/2019]
  Natuur beleven we tegenwoordig niet meer alleen als we buiten zijn, ook online is er van alles over natuur te doen. Sociale media spelen daarin een steeds belangrijker rol. Onderzoekers van Wageningen University & Research zochten uit hoe springlevend het natuurdebat op sociale media is.
 • Experiment zorgt voor aanzienlijke afname woekerende duizendknopen
  [gepubliceerd op: 26/02/2019]
  Japanse, Sachalinse en Bastaardduizendknoop staan bekend als zeer moeilijk uit te roeien invasieve exoten met een enorme groeikracht. Uit onderzoek in het Gelderse Heveadorp blijkt dat het combineren van verwijdering van het wortelstelsel, inzaaien van inheemse plantensoorten en regelmatig uittrekken van nieuwe stengels leidt tot aanzienlijke afname van Bastaardduizendknoop.
 • Tien jaar ervaring met de huiszwaluwtil
  [gepubliceerd op: 26/02/2019]
  In 2008 werd de eerste huiszwaluwtil in Nederland geplaatst, om meer nestgelegenheid te bieden aan huiszwaluwen. Inmiddels zijn we tien jaar verder en is het tijd om de balans op te maken. Worden deze tillen wel gebruikt?
 • Teken actief met warme weer
  [gepubliceerd op: 25/02/2019]
  De veel te hoge temperaturen voor de tijd van het jaar zorgen er ook voor dat teken actief worden. De komende dagen loopt de tekenactiviteitsverwachting van Tekenradar.nl op tot ‘Hoog’ en zelfs ‘Zeer hoog’ in het zuidelijke deel van het land. Vergeet dus niet een tekencheck te doen na een bezoek aan het groen. Interesse in actuele tekenrisico’s in jouw omgeving? Steun dan Nature Today Go.
 • Warme start in koolmeesnestkast Beleef de Lente
  [gepubliceerd op: 25/02/2019]
  Hebben ook de koolmezen het voorjaar in hun kop? Het jaarlijkse Beleef de Lente-webcamproject is nog maar net van start, en nu al heeft de koolmeesnestkast een bewoner. Te vroeg om een nest te bouwen of te broeden, dus hoe zit dat? En wat kunnen we dit jaar verder verwachten van de mezen én de bloggers van Beleef de Lente?
 • Leefgebieden verbinden voor soorten van hellingschraallanden
  [gepubliceerd op: 25/02/2019]
  Het behoud en herstel van de uitzonderlijke biodiversiteit in het Limburgse Heuvelland worden sterk belemmerd door de grote mate van versnippering van het landschap. Dit geldt vooral voor de vaak weinig mobiele soorten van grazige, schrale kalkhellingen. Tegelijk liggen er ook kansen om dit knelpunt aan te pakken door versterking van de connectiviteit tussen natuurgebieden.
 • Pilots soortenmanagementplannen in Gelderland
  [gepubliceerd op: 24/02/2019]
  In 2018 zijn in vier Gelderse gemeenten pilots soortenmanagementplannen gestart. Aanleiding was dat in het kader van soortenbescherming van de Wet Natuurbescherming steeds meer aanvragen binnenkwamen voor ontheffingen. Langdurige procedures waar uiteindelijk niets en niemand beter van wordt. De nieuwe pilots hopen met een proactieve en gebiedsgerichte aanpak alle belangen beter te bedienen.
 • Nog meer genieten van natuur? Help Nature Today Go aan laatste 25%
  [gepubliceerd op: 24/02/2019]
  Al 270 mensen en organisaties hebben bijna 19 duizend euro gedoneerd aan de crowdfunding voor Nature Today Go! Uit de reacties blijkt dat veel mensen ons doel steunen: meer kennis en steun voor natuur door iedereen toegang te bieden tot de schat aan natuurinformatie voor elke plek in Nederland. Help ons met een donatie de laatste 25% van het streefbedrag bij elkaar te halen. Dan kunnen we bouwen.
 • Bijzondere dieren en planten terug door herstel van heide
  [gepubliceerd op: 23/02/2019]
  Zo’n 108 voetbalvelden bomen zijn er gekapt. Om de heide terug te laten keren. “Als we het bos hadden laten staan, waren de typische heidesoorten hier verdwenen,” aldus Martin Nolsen, landgoedbeheerder van Den Treek-Henschoten, net ten oosten van Utrecht. De afgelopen tien jaar is hier een lint aan heidegebieden ontstaan.
 • Dit weekend citroenvlinders verwacht
  [gepubliceerd op: 23/02/2019]
  Dit weekend sneuvelen er misschien wel een paar weerrecords. Zonnig weer in het voorjaar zorgt er ook voor dat de vlinders uit hun winterslaap ontwaken. Vooral citroenvlinders worden in het vroege voorjaar veel gezien De kans dus dat je dit weekend een citroenvlinder ziet!
 • Kennis van persoonlijkheid van het dier draagt bij aan dierenwelzijn
  [gepubliceerd op: 22/02/2019]
  De persoonlijkheid bij mensen bepaalt voor een groot deel hun geluksgevoel, gezondheid en succes. Omdat persoonlijkheid bij mensen zo wezenlijk is, rijst de legitieme vraag: waarom zou dat voor dieren niet gelden? In zijn inaugurele rede als buitengewoon hoogleraar aan Wageningen University schetst prof. Kees van Oers hoe wij beter met dieren kunnen omgaan als we hun persoonlijkheid kennen.