Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

CBD News (What's new at the CBD)

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Gebiedseigen plantensoorten voor bloemrijke bermen in Rotterdam
  [gepubliceerd op: 26/03/2019]
  Bloemrijke bermen met inheemse planten spelen een belangrijke rol in het behoud en de bescherming van insecten. De vraag naar bermen met gebiedseigen bloemrijke plantensoorten neemt enorm toe in Nederland. Wat is hiervoor nodig en hoe pak je het aan? In Rotterdam is hier al bijna dertig jaar ervaring mee.
 • Lekker laten leggen
  [gepubliceerd op: 26/03/2019]
  Nog even snel de vlinderstruik toppen, de sering bijwerken of de ligusterhaag snoeien. Allemaal vooruitgeschoven klusjes waarvoor we met het naderend voorjaar dan toch de handen uit de mouwen steken. Maar wat nu als er ineens een merelnestje in de klimop zit? Of wanneer er halverwege het snoeien ineens een broedende Turkse tortel opduikt in de hulst?
 • Noord-Brabant investeert in beheer wilde zwijnen
  [gepubliceerd op: 25/03/2019]
  De provincie Noord-Brabant investeert in een beter beheer van de wilde zwijnen in Brabant. Het beleid wordt verduidelijkt en er komt extra financiële steun voor de faunabeheereenheid en voor onderzoek. In de faunabeheereenheid werken jagers, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om het faunabeheer in Brabant op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven.
 • Paardenbloemen van belang voor vlinders en bijen
  [gepubliceerd op: 25/03/2019]
  De lente is begonnen en dat betekent dat de paardenbloemen weer gaan bloeien. Onterecht worden ze door veel mensen als ongewenst gezien. Zeker in het vroege voorjaar zijn bloeiende paardenbloemen heel belangrijk voor vlinders, bijen en andere insecten als bron van nectar en stuifmeel.
 • Aanhoudend warm: natuur drie weken voor op schema
  [gepubliceerd op: 24/03/2019]
  Door de hoge temperaturen ontwikkelen planten zich gemiddeld ruim drie weken eerder dan vijftig jaar geleden en zijn ze een week eerder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit de waarnemingen die via Natuurkalender.nl en GrowApp.today binnen komen. Geef ook jouw eerstelingen door en doe mee met ons onderzoek naar het effect van klimaatverandering op de natuur.
 • Aan de slag voor patrijs en veldleeuwerik in polder Ravenswoud (FR)
  [gepubliceerd op: 24/03/2019]
  Als eigenaar van 330 hectare landbouwgrond in polder Ravenswoud wil Natuurmonumenten voor de patrijs en veldleeuwerik nieuwe kansen creëren. De uitgangspunten voor het geschikt maken van dit gebied voor deze twee karakteristieke vogels is het zorgen voor een grotere gewasdiversiteit en een natuurvriendelijker agrarisch beheer.
 • Hooikoortsseizoen begint vroeg voor berkenpollenpatiënten
  [gepubliceerd op: 24/03/2019]
  Door de zeer hoge temperaturen in februari en maart komen de eerste berkenbomen al in bloei. Daarmee gaat 2019 de boeken in als een vroeg berkenhooikoortsseizoen. Door aanhoudende zonneschijn en hoge temperaturen zal de komende week de berkenpollenconcentratie op gaan lopen. Patiënten gevoelig voor berkenpollen moeten tot begin mei rekening houden met hooikoortsklachten.
 • Gelderse organisaties komen met Actieplan Natuurinclusieve Landbouw
  [gepubliceerd op: 23/03/2019]
  "De biodiversiteit staat onder druk en de Provincie Gelderland wil die verbeteren. Het plan van Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties om samen te zorgen voor kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren". Dat zegt gedeputeerde Peter Drenth, die het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw op 18 maart 2019 in ontvangst nam.
 • Wisenten nemen afscheid van gestorven koe
  [gepubliceerd op: 22/03/2019]
  De oudste koe van de kudde wisenten in het Kraansvlak is eind 2018 doodgegaan. Het dier was recent gestorven toen ze werd gevonden door een boswachter van het wisentenproject van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Het bood een bijzondere mogelijkheid om na te gaan wat er na haar dood gebeurt. Cameravalbeelden en GPS data geven een uniek kijkje in hoe andere dieren met de situatie omgaan.
 • Het gejodel der Wulpen verstomt
  [gepubliceerd op: 22/03/2019]
  De grootste steltloper van Europa, de wulp, heeft het moeilijk. De aantallen broedvogels namen in ons land tussen 1990 en 2015 af met zo’n 40 procent zo is te lezen in de recent verschenen Vogelatlas van Nederland. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp.
 • Teken nu de petitie voor natuurvriendelijke landbouw van het Wereld Natuur Fonds
  [gepubliceerd op: 21/03/2019]
  Het gaat niet goed met de biodiversiteit op het Nederlandse boerenland. Natuurbeschermers én steeds meer boeren zien de noodzaak voor natuurvriendelijke landbouw. Maar dan moet het wel kunnen. De huidige wet- en regelgeving werkt boeren hierin nog te vaak tegen. Daarom is Het Wereld Natuur Fonds een petitie gestart om de Tweede Kamer op te roepen te kiezen voor echt natuurvriendelijke landbouw.
 • Reeuwijkse Plassen zetten gaas voor herstel waterriet en grote karekiet
  [gepubliceerd op: 21/03/2019]
  Er komt een nieuw beheerplan in het Reeuwijkse Plassengebied om de rietvegetaties te herstellen en daarmee ook de grote karekiet terug te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat het plaatsen van gaas tegen vraat het meest effectief lijkt. Een andere verrassende vondst is dat het waterriet wel houdt van golfslag. Hierdoor heeft het riet, en daarmee ook de grote karekiet een voorkeur voor lagerwal.
 • #Alertheid op Afrikaanse #varkenspest bij wilde #zwijnen blijft belangrijk
  [gepubliceerd op: 21/03/2019]
  Van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België in september 2018 valt veel te leren over een mogelijke uitbraak in Nederland. Welke preventieve maatregelen zijn belangrijk en wat moet er gebeuren bij een besmetting? Belangrijkste les: Meld ieder dood gevonden wild zwijn, want een vroegtijdige signalering is essentieel om de impact zo klein mogelijk te houden.
 • 25 jaar natuurontwikkeling na ontgronden: een gemengd succes voor planten en vlinders
  [gepubliceerd op: 21/03/2019]
  Onlangs is een onderzoek gepubliceerd naar de kolonisatie van voormalige landbouwgronden door planten en vlinders, waar de zwaar bemeste toplaag is weggehaald om ruimte te bieden voor natuurontwikkeling. Het blijkt dat maar een deel van de te verwachten soorten planten en dagvlinders na 25 jaar de terreinen heeft bevolkt. Toch is de balans over het geheel positief.
 • Rupsen luisteren 'voicemail' af door grond te eten
  [gepubliceerd op: 20/03/2019]
  Bladetende rupsen blijken hun darmflora sterk te verrijken door het eten van grond. Je ziet zo zelfs effecten van planten die eerder in die grond groeiden als ‘erfenis’ terug in de bacteriën en schimmels in rupsen. Dat schrijven onderzoekers van het NIOO in Nature Communications. Niet alleen interessant voor wetenschappers, maar ook voor plantenkwekers en boeren.
 • Heideknotszwam Paddenstoel van het jaar 2019
  [gepubliceerd op: 20/03/2019]
  De Heideknotszwam is de laatste decennia bezig aan een comeback. De paddenstoel was in de jaren zeventig en tachtig door verzuring en vermesting een grote zeldzaamheid geworden in Nederland. De Nederlandse Mycologische Vereniging wil er dit jaar achter zien te komen hoe het is gesteld met deze comeback. Ze roept daarom op waarnemingen van deze gemakkelijk te herkennen paddenstoel door te geven.
 • Ottersporen in Brabant ontdekt
  [gepubliceerd op: 20/03/2019]
  Op The High Tech Campus in Eindhoven zijn ottersporen gevonden. De sporen werden in februari ontdekt in een laagje sneeuw. Deskundigen hebben inmiddels bevestigd dat het daadwerkelijk om ottersporen gaat. De prenten zijn gevonden op een beschoeiingsplank langs een waterplas in de buurt van de Dommel. Het spoor eindigde bij het water, wat doet vermoeden dat het dier daar te water is gegaan.
 • De gelukkigste plek van Nederland
  [gepubliceerd op: 20/03/2019]
  Vandaag is het de Internationale dag van het geluk. Nederlanders behoren al jaren tot de gelukkigste mensen ter wereld. Maar waar zijn ze gelukkig, en waarom? Om deze vraag te beantwoorden doen Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij van de Geluksatlas een onderzoek naar ‘geluksplekken’ in Nederland. De leefomgeving speelt daarin een duidelijke rol.
 • Provinciale verkiezingen: hoop voor boerenlandvogels?
  [gepubliceerd op: 19/03/2019]
  Een toenemend aantal politieke partijen besteedt in haar verkiezingsprogramma meer aandacht aan boerenlandvogels, vergeleken met vier jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming luidt de noodklok voor vogels van het platteland, die de laatste decennia dramatisch in aantal achteruitgaan. Het toekomstige beleid bepaalt het lot van deze vogels.
 • verspreiding mediterraan draaigatje
  [gepubliceerd op: 19/03/2019]
  Mediterrane draaigatjes zijn recent gearriveerde invasieve mieren in Nederland. Ze hebben zich binnen enkele jaren goed gevestigd en veroorzaken momenteel op acht plaatsen overlast. Inmiddels zijn er aanwijzingen over de wijze van introductie en verspreiding.
 • Gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek/Tongelreep
  [gepubliceerd op: 18/03/2019]
  Bestuurders van de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard tekenden eind februari de intentieverklaring om het beeklandschap Warmbeek/Tongelreep toekomstbestendig te maken. Het gaat daarbij om landschappelijke aanpassingen voor klimaat en natuur, maar ook om de sociaal-economische ontwikkeling van het grensoverschrijdende beeklandschap.
 • Voorjaarsuilen herkennen
  [gepubliceerd op: 18/03/2019]
  Zo vroeg in het jaar zijn er nog niet veel vlinders actief. Op de warme, zonnige dagen in februari vlogen wat dagvlinders rond en ook werd een aantal typische voorjaarsnachtvlinders gezien. Voor de voorjaarsuilen, een groep nachtvlinders van zo’n tien soorten die nu te vinden is, is een herkenningskaart beschikbaar om ze op naam te brengen.
 • Nieuw motje voor Nederland uit een doolhofzwam
  [gepubliceerd op: 17/03/2019]
  In harde boomzwammen, zoals de tonderzwam, leven soms bijzondere insecten die zich met het zwamweefsel voeden. In de taaie doolhofzwam werd in Nederland nooit een spoor van insectenleven gezien. Totdat in Wolfheze een doolhofzwam met korrelige uitwerpselen tussen de lamellen werd gevonden. Ze bleken te zijn van rupsen van Nemapogon fungivorella. Alweer een nieuwe ‘kleine vlinder’ voor Nederland.
 • Steurenvlag voor vangstmelding vissers
  [gepubliceerd op: 17/03/2019]
  Vissers die een zeldzame Europese steur vangen en die melden, mogen vanaf nu op hun boot, schip of kotter een steurenvlag voeren. De eerste vlag werd donderdag 13 maart uitgereikt aan de schipper van de Quo Vadis uit Colijnsplaat. De steurenvlag is bedoeld als erkenning voor het levend terugzetten van een gevangen steur en het doorgeven van de waardevolle vangstdetails.
 • Ecoducten verbinden natuur op de Utrechtse Heuvelrug
  [gepubliceerd op: 16/03/2019]
  De natuur in de provincie Utrecht wordt vaak doorsneden door infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen en kanalen. Daardoor kunnen dieren zich niet goed verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Voor veel planten- en diersoorten zijn grote, robuuste natuurgebieden belangrijk. Als natuurgebieden te klein zijn en bovendien geïsoleerd, nemen de overlevingskansen af.
 • De waarde van akkerranden in de Hoeksche Waard
  [gepubliceerd op: 15/03/2019]
  Akkerranden, gewasvrije stroken aan de rand van akkerpercelen, kunnen vele functies vervullen. In een tweejarig project (2017-2018) zijn de effecten van akkerranden op verschillende functies onderzocht. Zo kunnen akkerranden ondersteuning bieden aan organismen, waaronder soorten die belangrijk zijn voor plaagbestrijding. Boeren konden hierdoor meestal afzien van het gebruik van insecticiden.
 • 2019: het Jaar van de Egel!
  [gepubliceerd op: 15/03/2019]
  Het jaar 2019 is uitgeroepen tot het Jaar van de Egel! Dit prikkelende zoogdier kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom doet de Egelwerkgroep van de Zoogdiervereniging er dit jaar alles aan om de egel in het zonnetje te zetten.
 • Zuid-Holland biedt boerenlandvogels de ruimte
  [gepubliceerd op: 14/03/2019]
  De provincie Zuid-Holland gaat samen met agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers zorgen voor extra leefruimte voor akker- en weidevogels zoals de grutto en de kievit. De laatste jaren daalden de aantallen weide- en akkervogels in heel Nederland sterk. Doel is om deze trend te keren. Hoe de partijen dit gaan doen, staat in het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027.
 • Koraalriffen op Sint Maarten zwaar getroffen door nieuwe ziekte
  [gepubliceerd op: 14/03/2019]
  Sint Maarten is het eerste Nederlands Caribische eiland waar de nieuwe koraalziekte ‘Stony Coral Tissue Loss Disease’ is ontdekt. Tussen de 50 en 90 procent van Sint Maartens steenkoralen is ofwel geïnfecteerd of reeds afgestorven. Actie vanuit de gemeenschap en besluitvormers is nodig om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan en de veerkracht van de soorten te vergroten.
 • Grootoorvleermuis krijgt vlinders in de buik
  [gepubliceerd op: 14/03/2019]
  Met het eerste lenteweekend achter de rug krijgt ook de gewone grootoorvleermuis kriebels in zijn buik. De eerste baltsroepen van deze soort zijn dit jaar alweer gehoord. Hiermee proberen mannetjesvleermuizen vrouwtjes te lokken, in de hoop te kunnen paren. Dat is best bijzonder, want de andere vleermuizen in Nederland baltsen in de nazomer of winter. Hoe zit dat met die gewone grootoorvleermuis?
 • Vogelbescherming start procedure om zeegebied de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied
  [gepubliceerd op: 13/03/2019]
  Zeegebied de Bruine Bank is van levensbelang voor zeevogels als alk en zeekoet. In juni 2018 diende Vogelbescherming Nederland een officieel verzoek in bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd gebied, maar dat verzoek is recent afgewezen. Daarom start Vogelbescherming een procedure om de Bruine Bank aan te wijzen als Natura 2000-gebied.
 • Europese libellen vooruit dankzij én ondanks klimaatverandering
  [gepubliceerd op: 13/03/2019]
  Onderzoekers hebben de trend van libellen in tien Europese regio’s onderzocht. Hieruit blijkt dat de libellen in die regio’s samen licht vooruitgaan. De onderzoekers vonden, zoals verwacht mag worden, dat warmteminnende soorten in verspreiding zijn toegenomen. Opvallend genoeg zijn ook koelteminnende soorten licht vooruitgegaan.
 • Toegang tot de schat aan natuurinformatie om je heen? Wat is het (jou) waard?
  [gepubliceerd op: 13/03/2019]
  Al 380 mensen en organisaties steunen het idee om via Nature Today Go toegang te bieden tot de schat aan lokale natuurinformatie overal in Nederland. Samen hebben ze al 22 duizend euro gedoneerd! Wat is toegang tot lokale natuurinformatie (jou) waard? We leggen in dit bericht uit waarom we om donaties vragen en laten zien welke informatie donateurs het interessantst vinden. Deel jij onze visie?
 • 2018: niet het jaar van de slang
  [gepubliceerd op: 13/03/2019]
  Een groot deel van 2018 was uitzonderlijk heet en droog. Of dit voor reptielen goed of slecht uitpakt, moet nog blijken, maar RAVON ontving er veel vragen over. Het is nog te vroeg om harde uitspraken te doen over effecten, maar we zien wel enkele bijzonderheden in het activiteitspatroon van onder meer de adder en de gladde slang.
 • Eikenprocessierupsen in eitjes in goede conditie
  [gepubliceerd op: 12/03/2019]
  Uit een beoordeling van diverse eipakketjes van de eikenprocessierups blijkt dat de rupsen in goede conditie verkeren. Aangezien het aantal eikenprocessievlinders in 2018 drie keer zo hoog lag als het jaar ervoor is de kans groot dat eikenprocessierupsen ook dit jaar voor grote overlast gaan zorgen. Bij aanhoudend hoge temperaturen kunnen de eerste eitjes al rond eind maart uitkomen.
 • Voorjaarsflora is booming
  [gepubliceerd op: 12/03/2019]
  Met de stijgende temperaturen schieten ook de voorjaarsbloeiers weer uit de grond. Welke planten kun je nu tegenkomen en waarom bloeien ze uitgerekend nu?
 • Impuls Groene Vrijwilligers Noord-Brabant
  [gepubliceerd op: 11/03/2019]
  In Noord-Brabant leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het beheer, het behoud en de beleving van natuur en landschap. Door hun actieve betrokkenheid dragen vrijwilligers bij aan de realisatie van natuurbeleidsdoelen van de provincie en gemeenten: beheren van natuurgebieden, monitoren van natuurdata, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en opkomen voor natuurbelang.
 • Bossen Noord-Brabant belangrijk voor nachtvlinders
  [gepubliceerd op: 11/03/2019]
  Bij onderzoek van De Vlinderstichting in bosgebieden in Noord-Brabant zijn vier soorten gevonden die nog niet uit deze provincie bekend waren. In de Brabantse bossen komen veel nachtvlinders voor en 75 daarvan met name in deze provincie, wat Brabant voor deze nachtvlinders extra verantwoordelijkheid geeft.
 • Volg de ontwikkeling van de lente met GrowApp
  [gepubliceerd op: 10/03/2019]
  De komende weken transformeert de natuur in Nederland van de grauwe winter naar de frisgroene en kleurrijke lente. Drukke tijden voor het bijhouden van alle eerstelingen in De Natuurkalender, maar ook de tijd om met de GrowApp de ontwikkeling van de lente in beeld te brengen. De GrowApp is er sinds voorjaar 2017, waardoor het verschil in ontwikkelingssnelheid van drie lentes op rij te bekijken is.
 • Vogeltrekatlas: ringgegevens ontsluiten de wereld van vogels
  [gepubliceerd op: 10/03/2019]
  In Nederland heeft een eeuw vogels ringen ruim 15 miljoen ringgegevens opgeleverd. We weten steeds meer over vogels: waar komen ze vandaan? Waar overwinteren ze? Welke route nemen ze tijdens hun jaarlijkse trek? Via Vogeltrekatlas.nl zijn al die gegevens te visualiseren, maar de website is nog niet af. Vanaf nu is het mogelijk om te doneren: help met de verdere ontwikkeling van Vogeltrekatlas.nl!
 • De risico’s van verpakkingshout
  [gepubliceerd op: 09/03/2019]
  Er gaan enorme hoeveelheden hout over de wereld. Bijvoorbeeld als verpakkingsmateriaal om goederen veilig te vervoeren. Met verpakkingshout kunnen allerlei organismen meeliften, waaronder schadelijke. Er zijn regels om dat laatste te voorkomen, en de NVWA ziet toe op de naleving van die regels. Toch gaat het wel eens mis…
 • Boerenlandvogels geen zaak van boeren en vrijwilligers alleen
  [gepubliceerd op: 09/03/2019]
  Bij het voorbereiden van onze oproep aan provincies om boerenlandvogels te redden, vroeg Vogelbescherming aan boeren en vrijwilligers of zij tevreden zijn met de rol van de provincie. Uit hun verhalen zijn belangrijke lessen te trekken. Overheden zijn te vaak een tegenmacht. Dat kan dus beter.
 • Gelderland werkt aan meer toezicht en betere handhaving in natuurgebieden
  [gepubliceerd op: 08/03/2019]
  Ook in natuurgebieden gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen: van crossen tot stroperij, en van afvalstort tot illegale houtkap. In Gelderland werken overheden en eigenaren nu samen om toezicht en handhaving weer goed op de rails te krijgen. Provinciale Staten leggen daarvoor geld op tafel. Immers, zonder toezicht en handhaving is de natuur alleen op papier beschermd.
 • Boomleeuwerik: ken jij deze vroege voorjaarsbode?
  [gepubliceerd op: 08/03/2019]
  Ze houden niet zo van kou en zijn op koele maartochtenden stil. Maar zodra de temperatuur een beetje oploopt, laten ze zich horen, want ze zijn er wel: boomleeuweriken. En zeker momenteel: na een uitzonderlijk warme periode eind februari.
 • Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer
  [gepubliceerd op: 08/03/2019]
  De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengen in de loop van dit jaar een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. De voorgenomen eisen van dit Kleurkeur zijn vanaf 7 maart 2019 bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.
 • Nieuwe schelpdiersoort voor Europa ontdekt
  [gepubliceerd op: 08/03/2019]
  Een groep onderzoekers van Wageningen Marine Research, eCOAST en Eurofins heeft een voor Europa nieuwe schelpdiersoort ontdekt: de Amerikaanse strandschelp. Op basis van zijn ecologische kenmerken en natuurlijke verspreiding voorspellen de onderzoekers een invasieve potentie van deze soort. Mogelijk kan de Amerikaanse strandschelp met inheemse soorten om voedsel en ruimte gaan concurreren.
 • Provincie Zuid-Holland matcht elke euro voor jouw groene buurtproject
  [gepubliceerd op: 07/03/2019]
  Zuid-Hollanders opgelet: wil je de buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een bijenlint aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen? De provincie Zuid-Holland verdubbelt het bedrag dat jij met crowdfunding ophaalt voor jouw groene project, tot maximaal 5.000 euro. Interesse? Tijdens een gratis workshop leer je onder andere hoe jouw project icoonsoorten van de provincie kan helpen.
 • Prachtige nieuwe natuurfoto’s op Wikimedia
  [gepubliceerd op: 07/03/2019]
  Tijdens de Landelijke Vlinderdag op 2 maart werd de uitslag bekendgemaakt van de fotowedstrijd die was georganiseerd door SoortenNL en de projectgroep Natuur van Wikipedia. De wedstrijd heeft meer dan 1000 inzendingen opgeleverd en er waren erg veel prachtige en unieke opnamen bij. De jury heeft uiteindelijk acht prijswinnaars gekozen.
 • Met soundscaping naar meer balans in stedelijke leefomgeving
  [gepubliceerd op: 07/03/2019]
  Van alle factoren die bepalend zijn voor de leefbaarheid van een stad, krijgt geluid de minste aandacht. Maar geluid biedt kansen voor een gezonde leefomgeving! De nieuwe benadering 'soundscape' focust niet op het aantal decibellen, maar op hoe mensen geluid beleven. Dit levert verrassende inzichten. Deze inzichten kunnen beleidsmakers inzetten bij het ontwerpen van een stedelijke leefomgeving.
 • Opnieuw zeldzame vogelsoorten op Park Vliegbasis Soesterberg
  [gepubliceerd op: 06/03/2019]
  Op Park Vliegbasis Soesterberg in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn in 2018 opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen. Tijdens onderzoek naar op de grond broedende vogels werden vijf territoria van de grauwe klauwier geteld. Ook troffen de onderzoekers een broedgeval aan van de draaihals, de meest zeldzame specht in Nederland.
 • Problematische toename van schadelijke kelderzwammen vanwege laag grondwaterpeil
  [gepubliceerd op: 06/03/2019]
  Kelderzwammen zijn berucht op bewerkt hout in gebouwen, hoewel ze het meest in de vrije natuur worden gevonden. In vochtige ruimtes, zoals kruipruimtes onder huizen, kelders en dergelijke kunnen kelderzwammen flink huishouden. Door de toename van lange droogteperiodes, maar ook door onderbemaling van het oppervlaktewater, krijgen kelderzwammen meer kans om dragende houtconstructies aan te tasten.
 • Vroeg voorjaar: deze eerstelingen doen mee aan De Natuurkalender in maart
  [gepubliceerd op: 05/03/2019]
  Het was zeer warm en dat blijft het ook nog. De ontwikkeling van de lente gaat dus op volle kracht door. Momenteel ligt de natuur ruim 3 weken voor op schema. Doe mee met het Natuurkalenderonderzoek door te melden wanneer bij jou o.a. de eerste sleedoorn, klein hoefblad of bosanemoon in bloei staat, de eerste padden trekken of jonge eendjes gezien worden. Zie wat er allemaal op de planning staat.
 • Kijk mee in nieuwe vogelnesten via Beleef de Lente
  [gepubliceerd op: 05/03/2019]
  De camera’s van Beleef de Lente van Vogelbescherming staan weer aan. Maak kennis met de cast van 2019 en gluur ongegeneerd mee in de nesten van broedende vogels. Maar pas op: Beleef de Lente kan verslavend zijn.
 • Succesvolle Nationale #Mollentelling
  [gepubliceerd op: 04/03/2019]
  Bijna 40.000 molshopen zijn afgelopen weekend gezien tijdens de eerste landelijke mollen(sporen)telling. In twee dagen tijd zijn er in totaal 3600 meldingen gedaan onder andere via een speciaal meldpunt op Waarneming.nl. Ook werden er 45 dode mollen doorgegeven. De meeste ‘hopen’ zijn gezien in Zuid-Holland. De Nationale Mollentelling is een initiatief van de Zoogdiervereniging en Vroege Vogels.
 • Veranderingen meten in biodiversiteit van een beschermd stuk Waddenzee vraagt lange adem
  [gepubliceerd op: 04/03/2019]
  Wageningen Marine Research deed in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek naar een geulsysteem in de Waddenzee, ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog. Sinds 2005 vindt hier geen enkele bodemberoerende activiteit meer plaats. Pas na zeven jaar zijn de eerste subtiele verschillen zichtbaar: meer soorten onderwaterdieren en bij sommige soorten meer oudere individuen.
 • Invasieve mediterrane draaigatjes blijven zich uitbreiden
  [gepubliceerd op: 04/03/2019]
  Mediterrane draaigatjes zijn exotische mieren in ons land. In 2013 werd ze voor het eerst waargenomen en werd de verwachting uitgesproken dat ze invasief zouden worden en op veel plekken voor overlast zouden gaan zorgen. Inmiddels zijn er acht populaties bekend en enkele vondsten in gebouwen. De verwachting is dat er meer populaties zijn en er wordt gevraagd verdachte mieren te melden.
 • Ecologische verbindingszone op Brabants golfterrein
  [gepubliceerd op: 03/03/2019]
  Waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom en Golf Wouwse Plantage hebben samen het eerste deel van de ecologische verbindingszone langs de Bleekloop gerealiseerd. De verbindingszone op het golfterrein vormt de eerste 500 meter van het in totaal twee kilometer te realiseren traject en biedt ruimte aan dieren als amfibieën, kleine zoogdieren, dagvlinders en vogels.
 • Steuren op de kaart gezet
  [gepubliceerd op: 03/03/2019]
  Op Steuren.ark.eu zijn meldingen van steuren in Nederland in kaart gebracht. De nieuwe online kaart toont zowel historische als recente waarnemingen. De kaart geeft niet alleen inzicht in de verschillende locaties waar steuren allemaal zijn aangetroffen, maar laat ook zien hoe belangrijk het voor deze unieke trekvissen is dat rivier, estuarium en zee als één samenhangend geheel functioneren.
 • Natuurprijs voor versterking biodiversiteit in dorpen en steden
  [gepubliceerd op: 02/03/2019]
  Heeft u een initiatief dat de biodiversiteit versterkt in en rondom bebouwd gebied van de provincie Utrecht? Dan kunt u meedingen naar natuurprijs de Groene Kroon 2019. Met deze prijs wil de provincie de uitvoering van nieuwe initiatieven stimuleren en zo de bijzondere Utrechtse natuur beschermen. Deelnemers maken kans op de natuurprijs ter waarde van 6.000 euro.
 • Libellentrend niet meer positief
  [gepubliceerd op: 02/03/2019]
  In het nieuws over de achteruitgang van insecten leken de libellen altijd een gunstige uitzondering; ze gingen vooruit. Libellen leven in het water en de waterkwaliteit is in Nederland enorm vooruitgegaan. Maar als we naar de laatste tien jaar kijken, wordt het echter steeds duidelijker dat het optimum voor libellen voorbij is en dat de overall trend begint te dalen.
 • Nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen. De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt. Rode Lijsten worden elke tien jaar door het Rijk geactualiseerd en vastgesteld.
 • Dutch Caribbean Nature Alliance vraagt om ingrijpen overheden om Caribische natuur te redden
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  Wageningen University & Research concludeert in een alarmerend rapport dat de spectaculaire natuur op Bonaire, Saba en St. Eustatius ernstig bedreigd wordt. De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) vraagt dringende natuur- en milieumaatregelen van de eilandelijke en rijksoverheid om de natuur boven en onder water te redden.
 • Wisenten en Exmoor pony’s voor het eerst in Nederland samen met Taurossen in één leefgebied
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  Voor het eerst in Nederland leven er nu wisenten, Exmoor pony's en Taurossen bij elkaar in één leefgebied. In het Brabantse natuurgebied De Maashorst zorgen ze samen voor natuurlijke variatie in het landschap.
 • Hooilanden Gelderland: 280 hectare topnatuur gaat in uitvoering
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  In het Binnenveld, tussen Veenendaal, Rhenen, Wageningen en Ede, ging op 28 februari de schop de grond in. Waterschap Vallei en Veluwe start met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden tot natuurgebied. Voor het gebied, nu nog voornamelijk landbouw, hebben natuurliefhebbers, boeren en Staatsbosbeheer samen een plan gemaakt, in opdracht van de provincie Gelderland.
 • Veel waarnemingen van zeldzame vlinders: grote vos en oostelijke vos
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  De afgelopen weken kreeg De Vlinderstichting verschillende waarnemingen binnen van de oostelijke vos en de grote vos. Deze twee vlinders zijn in Nederland zeldzaam. Het is niet vastgesteld dat ze zich in Nederland kunnen voortplanten, maar het lijkt erop dat ze zich weer kunnen vestigen in ons land.
 • Natuur in Caribisch Nederland zwaar onder druk
  [gepubliceerd op: 01/03/2019]
  Uit een grootschalig onderzoek door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research blijkt dat het niet goed gaat met de natuur in de Caribische delen van Nederland. De verschillende ecosystemen worden bedreigd door onder meer invasieve exoten, overbevissing, loslopend vee en klimaatverandering. Bovendien wordt er niet genoeg ondernomen tegen deze bedreigingen.
 • Vier wolven in Nederland, waaronder zwervende wolvin in Overijssel
  [gepubliceerd op: 28/02/2019]
  Afgelopen kwartaal waren er vier wolven in Nederland, waarvan twee nieuwe individuen: een vrouw en een man. Drie van de vier leven op de Veluwe. Dat blijkt uit het periodiek monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12. De wolven zijn vastgesteld in de periode van november 2018 tot en met januari 2019.
 • Vrijwilligers Wolvenmeldpunt vinden drollen van derde wolf op de Veluwe
  [gepubliceerd op: 28/02/2019]
  Wederom vinden vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt sporen van een nieuwe wolf op de Veluwe. Deze keer gaat het om een mannelijke wolf, middenin het territorium van een wolvin.
 • Vleermuis als prooi bij Beleef de Lente
  [gepubliceerd op: 28/02/2019]
  Recent verscheen er een bijzonder filmpje van de broedende bosuilen bij Beleef de Lente. Het mannetje bosuil kwam met een vleermuis als prooi aangevlogen om het vrouwtje te voeden. Is dit toeval of worden vleermuizen vaker als prooi gevangen door roofvogels?
 • Paling in de prijzen bij de Postcode Loterij
  [gepubliceerd op: 27/02/2019]
  Goed nieuws voor de paling! Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen RAVON en de Good Fish Foundation aan de slag met het plan ‘Red Onze Paling’!
 • Natuurdebat is springlevend op sociale media
  [gepubliceerd op: 27/02/2019]
  Natuur beleven we tegenwoordig niet meer alleen als we buiten zijn, ook online is er van alles over natuur te doen. Sociale media spelen daarin een steeds belangrijker rol. Onderzoekers van Wageningen University & Research zochten uit hoe springlevend het natuurdebat op sociale media is.
 • Experiment zorgt voor aanzienlijke afname woekerende duizendknopen
  [gepubliceerd op: 26/02/2019]
  Japanse, Sachalinse en Bastaardduizendknoop staan bekend als zeer moeilijk uit te roeien invasieve exoten met een enorme groeikracht. Uit onderzoek in het Gelderse Heveadorp blijkt dat het combineren van verwijdering van het wortelstelsel, inzaaien van inheemse plantensoorten en regelmatig uittrekken van nieuwe stengels leidt tot aanzienlijke afname van Bastaardduizendknoop.
 • Tien jaar ervaring met de huiszwaluwtil
  [gepubliceerd op: 26/02/2019]
  In 2008 werd de eerste huiszwaluwtil in Nederland geplaatst, om meer nestgelegenheid te bieden aan huiszwaluwen. Inmiddels zijn we tien jaar verder en is het tijd om de balans op te maken. Worden deze tillen wel gebruikt?
 • Teken actief met warme weer
  [gepubliceerd op: 25/02/2019]
  De veel te hoge temperaturen voor de tijd van het jaar zorgen er ook voor dat teken actief worden. De komende dagen loopt de tekenactiviteitsverwachting van Tekenradar.nl op tot ‘Hoog’ en zelfs ‘Zeer hoog’ in het zuidelijke deel van het land. Vergeet dus niet een tekencheck te doen na een bezoek aan het groen. Interesse in actuele tekenrisico’s in jouw omgeving? Steun dan Nature Today Go.
 • Warme start in koolmeesnestkast Beleef de Lente
  [gepubliceerd op: 25/02/2019]
  Hebben ook de koolmezen het voorjaar in hun kop? Het jaarlijkse Beleef de Lente-webcamproject is nog maar net van start, en nu al heeft de koolmeesnestkast een bewoner. Te vroeg om een nest te bouwen of te broeden, dus hoe zit dat? En wat kunnen we dit jaar verder verwachten van de mezen én de bloggers van Beleef de Lente?
 • Leefgebieden verbinden voor soorten van hellingschraallanden
  [gepubliceerd op: 25/02/2019]
  Het behoud en herstel van de uitzonderlijke biodiversiteit in het Limburgse Heuvelland worden sterk belemmerd door de grote mate van versnippering van het landschap. Dit geldt vooral voor de vaak weinig mobiele soorten van grazige, schrale kalkhellingen. Tegelijk liggen er ook kansen om dit knelpunt aan te pakken door versterking van de connectiviteit tussen natuurgebieden.
 • Pilots soortenmanagementplannen in Gelderland
  [gepubliceerd op: 24/02/2019]
  In 2018 zijn in vier Gelderse gemeenten pilots soortenmanagementplannen gestart. Aanleiding was dat in het kader van soortenbescherming van de Wet Natuurbescherming steeds meer aanvragen binnenkwamen voor ontheffingen. Langdurige procedures waar uiteindelijk niets en niemand beter van wordt. De nieuwe pilots hopen met een proactieve en gebiedsgerichte aanpak alle belangen beter te bedienen.
 • Nog meer genieten van natuur? Help Nature Today Go aan laatste 25%
  [gepubliceerd op: 24/02/2019]
  Al 270 mensen en organisaties hebben bijna 19 duizend euro gedoneerd aan de crowdfunding voor Nature Today Go! Uit de reacties blijkt dat veel mensen ons doel steunen: meer kennis en steun voor natuur door iedereen toegang te bieden tot de schat aan natuurinformatie voor elke plek in Nederland. Help ons met een donatie de laatste 25% van het streefbedrag bij elkaar te halen. Dan kunnen we bouwen.
 • Bijzondere dieren en planten terug door herstel van heide
  [gepubliceerd op: 23/02/2019]
  Zo’n 108 voetbalvelden bomen zijn er gekapt. Om de heide terug te laten keren. “Als we het bos hadden laten staan, waren de typische heidesoorten hier verdwenen,” aldus Martin Nolsen, landgoedbeheerder van Den Treek-Henschoten, net ten oosten van Utrecht. De afgelopen tien jaar is hier een lint aan heidegebieden ontstaan.
 • Dit weekend citroenvlinders verwacht
  [gepubliceerd op: 23/02/2019]
  Dit weekend sneuvelen er misschien wel een paar weerrecords. Zonnig weer in het voorjaar zorgt er ook voor dat de vlinders uit hun winterslaap ontwaken. Vooral citroenvlinders worden in het vroege voorjaar veel gezien De kans dus dat je dit weekend een citroenvlinder ziet!
 • Kennis van persoonlijkheid van het dier draagt bij aan dierenwelzijn
  [gepubliceerd op: 22/02/2019]
  De persoonlijkheid bij mensen bepaalt voor een groot deel hun geluksgevoel, gezondheid en succes. Omdat persoonlijkheid bij mensen zo wezenlijk is, rijst de legitieme vraag: waarom zou dat voor dieren niet gelden? In zijn inaugurele rede als buitengewoon hoogleraar aan Wageningen University schetst prof. Kees van Oers hoe wij beter met dieren kunnen omgaan als we hun persoonlijkheid kennen.
 • Malvawantsen verspreiden zich succesvol over zuidelijk Nederland
  [gepubliceerd op: 22/02/2019]
  De malvawants is een warmteminnend insect die voor het eerst in 2007 in Nederland is aangetroffen. Recent is gebleken dat de wants zich succesvol in Zuid-Nederland aan het verspreiden is. De malvawants lijkt vooralsnog vooral te leven van de plantensappen van kleinbladige linde. Schadelijke effecten voor bomen worden niet voorzien.
 • Zeer veel elzenpollen tijdens afgelopen lentedagen
  [gepubliceerd op: 21/02/2019]
  De recente mooie lentedagen zijn gepaard gegaan met bijzonder hoge concentraties elzenpollen zeer vroeg in het jaar. De pollentelstations van het Leids Universitair Medisch Centrum, Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en Philips in Drachten telden ook zeer hazelaarpollen. Veel mensen die gevoelig zijn voor boompollen hebben deze dagen flinke hooikoortsklachten gehad.
 • Circulaire economie en ons natuurlijk kapitaal: hoe zit dat?
  [gepubliceerd op: 21/02/2019]
  Op 7 februari 2019 berichtten wij op Nature Today over het buzzwoord circulaire economie, en wat we daar eigenlijk mee bedoelen. Vandaag onderzoeken we de relatie tussen circulaire economie en ons natuurlijk kapitaal. Welke ecosystemen kunnen bijdragen aan de circulaire economie?
 • Kolibrievlinders overwinteren in Nederland
  [gepubliceerd op: 21/02/2019]
  De afgelopen weken kreeg De Vlinderstichting verschillende meldingen van kolibrievlinders binnen. Dat is erg bijzonder: normaal gesproken zijn deze vlinders nu niet hier. Ze overwinteren in Zuid-Europa en komen pas in het voorjaar naar Nederland. Dat lijkt nu te veranderen: er zijn steeds meer kolibrievlinders die het erop wagen en proberen hier te overwinteren.
 • Pilot in verpleeghuis brengt dementerenden in contact met natuur
  [gepubliceerd op: 20/02/2019]
  Sommigen van ons gaan op elk vrij moment naar buiten, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Arts en zorgvrijwilliger José Utrera startte deze maand met een initiatief op Woonzorgcentrum De Strijp in Den Haag om mensen met dementie dichter bij het groen te brengen. “Veel bewoners zijn nu al enthousiast”, aldus Utrera.
 • Verspreidingsgebied #bever bereikt #Achterhoek
  [gepubliceerd op: 20/02/2019]
  Na herintroductie in de Gelderse Poort in 1994 neemt het verspreidingsgebied van de bever in Oost-Nederland toe, vooral langs de grote rivieren. Sinds 2016 trekt de bever via de kleine waterwegen oostwaarts. Vraatsporen tonen aan dat bevers inmiddels de Achterhoek hebben bereikt.
 • Zeven redenen waarom wij vogels nodig hebben
  [gepubliceerd op: 19/02/2019]
  Vogels zijn meer dan fleurige, vrolijke zangers waar vogelaars en natuurliefhebbers blij van worden. Naast hun eigen waarde en bestaansrecht, hebben vogels namelijk kwaliteiten die essentieel zijn voor de overleving van ons, de mensen. En voor veel mensen is dat nu eenmaal de maat der dingen. Geeft niet, ook volgens die maat moeten we vogels beschermen. Zeven redenen daarvoor.
 • Gevestigde #wolvin op de #Veluwe heeft partner
  [gepubliceerd op: 18/02/2019]
  De wolf heeft zich definitief gevestigd in Nederland, en dat niet alleen: op de noordelijke Veluwe leeft op dit moment een wolvenpaar. Dat blijkt uit het genetisch materiaal uit de wolvendrollen die het Wolvenmeldpunt daar heeft gevonden. Deze twee wolven treffen elkaar in de piek van het voortplantingsseizoen.
 • Vrijwilligers tellen bestuivers in Groninger akkernatuur
  [gepubliceerd op: 18/02/2019]
  Bijen en zweefvliegen staan bekend als lastig te herkennen insecten. Een nieuwe vorm van monitoring, opgezet door De Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten, laat echter zien dat vrijwilligers deze bestuivers kunnen monitoren. De eerste resultaten van twee jaar tellen op akkernatuurmaatregelen in Groningen zijn hoopgevend.
 • Onderzoek naar verhoogde zeevogelsterfte
  [gepubliceerd op: 18/02/2019]
  De afgelopen weken zijn er op de Nederlandse stranden vele duizenden verzwakte en dode zeekoeten aangespoeld. De vogels worden ziek, stervende of dood gevonden op de Waddeneilanden en aan de Hollandse kust. Levende vogels worden naar opvangcentra gebracht; dode dieren zijn verzameld voor onderzoek naar de doodsoorzaken.
 • Vinkenslagtijd en door hoge temperaturen veel aandacht voor De Natuurkalender
  [gepubliceerd op: 17/02/2019]
  Heb je de voor deze tijd karakteristieke vinkenslag al gehoord terwijl je genoot van het heerlijke lenteweer? Door de zeer warme februari ligt de natuur inmiddels drie weken voor op schema. Dit baseren we op de vele fenologische waarnemingen die via Natuurkalender.nl worden doorgegeven. Zie hier hoe we in het TV-programma Eén Vandaag het effect van het warme weer en de zorgen daarover uitleggen.
 • Warm welkom voor otter in Brabant
  [gepubliceerd op: 17/02/2019]
  Welkom otter bereidt zowel mensen als omgeving voor op de komst van de otter. Samen met onder meer ARK Natuurontwikkeling willen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch niet alleen Brabant 'ottervriendelijk' maken, maar er ook voor zorgen dat het Natuurnetwerk Brabant (NNB) zo geschikt mogelijk wordt voor andere marterachtigen, als boommarter en bunzing.
 • Massa's schorsmycena's
  [gepubliceerd op: 16/02/2019]
  Sinds medio december zijn op stammen van levende eiken in een parkje in de wijk de Essen (Oldenzaal) grote aantallen Blauwgrijze en Lilabruine schorsmycena's aangetroffen. De Blauwgrijze schorsmycena staat als vrij algemeen bekend, de Lilabruine schorsmycena daarentegen als zeldzaam, deze staat op de Rode Lijst als Bedreigd. Van dat verschil in voorkomen is in de Essen niet veel te merken.
 • Vlinders wakker door zonnig weer
  [gepubliceerd op: 16/02/2019]
  De zon schijnt volop en de temperatuur komt boven de 10 graden. Dat betekent dat de eerste vlinders wakker worden uit hun winterslaap! Met een beetje geluk kan je nu de eerste vlinders zien vliegen.
 • Heggenmussen kondigen het voorjaar aan
  [gepubliceerd op: 15/02/2019]
  Op een zonnige dag in februari kan het zomaar gebeuren dat je een hoog, ijl riedeltje hoort, zeker in de stad. Grote kans dat het een heggenmus is die zijn keel smeert, niet zelden vanaf een conifeer of pergola. Het is een van de eerste voorbodes van het voorjaar.
 • Biodiversiteitsrecord
  [gepubliceerd op: 15/02/2019]
  In Nationaal Park Hollandse Duinen zijn in 2018 bijna 7.000 soorten planten en dieren aangetroffen. Nooit eerder werd er in een jaar tijd zo'n grote biodiversiteit aangetroffen binnen een Nederlands natuurgebied. Het hoge aantal komt door de grote natuurlijke rijkdom van het gebied, en de inzet van een groot aantal amateur-specialisten.
 • Iedere vleermuis is een 'watervleermuis'
  [gepubliceerd op: 14/02/2019]
  De in 2000 ingevoerde Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. In aanloop op de volgende evaluatie van deze richtlijn zijn er steeds meer landen en bedrijven die actief proberen deze 'waterwet' te ondermijnen. Dit is een serieuze bedreiging voor mens, plant en dier, waaronder vleermuizen.
 • Afname insecten desastreus voor natuur
  [gepubliceerd op: 14/02/2019]
  Wetenschappers concluderen in een nieuwe analyse opnieuw dat het aantal insectensoorten de komende decennia wereldwijd met 40 procent zal afnemen. Uit de analyse blijkt dat insectensoorten acht keer zo snel uitsterven als zoogdieren, vogels en reptielen.
 • Onverwacht veel unieke soorten op bovenwindse Nederlands-Caribische eilanden
  [gepubliceerd op: 13/02/2019]
  Op Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius en de Saba Bank leven minimaal 35 dier- en plantensoorten die nergens anders ter wereld voorkomen, zogenoemde ‘endemen’. Nog eens 188 soorten komen enkel voor op de omliggende eilanden. Het Nederlandse vasteland kent maar twee endemische ondersoorten. Onze biodiversiteit op de bovenwindse Nederlands-Caribische eilanden is dus zeer uniek voor Nederland.
 • Metingen waterkwaliteit door burgers veelbelovend
  [gepubliceerd op: 13/02/2019]
  Met Waterdiertjes.nl kan iedereen bijdragen aan het inventariseren van de waterkwaliteit. Sinds de lancering in mei 2018 hebben scholieren en geïnteresseerden vele kevers, wantsen en poelslakken gevangen. Meer dan de helft van de bezochte wateren scoort een goede of uitstekende kwaliteit. Vergelijking met inventarisaties door professionals leert dat dit een goed begin is voor Waterdiertjes.nl.
 • Amfibieën al vroeg uit de startblokken
  [gepubliceerd op: 13/02/2019]
  De eerste amfibieën zijn dit jaar vroeg uit hun winterslaap ontwaakt. In Noord-Brabant telden vrijwilligers tussen 8 en 10 februari al honderden dieren die gestart waren met hun voorjaarsmigratie. Dit is een maand eerder dan in 2018 en twee weken eerder dan in 2017. De jaarlijkse amfibieëntrek is van dag tot dag te volgen via de website padden.nu.
 • Insectensterfte: breng de basiskwaliteit van de natuur op orde!
  [gepubliceerd op: 12/02/2019]
  Een nieuw wetenschappelijk artikel luidt de noodklok. Het verschijnt in het aprilnummer van Biological Diversity, maar haalde gisteren al de voorpagina van the Guardian. Dagelijkse berichten over Brexit en Trump werden verdrongen door de alarmerende kop ‘Ineenstorting natuur dreigt door kelderende aantallen insecten’.
 • Tweede mineervlieg in hulst
  [gepubliceerd op: 12/02/2019]
  Tot voor kort was het leven overzichtelijk. Als je een gangetje in een hulstblad zag dan was dat het werk van de hulstvlieg Phytomyza ilicis. De larve van deze vlieg leeft in het hulstblad en vreet het plantenweefsel weg, waardoor het typische patroon (mijn genoemd) ontstaat. Onlangs is er echter een nieuwe soort hulstvlieg ontdekt, afkomstig uit Japan.
 • Spiesmeldes op Groningse vluchtheuvels
  [gepubliceerd op: 12/02/2019]
  Door de grote gelijkenis met de andere meldesoorten is de verspreiding van Gesteelde spiesmelde slecht bekend. Van de Waddeneilanden, Vlieland uitgezonderd, en de noordelijke provincies was de soort nog niet bekend. De eerste vondst op Rottumeroog in september 2018 was voor Guus de Vries de aanleiding om in oktober van dat jaar het hele kustgebied van Groningen af te zoeken. En met succes!
 • Waar vind je vlinders in de winter?
  [gepubliceerd op: 11/02/2019]
  Tijdens deze korte dagen zijn veel zoogdieren nog in winterrust, vogels weggetrokken naar zuidelijke streken en een enkele bloem probeert voorzichtig te bloeien. De temperaturen zijn geregeld rond het vriespunt, maar toch zijn nog verschillende vlindersoorten te ontdekken die juist tijdens deze koude maanden rondvliegen.
 • Afsluiting Landschappen van Allure @Brabant @NatureTodayNL
  [gepubliceerd op: 11/02/2019]
  Eind januari vond de slotbijeenkomst Landschappen van Allure plaats. Dankzij de inzet van heel veel partijen en vrijwilligers zijn De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst echte ‘Landschappen van Allure’ geworden, ieder met zijn eigen identiteit en dynamiek.
 • Prikkel je #liefde en schenk een #egel aan een #geliefde
  [gepubliceerd op: 11/02/2019]
  14 Februari is het Valentijnsdag, een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld een bos bloemen of een kaart. Waarom deze liefde niet delen met de natuur? De Egelwerkgroep is samen met Silvavir ecologisch advies en de Zoogdiervereniging een Valentijnsactie gestart waarbij er aandacht uitgaat naar zowel een geliefde als de natuur. In dit geval ‘de egel’.
 • Onderzoek in het Wisselse veen met verrassend resultaat
  [gepubliceerd op: 10/02/2019]
  Het afgelopen jaar is in het Wisselse veen bij Epe veldonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de opbouw van het gebied. De onderzoekers stuitten daarbij op intacte veenprofielen die inzicht geven in de geschiedenis van het veen, dat na de laatste ijstijd begon te groeien. Met eDNA-onderzoek wordt gekeken of deze nieuwe onderzoeksmethode nog extra informatie geeft.
 • Sleedoornpage: eitjes in de winter
  [gepubliceerd op: 10/02/2019]
  De zeldzame sleedoornpage is sterk afhankelijk van zijn waardplant, de sleedoorn. In de wintermaanden vind je op deze struik de eitjes van deze vlinder, die daar door de vrouwtjes met zorg zijn achtergelaten.
 • Japans wier Wakame neemt voetje voor voetje toe
  [gepubliceerd op: 10/02/2019]
  Wakame is een exotisch zeewier dat al lang in Nederland voorkomt. De soort zette al in 1999 voet aan de grond in de Zeeuwse Delta. Hoewel een explosieve toename en uitbreiding uitbleven, spoelen op de Waddeneilanden en langs de Hollandse kust de laatste tijd steeds vaker exemplaren aan, daarbij geholpen door zeewierkweek op zee.
 • #Das laat zich afleiden door ultravroege #maïs
  [gepubliceerd op: 09/02/2019]
  De dassenpopulatie in Nederland heeft zich sinds 1980 krachtig hersteld. De das is daardoor in grote delen van Nederland weer aanwezig. Het dier is echter ook een grote liefhebber van maïs. Hierdoor treedt lokaal soms schade op in de maïsteelt. Uit onderzoek in opdracht van BIJ12 blijkt nu dat de das zich richt op de vroegst bloeiende maïssoort. Met dit gegeven kunnen boeren hun voordeel doen.
 • Teken petitie voor schoon water
  [gepubliceerd op: 08/02/2019]
  De EU bracht ons de Kaderrichtlijn Water (KRW). Momenteel is men bezig met een fitnesscheck, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om deze wetgeving te vereenvoudigen. Enkele lidstaten, waaronder Nederland, lijken de KRW-doelen te willen afzwakken. Dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Ook voor vissen is het van belang dat er niet aan de KRW getornd wordt.
 • Prima broedseizoen voor moerasvogels in 2018
  [gepubliceerd op: 08/02/2019]
  We herinneren ons allemaal het warme voorjaar en de hete zomer van 2018. Ook in dat seizoen gingen vogelringers aan de slag op Constant Effort Sites (CES). Ze vingen bij elkaar bijna 20.000 vogels, verdeeld over 41 locaties. Analyse van de gegevens laat zien dat insecteneters als Bosrietzanger en Tuinfluiter veel jongen grootbrachten. Maar ook dat de overleving van Merels laag is.
 • Het cirkeltje rond: op naar een circulaire economie!
  [gepubliceerd op: 07/02/2019]
  De derde week van januari stond in het teken van de Week van de Circulaire Economie. Een inmiddels jaarlijks terugkerend evenement waarin aandacht wordt gevraagd voor het steeds schaarser worden van grondstoffen, en de initiatieven om grondstoffen te hergebruiken. Dit leidt bovendien tot milieuwinsten als verminderde uitstoot van broeikasgassen en vervuiling, wat gunstig is voor de biodiversiteit.
 • Eerste #boommarter gebruikt #faunaportaal boven de #A12
  [gepubliceerd op: 07/02/2019]
  Eind december 2018 werd de eerste boommarter vastgelegd die gebruik maakte van één van de faunaportalen boven de A12 op het traject Ede-knooppunt Grijsoord. In juli 2018 staken de eerste eekhoorns door middel van deze portalen de A12 al over.
 • Vanaf vandaag ook natuurberichten over de spectaculaire natuur in de Nederlandse Caraïben
  [gepubliceerd op: 06/02/2019]
  Op de zes Nederlandse Caribische tropische eilanden vind je de meest diverse en bijzondere ecosystemen van het Nederlandse Koninkrijk: van adembenemende koraalriffen tot uitbundige nevelwouden: in deze spectaculaire natuurwereld leven soorten die nergens anders op de wereld voorkomen. Vanaf nu publiceert de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) actuele natuurberichten over onze exotische regio’s.
 • Wat gebeurt er nu onder water bij jou in de buurt?
  [gepubliceerd op: 06/02/2019]
  Terwijl Nederland bedekt lag onder sneeuw en ijs is er onder water alweer een boel gaande. Heb je ooit een vis gehoord? De kwabaal is luidruchtig met trommelgeluiden aan het paaien; de driedoornige stekelbaarzen en jonge palingen zijn hun migratie naar het zoete water alweer begonnen. Wat gebeurt er onder water bij jou in de buurt?
 • Bochtafsnijding Delftse Schie biedt kansen voor trekvissen
  [gepubliceerd op: 06/02/2019]
  Op 28 januari openden minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en gedeputeerde Rik Janssen (provincie Zuid-Holland) de bochtafsnijding bij de Delftse Schie. Hierdoor heeft de scheepvaart een snellere en veiligere route. Dankzij de aanleg van een paaiplaats en natuurvriendelijke oevers krijgen trekvissen als aal en driedoornige stekelbaars binnenkort ook meer de ruimte.
 • De bronnen van Middachten stromen weer
  [gepubliceerd op: 05/02/2019]
  Aan de voet van de Veluwe ligt op het landgoed Middachten een uniek bronbos. Regenwater dat valt op de Veluwe komt hier naar boven en zoekt zich via bronnen en beekjes een weg door het bos, om uiteindelijk via enkele beken in de IJssel te stromen. De laatste decennia is het bos verdroogd en verzuurd. Door de sloten in aangrenzend landbouwgebied ondieper te maken, is de waterdruk nu verhoogd.
 • Nu (bijna) overal te zien: noordelijke lijsters
  [gepubliceerd op: 05/02/2019]
  De merel is een bekende tuinvogel in Nederland. Zingt mooi en zit op elk gazon. Man zwart, vrouw bruin. De merel is een lijster, net als de zanglijster die óók mooi (en hard) zingen kan. Op dit moment zijn in Nederland nog een paar lijstersoorten te zien, die veel minder bekend zijn, maar misschien nog wel véél mooier!
 • Tijgerblauwtje in Amersfoort
  [gepubliceerd op: 04/02/2019]
  Het tijgerblauwtje wordt in Nederland zeer zelden gezien. En al helemaal niet in de winter! Toch werd er op 24 januari een tijgerblauwtje gezien in Amersfoort.
 • Groenste Politicus 2018
  [gepubliceerd op: 04/02/2019]
  De groenste stembus van Nederland is weer geopend! De zorg voor natuur en landschap is in toenemende mate een verantwoordelijkheid van provinciale politici. Velen van hen zetten zich met hart en ziel in om Nederland een stukje groener te maken. Dit jaar kunnen daarom alleen provinciale politici meedingen naar de felbegeerde titel van Groenste Politicus 2018. Stemmen kan tot en met 10 februari.
 • Gorcumse stadsnatuur trekpleister voor bijzondere bijen
  [gepubliceerd op: 04/02/2019]
  Een inventarisatie van de bijenfauna van drie gebieden nabij de stadskern van Gorinchem leverde maar liefst 86 soorten op. Daarvan staan er 12 op de Rode Lijst. Er werden kenmerkende soorten voor zowel rivieroevers als steden gevonden. Hieruit blijkt dat met geschikt beheer ook in de stad ruimte kan zijn voor gebiedseigen en bijzondere natuur met kansen voor wilde bijen.
 • @Natuurkalender Voorlente pakt de draad weer op; elzenpollenseizoen vertraagd #hooikoorts
  [gepubliceerd op: 03/02/2019]
  Twee weken sneeuw en ijs vertraagde de ontwikkeling van de voorlente na de zeer vroege start. De natuur ligt echter nog steeds ruim twee weken voor op schema. Op steeds meer plaatsen komen sneeuwklokjes en gele kornoeljes in bloei. Pollenconcentraties van hazelaar en els bleven de afgelopen weken laag maar het hoofdseizoen van de elzenpollen nadert snel met de hoge temperaturen in de verwachting.
 • Vismigratie in Leeuwarden
  [gepubliceerd op: 03/02/2019]
  Swim Fish Swim! staat van 2 februari tot en met 25 augustus in het Natuurmuseum Fryslân. Deze interactieve tentoonstelling voor het hele gezin gaat over vismigratie. In de tentoonstelling Swim Fish Swim! krijgen trekvissen weer de ruimte.
 • Welke natuurinformatie vinden donateurs van Nature Today Go interessant? Een tussenstand
  [gepubliceerd op: 03/02/2019]
  De tientallen nieuwe donaties voor Nature Today Go de afgelopen week brengen de crowdfunding na twee weken al op ruim 60% van de benodigde 25 duizend euro. Dank voor alle bijdragen. Uit de uitgebrachte stemmen blijkt dat er een brede behoefte aan natuurinformatie bestaat. Mensen willen weten welke dieren ze in de buurt kunnen verwachten. Vogels zijn het meest favoriet. Bekijk de tussenstand.
 • Geelgekleurde koraalzwam van landgoed Elswout blijkt nieuwe soort voor Nederland
  [gepubliceerd op: 03/02/2019]
  Al jaren achtereen worden op landgoed Elswout diverse soorten koraalzwammen aangetroffen. Op 18 september 2018 trof Wendy van der Heeden hier een fraaie, geelgekleurde koraalzwam aan. Door een goede samenwerking van enkele mycologen werd onlangs bekend dat het een nieuwe soort voor Nederland betreft, namelijk Ramaria krieglsteineri. Deze soort heeft nog geen Nederlandse naam.
 • ‘Bloeiende duinen’: hoe gaat het met de duinvlinders?
  [gepubliceerd op: 01/02/2019]
  De duinen zijn onovertroffen veelzijdig. Het is het rijkste ecosysteem van ons land. Het boek ‘Bloeiende duinen’, dat 2 maart op de Landelijke Vlinderdag verschijnt, neemt lezers mee op reis langs de Nederlandse kust. Elke duinplant heeft verrassende relaties met andere soortgroepen zoals vlinders, grazers en paddenstoelen. Het boek bevat opmerkelijke onderzoeksresultaten en herstelprojecten.
 • Tot 1000 euro voor groene bewonersinitiatieven in Utrecht
  [gepubliceerd op: 01/02/2019]
  Bewoners en vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht kunnen vanaf 11 februari een voucher van 500 of 1000 euro aanvragen voor de realisatie van een groen project in hun buurt of wijk. De voucherregeling 'Beleef en Bewonder!' wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.
 • Muizenetende vogelsoorten opnieuw booming in Friesland?
  [gepubliceerd op: 01/02/2019]
  Vogelaars in Friesland houden gespannen hun adem in: wordt 2019 weer zo’n goed jaar voor muizeneters als 2014? De verwachtingen zijn hoog door flinke aantallen zilverreigers en meerdere slaapplaatsen van blauwe kiekendieven deze maand.
 • Overschot aan jonge mannen bij overwinterende geelgorzen
  [gepubliceerd op: 31/01/2019]
  De geelgors profiteert sterk van de aanleg van wintervoedselveldjes die vogels voedsel en beschutting bieden in intensieve akkerbouwgebieden. Uit ringonderzoek in het Boerenbuitengebied Muntendam blijkt dat het merendeel van de gevangen vogels jonge geelgorzen betreft. De oorzaak kan liggen in de reislustigheid van jongen vogels, of verschil in overwinteringsplek tussen mannen en vrouwen.
 • Nieuwe #bestrijdingsstrategie #muskusratten?
  [gepubliceerd op: 31/01/2019]
  Onderzoek wijst uit dat het terugdringen van de muskusrat tot de landsgrens waarschijnlijk mogelijk is, en dat dit vele voordelen biedt. In de voorgestelde strategie wordt het aantal muskusratten in Nederland tot nul teruggebracht; herkolonisatie wordt voorkomen door instroom van muskusratten langs de grens weg te vangen.
 • Klimaatverandering en ijsberenblogs revisited: het belang van wetenschappers aan het woord
  [gepubliceerd op: 30/01/2019]
  Het wetenschappelijke artikel van NIOO-onderzoeker Jeff Harvey over het lot van de ijsbeer en hoe internetblogs daarover schrijven, is sinds het eind 2017 uitkwam breed gelezen. Ook is het door veel media opgepikt - inclusief Newsweek en de New York Times. Maar daarnaast waren er ook een aantal persoonlijke aanvallen door ontkenners van de ernstige effecten van klimaatverandering.
 • Nieuw leefgebied voor kamsalamanders en grote modderkruipers
  [gepubliceerd op: 30/01/2019]
  De kamsalamander en de grote modderkruiper hebben er in Zuid-Holland weer nieuw leefgebied bij! In de Natura2000-gebieden ‘Lingegebied & Diefdijk-Zuid’ en ‘Zouweboezem’ zijn de afgelopen maanden maatregelen genomen ten gunste van beide soorten. Tal van andere soorten planten en dieren zullen meeprofiteren van deze maatregelen.
 • Help Vroege Vogels aan de Gouden Radio Ring. Stem vóór 31 januari 20 uur
  [gepubliceerd op: 30/01/2019]
  Het beroemde radioprogramma Vroege Vogels is genomineerd voor de Gouden Radio Ring 2018 in de categorie ‘Beste Radioprogramma’. Vroege Vogels steunt al sinds 1978 (!) natuur en milieu door experts een podium te bieden waarmee ze een half miljoen mensen bereiken. Dit is een mooi moment om iets terug te doen door jouw stem uit te brengen vóór 31 januari 20 uur. Doe het gelijk even via Radioring.nl.
 • Dood doet Leven! Ontdek het nu LIVE
  [gepubliceerd op: 30/01/2019]
  Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Het is eten en gegeten worden. ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer en BuitenGewoon geven je een uniek kijkje in deze oneindige cyclus van leven en dood. Voor het eerst kunnen we via KadaverCam Livestream kijken naar een dood ree en vooral naar de dieren die daar op af komen.
 • Snoeien voor biodiversiteit
  [gepubliceerd op: 29/01/2019]
  In tuinen kunnen insecten veel voedsel vinden, zeker als die tuinen natuurvriendelijk zijn. Maar dan moet je wel weten wat de beste manier van onderhoud is. Voor veel zaken weten we dat wel, maar snoeien is vaak eng. En juist door op de goede manier te snoeien kun je de tuin nog veel waardevoller maken voor plant en dier. Dit jaar zijn er cursussen ‘Snoeien voor biodiversiteit’ om het u te leren.
 • Kiemen, zie het leven, zie het groeien en zie het bloeien
  [gepubliceerd op: 29/01/2019]
  In Nederland worden 70 wilde plantensoorten ernstig bedreigd. Uitsterven van deze soorten heeft een negatieve impact op de biodiversiteit, omdat insecten, zoogdieren en vogels afhankelijk zijn van deze plantensoorten. Het Levend Archief hoopt door het tijdig verzamelen en opkweken van zaden en verantwoord herintroduceren te voorkomen dat kwetsbare plantensoorten uitsterven.
 • Huismus meest getelde vogel bij de Tuinvogeltelling
  [gepubliceerd op: 28/01/2019]
  Naar verwachting deden ruim 70.000 mensen afgelopen weekend mee aan de Nationale Tuinvogeltelling, nog niet eerder waren dat er zoveel. Opnieuw werd de huismus het meest geteld, gevolgd door de koolmees en vink. De merel lijkt zich deels te herstellen met een vierde plek, maar in de zuidelijke en oostelijke provincies is de achteruitgang van het aantal merels nog duidelijk te zien.
 • Start ‘Bijenlandschap West-Brabant’ voor verbetering leefgebied van de bij
  [gepubliceerd op: 28/01/2019]
  Bijen zijn essentieel voor het behoud van flora en fauna. Maar het gaat niet goed met de bij. De helft van de 360 soorten wilde bijen wordt bedreigd in hun voortbestaan. Reden voor een groep betrokken organisaties uit Brabant om het ‘Bijenlandschap West-Brabant’ te vormen. En zich onder deze naam actief in te zetten om het leefgebied van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren.
 • Microplastics vormen nog geen grote risico’s, volgens Europese topwetenschappers
  [gepubliceerd op: 27/01/2019]
  Onderzoek naar microplastics en nanoplastics wijst uit dat er nog geen grote risico’s zijn voor mensen en omgeving, behalve op zeer geconcentreerde schaal. Het bewijs is echter nog beperkt en de situatie kan veranderen als de vervuiling in het huidige tempo blijft toenemen.
 • Crowdfunding Nature Today Go na week al over de helft; lees motivatie donateurs
  [gepubliceerd op: 27/01/2019]
  Een week geleden ging de crowdfunding voor Nature Today Go van start. Doel: meer kennis en steun voor natuur door iedereen toegang te bieden tot de schat aan locatiegebonden natuurinformatie voor elke plek in Nederland. De helft van het streefbedrag is al behaald! In dit bericht leest u waarom mensen doneerden en in welke natuurinformatie men het meest geïnteresseerd is. Doneer ook en beslis mee.
 • Sneeuw maakt GrowApp 4-seizoenenseries compleet
  [gepubliceerd op: 26/01/2019]
  Onderzoek doen is niet alleen interessant en nuttig maar kan ook mooie beelden opleveren. De sneeuw die eerder deze week viel en bleef liggen was een uitgelezen kans om aan de GrowApp timelapse video's mooie winterplaatjes toe te voegen. In dit natuurbericht staan een groot aantal fotocompilaties van lente, zomer, herfst en winter. Zie hoe het landschap door de seizoenen heen verandert.
 • Nieuw ecoduct op Veluwe vernoemd naar Clemens Cornielje
  [gepubliceerd op: 25/01/2019]
  Er komen twee nieuwe natuurbruggen op de Veluwe. Een ervan wordt vernoemd naar Clemens Cornielje. Dat maakte de provincie Gelderland bekend tijdens een speciale vergadering van de Provinciale Staten op 23 januari. De bijeenkomst was gewijd aan het afscheid van Cornielje als Commissaris van de Koning. In deze hoedanigheid heeft Cornielje veel gedaan voor de Veluwe en het realiseren van ecoducten.
 • Gewone zeehond terug als invloedrijk roofdier in Waddenzee en kustzone @WURmarine
  [gepubliceerd op: 25/01/2019]
  Het aantal gewone zeehonden in de internationale Waddenzee is sterk toegenomen tot 40 duizend exemplaren. Gewone zeehonden kunnen ongeveer 43% van het visbestand dat in het najaar in de Waddenzee aanwezig is opeten. Toch is een direct verband tussen de teruggelopen visstand en het toegenomen aantal gewone zeehonden nog niet te leggen, blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in Ecosphere.
 • Winterse paddenstoelenweelde in de Betuwe
  [gepubliceerd op: 25/01/2019]
  Ook in de winter kun je volop paddenstoelen vinden. Tijdens een excursie in het Overbetuwse Hollanderbroek werden maar liefst 91 soorten gevonden. Door de warme, droge zomer van vorig jaar, kwamen veel paddenstoelensoorten afgelopen herfst niet of nauwelijks tot ontwikkeling. Door de zachte decembermaand zijn er nu echter relatief veel paddenstoelen.
 • Op zoek naar de zeldzame bruine eikenpage in Limburg
  [gepubliceerd op: 24/01/2019]
  De bruine eikenpage is een bedreigde soort in ons land. Ook in Limburg is het een zeldzaamheid. Bovendien bemoeilijkt de vrij verborgen levenswijze het vinden van de vlinder. Komende zomer gaan vrijwilligers, onder begeleiding van De Vlinderstichting, op zoek naar bruine eikenpages in Limburg.
 • Horen vleermuizen wat mensen horen?
  [gepubliceerd op: 24/01/2019]
  Jaarlijks wordt in ons land veel onderzoek gedaan naar de effecten van een voorgenomen activiteit of project op beschermde vleermuizen. In zo'n effectbeoordeling wordt ook gekeken naar de mogelijke verstoring door niet-natuurlijke geluiden, zoals van verkeer, industrie of een muziekfestival. Maar in hoeverre horen vleermuizen eigenlijk dezelfde geluiden als wij, mensen?
 • Check nu de beweegvriendelijkheid van uw leefomgeving
  [gepubliceerd op: 24/01/2019]
  De Atlas Leefomgeving heeft een nieuwe kaart: Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (BVO). Hij laat zien in hoeverre de publieke ruimte in de woonomgeving mensen de gelegenheid biedt tot sporten en bewegen. Iedere gemeente is hiervoor beoordeeld op factoren als sportaccomodaties, buitengebieden, routes en nabijheid voorzieningen. De kaart is gebaseerd op gegevens van het Mulier Instituut.
 • Natuurmaatregelen in de Krimpenerwaard gunstig voor weidevogels
  [gepubliceerd op: 23/01/2019]
  Leuk en aardig, die nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard, maar werkt het ook? Krijgen we inderdaad de nieuwe natuur die we wensen? Zijn de aanpassingen in het landschap nuttig voor de weidevogels? Een eerste meting in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse geeft positieve resultaten: de broedparen van vrijwel alle vogelsoorten namen in aantal toe.
 • Leg je oor eens te luisteren bij mos
  [gepubliceerd op: 23/01/2019]
  Tien jaar geleden werden in het Arboretum Poortbuiten in de Lutte (OV) kleine witte oorvormige paddenstoeltjes gevonden op enkele soorten Topkapselmos. Het bleek te gaan om het zelden gemelde Kringmosoortje. Nu, januari 2019, werden soortgelijke mini's aangetroffen op mos op een zwerfsteen in Oldenzaal. Opnieuw blijkt het te gaan om het Kringmosoortje.
 • #Voorlente plotsklaps in ijskast; appels in de winter en dode wespen @natuurkalender
  [gepubliceerd op: 23/01/2019]
  Tien dagen geleden lag de natuur nog een maand voor op schema en kregen we zeer bijzondere natuurwaarnemingen (winterappels). Door de onverwachte weersomslag krijgt de natuur het opeens flink voor de kiezen en staat de ontwikkeling nagenoeg stil. Te vroeg geactiveerde insecten zoals wespenkoninginnen en planten zullen in winterstand moeten of overleven de barre omstandigheden niet.
 • Waarom bevriezen vogelpoten niet?
  [gepubliceerd op: 22/01/2019]
  Vogelpootjes zijn klein, dun en bloot. Die bevriezen met al die nachtvorst. Tenminste, dat zou je denken, want onze tenen redden het vaak niet zonder bescherming. Maar vogelpoten bevriezen níet. Hoe is dat mogelijk?
 • Stap dichter bij herstelmaatregelen hoogveen Leegveld
  [gepubliceerd op: 22/01/2019]
  Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft het Provinciaal Inpassingsplan 'PAS Leegveld, Deurne' vastgesteld. Dit ter uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in Natura 2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel. Een Provinciaal Inpassingsplan is een soort bestemmingsplan op provinciaal niveau. Hierdoor maken de Staten het mogelijk enkele gronden in dit gebied een natuurbestemming te geven.
 • Voorjaarsspanners zijn er vroeg bij
  [gepubliceerd op: 21/01/2019]
  Zoals de naam al aangeeft zijn de voorjaarsspanners vlinders die vroeg in het jaar vliegen. De vliegtijd begint al in januari, maar de top ligt meestal in februari en maart. Dit jaar zijn er in de relatief warme januariweken al flink wat gemeld. Voor deze vlinders moet je wel met name op de zandgronden zijn.
 • Terrassen aan de Maas
  [gepubliceerd op: 21/01/2019]
  De Limburgse Terrassenmaas is een in geologisch en landschappelijk opzicht uniek gebied in Europa, ontstaan doordat de zich in het landschap insnijdende rivier haar loop steeds heeft verlegd en zo een prachtig terrassenlandschap achterliet. De nieuwe visie 'De Maasterrassen: Perspectieven voor de levensader van Limburg' is nu beschikbaar.
 • Overal de natuur om je heen ontdekken wordt werkelijkheid met #NatureTodayGo. Bepaal mee welke natuurinformatie @naturetodaynl moet opnemen door een donatie te doen op https://crowdfunding.wur.nl/project/nature-today-go. Je kunt dan jouw interesses aangeven. Dank voor je steun!
  [gepubliceerd op: 20/01/2019]
  Nederlanders realiseren zich niet welke schat aan natuurinformatie beschikbaar is voor elke locatie. Nature Today Go gaat deze rijkdom zo beschikbaar maken dat je altijd en overal ziet wat er in de natuur om je heen gebeurt, welke dieren en planten je tegen kunt komen en welke natuuractiviteiten je kunt doen. Vandaag start een crowdfunding. Iedereen kan zijn/haar favoriete informatie aangeven.
 • Regeling Groene Schoolpleinen groot succes
  [gepubliceerd op: 19/01/2019]
  Waar speelde jij vroeger als kind het liefst? Op een grote grijze stenen vlakte met een zandbak en een klimrek erop, of in een groen gebied met boomstammen, klimpalen en struiken? Een volledig stenen schoolplein is niet meer van deze tijd!
 • Nieuwe buren? Aanpassingen van zoogdieren in urbane omgeving
  [gepubliceerd op: 18/01/2019]
  Steden zijn volledig ingericht naar de behoeften van de mens. Toch zijn er zoogdiersoorten die erin slagen om te leven onder stedelijke omstandigheden. Of een soort hiertoe in staat is, ligt aan een aantal factoren. Sommige soorten zullen het beter doen bij urbanisatie dan andere. Dit kan gevolgen hebben voor de populatieomvang van zoogdieren in Nederland.
 • Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water
  [gepubliceerd op: 17/01/2019]
  De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Er is nu een petitie gestart om de richtlijn intact te houden.
 • Het Naardermeer: bolwerk voor de heikikker
  [gepubliceerd op: 16/01/2019]
  Het Naardermeer is het oudste natuurgebied in Nederland. In het natuurgebied en de aangrenzende polders worden dit jaar meerdere grootschalige infrastructurele projecten gepland en uitgevoerd. Dit geeft kansen om migratieknelpunten voor dieren, waaronder doelsoort heikikker, aan te pakken.
 • Uiterst zeldzame Aardsterachtige aardappelbovist bij Huis ter Heide
  [gepubliceerd op: 16/01/2019]
  Bij Huis ter Heide (UT) is een Aardsterachtige aardappelbovist aangetroffen. Deze buikzwam is zeer zeldzaam in Nederland, en van maar twee atlasblokken bekend. Vorig jaar was er al een melding van een merkwaardige paddenstoel bij vliegveld Soesterberg. Helaas was deze niet meer goed te fotograferen. Daarom kon deze Aardsterachtige aardappelbovist pas dit jaar op naam worden gebracht.
 • Gezond Natuur Wandelen, ook in Brabant!
  [gepubliceerd op: 15/01/2019]
  Stichting Gezond Natuur Wandelen biedt op ruim veertig locaties verspreid over vijf provincies wekelijks gratis begeleide natuurwandelingen aan. De wandelingen starten op een vaste locatie, dag en tijd en gaan langs en door het groen. Iedereen die het leuk vindt om in een rustig tempo een uurtje te wandelen, is welkom.
 • Extreme zomers versnellen inburgering
  [gepubliceerd op: 15/01/2019]
  De laatste decennia worden er in ons land steeds meer planten uit warmere klimaatgebieden waargenomen. Aanvankelijk is het voorkomen onbestendig en blijft het onduidelijk in hoeverre deze soorten ingeburgerd zijn. Uit verspreidingsgegevens is af te leiden dat extreem warme en droge zomers de inburgering van sommige warmteminnende soorten aanzienlijk kunnen versnellen.
 • Met de Biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel
  [gepubliceerd op: 14/01/2019]
  De biodiversiteit in boerenland staat sterk onder druk. Dit geldt ook in de melkveehouderij. In juli 2017 lanceerden FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij om melkveehouders te stimuleren aan biodiversiteitsherstel te werken. Wat is er sinds de lancering allemaal bereikt?
 • Voor het eerst in 10 jaar weer moshommels aangetroffen in Groningen, dankzij vrijwilligers
  [gepubliceerd op: 14/01/2019]
  De in Nederland zeldzame moshommel blijkt in de provincie Groningen regelmatig op te duiken in Vogelakkers, een natuurmaatregel in agrarisch gebied. Dat blijkt uit monitoring van bestuivende insecten op deze akkers door vrijwilligers van de Werkgroep Groninger Bestuivers.
 • Asgrauwe tolhoren gevonden op blokkendam
  [gepubliceerd op: 13/01/2019]
  Ooit leefden er Asgrauwe tolhorens waar nu Nederland ligt. Tot de laatste IJstijd. Daarna vormde Het Kanaal de noordelijke verspreidingsgrens. In 1994 vestigden ze zich met behulp van de mens en de klimaatopwarming in het Zeeuwse Oosterscheldegebied, maar kwamen niet verder noordwaards. Markeert een recente vondst bij de Blokkendam het begin van de verdere migratie van de Asgrauwe tolhoren?
 • Natuur maand voor op schema volgens @natuurkalender @wur, volgende week #hooikoorts van els
  [gepubliceerd op: 13/01/2019]
  Door de zeer warme december en januari ligt de ontwikkeling in de natuur een maand voor op schema. Overal wordt de voorlente steeds duidelijker zichtbaar met bloeiende hazelaars, sneeuwklokjes en elzen. De komende week komt de tweede lichting elzenpollen in de lucht. Hooikoortspatiënten en huisartsen dienen daar bedacht op te zijn. We verwachten tot half maart elzenpollen in de lucht.
 • Vrijwilligers leveren betrouwbare fenologische waarnemingen voor klimaatonderzoek
  [gepubliceerd op: 12/01/2019]
  Uit een nieuwe ruimtelijke analyse van 13 jaar Natuurkalenderwaarnemingen van bloei en bladontplooiing blijkt dat de waarnemingen betrouwbaar zijn. Ze kunnen dus goed gebruikt worden om het effect van klimaatverandering op natuur vast te leggen. Het blijkt ook dat bloei en bladontplooiing veel meer varieert tussen individuele planten van dezelfde soort in warme winters en voorjaren.
 • Succesvolle Tapuiten op Texel
  [gepubliceerd op: 11/01/2019]
  In 2018 onderzocht Sovon voor het derde jaar op rij de populatie Tapuiten in de Eierlandse duinen op Texel. Weliswaar broedde er elk jaar een paartje minder; het broedsucces was in 2018 wel wat hoger dan in beide voorgaande jaren. Sovon voert het onderzoek uit in opdracht van Staatsbosbeheer en Nationaal Park Texel.
 • #Vleermuizen in #Koelebosch-groeve weer te tellen!
  [gepubliceerd op: 10/01/2019]
  De Limburgse mergelgroeves vormen belangrijke winterverblijfplaatsen voor vleermuizen. De Koelebosch-groeve, waar jaarlijks honderden vleermuizen overwinteren, was sinds 2003 vanwege veiligheid voor mensen gesloten. Daardoor konden geen wintertellingen meer plaatsvinden en was niet bekend hoe het met de vleermuisaantallen ging. In 2018 is de groeve opgeknapt, waardoor tellingen weer mogelijk zijn.
 • Vlindernamen aangepast
  [gepubliceerd op: 10/01/2019]
  Taxonomie is de wetenschap die de naamgeving van planten en dieren onderzoekt. Er zijn allemaal standaardprocedures en methoden om tot de juiste wetenschappelijke naam te komen. Het is belangrijk dat over de hele wereld dezelfde namen worden gebruikt, om misverstanden te voorkomen. Onlangs is er een nieuwe Europese namenlijst verschenen en ook een paar Nederlandse soorten zijn van naam veranderd.
 • Kruisingen bedreigen Antilliaanse leguaan op St. Eustatius
  [gepubliceerd op: 09/01/2019]
  In september 2018 lieten we al weten dat de invasieve groene leguaan inmiddels ook op St. Eustatius is aangetroffen, en dat daarbij hybridisering heeft plaatsgevonden met de ernstig bedreigde inheemse Antilliaanse leguaan. Voor het eerst is er nu een drachtige hybride leguaan gevangen en onderzocht, waaruit blijkt dat ze meer eieren kunnen leggen dan Antilliaanse leguanen.
 • Vogelgeluiden van tienduizend vogelsoorten online beschikbaar
  [gepubliceerd op: 09/01/2019]
  Een leger van geluidenjagers, liefhebbers en professionals, bouwt samen aan de grootste openbare vogelgeluidencollectie ter wereld: Xeno-canto. Deze rijke bron voor biodiversiteitsonderzoek is nu met hulp van de Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) en Naturalis Biodiversity Center voor iedereen toegankelijk gemaakt via de Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
 • Veruit grootste Westnijlkoortsuitbraak ooit in Zuid-Europa in 2018
  [gepubliceerd op: 09/01/2019]
  In 2018 is bij 1503 mensen in de Europese Unie Westnijlkoorts vastgesteld. Daarvan zijn er 181 overleden. Deze aantallen liggen ver boven die van de voorgaande jaren. Het uitbraakseizoen duurde ook langer dan voorheen. Het virus wordt overgebracht door de huissteekmug die ook in Nederland veelvuldig voorkomt, maar in Nederland lijkt de kans op virusoverdracht niet zo groot.
 • Nationale Tuinvogeltelling: keldert de merel verder?
  [gepubliceerd op: 08/01/2019]
  De merel kelderde in 2018 voor het eerst uit de top 3 van de Nationale Tuinvogeltelling. De vraag is of het Usutu-virus hierbij een rol speelt. In ieder geval is het zaak de vinger aan de pols te houden: dus tel mee op 25, 26 of 27 januari.
 • Mark Kapteijns ontving Brabant Bokaal voor natuurfilms
  [gepubliceerd op: 08/01/2019]
  Op 4 december ontving Mark Kapteijns de Brabant bokaal voor zijn belangrijke bijdrage aan het natuurbewustzijn in Brabant. Met zijn natuurfilms van uitzonderlijke kwaliteit vergroot hij het besef dat de natuur beschermd moet worden.
 • Volop kansen voor vlinders in stad en dorp
  [gepubliceerd op: 07/01/2019]
  Als in inrichting en beheer van het stedelijk gebied gezorgd wordt voor variatie en natuurlijk, inheems groen, dan kunnen veel vlinders en andere diersoorten hier prima leefgebied vinden. Dit is des te belangrijker omdat in het intensief gebruikte landbouwgebied weinig leefmogelijkheden meer zijn.
 • Bijzondere beestjes in het ‘Buijtenland van Rhoon’
  [gepubliceerd op: 07/01/2019]
  In 2018 zijn verschillende bijzondere soorten gevonden op slaperdijken in de polders van Rhoon. De nieuwe vondsten tonen aan dat zelfs in intensieve landbouwgebieden nog refugia voor bijzondere natuur aanwezig kunnen zijn. Het behouden en uitbreiden van dergelijke minder verstoorde plekken is essentieel om de biodiversiteit in landbouwgebieden in stand te houden of mogelijk zelfs te verhogen.
 • Veel winterbloeiers, weinig voorjaarsbloeiers tijdens Eindejaars Plantenjacht
  [gepubliceerd op: 06/01/2019]
  FLORON en Tuintelling.nl vroegen plantenliefhebbers om tussen Eerste Kerstdag en 3 januari een uur te gaan wandelen of in de tuin te kijken naar bloeiende planten. Deze Eindejaars Plantenjacht werd voor het vijfde jaar georganiseerd. Deelnemers vonden gemiddeld meer dan zestien plantensoorten per telling, maar sneeuwklokjes en andere voorjaarsbloeiers lieten het dit jaar afweten.
 • Autolak aantrekkelijk voor paarden
  [gepubliceerd op: 06/01/2019]
  Het is een berucht verschijnsel dat steenmarters in hun nieuwsgierigheid alle hoeken en gaten onder de motorkap van auto’s verkennen en daarbij schade aan kabels kunnen veroorzaken. Dat auto’s een aantrekkingskracht op paarden hebben, is minder bekend. Om bezoekers hier op te wijzen heeft ARK Natuurontwikkeling een waarschuwingspictogram ontwikkeld.
 • Extreem weer en ecologie: 2018 daagde uit om 'breder te denken'
  [gepubliceerd op: 04/01/2019]
  De lange, droge zomer van 2018 was de warmste in ons land in ruim drie eeuwen. Maar hoe lang gaat dat record standhouden? NIOO-onderzoekers Dedmer van de Waal, Annelein Meisner en Wietse de Boer bereiden zich alvast voor op nieuwe uitdagingen.
 • Ook in het nieuwe jaar al vlinders
  [gepubliceerd op: 03/01/2019]
  We hebben er net de jaarwisseling opzitten en we associëren vlinders toch vooral met warmte, zon en zomer, maar ook de afgelopen dagen worden er diverse vlinders gemeld op de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee. De zwartvlekwinteruil is daar een van.
 • #Aardmuis met #eDNA vastgesteld in noordelijke #deltagebied: concurrentie voor #noordse woelmuis
  [gepubliceerd op: 03/01/2019]
  Lange tijd waren de populaties van de noordse woelmuis in het noordelijke deltagebied gevrijwaard van concurrentie van de aardmuis, aangezien deze soort hier ontbrak. Tijdens een onlangs uitgevoerde inventarisatie werd de aardmuis voor het eerst met zekerheid vastgesteld langs het Hollandsch Diep en het Haringvliet. De soort kan een bedreiging vormen voor de noordse woelmuis.
 • Komende jaren grootschalig natuurherstel in Noord-Brabant
  [gepubliceerd op: 02/01/2019]
  Het inrichten en herstellen van natuurgebieden neemt dit jaar overal in Brabant een grote vlucht. Provincie, waterschappen en terreinbeherende organisaties gaan natuurgebieden robuuster maken en kwalitatief verbeteren voor een betere biodiversiteit.
 • Witte paardenkastanje breit eindelijk einde aan groeiseizoen
  [gepubliceerd op: 01/01/2019]
  De effecten van de droogte zijn nog steeds zichtbaar in de Nederlandse natuur. Een witte paardenkastanje op een rotonde in Ede verloor gedurende de droogte alle bladeren. Na de regenval liep de boom weer helemaal uit en, nog bijzonderder, stond begin oktober volledig in bloei. Pas in de week na kerst begonnen de eerste bladeren te verkleuren.
 • Aan de lijn? Vogels weten wel beter!
  [gepubliceerd op: 01/01/2019]
  Vogels doen niet aan goede voornemens. Hartje winter is het overleven geblazen. Hoezo aan de lijn doen? Elke gram telt. Hoe meer vetbollen, zaden en maden, hoe beter. Goede voornemens bij mensen kunnen wel heel nuttig zijn voor vogels. Ga vogels voeren in de tuin, koop voortaan weidevogelvriendelijke melk of maak een vogelvriendelijke tuin. Tien tips voor goede vogelvoornemens.
 • Meest gelezen natuurberichten in 2018: het jaar van de wolf
  [gepubliceerd op: 31/12/2018]
  Meer dan 800 duizend mensen bezochten in 2018 Nature Today, een record. In dit bericht staan de 25 meest gelezen berichten en de vijf berichten met de langste bezoekduur. Bijna een derde van de berichten in de top 25 ging over de wolf. Ook de bladpootwants, eikenprocessierups, buxusmot, slechte bijenhotels, insecten in huis en de sint-jacobsvlinder trokken veel aandacht.
 • Dagvlinderjaar 2018
  [gepubliceerd op: 31/12/2018]
  Nu, aan het einde van het jaar, is het moment om even terug te kijken. Wat was 2018 voor jaar voor de dagvlinders? Het was, onder andere door de warme en extreem droge zomer een bijzonder jaar. Of het uiteindelijk een goed of slecht vlinderjaar was, zullen we pas komend jaar weten.
 • Droge zomer van 2018 was slecht voor landslakken
  [gepubliceerd op: 30/12/2018]
  Fijn voor tuinders, minder prettig voor slakken, slakkenetende dieren en inventariserende slakkenzoekers. De warme en droge zomer van 2018 heeft onder de landslakken stevig huisgehouden; zowel huisjesslakken als naaktslakken werden duidelijk veel minder gezien.
 • Beeldmateriaal heeft groot effect op determinatiesucces amfibieën en reptielen
  [gepubliceerd op: 30/12/2018]
  Onlangs vroegen we de lezers van Nature Today om mee te doen aan een onderzoek naar het effect van beeldmateriaal op de herkenning van amfibieën en reptielen. Ruim 1500 mensen namen hieraan deel. Ze gaven het vaakst een amfibie of reptiel de juiste naam na het zien van illustraties.
 • Duizenden timelapse-video’s van seizoensveranderingen in nieuwe GrowApp-website
  [gepubliceerd op: 29/12/2018]
  Met de GrowApp maken steeds meer mensen timelapse-video’s van de continu veranderende natuur in hun directe omgeving. In Nederland en België werden dit jaar op bijna 4000 locaties foto’s gemaakt van de wisselende seizoenen. Met de nieuwe website is veel sneller te zien waar er in de afgelopen dag, week, maand of in een zelf gekozen periode foto’s zijn gemaakt. Bekijk vele 4-seizoenen foto's.
 • Peelrandbreuk opengelegd voor wetenschappelijk onderzoek
  [gepubliceerd op: 28/12/2018]
  De Peelrandbreuk met zijn wijstgebieden is aardkundig uniek in Europa. De Peelrandbreuk loopt door heel Oost-Brabant en Limburg, van Oss tot voorbij Roermond. Bij het Brabantse Uden is de breuk goed zichtbaar. Dit najaar werd het bijzondere fenomeen wetenschappelijk onderzocht.
 • Gelderland ontsnippert verder
  [gepubliceerd op: 28/12/2018]
  De provincie Gelderland heeft een nieuw beleid voor ontsnippering vastgesteld. In de afgelopen jaren sloten wij aan bij het Rijksprogramma, door in de omgeving van de rijksecoducten voorzieningen aan te leggen. De komende jaren zullen wij, waar nodig, bij alle provinciale wegen voorzieningen aanleggen. Daarvoor sluiten wij aan bij de cyclus van groot onderhoud van deze wegen.
 • Knallend het nieuwe jaar in?
  [gepubliceerd op: 27/12/2018]
  Elk jaar met Oud & Nieuw steken we in Nederland een hoop vuurwerk af om het nieuwe jaar in te luiden. Wat laten we eigenlijk zo massaal ontploffen en hoe schadelijk is dat voor ons en onze lucht?
 • Libellenjaar 2018
  [gepubliceerd op: 27/12/2018]
  Hoe was 2018 voor de libellen? Welke soorten werden het meest gezien? Aan het einde van het jaar kunnen we terugkijken en zien we soorten die het opvallend goed deden, maar ook een aantal zorgenkindjes.
 • Nieuwe ‘naakte’ kokerjufferlarve voor de wetenschap beschreven uit Nederland
  [gepubliceerd op: 27/12/2018]
  In 2012 werd, na ruim veertig jaar afwezigheid, de zeer zeldzame schietmot Holocentropus insignis in het Fochteloërveen herontdekt. Hierdoor getriggerd werd in het voorjaar van 2014 een gerichte zoekactie op touw gezet om de onbeschreven larve van deze soort te vinden. Deze aanpak bleek zeer succesvol, de gezochte kokerjufferlarve kon voor het eerst voor de wetenschap beschreven worden.
 • Bodemleven en plantenrijkdom: kwaliteit gaat voor kwantiteit
  [gepubliceerd op: 26/12/2018]
  Planten en de bodem: die horen bij elkaar zoals een kerstboom en ballen. Vind je het rijkste bodemleven dan ook waar de rijkdom aan planten het grootst is? Niet altijd zegt NIOO-onderzoeker Sigrid Dassen. Het onderzoek waarop ze dit jaar promoveerde laat zien dat voor de kleinste bodembewoners de eigenschappen van planten belangrijker zijn dan de hoeveelheid soorten. Kwaliteit voor kwantiteit dus.
 • Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse
  [gepubliceerd op: 25/12/2018]
  Op verschillende plekken in Groningen duiken sinds november tientallen Grauwe Gorzen op. Ze komen op akkertjes met zaaddragende planten af: zogenaamde wintervoedselveldjes. Tellers ontdekken er steeds meer exemplaren van deze erg schaarse overwinteraar.