Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

CBD News (What's new at the CBD)

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Biodiversiteitsfonds Nederland opent aanvraagronde voor 2020
  [gepubliceerd op: 15/11/2019]
  Het Wereld Natuur Fonds opent de aanvraagronde voor het Biodiversiteitsfonds 2020. Het fonds heeft als doel het ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor bescherming en herstel van biodiversiteit in Nederland en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 21 december 2019.
 • Natuurherstel Stelkampsveld van start
  [gepubliceerd op: 15/11/2019]
  Vanaf half november beginnen de werkzaamheden voor natuurherstel in het natuurgebied Beekvliet-Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo. In deze parel van de Achterhoek komen veel zeldzame planten- en diersoorten voor. Om de natuur in het gebied weerbaarder te maken, is het nodig om de verdroging tegen te gaan en de bloemrijke graslanden en heidegebieden te vergroten, en met elkaar te verbinden.
 • Muizenonderzoekers vinden melanistische muizen in Friesland
  [gepubliceerd op: 15/11/2019]
  Tijdens een monitoringsprogramma voor waterspitsmuizen bij het Polderhoofdkanaal in Friesland, troffen muizenonderzoekers van JM ecologie een melanistische veldmuis aan. In 2016 vonden ze op bijna dezelfde plek een zwarte dwergmuis. Dit is heel bijzonder want kleurafwijkingen bij in het wild levende muizen in Nederland zijn zeer zeldzaam. Nooit eerder werd er een melanistische veldmuis gemeld.
 • Vruchtvorming bij Hemelboom of Japanse duizendknoop gezien?
  [gepubliceerd op: 14/11/2019]
  Hemelboom en Japanse duizendknopen zijn invasieve exoten die zich deels vegetatief verspreiden. Hoewel vruchtvorming bekend is, weten we niet goed in welke mate deze planten zich via zaden verspreiden. Toch is het belangrijk om te weten in welke mate dit plaatsvindt. FLORON roept daarom op om bij waarnemingen van Hemelboom en Japanse duizendknopen door te geven of er vruchten zijn gevormd.
 • Vlinderen in de winter
  [gepubliceerd op: 14/11/2019]
  Hoewel de meeste vlinders nu als ei, rups, pop of vlinder in overwintering zijn, zijn er ook soorten die actief blijven zolang het niet al te hard vriest. Zwartvlekwinteruil en wachtervlinder zijn hier twee voorbeelden van. Deze twee uilen zijn grote, opvallende en goed herkenbare soorten, die verspreid over het land voorkomen. Ze zijn ook in steden, dorpen en in de tuin te vinden.
 • Verspreiding regenwormen voor het eerst wereldwijd geïnventariseerd
  [gepubliceerd op: 14/11/2019]
  Een internationale groep van 140 biologen inventariseerde voor het eerst de wereldwijde verspreiding van regenwormen. In het wetenschappelijke tijdschrift 'Science' presenteerden ze onlangs hun inzichten. Het klimaat blijkt een belangrijke voorspeller voor de verspreiding van regenwormen. Zo komen regenwormen vooral veel voor in gematigde gebieden; in mindere mate in de tropen.
 • Beperken van bodemverdichting belangrijk voor (behoud) natuurwaarde bos
  [gepubliceerd op: 13/11/2019]
  Het is duidelijk herfst; de start van het uitvoeringsseizoen voor bosbeheerders. Nieuwe aanplant de grond in, of dunnen om meer ruimte te maken voor groei en ontwikkeling. Allemaal beheerwerkzaamheden voor het bos van de toekomst. Bij sommige werkzaamheden is groot materieel onmisbaar. En dat stelt menig bosbeheerder voor een uitdaging; het zoveel mogelijk beperken van ongewenste bodemverdichting.
 • Bermen bloeien op met nieuw maaibeleid
  [gepubliceerd op: 13/11/2019]
  In het project ‘De berm komt tot bloei’ zet de provincie Zuid-Holland ecologisch beheer in langs circa 674 kilometer provinciale weg, zodat er meer soorten planten en insecten kunnen leven. Hoe gaat dat in zijn werk, zo’n grote omslag in de buitenruimte? Projectleider Joost Smits: “Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het netwerk van bloeiende gebieden in het landschap.”
 • Vijf nominaties voor Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen
  [gepubliceerd op: 12/11/2019]
  Voor de eerste Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierverening zijn vijf projecten genomineerd. De onafhankelijke jury van de award heeft de projecten geselecteerd uit een groslijst van in totaal zestien aangemelde projecten.
 • Exotische aquariumplant opgeruimd uit Utrechts water
  [gepubliceerd op: 12/11/2019]
  In de Middelwetering vlakbij Leidsche Rijn is een exotische waterplant verwijderd. Het gaat om de zogenoemde Smalle theeplant. Deze plant staat op de exotenlijst van de Europese Unie. Tot op dit moment was niet bekend dat de plant in Nederland voorkomt. De plant bedreigt de biodiversiteit en is daarom weggehaald. De provincie roept op om geen aquariumplanten in open water te dumpen.
 • Vlinders binnen? Zet ze buiten!
  [gepubliceerd op: 11/11/2019]
  Hoewel er zo nu en dan nog wel een vlinder wordt gezien, zoals atalanta en oranje luzernevlinder, is het vlinderseizoen wel echt over. De laatste vlinders proberen zich nog succesvol voort te planten, maar de meeste zijn of gaan nu in winterrust. Een paar doen dat als vlinder en kiezen daarvoor soms een kelder of zolder uit. Die kun je nu dus binnenshuis aantreffen; geen goede zaak!
 • Natuurherstelmaatregelen in Leenderbos en Groote Heide
  [gepubliceerd op: 11/11/2019]
  Waterschap De Dommel gaat in samenwerking met de provincie Noord-Brabant het beekdal Oude Strijper Aa herinrichten en klimaatbestendiger maken. Dit plan is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide.
 • GrazeLIFE zet begrazing op de kaart
  [gepubliceerd op: 10/11/2019]
  Grote grazers staan aan de basis van een afwisselend landschap van bloemrijke graslanden, ruigtes en bosjes, waarin duizenden planten- en diersoorten floreren. Die soorten bestonden al lang voordat mensen gingen maaien en zagen. Bekend is dat grazers van nature voor die afwisseling zorgen. GrazeLIFE brengt nu de effectiviteit en kosten van begrazing voor verschillende Europese regio's in kaart.
 • Miljoenen plantwaarnemingen gedigitaliseerd
  [gepubliceerd op: 09/11/2019]
  Het FLORIVON-onderzoek, een project dat van 1901 tot 1950 alle flora van Nederland in kaart trachtte te brengen, is volledig gedigitaliseerd. Het archief van streeplijsten en veldnotities, dat wordt bewaard in de collectie van Naturalis Biodiversity Center, is compleet digitaal in te zien.
 • Noodhulpverlening helpt verspreiding invasieve exoten
  [gepubliceerd op: 09/11/2019]
  Orkaan Maria verwoestte in 2017 enkele eilanden in het Caribisch gebied. Een grote hulpactie kwam op gang om de noodlijdende bevolking van de Gemenebest Dominica te helpen. Nu is vastgesteld dat naast noodhulpmiddelen ook invasieve exoten zijn verspreid naar Dominica. Deze exoten bedreigen het voortbestaan van endemische soorten en er is dringend actie nodig om ze te beschermen.
 • Onderzoekers vinden zeven voor Utrecht nieuwe bijensoorten
  [gepubliceerd op: 08/11/2019]
  Van de ongeveer 160 soorten wilde bijen die veldonderzoekers aantroffen bij recent onderzoek in de provincie Utrecht, zijn er zeven soorten bij die niet eerder in de Utrechtse natuur zijn gezien. Provincie Utrecht heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek; het beschermen van de bijzondere Utrechtse natuur is één van haar kerntaken.
 • Onderzoekers zien eerste spontaan afgerijpte aal ooit
  [gepubliceerd op: 08/11/2019]
  Voor de eerste keer in de geschiedenis is er een spontaan afgerijpte vrouwelijke Europese aal waargenomen. Dat is een aal die op natuurlijke wijze in de puberteit is gekomen en eitjes in haar buik heeft ontwikkeld. Onderzoekers van onder meer Wageningen University & Research hebben de aal in Finland bestudeerd om zo inzicht te krijgen in het natuurlijke proces van seksuele maturatie (afrijpen).
 • Arctische ganzen later terug, een nieuwe trend?
  [gepubliceerd op: 08/11/2019]
  De afgelopen decennia kwamen kolganzen en toendrarietganzen steeds vroeger naar hun winterkwartieren in Nederland. Viel de aankomst van grote massa’s tot pakweg 1990 pas in november te verwachten, naderhand verschoof dat moment naar begin oktober en zelfs de laatste dagen van september. Daarom was het onverwacht dat ze in de meest recente jaren weer een stuk later arriveerden.
 • 150 miljoen gevalideerde waarnemingen in de NDFF
  [gepubliceerd op: 07/11/2019]
  In de NDFF, de Nationale Databank Flora en Fauna, zijn gegevens opgeslagen over de planten en dieren in Nederland. Deze worden verzameld door vele vrijwilligers en door professionele organisaties, zoals terreinbeheerders en adviesbureaus. Met deze databank hebben we veel informatie over de biodiversiteit in ons land. Onlangs werd er een mijlpaal bereikt: de 150 miljoenste gevalideerde waarneming.
 • Het Europese landbouwbeleid moet fundamenteel anders
  [gepubliceerd op: 07/11/2019]
  In een open brief van 5 november aan onder andere de aantredend voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en aan leden van het Europees parlement dringen zes Europese soortbeschermingsorganisaties aan op een hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. Het huidige beleid zorgt voor een sterke achteruitgang van de ‘wilde’ fauna.
 • #Beverpopulatie blijft groeien
  [gepubliceerd op: 07/11/2019]
  In 1826 werd de laatste bever in Nederland doodgeslagen in de IJssel. In 1988 begon men met de herintroductie van de bever. Niet alleen omdat de bever in een waterrijk land als Nederland gewoonweg thuishoort. Ook zijn belangrijke rol als landschapsvormende soort, waardoor hij doorgaans een positieve invloed heeft op de biodiversiteit, heeft ertoe bijgedragen dat tot herintroductie is overgegaan.
 • Hoe het verleden kansen biedt voor hedendaagse uitdagingen
  [gepubliceerd op: 06/11/2019]
  Oktober was de maand de Maand van de Geschiedenis. De Atlas neemt u mee terug in de tijd aan de hand van de kaarten van Jacob van Deventer. Wat zien we als we vroeger met nu vergelijken? Biedt het verleden ook kansen voor hedendaagse uitdagingen, zoals wateroverlast? En zijn historische groenstructuren bruikbaar voor een gezonder klimaat in steden?
 • Bijzondere vondst op wasplatendijk
  [gepubliceerd op: 06/11/2019]
  Tijdens een zoektocht naar wasplaten op een dijk van het voormalige eiland Wieringen werd een paarse knotszwam aangetroffen. Het paars doet denken aan het paars van de algemeen voorkomende Amethistzwam. De waarnemer begreep direct te maken te hebben met iets zeldzaams. Na determinatie bleek het te gaan om de Ametistknotszwam, de tweede vondst van deze soort in Nederland.
 • Vermiljoenkever vindt vochtige bossen in Het Groene Woud
  [gepubliceerd op: 06/11/2019]
  In de vochtige leembossen van Nationaal Landschap Het Groene Woud in Brabant is de vermiljoenkever opgedoken. De zeldzame kever werd ontdekt op het dode hout van een populier in het Dommeldal, waar ARK Natuurontwikkeling werkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant.
 • Help kikkers de winter door
  [gepubliceerd op: 06/11/2019]
  De winter staat voor de deur en voordat de vorst invalt heeft uw tuinvijver nog even een opknapbeurt nodig. Omdat de bodem vaak bedekt is met dikke slib- en bladlagen lopen de in de vijver overwinterende kikkers en salamanders het risico te sterven onder het ijs. Voorkom kikkerstefte in uw tuin door nog in november uw vijver te schonen.
 • Wetenschapsorganisaties roepen op tot radicale wijziging EU-landbouwsubsidie
  [gepubliceerd op: 05/11/2019]
  Intensieve landbouw vernietigt onze natuur en daarom moet het Europese landbouwbeleid zo snel als mogelijk radicaal op de schop. Dat staat te lezen in een brief aan het Europees Parlement die is opgesteld door zes wetenschappelijke organisaties, die samen meer dan 2500 wetenschappers vertegenwoordigen.
 • Late herfst dit jaar, bepaal of dat ook bij jou zo is
  [gepubliceerd op: 05/11/2019]
  Nederland heeft weer een late herfst. Door de hoge temperaturen en het lang uitblijven van de eerste nachtvorst kwamen bladverkleuring en bladval laat op gang. In dit natuurbericht een overzicht van De Natuurkalender waarmee je handig kunt bepalen hoe vroeg of laat de herfstontwikkeling van enkele bomen en struiken nu bij jou in de buurt is.
 • Voedselbossen: de risico’s van aangeplante uitheemse soorten
  [gepubliceerd op: 05/11/2019]
  Het aantal voedselbossen in Nederland neemt toe. Voedselbossen combineren landbouw met natuur, en dragen zo bij aan de biodiversiteit. Er worden echter veel uitheemse soorten uitgeplant. Welke risico’s brengt dat met zich mee?
 • Natuurlijke beheersing van eikenprocessierups
  [gepubliceerd op: 04/11/2019]
  Afgelopen zomer konden we er niet om heen: de eikenprocessierups. Veel mensen hadden last van jeuk, luchtwegproblemen of zelfs ergere klachten. Als gevolg werd de rups massaal bestreden door ze weg te zuigen of te branden. Ook worden bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit is veel werk en kost een hoop geld. Kan het ook op andere manieren?
 • Al honderdvijftig groene schoolpleinen in Brabant
  [gepubliceerd op: 04/11/2019]
  Nu ligt het schoolplein van basisscholen de Bibit en de Sporckt en kinderopvang de Teddybeer in Tilburg nog vol met tegels. Deze worden vervangen door speelgroen, een moestuin en een modderkeuken. Het schoolplein is het honderdvijftigste groene schoolplein in Brabant. Het schoolplein wordt daardoor groener, avontuurlijker en spannender, en ook gezonder en beter bestand tegen klimaatverandering.
 • Binnenkort: symposium 'Current Themes in Ecology'
  [gepubliceerd op: 03/11/2019]
  Op 13 november vindt in Ede het halfjaarlijkse symposium 'Current themes in Ecology' plaats. Het thema is 'Biodiversity in Crisis - Perspectives on how to bend the curve'. Op deze dag, georganiseerd door de Netherlands Ecological Research Network (NERN) zullen verschillende sprekers het hebben over het wereldwijde verlies van biodiversiteit.
 • Over de traditionele rolverdeling bij grauwe kiekendieven
  [gepubliceerd op: 02/11/2019]
  Roofvogels kennen in het broedseizoen een traditionele rolverdeling tussen de seksen. Vrouwtjes broeden de eieren uit en verzorgen de jongen terwijl mannetjes voor het voedsel zorgen. Een voordeel van zo’n strikte taakverdeling is dat er geen conflicten ontstaan over de ouderzorg. Met behulp van GPS-loggers werd deze taakverdeling bij grauwe kiekendieven, in voor- en tegenspoed, onderzocht.
 • Actie in Gelderland voor de zadelsprinkhaan
  [gepubliceerd op: 01/11/2019]
  De zadelsprinkhaan is een bedreigde soort. Onderzoek in Gelderland geeft een alarmerend beeld: 63 procent van de populaties die in de periode 1980-1999 bekend waren, zijn verdwenen. Daarmee is momenteel nog maar één derde deel van de oorspronkelijke leefgebieden van de zadelsprinkhaan bezet. Actie voor deze kenmerkende soort van kruidenrijke droge heideterreinen is nu meer dan ooit noodzakelijk.
 • De ‘onbereikbare’ Noordpool
  [gepubliceerd op: 01/11/2019]
  De Noordpool: een ruig maar prachtig wit landschap, met veel sneeuw, ijs en temperaturen ver beneden het vriespunt. Een ongerept gebied waar fascinerende dieren leven, zoals de ijsbeer, de narwal en de walrus. We kennen de beelden, maar slechts enkelen zijn er ooit geweest. De Noordpool is immers ver weg en onbereikbaar, toch?
 • Inwonende bacteriën beschermen planten tegen infecties
  [gepubliceerd op: 01/11/2019]
  Micro-organismen die in plantenwortels leven, werken nauw samen met planten om hun groei en stressbestendigheid te vergroten. Een internationaal team geleid door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen UR laat dat deze week zien in het bekende wetenschappelijke tijdschrift Science.
 • Stikstof veroorzaakt sterke afname korstmossen Het gaat niet goed met korstmossen in bossen op de Utrechtse Heuvelrugde Utrechtse Heuvelrug
  [gepubliceerd op: 01/11/2019]
  Kenmerkende korstmossen op bomen in bossen op de Utrechtse Heuvelrug zijn sterk afgenomen. Dat blijkt uit de resultaten van het korstmossenmeetnet dat al sinds 1979 loopt in de provincie Utrecht. Het vroeger zo algemene Groot boerenkoolmos is volledig verdwenen uit de bossen tussen Baarn en Rhenen. In de plaats kwamen algemene soorten, zoals Gebogen schildmos, die ook op het platteland groeien.
 • 'We zijn trots op hoe we samen het bos konden redden'
  [gepubliceerd op: 31/10/2019]
  Het was overal in het nieuws in augustus en september: de enorme bosbranden in Zuid-Amerika. Vele duizenden hectares zijn verbrand en kostbare natuurgebieden werden verwoest. Honderden brandweermannen en boeren in Paraguay werkten dag en nacht om het vuur te bestrijden, met gevaar voor eigen leven. Hoe deden ze dat? En waarom zijn juist deze vleesproducenten zo verbonden met de natuur?
 • Nog steeds veel atalanta’s te zien
  [gepubliceerd op: 31/10/2019]
  Er zijn nog steeds veel atalanta’s in ons land; het is verreweg de meest waargenomen vlinder deze dagen. Voor een deel zullen ze nog wegtrekken naar het zuiden, maar ook zullen er exemplaren hier blijven. De afgelopen winters hebben veel vlinders het overleefd, maar als komende winter streng wordt, zullen vele atalanta's het niet redden.
 • Nieuwe vindplaats ernstig bedreigde Granaatbloemwasplaat
  [gepubliceerd op: 30/10/2019]
  De maanden september en oktober waren weer ouderwets goed voor veel bospaddenstoelen. Nu waarnemingen minder worden in de bossen wordt het weer tijd voor het open landschap, want het paddenstoelenseizoen is nog lang niet voorbij. Er zijn inmiddels prachtige vondsten gedaan op kleidijken in het noorden van ons land. Op Wieringen werd een nieuwe groeiplaats van de Granaatbloemwasplaat ontdekt.
 • Unieke natte natuur van de Korendijkse slikken in ere hersteld
  [gepubliceerd op: 30/10/2019]
  Het natuurgebied Korendijkse Slikken in de Hoeksche Waard heeft in 2019 een ware metamorfose ondergaan. Verbeteringen voor de natuur én het beleven daarvan maken het gebied aantrekkelijker voor dier én mens. Bijzondere plant- en diersoorten keren er terug en de bezoekers kunnen nu vanaf een nieuw wandelpad en kijkhut het gebied bewonderen. Op woensdag 23 oktober 2019 was de feestelijke opening.
 • Bijzonder bronnenbos gered van erosie
  [gepubliceerd op: 30/10/2019]
  In het Kastanjedal (bij het Gelderse Beek-Ubbergen) nam Geldersch Landschap & Kasteelen, in samenwerking met de Bosgroepen, afgelopen jaar ingrijpende herstelmaatregelen. Het dal herbergt een bijzonder bronnenbos dat steeds verder verdroogde door erosie en insnijding van de beek. Ingrijpen was hard nodig, maar vanwege de hoge grondwaterdruk en steile hellingen had dat wel wat voeten in aarde.
 • Belangrijke vogelgebieden in Nederland opnieuw in kaart gebracht
  [gepubliceerd op: 29/10/2019]
  Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben bijna twintig jaar na de laatste inventarisatie de belangrijke vogelgebieden van Nederland weer op een rij gezet. Het rapport 'Important Bird Areas in the Netherlands 2019', dat recentelijk werd gepubliceerd, identificeert meer dan honderd belangrijke vogelgebieden (IBAs) in Nederland, waaronder een groot aantal nieuwe gebieden.
 • Grutto stabiel in noorden Groene Hart
  [gepubliceerd op: 29/10/2019]
  In het agrarisch gebied tussen Utrecht, Nigtevecht, de Nieuwkoopse Plassen en Woerden is het aantal gruttopaartjes stabiel. Het collectief Rijn, Vecht en Venen heeft met financiële steun van de provincie Utrecht efficiënt weidevogelbeheer uitgevoerd. In het gebied is nu drie jaar op rij hetzelfde aantal grutto's geteld, terwijl de soort landelijk gezien achteruit gaat.
 • Bijvriendelijk bermbeheer in Brabant
  [gepubliceerd op: 28/10/2019]
  Goed nieuws voor de bij. Dertien gemeenten in West-Brabant stappen gezamenlijk over naar ecologisch wegbermbeheer. Dit betekent uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de honderd bijensoorten die in de streek voorkomen. De gemeenten ontvangen hiervoor elk een provinciale subsidie van €25.000,- uit de subsidieregeling ‘Leefgebied van de bij’.
 • De laatste dagvlinders
  [gepubliceerd op: 28/10/2019]
  Het loopt al tegen november en de vlindertijd lijkt al lang achter ons te liggen. Toch zijn er de afgelopen week nog meer dan vijftien soorten dagvlinders doorgegeven via de invoerportalen Waarneming en Telmee, sommige zelfs in forse aantallen. Naast soorten die als vlinder overwinteren, zijn er ook soorten die nog wegtrekken. Sommige vlinders proberen zich nog voor de winter voort te planten.
 • Vernieuwde Dwaalfilm voert langs 91 natuurgebieden
  [gepubliceerd op: 27/10/2019]
  Een inspirerende beeldvlucht langs Nederlands mooiste nieuwe natuurplekken. De vernieuwde Dwaalfilm laat je dwalen door 91 natuurgebieden in 327 minifilms. Nieuw zijn de haarscherpe HD-beelden, de snelle navigatie en de optimalisatie voor telefoon. Wat bleef is het aangenaam rustige, bijna poëtische karakter van de minifilms. En Dwaalfilm is gegroeid. Je kunt nu ook door het Waddengebied dwalen.
 • Gewicht DNA Nederlandse planten bepaald
  [gepubliceerd op: 26/10/2019]
  Voor het eerst is het gewicht van het DNA van 2360 verschillende Nederlandse plantensoorten bepaald. Daardoor weten we van 90% van de inheemse planten de grootte van het genoom. Bij ruim 1300 soorten was hier nog niks over bekend. Ben Zonneveld, verbonden aan Naturalis Biodiversity Center, hoopt op basis van deze informatie ook wijzigingen aan te brengen in de naamgeving van verschillende soorten.
 • Aanwas micro-algen en begrazing door schelpdieren in de Oosterschelde in evenwicht
  [gepubliceerd op: 26/10/2019]
  De draagkracht van het Oosterschelde ecosysteem voor schelpdieren staat momenteel niet onder druk, zo blijkt uit nieuw onderzoek door Wageningen Marine Research. Lokale voedselcondities en draagkracht-indicatoren wijzen erop dat de totale hoeveelheden schelpdieren, inclusief kweekmosselen, weinig effect hebben op de populaties micro-algen.
 • Terschellingse wulp zoekt de Spaanse zon op
  [gepubliceerd op: 25/10/2019]
  Een volwassen wulpenmannetje dat afgelopen voorjaar bij Oosterend op Terschelling werd geringd, zit nu in Spanje. Dat is tamelijk uniek, want Nederlandse wulpen komen doorgaans niet zo zuidelijk.
 • Wat te doen met minder schuwe wolven?
  [gepubliceerd op: 24/10/2019]
  De wolf is weer gevestigd in Nederland. In het najaar is de kans groot dat er nieuwe wolven naar Nederland komen. Doordat wolven slim zijn en zich gemakkelijk aanpassen, laten ze zeer uiteenlopend gedrag zien. Wat is nu normaal gedrag? Volgens het Large Carnivore Initiative for Europe is dit afhankelijk van omgevingsfactoren, individuele persoonlijkheid en individuele ervaringen van een wolf.
 • Klimaatstress voor vlinders: zorgen voor de toekomst
  [gepubliceerd op: 24/10/2019]
  Klimaatverandering gaat gepaard met toenemende extremen als droogte, maar ook hevige regen. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen we ermee omgaan? Voor de dagvlinders van drie provincies is de klimaatstress bepaald. Voor twee op de drie soorten zijn negatieve gevolgen van extreem weer vastgesteld. Het goede nieuws is dat er voor de meeste soorten ook maatregelen mogelijk zijn om dit op te vangen.
 • Roze stinkzwam massaal op buxusakkertje
  [gepubliceerd op: 24/10/2019]
  Roze stinkzwammen zijn niet echt zeldzaam, maar als ze in zeer grote aantallen worden gevonden is dat wel degelijk bijzonder. In Wesepe, even ten noorden van Deventer, werden er vele honderden aangetroffen op een wel heel bijzondere locatie, waar je alles behalve deze tere stinkzwammetjes zou verwachten.
 • Natuur terug op het Nederlandse strand
  [gepubliceerd op: 23/10/2019]
  De natuur op de Nederlandse stranden krijgt met de toekenning van het project ‘Het Groene Strand’ weer de aandacht die het verdient! De Postcode Loterij verraste LandschappenNL met de honorering van dit project met een bijdrage van ruim € 2,4 miljoen. Het Groene Strand van Nederland staat voor samen zorgen voor een natuurlijker strand vol leven.
 • Marente de Moor winnaar Jan Wolkers Prijs 2019
  [gepubliceerd op: 23/10/2019]
  De Jan Wolkers Prijs 2019, de prijs voor het beste natuurboek, gaat dit jaar naar het boek ‘Foon’ van Marente de Moor. Karina Wolkers reikte de prijs uit tijdens een live-uitzending van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels in museum De Lakenhal in Leiden. Foon, verschenen bij uitgeverij Querido, is een roman over een biologenechtpaar dat in de Russische bossen op elkaar is aangewezen.
 • Noodklok voor behoud van biodiversiteit in de Nederlandse Cariben
  [gepubliceerd op: 23/10/2019]
  Uit een alarmerend rapport, recentelijk uitgegeven door het Koninkrijk der Nederlanden, blijkt dat in de Nederlandse Cariben slechts vier van de twintig ‘Aichi biodiversiteitsdoelen’ van het internationale Biodiversiteitsverdrag zullen worden behaald. Dit benadrukt de toenemende noodzaak voor natuurbeheermaatregelen en actie in het Caribische deel van ons land.
 • Menselijke invloed hindert groei van koraalriffen rond Bonaire
  [gepubliceerd op: 22/10/2019]
  Koraalriffen in de Caraïben zijn sterk bedreigd. Gedetailleerde groeimetingen van het koraal rondom Bonaire door Wageningen Marine Research tonen voor het eerst duidelijk aan dat menselijke activiteiten op het land, zoals olieopslag en zoutwinning, zorgen voor achteruitgang van het rif. Tegelijkertijd blijkt binnen hetzelfde rifsysteem het koraal in de mariene reservaten juist relatief gezond.
 • Sierlijk duikende rotspelikanen
  [gepubliceerd op: 22/10/2019]
  Tuinvogels bekijkt u vanuit de luie stoel en bos- en weidevogels tijdens een zondagmiddagwandeling, maar voor sommige vogels moet u een - leuk - stapje extra doen. Zo ziet u jan-van-genten pas als u de golven van de Noordzee trotseert, want zij brengen hun hele leven op zee door.
 • Help op 2 november mee met wilgen knotten
  [gepubliceerd op: 21/10/2019]
  Aan de vooravond van het knotseizoen voor wilgen maakt Jan Kempers uit Nuenen tevreden de balans op. Er zijn in de directe omgeving meer knotwilgen bij gekomen, niet in het minst door de inzet van de Knotploeg IVN Nuenen. Jaarlijks ontdoet zijn team tussen de driehonderd en vijfhonderd bomen van hun kroon. Tegelijk constateert Jan dat de grens in zicht is. “We gaan aan ons eigen succes ten onder".
 • Herstel leefgebied grote vuurvlinder in De Wieden gestart
  [gepubliceerd op: 21/10/2019]
  Een flinke schep veengrond wordt verwijderd uit de oever van een sloot in De Wieden. Zo is vrijdag 11 oktober de officiële start gemaakt met een nieuw traject waarbij onder regie van de provincie Overijssel slootoevers van zowel particulieren als Vereniging Natuurmonumenten worden verbeterd voor allerlei bijzondere veensoorten, waaronder de grote vuurvlinder.
 • Wetenschappers en beleidsmakers komen samen om biodiversiteitsdata te bespreken
  [gepubliceerd op: 20/10/2019]
  In Leiden komen deze week meer dan 700 wetenschappers en beleidsmakers samen op de Biodiversity_Next conferentie. Zij willen op deze bijeenkomst eerste stappen zetten om een wereldwijde infrastructuur op te zetten om informatie over biodiversiteit uit te wisselen.
 • Parasitaire pissebedden in kreeften
  [gepubliceerd op: 20/10/2019]
  Behalve twee bekende veel gegeten zeekreeften, leven er in onze Noordzee nog andere kreeften. Vooral deze blijken een 'fanclub van aanhangers' te hebben: parasitaire pissebedden die zich aan ze vastklampen. Onlangs werd een nieuwe, mogelijk exotische fan aan deze club toegevoegd.
 • Nut en noodzaak van bescherming jonge aanplant tegen wildschade
  [gepubliceerd op: 19/10/2019]
  Een belangrijke factor voor het al dan niet slagen van bosverjonging is wildschade; oftewel de mate waarin herten, reeën, varkens, hazen, konijnen en ander wild de verjonging in het bos beschadigen. Welke manieren en middelen zijn er om te voorkomen dat de boompjes van de toekomst te grazen worden genomen? En hoe zou je kunnen komen tot een balans waarbij wildbescherming minder noodzakelijk is?
 • Kijk nu #Bodemprijs: mini-documentaireserie over natuurvriendelijke landbouw
  [gepubliceerd op: 19/10/2019]
  Het Wereld Natuur Fonds presenteert 'Bodemprijs': een video-serie over natuurvriendelijke landbouw. Met persoonlijke verhalen van boeren en onderzoekers. Het gaat over de kansen die zij zien voor boer én natuur om optimaal samen te werken. Maar ook over hoe moeilijk het is om dit in het huidige systeem te realiseren.
 • Hoe passen zonnevelden in ons landschap?
  [gepubliceerd op: 18/10/2019]
  Zonnevelden zijn noodzakelijk voor de energietransitie, maar doen ook een nieuwe ruimteclaim in ons overvolle landje. Ze hebben een grote invloed op het landschap. Om het gesprek over de inpassing in het landschap op gang te brengen, heeft de provincie Gelderland de ZonneWIJzer uitgebracht.
 • #Experiment #hamsterbeheer: gericht aangepast #agrarisch beheer nodig op elk graanperceel #Zuid-Limburg
  [gepubliceerd op: 18/10/2019]
  De achteruitgang van de Europese hamster of korenwolf is al jarenlang gaande en doet zich niet alleen in Nederland voor, maar in vrijwel alle leefgebieden in West- en inmiddels ook Midden-Europa. Vaststaat dat verandering in de agrarische praktijk een van de hoofdoorzaken is. Onderzoek naar de hamster vindt plaats in meerdere landen.
 • Opvallende resultaten paddenstoelenexcursies in Schoorl
  [gepubliceerd op: 17/10/2019]
  De extra paddenstoelenexcursies naar de duinen van de Baaknol te Schoorl van de afgelopen weken, trokken niet alleen veel geïnteresseerden, maar brachten ook nieuwe soorten paddenstoelen voor het gebied aan het licht. Belangrijk zijn de extra vindplaatsen van de zeldzame Geelroze vezeltruffel, maar ook de nieuwe vondsten van de Geelnetboleet en Smalsporige vaalhoed mogen er wezen.
 • Tijd om duisternis weer te erkennen als oerkwaliteit van leefomgeving
  [gepubliceerd op: 17/10/2019]
  Op 26 oktober organiseren Natuur en Milieufederaties voor de 15de keer de Nacht van de Nacht. Doel is om de hoeveelheid lichtvervuiling te verminderen en energie te besparen. Echte duisternis wordt steeds zeldzamer en elke generatie groeit op met minder sterren. Dat zien we ook op onze kaarten terug.
 • Toename verspreiding Beekrombout in beheergebied Waterschap Aa en Maas
  [gepubliceerd op: 17/10/2019]
  De Beekrombout was lange tijd een erg zeldzame soort in Nederland, maar heeft zich recent sterk uitgebreid. Ook in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas duikt hij op steeds meer plekken op. Het blijkt mogelijk om het leefgebied van Beekrombouten te herstellen en hij is in staat deze plekken weer te koloniseren.
 • Zonnepark veilige haven voor biodiversiteit
  [gepubliceerd op: 16/10/2019]
  Zonneparken kunnen een grote biodiversiteit herbergen. Dat blijkt uit onderzoek van Naturalis Biodiversity Center op een 39 hectare groot zonnepark op het terrein van Shell Moerdijk. Wetenschappers concluderen dat het zonnepark zowel voor planten als dieren een geschikte habitat is. Dit maakt goed ingerichte zonneparken naast een bron van duurzame energie ook een veilige haven voor biodiversiteit.
 • Rijke vochtige duinvalleien bij Hoek van Holland ontwikkelen zich goed
  [gepubliceerd op: 16/10/2019]
  De vochtige duinvalleien in de Van Dixhoorndriehoek hebben zich de afgelopen jaren prachtig ontwikkeld. De inspanningen hiervoor zijn niet voor niets geweest: de vegetatie en insecten, met name libellen, hebben sterk van deze ontwikkelingen geprofiteerd. Inmiddels zijn er vele zeldzame soorten te vinden. Aanvullende maatregelen moeten het gebied nu nog robuuster en vooral klimaatbestendiger maken.
 • Opnieuw dode vogels door usutuvirus in Nederland; nog onverklaarde daling meldingen dode merels
  [gepubliceerd op: 15/10/2019]
  Voor het 4e jaar op rij is het usutuvirus in Nederland vastgesteld. Net als in voorgaande jaren is het virus niet alleen bij wilde maar ook bij gehouden vogels aangetoond. Een opvallend verschil met voorgaande jaren is het lage aantal meldingen van dode merels. Het is niet duidelijk waarom dit gedaald is. Gaan er inderdaad minder merels dood of worden ze minder gemeld?
 • Bedreigde vlinder krijgt beter leefgebied
  [gepubliceerd op: 15/10/2019]
  Met subsidie van provincie Noord-Brabant maakt De Vlinderstichting zich hard voor het behoud van de sterk bedreigde bruine eikenpage. Er zijn inmiddels mooie resultaten geboekt, maar om de soort echt een toekomst te kunnen bieden is meer nodig: een groter leefgebied met meer nectaraanbod.
 • Waarom zwermende spreeuwen niet botsen
  [gepubliceerd op: 15/10/2019]
  U bent gaar en op weg naar huis, staat buiten op Utrecht Centraal, kijkt nietsvermoedend omhoog en… ziet plotsklaps een spreeuwenwolk door de lucht wervelen. Wat een show! Dat geeft de burger moed. Ze doen het natuurlijk niet voor ons, maar waarom wel? En knallen ze nooit tegen elkaar? Spreeuwen uit het oosten trekken nu weer massaal naar Nederland; ga naar buiten en bewonder hun voorstellingen!
 • Grauwe bandspanner: nieuwe nachtvlinder voor Nederland
  [gepubliceerd op: 14/10/2019]
  In de Vijlenerbossen in Zuid-Limburg is, in een lichtval, een grauwe bandspanner aangetroffen. Deze nachtvlinder was nog niet eerder in ons land gezien. De dichtstbijzijnde vliegplaatsen liggen op respectievelijk 45 en 30 kilometer in België en Duitsland.
 • Beschermingsplan zandhommel: ‘Panda van de Nederlandse Delta’
  [gepubliceerd op: 14/10/2019]
  Vroeger kwam de zandhommel verspreid over een groot deel van ons land voor, vooral in het agrarisch gebied. Tegenwoordig resteren er nog maar twee populaties: rond het Haringvliet, met name op het eiland Tiengemeten, en in de Noord-Brabantse Biesbosch. Om te voorkomen dat deze soort uit ons land verdwijnt, is er in opdracht van de provincie Zuid-Holland een beschermingsplan opgesteld.
 • Wilde paardenhoeven kussen Zeeuwse duinvallei tot leven
  [gepubliceerd op: 13/10/2019]
  In de duinen van natuurgebied Oranjezon in Zeeland, beheerd door Het Zeeuwse Landschap, is spectaculaire vestiging van herfstbitterling gevonden. Deze zeldzame plant gedijt in pootafdrukken en slipsporen van de wilde konikpaarden die in het gebied leven. Ook duizendguldenkruid blijkt volop te profiteren van de sporen van deze grote grazers.
 • Boomwurger gevonden in Lauwersmeergebied
  [gepubliceerd op: 12/10/2019]
  Afgelopen zomer is in het Lauwersmeergebied een Boomwurger aangetroffen. Deze oorspronkelijk uit Oost-Azië afkomstige klimplant wordt in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland als een invasieve exoot beschouwd. Dankzij snelle herkenning en optreden van de boswachter is voorkomen dat deze exoot zich verder kan verspreiden in het gebied.
 • Koe in de wei, spreeuw blij
  [gepubliceerd op: 11/10/2019]
  De achteruitgang van spreeuwen in Europa trekt recent veel aandacht. Daarbij valt op dat in Oost-Europa de spreeuw juist iets toeneemt. Het permanent beweiden van grasland speelt een grote rol hierin, zo beschrijft een Europees consortium van onderzoekers deze maand in het tijdschrift Ornis Fennica. Nederlandse broedvogeltellingen (BMP) werden meegenomen in het onderzoek.
 • Bukharaherten uitgezet in natuurreservaat in Kazachstan voor tijgerproject
  [gepubliceerd op: 11/10/2019]
  Na meer dan honderd jaar lopen er weer vijf Afghaanse edelherten in het Ili-Balkhash natuurreservaat in Kazachstan. Het is de bedoeling dat er de komende jaren honderden Afghaanse edelherten uitgezet worden. Het is een belangrijke stap in het WWF-programma om de tijger terug te brengen in Kazachstan. De herten, ook wel ‘Bukharaherten’ genoemd, zijn daarbij als prooidier een essentiële schakel.
 • #Eekhoorns druk met het aanleggen van voedselvoorraden
  [gepubliceerd op: 10/10/2019]
  Voor eekhoorns zijn de herfstmaanden erg druk. Naast de gebruikelijke activiteiten als eten, hun vacht onderhouden, hun leefgebied tegen ongenode gasten beschermen en hun nest onderhouden en bouwen, moeten de dieren nu ook voedsel verzamelen om de winter door te komen. Eekhoorns houden namelijk geen winterslaap.
 • Veel rupsen kaasjeskruiddikkopje in Zeeuws-Vlaanderen
  [gepubliceerd op: 10/10/2019]
  Het kaasjeskruiddikkopje plant zich sinds 2009 weer voort in Nederland, en breidt zich dankzij klimaatverandering hard uit. Vanaf 2018 is hij officieel als standvlinder in ons land bijgeschreven. De eerste tien jaar werd hij voornamelijk in Zuid-Limburg waargenomen; in 2018 is de soort ook in Zeeuws-Vlaanderen ontdekt. Dit najaar zijn er daar al vele tientallen rupsen gevonden.
 • Met veel regen begint oktober op veel plaatsen goed voor de paddenstoelen
  [gepubliceerd op: 09/10/2019]
  Het is in het herfstbos momenteel zo gek nog niet, want tijdens paddenstoelenexcursies worden flink wat paddenstoelen gerapporteerd. Vooral in het westen van het land is veel regen gevallen. Er wordt gezegd dat in het binnenland de gevolgen van de droogte van de afgelopen zomers nog steeds merkbaar zijn, omdat er minder paddenstoelen tevoorschijn komen. De tijd zal het leren.
 • Nijmeegse tentoonstelling ‘Waal Onder’ in trek
  [gepubliceerd op: 09/10/2019]
  De familietentoonstelling ‘Waal Onder’ heeft sinds de opening al duizenden bezoekers naar museum De Bastei in Nijmegen getrokken. ‘Waal Onder’ brengt het leven van maar liefst veertig soorten inheemse vissen in beeld, waarvan twaalf trekvissen. Het leven in de Nederlandse rivieren blijkt veel gevarieerder en rijker dan je op het eerste gezicht zou denken.
 • Spreeuw op één bij vogelteldag
  [gepubliceerd op: 08/10/2019]
  Tijdens de internationale vogelteldag de Euro Birdwatch, afgelopen zaterdag, is de spreeuw het vaakst geteld. In totaal vlogen er 159.905 spreeuwen over ons land. De kolgans eindigde op de tweede plaats, gevolgd door de vink. In heel Europa gingen vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen.
 • Woon jij in Noord-Brabant en wil je meer leren over het monitoren van de plaatselijke #visstand en #waterplanten? Ga dan mee met een #excursie! @RAVON @FLORONNederland @Brabant @aaenmaas @wddommel @brabantsedelta
  [gepubliceerd op: 08/10/2019]
  Woon jij in Noord-Brabant en wil je meer leren over het monitoren van de plaatselijke visstand en waterplanten? Meld je dan aan voor een van de excursies, georganiseerd vanuit het Waarnemersnetwerk Noord-Brabant. Ook in het najaar van 2019 vinden er weer leuke activiteiten plaats.
 • Wisentenvacht geliefd als nestmateriaal @PWNwaternatuur @ARKNatuur
  [gepubliceerd op: 08/10/2019]
  In het Nationaal Pak Zuid-Kennemerland wordt sinds 2013 onderzoek gedaan naar nestbouw en -succes van diverse soorten broedvogels. Hierbij werd een opvallende ontdekking gedaan over het verschil in gebruikt nestmateriaal tussen de Kennemerduinen en het wisentengebied Kraansvlak.
 • Geen kunstmest en insecticiden, maar lieveheersbeestjes en wormen
  [gepubliceerd op: 07/10/2019]
  Wat kunnen wormen, sluipwespen, galmuggen en lieveheersbeestjes betekenen voor de landbouw? Om een antwoord op die vraag te krijgen, participeert de provincie Noord-Brabant in het FABulous Farmers-project. Via natuurlijke plaagbestrijding en het stimuleren van het bodemleven worden de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en de biodiversiteit in het agrarische gebied gestimuleerd.
 • #Herfst komt laat op gang; vergelijk de #GrowApp foto’s en maak zelf ook een timelapse-video van het verloop van de herfst en doe mee aan onderzoek @wur @GLOBENederland
  [gepubliceerd op: 07/10/2019]
  Met de GrowApp timelapse-video’s wordt duidelijk dat de herfst van 2019 later dan de voorgaande twee jaar op gang komt. De herfstkleuring begint wel eerder dan in het zeer late 2016. De komende dagen en weken verkleurt Nederland. Help ook het verloop van de herfst in je tuin en straat met de GrowApp in beeld te brengen.
 • Klimop fantastische voedselbron voor insecten
  [gepubliceerd op: 07/10/2019]
  Er zijn mensen die een hekel hebben aan klimop en vinden dat deze veel te veel wordt gebruikt in tuinen en openbaar groen. Insecten zijn er echter groot fan van, want zo laat in het jaar is er niet veel nectar en stuifmeel te vinden. Wil je nu dan ook vlinders, zweefvliegen en bijen zien, dan moet je bij de klimop zijn.
 • Natuurinclusief bouwen, het nieuwe normaal in Overijssel
  [gepubliceerd op: 06/10/2019]
  Natuurinclusief bouwen: je hoort het gelukkig steeds vaker, maar het is nog lang niet de norm. Daar willen Natuur en Milieu Overijssel, de Provincie Overijssel en Vogelbescherming Nederland verandering in brengen. Dit doen we onder andere door een netwerk van groene vrijwilligers op te zetten, dat projectontwikkelaars kan helpen hun bouwprojecten natuurinclusief te maken.
 • Waarom sommige bomen de overhand krijgen in tropische regenwouden
  [gepubliceerd op: 06/10/2019]
  Tropische regenwouden zijn biodiversiteitshotspots bij uitstek, maar er zijn plekken waar een enkele boomsoort de overhand krijgt. Onderzoekers van onder andere Naturalis Biodiversity Center hebben ontdekt wat de oorzaak is van deze zogenaamde monodominantie. Alleen bomen die scheuten uit hun wortels kunnen laten groeien krijgen de overhand, zo schrijven ze in Scientific Reports.
 • Bosbranden in Indonesië, Rusland, Bolivia en Paraguay laten zich niet bestrijden
  [gepubliceerd op: 06/10/2019]
  "De wereld staat in brand", zo meldden verschillende organisaties waaronder WNF enkele weken geleden. Helaas is deze ernstige situatie nog niet voorbij. In verschillende landen over de hele wereld grijpen de vlammen nog steeds om zich heen en worden de leefgebieden van mensen en dieren bedreigd. Duizenden brandweermensen en vrijwilligers strijden tegen het vuur. Teken de petitie tegen ontbossing.
 • PWN partner van Nature Today
  [gepubliceerd op: 05/10/2019]
  PWN is sinds deze maand partner van Nature Today. En daar zijn we blij mee! Maar om te beginnen: wie is PWN eigenlijk?
 • Reddingsoperatie voor zeldzame bosplant ‘knikkend nagelkruid’
  [gepubliceerd op: 05/10/2019]
  Knikkend nagelkruid is een zeer zeldzame, kwetsbare plantensoort die op de Rode Lijst staat. Er is nog slechts een handjevol natuurlijke populaties te vinden in Nederland. De Bosgroepen, WUR en FLORON werken samen met Staatsbosbeheer aan een herstelprogramma voor de plant, om verdere achteruitgang en het verdwijnen van de soort te voorkomen.
 • Grote open dag NIOO op 5 oktober
  [gepubliceerd op: 04/10/2019]
  Maar eens in de drie jaar kan het: rondkijken op het hele onderzoeksterrein van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Op zaterdag 5 oktober zijn er zo’n veertig activiteiten en kan je bijna alle onderzoekers het hemd van het lijf vragen. Bijvoorbeeld over de natuur van, en voor, de toekomst.
 • Vierhonderd hectare Gelderse natuurgrond krijgt nieuwe eigenaar
  [gepubliceerd op: 04/10/2019]
  Bijna vierhonderd hectare Gelderse natuurgrond wisselt van eigenaar en beheerder. Dat is het resultaat van de Gelderse grondruil. Half mei plaatsten Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland de grond op het openbare platform Grondruilgelderland.nl. In totaal waren er 287 inschrijvingen. Deze week zijn 118 kavels gegund; tweederde van de aangeboden grond krijgt een andere eigenaar.
 • Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders
  [gepubliceerd op: 04/10/2019]
  Veertien Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties reageren in een open brief op de stikstofcrisis. Er is een probleem, maar nu is ook het moment om samen te werken aan een oplossing.
 • Kansen voor bomen: de longen van de aarde
  [gepubliceerd op: 03/10/2019]
  Bomen zijn de longen van de aarde. Ze nemen CO2 op, stoten zuurstof uit en dragen bij aan de gezondheid van mens en dier. Waar staan in Nederland de meeste bomen en waar zijn nog kansen om meer bomen te plaatsen?
 • Natuurgebied Overlangbroek in ere hersteld
  [gepubliceerd op: 03/10/2019]
  Bij Overlangbroek (UT) ligt een bijzonder natuurgebied: een vochtig rivierbos met voornamelijk essenbomen. Om het bos en de leefomgeving van de zeldzame dier- en plantensoorten die zich hier thuis voelen te behouden, is het belangrijk dat het bos vochtig blijft. Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht hebben ervoor gezorgd dat het bos in ere is hersteld.
 • Grote zwermen kleine mestkevertjes in de lucht en op gevels
  [gepubliceerd op: 03/10/2019]
  In delen van Nederland en België worden meldingen gedaan van vliegenzwermen en/of grote aantallen insecten die over de gevels lopen. Het blijkt om kleine mestkevers van het geslacht Aphodius te gaan. Deze mestkevers houden vooral van paardenmest. Het is nog onduidelijk waarom er dit jaar zoveel van deze mestkevertjes rondvliegen. Mogelijk spelen de bijzondere weersomstandigheden een rol.
 • Kadeni-stofuil breidt uit naar het Noorden
  [gepubliceerd op: 03/10/2019]
  De laatste jaren worden enkele trekvlinders onder de nachtvlinders steeds vaker gemeld. De Kadeni-stofuil is daar een voorbeeld van. Sinds de eerste bevestigde waarneming in Nederland in 2007 in Zeeuws-Vlaanderen, zijn er al meer dan vierhonderd meldingen uit ons land, vooral in het najaar.
 • Vijfde editie Wildlife Film Festival boordevol prachtige natuurfilms
  [gepubliceerd op: 02/10/2019]
  De mooiste nieuwe wildlifedocumentaires ziet u tijdens het Wildlife Film Festival, van 30 oktober t/m 3 november 2019 in filmtheater Cinerama in Rotterdam. Het festival pakt deze vijfde editie flink uit, met ruim honderd vertoningen van de meest bijzondere, spraakmakende en prachtige natuurfilms van makers uit binnen- en buitenland. De provincie Zuid-Holland is hoofdpartner van het festival.
 • Zeldzaam Moerastrechtertje teruggevonden
  [gepubliceerd op: 02/10/2019]
  In een nat schraalland in de Meppelerdieplanden (Noordoost-Overijssel) is het zeer zeldzame Moerastrechtertje gevonden. Dit is de derde vondst ooit in Nederland en ook in het buitenland wordt dit paddenstoeltje slechts zelden waargenomen.
 • ANB: Wolvin Naya slachtoffer stroperij
  [gepubliceerd op: 01/10/2019]
  De wolvin die rond de jaarwisseling van 2017-2018 met een GPS-zender door Nederland liep is spoorloos. Waarschijnlijk is deze wolvin het slachtoffer geworden van stroperij, zo bericht het Belgische Agentschap Natuur en Bos. Ook het lot van een aantal wolven die sinds 2015 in Nederland zijn gesignaleerd is onbekend.
 • Miljoenen vogels boven Nederland
  [gepubliceerd op: 01/10/2019]
  Begin oktober is de vogeltrek op zijn hoogtepunt. Miljoenen vogels vliegen over Nederland heen, het is een van de meest spectaculaire natuurfenomenen. Op zaterdag 5 oktober aanstaande vindt daarom de jaarlijkse internationale trekvogelteldag, de Euro Birdwatch, plaats. Tienduizenden liefhebbers in heel Europa trekken deze dag naar buiten om de trekvogels te tellen.
 • Uitzonderlijk hoge aantallen gaaien tijdens invasiejaar
  [gepubliceerd op: 01/10/2019]
  2019 is een invasiejaar voor gaaien. Op drie achtereenvolgende dagen werden op telposten bij Doesburg, Amersfoort en Rhenen uitzonderlijke aantallen van rond de 2000 exemplaren geturfd, veroorzaakt door een combinatie van een succesvol broedseizoen en voedseltekort. In eerdere invasiejaren lagen de maxima rond de 1000. Het is nu de vraag of de vogels zullen doorstoten naar de kust.
 • De zeldzame beekprik terug in de Reusel
  [gepubliceerd op: 30/09/2019]
  De beekprik is een zeldzame en bedreigde beekbewoner. Om het behoud van de soort in Noord-Brabant veilig te stellen, is RAVON met subsidie van de provincie Noord-Brabant enkele jaren geleden gestart met het herintroduceren van de beekprik in de Reusel in Noord-Brabant. Inmiddels is het project afgerond, met hoopgevend resultaat.
 • De Quiz – nooit meer Nu.nl kijken
  [gepubliceerd op: 30/09/2019]
  Je kent het wel, je bent even verveeld achter je computer en voor de afleiding bekijk je Nu.nl voor het laatste nieuws. Dat is niet langer nodig. Want vanaf nu vul je verloren ogenblikken met het spelen van De Quiz. Hoe goed ken je je nachtvlinders, vogels en libellen? En weet je het verschil wel tussen een berkenspitsmuis en de hazelmuis?
 • Minder vlinders door stikstof
  [gepubliceerd op: 30/09/2019]
  Het is volop in het nieuws. Stikstof daalt neer in bermen, parken en natuurgebieden en zorgt voor een groot verlies aan biodiversiteit. De Commissie Remkes heeft gesignaleerd dat er behoefte is aan betere monitoring van deze veranderingen. Daarmee kan ook herstel van biodiversiteit bij afname van de stikstofbelasting in beeld worden gebracht. Voor vlinders zijn er al veel gegevens voorhanden.
 • Dood doet Veluwse natuur leven
  [gepubliceerd op: 29/09/2019]
  Onder de naam ‘Dood doet Leven’ besteden natuurorganisaties aandacht aan de rol van (grote) dode dieren in onze natuur en daarmee aan die van aaseters. Ook op de Veluwe zorgen fauna- en terreinbeheerders voor kadavers als onderdeel van de natuur.
 • Nieuwe partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel maken zich hard voor een biodiverse toekomst
  [gepubliceerd op: 28/09/2019]
  Een brede maatschappelijke coalitie voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Daar tekenden 25 nieuwe partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor. Geen loze krabbel, want partners van het Deltaplan committeren zich aan positieve actie voor het herstel van biodiversiteit. Concrete plannen, waarvan niet alleen de natuur, maar ook de betrokken partijen beter worden.
 • Je omgeving in kaart brengen, inheemse kennis en een vogelatlas: nuttige inzichten in burgerwetenschap en natuurbehoud
  [gepubliceerd op: 28/09/2019]
  Wetenschap... Bij het woord denk je misschien aan professoren met dikke brillenglazen en witte jassen, of grote universiteitsgebouwen. Lange tijd klopte deze associatie. Er is echter een nieuwe vorm van wetenschap in opkomst, gebaseerd op burgers in het veld die data verzamelen - zonder universitair diploma. Wat is deze zogenaamde burgerwetenschap precies? En hoe kunnen we er gebruik van maken?
 • Topjaar voor Grauwe Klauwier
  [gepubliceerd op: 27/09/2019]
  De Grauwe Klauwier heeft zich dit jaar verder uitgebreid in Nederland. Gesteund door het droge, warme zomerweer is er sprake van een hoog broedsucces en veel terugkerende jongen van vorig jaar. In het Bargerveen werden circa 65 broedparen vastgesteld. Dit is een toename van ongeveer 20 procent ten opzichte van de voorgaande jaren en het hoogste aantal broedparen sinds 2001.
 • Reptielen in de crèche
  [gepubliceerd op: 27/09/2019]
  Van alle Nederlandse reptielen zijn in september tot ver in oktober jonge dieren te vinden. September en de eerste helft van oktober zijn de optimale periode voor het waarnemen van pasgeboren jonge slangen en hagedissen uit het bouwjaar 2019.
 • Bijzondere champignonparasolzwammen langs laantje in Heilooërbos
  [gepubliceerd op: 27/09/2019]
  Tijdens een paddenstoelenexcursie van Paddenstoelenstudiegroep 'De Noordkop' naar het Heilooërbos bij Alkmaar afgelopen zaterdag, werd de zeldzame Kristalchampignonparasol gevonden. De locatie van de vondst is een humusrijke berm van een laantje waar vrijwel elk jaar zeldzame champignonparasolzwammen worden gevonden.
 • Bodemdierendagen: onze onbekende 'onderburen' hebben aandacht en kennis nodig
  [gepubliceerd op: 26/09/2019]
  Welke belangrijke bodemdieren leven er ongezien in je eigen tuin? Of in het park om de hoek, op het balkon, groene dak en schoolplein? Ga op bodemdierensafari tijdens de speciale 5e editie van de Bodemdierendagen. Van donderdag 26 september t/m zondag 6 oktober kan iedereen weer bijdragen aan dit landelijke onderzoek. Omdat het feest is, krijg je daar een cadeautje van de bodemdieren voor terug!
 • Het is uilentijd
  [gepubliceerd op: 26/09/2019]
  De herfst is uilentijd. Als je nu en de komende weken op zoek gaat naar nachtvlinders, dan kun je flink wat uilen te zien krijgen. Er is een aantal algemene soorten die alleen of met name in september en oktober vliegt. Ook zijn er al winteruilen actief. Je krijgt uilen het best te zien door met een lamp en laken of een lichtval te werken, of door te stropen.
 • Recordaantal #egels tijdens #Egelweekend 2019
  [gepubliceerd op: 26/09/2019]
  Vorig weekend vond een succesvolle tiende editie van het Egelweekend plaats. Een recordaantal van 2088 egels werden geteld: 1385 in tuinen en 703 daarbuiten. De meeste waarnemingen kwamen uit Friesland. Het recordaantal betekent niet direct dat de egelpopulatie weer groeit, na de matige afname over de voorgaande jaren. De Egelwerkgroep hoopt hier later dit jaar meer over te kunnen zeggen.
 • Opinie stikstof: wat kan er wel?
  [gepubliceerd op: 25/09/2019]
  Vanavond komt de Commissie Remkes met een lang verwacht advies over de aanpak van de stikstofproblematiek. De afgelopen dagen wordt het debat vooral gedomineerd door wat er niet kan. Maar wat kan er wél? Een juiste aanpak biedt veel kansen voor duurzame economische ontwikkeling, die zowel natuur als onze gezondheid ten goede komt, zegt het Wereld Natuur Fonds.
 • Vogeltrek kijken? Zo plan je het
  [gepubliceerd op: 25/09/2019]
  Het blijft vaak een beetje een stiekem gebeuren, toch is de halfjaarlijkse vogeltrek een volksverhuizing die z’n weerga niet kent. In dit stuk geven we tips hoe je elk weertype tot je bondgenoot kunt maken om veel trekvogels te zien. Op één enkele dag kunnen meer dan anderhalf miljoen vogels door Nederland passeren. Een goede kijkplek maakt het verschil.
 • Aanpak verwachte overlast #eikenprocessierups 2020 in de steigers
  [gepubliceerd op: 25/09/2019]
  Deze zomer gingen duizenden mensen met eikenprocessierupsklachten naar de huisarts. Volgend jaar verwachten we op basis van de vlinderdichtheid veel overlast. De minister van LNV heeft besloten om een Kennisplatform Processierups op te richten. Vandaag bespreken 500 professionals hoe de overlast beperkt kan worden. Een update van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups is vandaag verschenen.
 • ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’ helpt bij maken van weloverwogen bosbeheerkeuzes
  [gepubliceerd op: 25/09/2019]
  Bestrijden, uitfaseren of integreren en gelijktijdig het bos weerbaarder maken? Belangrijke vragen die boseigenaren en bosbeheerders zichzelf stellen als het gaat om de Amerikaanse vogelkers. Welke beheerkeuzes passen bij welk terreindoel? De nieuw ontwikkelde ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’ biedt handvatten die helpen om met deze ‘nieuwe’ boomsoort om te gaan.
 • Een paddenstoelenkenner vertelt
  [gepubliceerd op: 24/09/2019]
  Eigenlijk was Ad Smits (73) voorbestemd om pater te worden. Maar na drie jaar op het seminarie in Boxtel, doofde voor hem het heilig vuur. Via de muloschool schopte hij het tot manager bij de Belastingdienst. Zijn passie voor de natuur heeft hij nooit losgelaten. Al 28 jaar is hij natuurgids.
 • Unieke akkerflora terug op Landgoed Haarzuilens
  [gepubliceerd op: 24/09/2019]
  Op het Landgoed Haarzuilens in Utrecht zijn zeldzame akkerplanten en karakteristieke vogelsoorten zoals de kievit terug, dankzij een samenwerking van Natuurmonumenten en de provincie Utrecht. Ecoloog Tim van den Broek: “Er staan hier dertig karakteristieke akkerplanten, waaronder de kleine wolfsmelk, naaldenkervel en akkerboterbloem. Zoveel soorten bij elkaar vind je bijna nergens in Nederland!"
 • Sterke afname van insecten in Nederland bevestigd
  [gepubliceerd op: 24/09/2019]
  In 2018 bracht Natuurmonumenten naar buiten dat de sterke achteruitgang van insecten, bekend uit Duitsland, ook in Nederland aan de orde is. Nieuwe analyses van de gegevens uit de Kaaistoep en Wijster geven meer inzicht in de ecologische groepen die het meest achteruitgaan. De resultaten zijn recent gepubliceerd in een artikel in het internationale tijdschrift Insect Conservation and Diversity.
 • Vijf vragen en antwoorden over de stikstofproblematiek
  [gepubliceerd op: 23/09/2019]
  In mei 2019 oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – een overheidsprogramma om de schadelijke effecten van stikstof te beperken – niet voldoet. Sinds die tijd beheerst stikstof vrijwel dagelijks het nieuws. Wat is het probleem en wat zijn mogelijke oplossingen? Vijf vragen en antwoorden.
 • Is nachtvlinderen slecht voor je gezondheid?
  [gepubliceerd op: 23/09/2019]
  Het kijken naar nachtvlinders wordt steeds populairder. Veelgebruikte methodes zijn het vangen van nachtvlinders met lichtvallen of ze aantrekken met een lamp en laken. In beide gevallen worden lampen gebruikt die veel UV uitstralen, dit is namelijk het deel van het spectrum dat het best nachtvlinders aantrekt. Maar UV is toch schadelijk?
 • Opnieuw reuzenteek aangetroffen, nu in Wageningen
  [gepubliceerd op: 23/09/2019]
  Op 20 september is er een hyalommateek, een reuzenteek, op een pony in Wageningen aangetroffen. Er zijn dit jaar inmiddels al enkele vondsten van de hyalommateek bij de NVWA gemeld vanuit verschillende provincies in Nederland. Niet alle grote teken die aangetroffen worden, zijn automatisch reuzenteken. Volgezogen volwassen Nederlandse teken zijn ook fors.
 • Van open riool naar gedeeld belang: waterkwaliteit in steden
  [gepubliceerd op: 22/09/2019]
  Vijvers en andere stadswateren werden lang gezien als een soort open riool. Intussen weten we dat het zeer waardevolle ecosystemen zijn, maar de waterkwaliteit is vaak bedroevend. Om de oorzaken te doorgronden én om er iets aan te doen, schakelen onderzoekers van het NIOO en andere organisaties 'citizen scientists' in.
 • Innovatieve vispassage sluitstuk van ecologische verbinding
  [gepubliceerd op: 22/09/2019]
  Op 28 september wordt een vistrap geopend in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel. Deze vistrap is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel weggenomen, zodat vissen nu ongehinderd tot in Duitsland kunnen zwemmen.
 • Miljoenen bomen aan te planten; de 10e Rassenlijst vertelt waar ze vandaan moeten komen
  [gepubliceerd op: 22/09/2019]
  De komende jaren worden miljoenen nieuwe bomen en struiken aangeplant in bos en openbaar groen. Maar welke bomen kun je waar planten als je rekening wilt houden met biodiversiteit, houtproductie en de recreatieve waarde? Met de volledig geactualiseerde 10e editie van de Rassenlijst Bomen is van 85 soorten bomen en struiken te bepalen waar je ze het beste vandaan kunt halen.
 • Nieuwe landnaaktslak en de droogte
  [gepubliceerd op: 22/09/2019]
  Landslakken en droogte gaan niet goed samen. Maar hoe zit het dan met geïmporteerde zuidelijke slakken, die droogte gewend zijn? Kunnen die makkelijker bij ons 'aanslaan'? Misschien helpt een dit voorjaar in ons land ontdekte naaktslak deze vraag te beantwoorden.
 • Bescherming van vleermuizen op Bonaire afhankelijk van bescherming grotten
  [gepubliceerd op: 21/09/2019]
  Bonaire herbergt ongeveer tweehonderd grotten. Deze grotten zijn cruciaal voor verschillende belangrijke diersoorten, met name vijf soorten van de enige inheemse landzoogdieren van Bonaire, de vleermuizen. Het Bonaire Caves and Karst Nature Reserve is een lopend project dat gericht is op het duurzaam gebruik en de bescherming van het grottensysteem van Bonaire.
 • Frans paddengrensgebied blijft stabiel
  [gepubliceerd op: 21/09/2019]
  De grens tussen twee verschillende soorten padden in Frankrijk lijkt zich niet te verplaatsen. Genetisch onderzoek door wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center laat zien dat er, ondanks grote genetische uitwisseling tussen de twee soorten, een stabiel grensgebied lijkt te zijn.
 • Limburgs industrieterrein omgetoverd tot natuurjuweel
  [gepubliceerd op: 21/09/2019]
  Midden in het Limburgse natuurgebied de Kruispeel lag straalbedrijf Cuijpers. Pogingen om het bedrijfscomplex te verhuizen mislukten steeds. Maar nu ligt er op het voormalige industrieterrein een prachtig natuurgebied van 30 hectare. Met een slimme manier om grond te saneren wist ARK samen met rentmeester Van Soest het proces los te trekken. Zo kon een essentiële natuurverbinding worden hersteld.
 • Cursus Kleurkeur: (berm)beheer voor biodiversiteit
  [gepubliceerd op: 20/09/2019]
  Hoe kun je je bermen beheren en er ook veel vlinders hebben? Hoe pak je natuurvriendelijk bermbeheer aan? Waar moet je op letten als je op de trekker zit? Wat zijn bewezen effectieve maatregelen om in te zetten? Wat kan Kleurkeur voor jou betekenen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de cursus ‘Kleurkeur – basis’, gegeven door deskundige cursusleiders van De Vlinderstichting.
 • Verbeteren van luchtkwaliteit leidt altijd tot gezondheidswinst
  [gepubliceerd op: 20/09/2019]
  Onlangs deden het Longfonds, zorgverleners en wetenschappers een dringende oproep aan de Tweede Kamer. De boodschap van deze oproep was meer ambitie en effectievere maatregelen om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren. Wat zien wij op onze geactualiseerde luchtkaarten en hoe kun je de Atlas gebruiken voor een schonere lucht?
 • #Dwarsdijkerveld: van agrarische grond naar beschermd natuurgebied @ProvUtrecht
  [gepubliceerd op: 20/09/2019]
  De eigenaren van landgoed Dwarsdijkerveld in Tienhoven gaven de agrarische bestemming van hun 3,2 hectare grond op en beheren het nu als Natura 2000-gebied. Er zijn verschillende wandelpaden in de buurt te vinden om deze nieuwe natuur met eigen ogen te bekijken.
 • Steun de tweede #Atlas van de Europese #zoogdieren
  [gepubliceerd op: 19/09/2019]
  Europa kent een enorme verscheidenheid aan zoogdieren: van de grote rosse vleermuis in Oost-Europa tot de ijsbeer op de Noordpool. In 1999 is de verspreiding van Europese zoogdieren vastgelegd in ‘The Atlas of European Mammals’. De kennis over Europese zoogdieren is sindsdien spectaculair toegenomen. Onderzoekers en liefhebbers uit heel Europa hebben besloten om een vernieuwde atlas te maken.
 • Oranje luzernevlinder meest gemelde vlinder!
  [gepubliceerd op: 19/09/2019]
  De oranje luzernevlinder is een trekvlinder die ieder jaar, maar wel in wisselende aantallen, naar Nederland komt. Ze planten zich hier voort en de nakomelingen trekken aan het einde van het jaar weer terug naar het zuiden. Op dit moment zijn er erg veel oranje luzernevlinders hier. Afgelopen weekend was het zelfs de meest gemelde vlinder.
 • Landschappen lezen met de LESA
  [gepubliceerd op: 18/09/2019]
  Wateroverlast, verdroging, bodemverzuring, mineralengebrek, verlies van planten en dieren, ziekten en plagen bij bomen, verlies van identiteit door vervlakking van landschappelijk erfgoed; voorbeelden van landschappelijke uitdagingen waarvoor we soms terug moeten naar de bron, en een landschap goed moeten 'lezen' om een oplossing te vinden. Een landschapsecologische systeemanalyse helpt daarbij.
 • Roodborstjes op vakantie
  [gepubliceerd op: 18/09/2019]
  Voor de meeste mensen zit het er weer op, maar voor de vogels is hij net begonnen: de vakantie. De vogeltrek is alweer enkele weken onderweg. In Nederland kun je het roodborstje het hele jaar rond zien. Toch is het roodborstje wel degelijk een trekvogel. Hoe zit dat dan precies?
 • Reuzendikhoed: groot, groter, grootst
  [gepubliceerd op: 18/09/2019]
  Reuzendikhoeden, giganten van tweemaal de normale doorsnede, worden gevonden langs de IJssel tegenover Deventer. Dit is het tweede jaar op rij dat deze dikhoed er wordt aangetroffen. Het is een zeldzame soort, ernstig bedreigd en slechts in 18 atlasblokken gevonden. Hij groeit in graslanden op licht kalkrijke gronden, verspreid over heel Nederland. Als je hem vindt, gaat er wel wat door je heen.
 • Nederlandse bermen kleuren geel
  [gepubliceerd op: 17/09/2019]
  Menig berm kleurt momenteel geel door onder andere Bezemkruiskruid en de wilde variant van Pastinaak. Beide soorten lijken dit jaar in grotere aantallen te verschijnen dan eerdere jaren. Vermoedelijk profiteren ze van de warmte en droogte van afgelopen twee jaar, waardoor veel grassen in bermen afstierven. Hierdoor is er meer plek gekomen voor kruiden die meer droogtebestendig zijn.
 • Grote verschillen in soortenkennis bij volwassenen en kinderen
  [gepubliceerd op: 17/09/2019]
  Onderzoekers vonden bij een aantal groepen Nederlanders grote verschillen in soortenkennis van inheemse dieren. Basisscholieren, volwassenen en biologie-professionals herkenden uit 27 soorten bijna alle zoogdieren, maar vogels en insecten bleken niet bij iedereen bekend. Beperkte soortenkennis kan grote gevolgen hebben voor de aandacht voor biodiversiteit in Nederland
 • Slapende vogels in een kale nestkast
  [gepubliceerd op: 17/09/2019]
  Buiten slapen is niet erg behaaglijk in de herfst en winter. Vogels nemen hun maatregelen om dat te verdragen, maar wij kunnen ze een handje helpen door nu nestkasten schoon te maken of een nieuwe op te hangen.
 • Brabantse heksenboom boom van het jaar?
  [gepubliceerd op: 17/09/2019]
  Een bijzondere boom met een spannend, bijzonder verhaal. Dat is de heksenboom van Zwarte Kaat in het Brabantse Bladel. De boom dingt namens Noord-Brabant mee voor de titel ‘Boom van het Jaar’.
 • In memoriam: Frater Willibrordus, een markante waarnemer van De Natuurkalender
  [gepubliceerd op: 16/09/2019]
  Op 11 september 2019 overleed Frater Willibrordus. Jarenlang was hij op zondagochtend met een bijdrage aan de Fenolijn te horen in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO1. Hij genoot van de natuur en was in staat om anderen te inspireren en te enthousiasmeren om naar de natuur te kijken. Frater Willibrordus heeft ook vele duizenden fenologische waarnemingen gedaan aan honderden plantensoorten.
 • Provincie legt vispassage aan in Groot Mijdrecht
  [gepubliceerd op: 16/09/2019]
  Goed nieuws uit de polder Groot Mijdrecht Noord-Oost: er zijn genoeg broedende vogelparen gespot bij de laatste broedvogelmonitoring. De aanleg van een vispassage is de kroon op het werk bij de ontwikkeling van dit 17 hectare grote moeras tussen Utrecht en Amsterdam. Aangetrokken door een ‘lokstroom’ in het water, zwemmen stekelbaarzen – voedsel voor moerasvogels - door de sluis het moeras in.
 • Wisselend beeld witjes na hete, droge zomer 2018
  [gepubliceerd op: 16/09/2019]
  We zien dit jaar opvallende verschillen in het voorkomen van de vier soorten ‘witte’ koolwitjes in Nederland. De hete en droge zomer van vorig jaar pakte voor het klein geaderd witje negatief uit, terwijl groot koolwitje en klein koolwitje als de afgelopen jaren vlogen. Het scheefbloemwitje breidde zich juist verder uit. De verschillen komen vooral voort uit verschillen in leefgebied.
 • Stierenkuilen schakelen de natuur aaneen
  [gepubliceerd op: 15/09/2019]
  Stierenkuilen en zandbaden zijn belangrijk voor pionierplanten, graafwespen, zandbijen en andere insecten. Stieren in natuurlijke kuddes maken de kuilen in de bronsttijd. Zandbaden ontstaan door wisenten of paarden. In dit laatste deel van een zomerserie over stierenkuilen laten we zien waarom ze belangrijk zijn voor een heel scala aan planten- en diersoorten en waar je de kuilen zelf kunt vinden.
 • Kruisspin wederom meest geteld tijdens spinnentelling
  [gepubliceerd op: 15/09/2019]
  Vorig weekend was de nationale ‘Huis- en Tuinspinnentelling 2019’. Voor de zevende keer is de kruisspin de winnaar. Deze soort werd zowel in de meeste tuinen geteld, als ook met het hoogste aantal exemplaren gezien. De grote trilspin en de venstersectorspin namen de tweede en derde plaats in. De herfstspin is de opvallendste daler in de tuinranglijst.
 • Lachstern en reuzenstern: twee doortrekkers die op slaapplaatsen worden geteld
  [gepubliceerd op: 13/09/2019]
  Ons land is van belang voor doortrekkende lachsterns en reuzensterns uit noordoostelijker gebieden. Beide soorten blijven in de nazomer enige tijd bij ons hangen. De aantallen worden dan gevolgd met simultaantellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Terwijl de lachstern steeds zeldzamer wordt, neemt de reuzenstern juist toe.
 • Teunisbloempijlstaart: nieuwe standvlinder in Nederland
  [gepubliceerd op: 12/09/2019]
  De Europees beschermde teunisbloempijlstaart komt sinds 1996 voor in Nederland. Sindsdien is de soort met een flinke opmars bezig; de laatste jaren komt de vlinder verspreid voor in het zuidoosten van Nederland. Vorig jaar werden er voor het tiende jaar op rij rupsen gevonden. Dit betekent dat de soort een populatie heeft in ons land, en we hem tot de Nederlandse standvlinders kunnen rekenen.
 • Komend weekend: #Egelweekend!
  [gepubliceerd op: 12/09/2019]
  Op 14 en 15 september is het jaarlijkse Egelweekend. Tijdens dit weekend roepen de Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland. Dit jaar is het extra speciaal: 2019 is het Jaar van de Egel, én het is de tiende editie van het Egelweekend.
 • Haring al in het Haringvliet? Doe mee aan het vissenweekend
  [gepubliceerd op: 11/09/2019]
  De Hollandse rivierdelta is van oudsher een kraamkamer voor opgroeiende jonge vissen. RAVON is in 2018 van gestart met een ’Zegen in de Delta’, een grootscheeps onderzoek naar jonge vis. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de effecten van de ‘Kier in de Haringvlietsluizen’. Dit najaar gooien we er een schepje bovenop, zoals tijdens de speciale editie van ons ‘Vissenweekend’. Doe jij mee?
 • Populiermelkzwammen niet alleen aanwezig in duinen, maar ook in bermen van snelwegen
  [gepubliceerd op: 11/09/2019]
  Een inwoner van Oostzaan reed met de auto over verkeersknooppunt Zaandam richting huis, toen hij in de berm grote paddenstoelen ontwaarde. Nieuwsgierig geworden, pakte hij thuis de fiets, want via het fietspad is het verkeersknooppunt goed te bereiken. Aangekomen zag hij grote groepen Populiermelkzwammen onder de vele populieren van het knooppunt staan.
 • Is het nou een rund of een wisent?
  [gepubliceerd op: 10/09/2019]
  Wisenten worden met grote regelmaat door elkaar gehaald met runderen. Dan weer met een Schotse hooglander, dan weer met een tauros. Maar een wisent is allesbehalve een rund. Al 200.000 jaar geleden trokken de wisenten hun eigen pad. Tijd om deze prachtige grote grazer beter te leren kennen.
 • Symposium: Burgers of overheid? Natuurbescherming in de 21ste eeuw
  [gepubliceerd op: 10/09/2019]
  Op zaterdagmiddag 2 november 2019 organiseert de Heimans en Thijsse Stichting het symposium met de titel ‘Burgers of overheid? Natuurbescherming in de 21ste eeuw’. Moeten burgers weer het voortouw nemen in de natuurbescherming? Wat blijft de rol van de overheid? En hoe gaan we om met tegenstellingen binnen die nieuwe burgerbeweging? Meld u nu aan.
 • Waarom zien we nu nergens woerden?
  [gepubliceerd op: 10/09/2019]
  Voor vogelaars is de periode net na het broedseizoen niet de makkelijkste tijd. Veel vogels zijn in de rui: ze krijgen een nieuw verenkleed. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor rovers. Logisch dus, dat ze zich veel verschuilen. En geluid maken ze ook al bijna niet. Een kwetsbare vogel wil natuurlijk niet teveel opvallen en bovendien hoeft er geen territorium meer te worden verdedigd.
 • Natuurontwikkeling op landgoed Zwanenburg
  [gepubliceerd op: 09/09/2019]
  Op landgoed Zwanenburg in Heeswijk-Dinther krijgt de natuur de ruimte. De eigenaar van het landgoed, Eugène van Bouwdijk Bastiaanse, heeft voormalige landbouwgronden de bestemming natuur gegeven. Daar waar eerder gras en mais stond en pony’s graasden, groeit straks een kruidenrijk mengsel.
 • Gaaf! Koninginnenpage in mijn tuin!
  [gepubliceerd op: 09/09/2019]
  Voor veel mensen is het zien van een koninginnenpage een feest. Helemaal leuk wordt het als je deze grote en fraai gekleurde vlinder in je eigen tuin tegenkomt en die kans was de afgelopen twee jaar aanzienlijk, want de koninginnenpage heeft prima gevlogen.
 • We moeten de natuur beschermen tegen ons
  [gepubliceerd op: 08/09/2019]
  Arachnologen worden ze ook wel genoemd; de mensen die gevangen zijn in het web van interesses rondom spinachtigen of arachnoïdea. Het overkwam Andrea Dekkers jaren geleden toen ze de IVN-natuurgidsenopleiding deed en daarna terecht kwam bij de insectenwerkgroep.
 • Gemiddelde noordse stormvogel heeft 24 stukjes plastic in maag
  [gepubliceerd op: 08/09/2019]
  Van 115 aangespoelde noordse stormvogels in de jaren 2014 tot en met 2018 is de hoeveelheid plastic in de maag bepaald. De 24 stukjes plastic die gemiddeld in een maag worden aangetroffen wegen 0,26 gram. Bijna alle magen bevatten wel iets van plastic. Jonge vogels hebben meer plastic in de maag dan oudere vogels. De hoeveelheid plastic loopt wel iets terug.
 • Bloemen en bestuivers op Canarische eilanden bevestigen Darwins 'evolutionaire wedloop'
  [gepubliceerd op: 07/09/2019]
  Onderzoekers van Naturalis ontdekten op de Canarische eilanden een verband tussen de vorm van orchideeënbloemen en de geologische ouderdom van het eiland waar de orchidee groeit. Hoe ouder het eiland, hoe langgerekter de bloem blijkt te zijn. Dit verband was al door Darwin voorspeld. Darwin voorzag een trend waarbij de lengte van bloemen en de tong van bestuivers allebei geleidelijk langer worden.
 • Zwervend lieveheersbeestje gearriveerd in Nederland
  [gepubliceerd op: 06/09/2019]
  In augustus is bij Roermond een niet eerder in Nederland aangetroffen lieveheersbeestje gevonden. Het betreft een soort waarvan uit het buitenland bekend is dat ze rondzwerft en soms op nieuwe plekken opduikt. Het feit dat de dichtstbijzijnde vindplaats 300 kilometer verderop ligt, maakt de vondst extra bijzonder. De kever heeft de Nederlandse naam zwervend lieveheersbeestje gekregen.
 • Een jaar lang in het zee-ijs
  [gepubliceerd op: 06/09/2019]
  De Duitse ijsbreker Polarstern zal zich een jaar lang laten ‘invriezen’ in het Noordpoolgebied om het Arctische systeem en klimaatverandering te onderzoeken. Vanuit WUR doen onderzoekers mee met deze unieke expeditie in twee projecten. Het ene Wageningse onderzoek richt zich op de Arctische kabeljauw; het andere op de uitwisseling van klimaat-actieve gassen tussen oceaan, ijs en atmosfeer.
 • Drie duurzame aanwijzingen voor alle 'soortgenoten'
  [gepubliceerd op: 05/09/2019]
  'De mens richt met zijn huidige destructieve economische koers het Familiebedrijf Natuur ten gronde', betoogde Louise Vet in de duurzame troonrede van 2019. Maar dat is geen reden tot pessimisme. De oplossing ligt in het innoveren mét de natuur, gebruikmakend van een wereld aan ecologische kennis. Want een crisis biedt ook altijd kansen.
 • Op ontdekkingstocht door ons groene erfgoed
  [gepubliceerd op: 05/09/2019]
  Het weekend van 14 en 15 september is het Open Monumentendag. Het thema is 'Plekken van plezier'. Ook in de natuur zijn dergelijke plekken te ontdekken. Op de Open Monumentendag kun je zelfs enkele natuurmonumenten bezoeken die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn. Stel op de Atlas Leefomgeving je eigen fiets- of wandelroute samen. Of zoek de rust op, en ontdek mooie buitenplaatsen.’
 • #Tuintelling: #Dwergvleermuis blijft “huis, tuin en keukenvleermuis”
  [gepubliceerd op: 05/09/2019]
  In het weekend van 24 en 25 augustus vond de nazomerse vleermuistuintelling van 2019 plaats. Het was de tweede vleermuistuintelling ooit in Nederland, en werd georganiseerd door de Jaarrond Tuintelling en de Zoogdiervereniging. Zo’n 300 tuineigenaren deden mee en telden in totaal ruim 2600 vleermuizen: flink wat meer dan de 1907 vleermuizen bij de eerste tuintelling in mei 2019.
 • Rampjaar voor heivlinder en kommavlinder in het binnenland
  [gepubliceerd op: 05/09/2019]
  2019 blijkt een rampjaar voor de heivlinder en de kommavlinder. Door de extreme droogte vorig jaar hebben de vlinders zich toen te weinig voortgeplant. Vooral in de binnenlandse heidegebieden zijn de waargenomen aantallen verontrustend laag. In grote populaties kunnen de soorten zich misschien nog wel herstellen, maar de kans is groot dat ze helemaal verdwijnen op plekken waar er al weinig waren.
 • Boomvalk zoekt kraaiennest
  [gepubliceerd op: 04/09/2019]
  De boomvalk is een bijzondere vogel: vanwege tijdgebrek voedt hij zijn jongen bij voorkeur op in oude kraaiennesten, vaak in populieren. De gemeente Den Haag onderzoekt nu het nestgebruik van de boomvalk om te ontdekken welke bomen moeten blijven staan en zo de graag geziene gast in de stad te behouden.
 • De kracht van gemalen steen bij bodemherstel
  [gepubliceerd op: 03/09/2019]
  In Nederland hebben we veelal te maken met arme, verzuurde bodems. Dat heeft grote gevolgen voor de flora en fauna. Om onze bossen en natuurgebieden te behouden en te koesteren voor de toekomst, is het essentieel dat er bodemherstel plaatsvindt. Het toevoegen van mineralen is daarbij een waardevolle maatregel. Het creëren van een goede balans in de bodem is namelijk de basis van het herstelproces.
 • Vastgoedsector erkent meerwaarde natuurinclusief project
  [gepubliceerd op: 03/09/2019]
  Over een kleine maand sluit de aanmelding voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Met de award willen Vogelbescherming, Zoogdiervereniging en de provincie Noord-Brabant de meest inspirerende natuurinclusieve projecten van Nederland extra in het zonnetje zetten. Steeds meer professionals erkennen de meerwaarde van een natuurinclusieve benadering, zo blijkt.
 • Spinnentelling 2019: 7 en 8 september
  [gepubliceerd op: 03/09/2019]
  In het weekend van 7 en 8 september wordt de Nationale Spinnentelling 2019 gehouden. Welke spinnen leven er in en rondom je huis? Ga ook op zoek naar spinnen en geef je waarnemingen door.
 • 4 miljoen kilo eikels en beukennootjes; meer vruchten na warme winters en zomers
  [gepubliceerd op: 02/09/2019]
  Met naar schatting ruim 4 miljoen kilo eikels en beukennootjes op de Veluwe gaat 2019 de boeken in als een redelijk mastjaar. De variatie tussen gebieden is dit jaar echter wel groot. Het is al weer het zevende opeenvolgende jaar met beukennootjes. Het blijkt dat hoe warmer de voorgaande winter en de zomer van het voorgaande jaar waren hoe meer beukennootjes aan de bomen zitten.
 • Veel kleine parelmoervlinders in het binnenland
  [gepubliceerd op: 02/09/2019]
  De kleine parelmoervlinder staat bekend als een duinvlinder, die ook wel in het binnenland opduikt. De laatste jaren zien we steeds meer kleine parelmoervlinders in het binnenland en dit jaar waren er heel erg veel. Hoewel de soort het in de duinen niet zo goed doet, zien we daar nog wel steeds de hoogste dichtheden.
 • Leemwespen forenzen naar stierenkuil
  [gepubliceerd op: 01/09/2019]
  Vier soorten leem- of metselwespen, een graafwesp en een bijensoort halen klei voor hun nest uit stierenkuilen. Stieren in natuurlijke kuddes maken die kuilen in de bronsttijd. In een reeks verhalen doet ARK-onderzoeker Jeroen Helmer vanuit de kuilen verslag van opmerkelijke ontdekkingen. Dit keer: het woon-werkverkeer van wespen en bijen naar een stierenkuil.
 • Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups ook tweede jaar zeer succesvol
  [gepubliceerd op: 01/09/2019]
  In het tweede jaar van het project ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ werden op een proeflocatie met natuurlijke vijanden 80% minder nesten aangetroffen dan op de controlelocatie. Op de proeflocatie werd bijna 90% van de nesten aangevreten. Op de controlelocatie maar 3%. Tijdens het landelijke processierupssymposium voor professionals op 25 september worden de resultaten toegelicht.
 • Zes vragen over de oorzaken en gevolgen van branden in de Amazone
  [gepubliceerd op: 31/08/2019]
  De bossen in de Amazone worden ook wel de longen van de aarde genoemd. Hoewel deze beeldspraak niet helemaal opgaat (longen nemen zuurstof op en stoten CO2 uit; groeiende bossen nemen CO2 op en stoten zuurstof uit), is het gebied erg belangrijk voor het leven op aarde. De huidige branden leiden dan ook tot veel zorg. Onderzoekers van Wageningen University & Research geven uitleg over de situatie.
 • Explosieve groei van steltlopers in lisdoddeveld
  [gepubliceerd op: 30/08/2019]
  De provincie Utrecht experimenteert in Marickenland bij Vinkeveen (gemeente de Ronde Venen) sinds half juli met lisdodde. Op een gebied van zes hectare wordt onderzocht hoe deze 'rietsigaar' in dit veengebied het best groeit. In de zompige delen die half of net niet onder water staan, groeit de lisdodde goed. Verrassend is de explosieve groei van het aantal steltlopers in dit gebied.
 • Zeldzaam: bosuilen brengen tweede broedsel groot
  [gepubliceerd op: 30/08/2019]
  Nestonderzoeker Ronald Beskers viel bijna van zijn stoel toen hij in juli jonge bosuilen hoorde krijsen. Het paar in zijn Blaricumse tuin had voor de tweede keer een broedsel grootgebracht. Bosuilen staan erom bekend dat ze maar één broedsel grootbrengen, maar de uitzondering bevestigt de regel. Voor Nederland een uniek geval.
 • Beschuit met #eikelmuisjes! @Zoogdierverenig
  [gepubliceerd op: 29/08/2019]
  De zeldzame eikelmuis heeft jongen gekregen in een tweede leefgebied. De eikelmuis kwam tot in de jaren vijftig nog algemeen voor in de hellingbossen van Zuid-Limburg, maar was in 2017 vrijwel verdwenen en teruggedrongen tot één kleine populatie van hooguit enkele tientallen dieren. Door de geboorte van jongen in een tweede leefgebied is de weg naar herstel hopelijk ingeslagen.
 • Spannend en verrassend! Doe komend weekend mee met de Nationale #Nachtvlindernacht @vlinderNL
  [gepubliceerd op: 29/08/2019]
  Wist u dat er meer dan tweeduizend soorten nachtvlinders in ons land voorkomen? Wist u dat er roze, gele en mintgroene nachtvlinders zijn? Kent u de weeskinderen en de huismoeder? In het weekend van 30 en 31 augustus wordt weer de Nationale Nachtvlindernacht gehouden. Dan zal op meer dan honderd plekken worden gekeken welke nachtvlindersoorten er voorkomen. En u kunt daarbij zijn!
 • Bouwen aan klimaatbestendige bossen en natuur
  [gepubliceerd op: 28/08/2019]
  Bijna dagelijks horen en lezen we over het veranderende klimaat, CO2-uitstoot, stikstof en de zorgwekkende impact van dat alles op bos en natuur. We zien confronterende beelden van verdroogde natuur, kwijnende bossen, dode bomen, opgedroogde vennen en dieren die het moeilijk hebben. Deze ontwikkelingen zijn al jaren aan de gang, maar er is wel degelijk iets aan te doen.
 • Naturalis-feestje levert grote spitskop op
  [gepubliceerd op: 28/08/2019]
  Op 27 augustus werd een populatie van de grote spitskop aangetroffen in een aangeplante grasvlakte bij het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. Deze sprinkhaan lijkt zich dus te vestigen in ons land. We roepen alle natuurliefhebbers op om de komende dagen na zonsondergang in hun eigen omgeving alert te zijn op het zoemende geluid van de grote spitskop.
 • Glasaalintrek in 2019 een stuk lager
  [gepubliceerd op: 28/08/2019]
  Vorig jaar werd langs de gehele Nederlandse kust een sterke verhoging waargenomen in de aantallen glasalen (jonge paling). Dit voorjaar waren de aantallen wisselend tussen de verschillende regio’s en kwamen een stuk lager uit dan in 2018.
 • Zeldzaam Wit ruitertje twee keer gevonden in verschillende gebieden
  [gepubliceerd op: 28/08/2019]
  Het Wit ruitertje is een zeldzaam paddenstoeltje dat onlangs werd aangetroffen: voor het eerst in de Maneswaard bij Opheusden en in de Duursche Waarden bij Olst, waar het eerder (in het jaar 2000) is gevonden. Het is een klein wittig paddenstoeltje met een steeltje dat bij het ouder worden donkerder verkleurt. De soort groeit op rottend loofhout in vochtige bosjes op relatief voedselrijke bodems.
 • Een topprestatie voor de kerkuil!
  [gepubliceerd op: 27/08/2019]
  Een historisch moment: op 9 augustus om 11.23 uur legde vrouw kerkuil voor de camera’s van Beleef de Lente het zevende ei van het derde legsel. En dat tijdens het ruien! Een topprestatie: 17 eieren in één broedseizoen. Dit is uniek, daarom blijven de camera’s van Beleef de Lente vier weken langer open. Hoe zou het de uilskuikens uit dit derde legsel vergaan? Kijk live mee op www.beleefdelente.nl.
 • Kennemerstrand; topgebied voor Groenknolorchis en Honingorchis
  [gepubliceerd op: 27/08/2019]
  Het IJmuidense Kennemerstrand geniet een zekere faam onder orchidofielen vanwege het voorkomen van de zeldzame orchideeënsoorten Honingorchis en Groenknolorchis. Beide soorten zijn sinds hun jaar van eerste waarneming spectaculair in aantal toegenomen. De focus ligt nu op behoud van de kwetsbare vegetatie in dit bijzondere natuurgebied.
 • Scheefbloemwitje al bijna in heel Nederland
  [gepubliceerd op: 26/08/2019]
  Het scheefbloemwitje is pas sinds 2015 in ons land, maar is inmiddels in alle provincies al gezien en een groot deel van Nederland is al gekoloniseerd. De komende weken vliegt de soort nog en kan deze op nieuwe plekken worden ontdekt. Dat is niet zo eenvoudig, want hij lijkt best sterk op de andere witjes.
 • Maas weer opgeruimd
  [gepubliceerd op: 26/08/2019]
  Al meer dan 430 vrijwilligers hebben zich in 2019 ingezet voor schone Maasoevers. De resultaten van hun inzet zijn nu bekend: ze verzamelden meer dan 650 vuilniszakken van 60 liter vol met zwerfaval.
 • Verspreiding Japanse zeepbelslak komt langzaam op gang
  [gepubliceerd op: 25/08/2019]
  De Japanse zeepbelslak is sinds 2018 bekend uit het Veerse Meer. Toen kwam deze exoot uitsluitend voor op een kleine locatie ten oosten van de jachthaven bij Wolphaartsdijk. Ruim een jaar later zijn de dieren weliswaar aan een kleine opmars begonnen, maar is het bekende voorkomen tot op heden nog steeds beperkt tot een gebied van even ten westen tot even ten oosten van Wolphaartsdijk.
 • Regulier hooikoortsseizoen voorbij; Hitte echter gunstig voor alsemambrosia
  [gepubliceerd op: 25/08/2019]
  De pollenconcentratie van gras en bijvoet is sterk teruggelopen. Daarmee is het reguliere hooikoortsseizoen zo goed als voorbij. De huidige zeer hoge temperaturen zijn echter ideaal voor alsemambrosia. Alsemambrosia komt nu pas in bloei en kan lokaal hooikoortsklachten veroorzaken. Vooral bij vogelvoederplaatsen kan de alsemambrosia aanwezig zijn.
 • Diepzeesoorten
  [gepubliceerd op: 24/08/2019]
  Onderzoekers van Wageningen Marine Research en de pelagische visserijsector hebben gezamenlijk een determinatiegids voor diepzeevissoorten uitgebracht. De fotogids omvat een selectie van bijna honderd bijzondere vissoorten en tien inktvissoorten uit de meso-pelagische zone (tussen tweehonderd en duizend meter diepte) in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
 • Laatste fase natuurherstel Wooldse Veen in uitvoering
  [gepubliceerd op: 23/08/2019]
  De komende weken zullen de laatste werkzaamheden in en om het Wooldse Veen uitgevoerd worden. Het gaat om het dempen van sloten en het leggen van duikers, het inrichten van enkele voormalige landbouwpercelen, het plaatsen van scherm en het kappen van een kleine oppervlakte bos. Het is dan het eerste gebied in Gelderland waar de natuurherstelmaatregelen klaar zijn.
 • Werkgroep Zeearend volgt jonge zeearenden via een GPS-zender
  [gepubliceerd op: 23/08/2019]
  Vier zeearenden zijn sinds eind mei 2019 door de Werkgroep Zeearend voorzien van een GPS-zender: twee in Flevoland en twee in Krammer-Volkerak en Biesbosch. Daarmee kunnen de jonge vogels de komende jaren worden gevolgd, als ze op zoek gaan naar een eigen territorium en partner. Terreinbeheerders en overheden krijgen hiermee informatie over hoe ze de zeearend beter kunnen beschermen.
 • De zwartpootwolbij, een verrassende nieuwe bijensoort voor Nederland
  [gepubliceerd op: 23/08/2019]
  Op 30 juli werd tijdens veldwerk in de bebouwde kom van Ede een vrouwtje van de Anthidium septemspinosum aangetroffen, een wilde bij die niet eerder in ons land werd vastgesteld. Als Nederlandse naam wordt zwartpootwolbij voorgesteld. Het aantal soorten wilde bijen bekend uit ons land komt hiermee op 361.
 • Normen en waarden van belang in dialoog over opvolging mosselconvenant
  [gepubliceerd op: 22/08/2019]
  Uit onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat mosselkwekers, natuurorganisaties, beleidsadviseurs bij de overheid en wetenschappers verschillende ideeën hebben over hoe de natuur functioneert, en hoe je moet omgaan met die natuur. Nieuwe afspraken over mosselzaadvangst en mosselkweek in de Waddenzee vragen om breed gedragen onderzoek, en om het meenemen van normen en waarden.
 • Slim dakgebruik biedt kansen voor leefomgeving
  [gepubliceerd op: 22/08/2019]
  We krijgen steeds vaker te maken met extremer weer ten gevolge van klimaatverandering. Tegelijkertijd staat de energietransitie voor de deur; we moeten omschakelen naar alternatieve brandstoffen. En dan neemt de biodiversiteit ook nog eens af. Kunnen we onze eigen omgeving inzetten voor deze opgaven? Ja, we kunnen het dak op!