Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Grote vos terug van weg geweest
  [gepubliceerd op: 19/10/2020]
  Sombere resultaten dit jaar in de vlinderroutes: er zijn weer minder vlinders geteld dan de voorgaande jaren. Toch zijn er wel soorten die het erg goed doen en daarvan is de grote vos er één. Deze vlinder was een jaar of vijfentwintig geleden verdwenen uit ons land, maar wordt de laatste jaren weer veel en verspreid door het hele land gezien.
 • Moeierboom op de Markt in Etten-Leur mooiste boom van Nederland
  [gepubliceerd op: 19/10/2020]
  “Vanuit mijn kantoor kijk ik er dagelijks naar. De hele gemeenschap van Etten-Leur koestert hem. We zijn dan ook heel erg trots op deze uitverkiezing.” Wethouder Kees van Aert van Etten-Leur glundert nu de Moeierboom op de Markt tot mooiste boom van Nederland is gekozen. In februari dingt hij mee naar de verkiezing van de mooiste boom van Europa.
 • Koekoek, koekoek! Twee nieuwe wespbijen
  [gepubliceerd op: 19/10/2020]
  De bloemrijke graslanden van Zuid-Limburg herbergen een gigantische diversiteit aan planten en dieren. Dit werd weer eens benadrukt door de vondst van twee nieuwe bijensoorten voor Nederland in 2019 en 2020: de composietwespbij en de klokjeswespbij. Het zijn koekoeksbijen, die hun eieren leggen in de nesten van andere bijensoorten. Ze worden nergens veel gezien en zijn zeldzaam in heel Europa.
 • Natuurjournaal 19 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 19/10/2020]
  Opvallend veel houtduiven en sneeuwbessen zijn er weer.
 • Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst
  [gepubliceerd op: 18/10/2020]
  Het is niet sexy maar raakt ons allemaal: het Europese landbouwbeleid, in jargon het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, is een van de grootste geldpompmachines ter wereld. Dit beleid wordt nu herzien, maar de uitgelekte plannen zijn ronduit alarmerend: als het aan de drie grootste groepen binnen het Europees Parlement ligt worden de biodiversiteits- en klimaatcrises vergroot in plaats van opgelost.
 • Bijna vijf miljoen kilo eikels en beukennootjes op de Veluwe
  [gepubliceerd op: 18/10/2020]
  Wilde zwijnen, eekhoorns en heel veel meer dieren hebben de komende maanden genoeg te eten op de Veluwe. Beuken en eiken hebben samen bijna vijf miljoen kilo aan eikels en beukennootjes geproduceerd. Het is heel bijzonder dat beuken al voor het achtste jaar op rij beukennootjes hebben gemaakt. Door de zeer warme zomer zijn ook volgend jaar beukennootjes te verwachten.
 • Translocatie beschermde Nauwe korfslak succesvol
  [gepubliceerd op: 18/10/2020]
  In februari 2019 is voor het eerst een populatie Nauwe korfslakken overgezet binnen een Natura 2000-gebied. Deze ‘translocatie’, nodig voor de aanleg van de spoorverlenging Metro aan Zee, is gedaan om de populatie voor het Vinetaduin te behouden. De resultaten van de eerste monitoringronde in september 2020 zijn hoopgevend. Er werden veel meer levende Nauwe korfslakken waargenomen dan verwacht.
 • Natuurjournaal 18 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 18/10/2020]
  Lisdodde verspreidt zaad, veldmuis bereidt zich voor op winter.
 • Meer gevarieerde biodiversiteit langs natuurvriendelijke oevers
  [gepubliceerd op: 17/10/2020]
  Onderzoekers van BioMon hebben via DNA-analyses van watermonsters aangetoond dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers lijkt bij te dragen aan een meer gevarieerde biodiversiteit. Uit genetische biomonitoring van natuurverbinding Omval-Kolhorn (Noord-Holland) blijkt dat langs natuurvriendelijke oevers meer soorten kiezelwieren en dansmuggen voorkomen dan langs steile oevers.
 • Natuurjournaal 17 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 17/10/2020]
  Bosmuis bereidt zich voor op winter, middelste zaagbek overwintert in Nederland.
 • Kolgans grootste stijger, boompieper grootste daler afgelopen week
  [gepubliceerd op: 16/10/2020]
  De natuur is continu in beweging. Nature Today Go brengt die beweging in beeld. De kolgans is ten opzichte van een week geleden de grootste stijger op de lijst van meest doorgegeven vogelsoorten in de afgelopen twee weken. Hij steeg met 73 posities naar plaats 21. De grote zilverreiger staat nog steeds aan kop. De boompieper was de grootste daler in de afgelopen week.
 • Ex-opvangtijger Pavlik gedood door stropers
  [gepubliceerd op: 16/10/2020]
  Een tijgerwelp die vorig jaar in de wildernis van het Russische verre oosten werd vrijgelaten na een verblijf in een opvangcentrum, is in september dood aangetroffen. Hij was gedood door stropers. Twee mensen zijn aangehouden.
 • Eerste besmetting met westnijlvirus in Nederland; geef ook mate van muggenoverlast door
  [gepubliceerd op: 16/10/2020]
  Gisteren meldde het RIVM voor het eerst een infectie met het westnijlvirus bij een Nederlandse man. Vermoedelijk heeft de man het virus opgelopen na een muggenbeet in de omgeving van Utrecht. Eerder werden daar al besmette steekmuggen en drie besmette vogels gevonden. Uit de meldingen van de mate van muggenoverlast op Muggenradar.nl blijkt dat momenteel steeds minder mensen muggenoverlast ervaren.
 • Waar is het licht in Nederland en mag dat iets minder?
  [gepubliceerd op: 16/10/2020]
  Met de Nacht van de Nacht vraagt Natuur- en Milieufederaties jaarlijks aandacht voor lichtvervuiling. De zestiende editie op zaterdag 24 oktober wordt door corona anders dan anders. De aanleiding is echter nog steeds relevant. Nederland is nog steeds één van de meest verlichte landen ter wereld. Waar komt dat licht vandaan? Dat zien we op de nieuwe kaart Lichtemissie op de Atlas Leefomgeving.
 • Natuurjournaal 16 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 16/10/2020]
  Edelhert is drachtig, rimpelroos heeft vruchten.
 • Nieuwe val vangt veel meer malariamuggen
  [gepubliceerd op: 15/10/2020]
  Een nieuwe muggenval die warmte en vochtigheid verspreidt, vangt meer dan vier keer zoveel malariamuggen dan oudere vallen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Dat is goed nieuws voor mensen in de vele malariagebieden in Afrika, want de meest efficiënte manier om het aantal malariaslachtoffers te verminderen is de muggen bestrijden.
 • Twee nieuwe natuurbruggen verbinden Noord- en Zuid-Veluwe
  [gepubliceerd op: 15/10/2020]
  Edelherten, vlinders en hazelwormen. Door de komst van twee natuurbruggen zijn de Noord- en Zuid-Veluwe weer met elkaar verbonden en kunnen dieren zich ongehinderd over de Veluwe verplaatsen. Een mooie mijlpaal, want deze bruggen zorgen voor meer biodiversiteit, meer genetische uitwisseling én veiliger verkeer.
 • Scheefbloemwitje nu ook op de Wadden
  [gepubliceerd op: 15/10/2020]
  In 2015 verscheen het scheefbloemwitje, afkomstig uit de Noordelijke Alpen, in Nederland. Nu, een jaar of vijf later, is deze vlinder wijd verbreid en op veel plekken al gezien. De uitbreiding was vooral in noordelijke richting, maar de komende jaren zal dit witje zich ongetwijfeld ook overal in het westen vestigen. Onlangs werd het eerste exemplaar op de Wadden aangetroffen, op Vlieland.
 • Natuurjournaal 15 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 15/10/2020]
  Wintervacht voor wezel en hermelijn, spannersoorten vliegen.
 • Gebruik van geluid voor bestuderen zeezoogdieren op de Sababank
  [gepubliceerd op: 14/10/2020]
  Sinds 2011 verzamelen geluidsloggers akoestische data van zeezoogdieren, vissen en door de mens geproduceerde geluiden op de Sababank. Dit project, een samenwerking tussen Wageningen Marine Research en de Saba Conservation Foundation, levert belangrijke data over hoe, wanneer en welke mariene soorten deze wateren gebruiken. Deze informatie is essentieel voor effectieve natuurbescherming.
 • Wie kent de hazelworm nog? Zoek mee!
  [gepubliceerd op: 14/10/2020]
  Het is een diertje dat veel mensen wel kennen, maar je komt hem niet zo snel tegen: de hazelworm. Omdat we in delen van Noord-Brabant nog onvoldoende weten waar hij precies leeft, zijn RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en adviesbureau Ecologica een onderzoek gestart voor de provincie Noord-Brabant.
 • Natuurjournaal 14 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 14/10/2020]
  Steenmarter zoekt territorium en grote kans op vliegenzwammen.
 • Nederlanders willen biodiversiteit beschermen, maar slechts een kwart weet hoe
  [gepubliceerd op: 13/10/2020]
  Bijna twee derde van de Nederlanders weet niet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat. Na uitleg vinden vier van de vijf Nederlanders het belangrijk om biodiversiteit in zijn of haar omgeving, in Nederland én wereldwijd te beschermen. Bijna een kwart zegt biodiversiteit mee te laten wegen tijdens de verkiezingen van volgend jaar. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1200 mensen.
 • Provincie Utrecht stemt in met plannen voor méér en gezondere Utrechtse bossen
  [gepubliceerd op: 13/10/2020]
  Een voorstel voor de aanleg van meer en gezondere bossen in de provincie Utrecht is aangenomen tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Het provinciebestuur gaat de plannen nu nader uitwerken in strategisch bosbeleid. Het verhogen van de biodiversiteit wordt een belangrijke pijler in het strategisch bosbeleid.
 • Agressieve wesp eet kop babyvogel op
  [gepubliceerd op: 13/10/2020]
  Een agressieve wesp heeft een babyvogel in zijn nest aangevallen en daarna zijn kop opgegeten. Deze bijzondere aanval is vastgelegd op camera tijdens een onderzoek van Wageningen University & Research in Brazilië. Uit de beelden blijkt dat de aanval meer dan een half uur duurde voordat het vogeltje uiteindelijk bezweek aan zijn verwondingen.
 • Het laatste koolmeesjong?
  [gepubliceerd op: 13/10/2020]
  Een koolmees met jongen in een nestkast, daar zullen weinig mensen verrast van opkijken. Maar half september, als voor de meeste vogels het broedseizoen er al lang op zit, dat is bijzonder. Hoe bijzonder? Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland aan het woord.
 • Natuurjournaal 13 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 13/10/2020]
  Koninginnekruid heeft zaden, zomertortel trekt naar het zuiden.
 • In vijf jaar van maïs naar paradijs voor vogels
  [gepubliceerd op: 12/10/2020]
  “Het is écht bijzonder om te zien hoe snel de natuur hier reageert op de veranderingen.” Lianne Schröder, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten, verbaast zich bij elk bezoek weer over hoe snel de natuur in Hemelrijkse Waard zich aanpast aan de nieuwe omstandigheden.
 • De juchtleerkever, een verdwenen gewaande kluizenaar herontdekt
  [gepubliceerd op: 12/10/2020]
  Begin augustus is voor het eerst sinds 74 jaar weer een populatie van de juchtleerkever gevonden in Nederland. Deze zeldzame kever leeft verborgen in grote holle bomen. De juchtleerkever en zijn leefgebied zijn strikt beschermd door opname in de Habitatrichtlijn.
 • Hoe gaat het wereldwijd met de libellen?
  [gepubliceerd op: 12/10/2020]
  Beschermen van natuur kan alleen effectief als je voldoende kennis hebt van de natuur. Gelukkig weten we in Nederland vrij veel over welke soorten waar voorkomen en hoe het met veel soorten gaat. Zoetwaterecosystemen zijn heel soortenrijk maar vaak onderbelicht, onder andere omdat lastig te zien is wat er onder water gebeurt. Maar libellen komen uit dat water en zijn dan goed te zien!
 • Natuurjournaal 12 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 12/10/2020]
  Wilde kardinaalsmuts draagt vruchten, haas bereidt zich voor op winter.
 • Goed nieuws: meer aandacht voor natuurvriendelijk bermbeheer
  [gepubliceerd op: 11/10/2020]
  We merken als Vlinderstichting dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken. De sterke achteruitgang van biodiversiteit en de insecten in het bijzonder heeft veel mensen en organisaties wakker geschud en velen proberen hier iets aan te doen. Gemeenten en andere beheerders van bermen en groenstroken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.
 • Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk
  [gepubliceerd op: 11/10/2020]
  Vossen die eieren uit een nest roven, of een reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort de dreiging van roofdieren bij het leven. Alleen lijkt het er op dat de predatie onder weidevogels al tientallen jaren toeneemt. Draagt dat bij aan de sterke achteruitgang van weidevogels in Nederland? Onderzoekers van Sovon zetten de feiten op een rijtje.
 • Over de grens en ook weer terug
  [gepubliceerd op: 11/10/2020]
  Paarden en runderen die landsgrenzen oversteken zijn een prachtig natuurlijk fenomeen. Maar hoe natuurlijk dit gedrag ook is voor de dieren zelf, in de wet- en regelgeving van landen is dit gedrag nog verre van geregeld. Voor GrazeLIFE hebben ARK Natuurontwikkeling en Renée Meissner van Herds & Homelands op een rij gezet wat er allemaal komt kijken bij het slechten van grenzen door grazers.
 • Natuurjournaal 11 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 11/10/2020]
  Vogels dronken door bessen, nazomeruil vliegt.
 • Volg online de jonge Nederlandse zeearenden
  [gepubliceerd op: 10/10/2020]
  GPS-data van jonge zeearenden uit Nederland laten na het eerste jaar van de studie zien dat de vogels een groot deel van Noordwest-Europa gebruiken. Een deel van de vogels pendelt regelmatig heen en weer tussen Flevoland en de Delta waarbij het Hollandse en Utrechtse veenweidegebied als belangrijke corridor functioneert.
 • Bodemdieren Haagse Hofvijver scoren veel hoger dan verwacht
  [gepubliceerd op: 10/10/2020]
  De eerste officiële bodemdierenwaarneming op het eilandje in de Haagse Hofvijver leverde maar liefst het rapportcijfer 9,1 op. Er leeft van alles: van blinde kronkels tot roodstippen. Kamerlid en bioloog Frank Wassenberg beleefde zelfs zijn 'Darwinmoment'.
 • Grote zilverreiger meest gemeld afgelopen twee weken; koperwiek grootste stijger
  [gepubliceerd op: 10/10/2020]
  De natuur is continu in beweging. Nature Today Go brengt die beweging in beeld. De grote zilverreiger is de afgelopen veertien dagen het meest doorgegeven en verdringt daarmee de buizerd van de eerste plaats. De koperwiek stijgt 112 posities en komt op plaats 38. De gele kwikstaart is de grootste daler. Die staat momenteel op plaats 135, 80 plaatsen lager dan twee weken geleden.
 • Plagmaatregel in droge heide helpt niet tegen veel stikstofdepositie
  [gepubliceerd op: 10/10/2020]
  Plaggen is geen geschikte maatregel voor herstel van droge heide bij een hoge stikstofdepositie. Voor vegetaties waar maatregelen tekortschieten moet veel sterker worden ingezet op verlaging van stikstofdepositie. Dat zorgt voor langzamere ophoping van stikstof in het ecosysteem en ook voor minder stikstofuitspoeling naar het grondwater.
 • Natuurjournaal 10 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 10/10/2020]
  (On)smakelijke paddenstoelen overal te vinden, sijzen onderweg naar Nederland.
 • GLOBE-scholieren gaan landelijke meetnet voor fijnstof versterken
  [gepubliceerd op: 09/10/2020]
  We overlijden gemiddeld 9 maanden vroeger door fijnstof. Om het probleem met luchtkwaliteit beter in beeld te brengen en om tot oplossingen te komen, gaan middelbare scholieren bijdragen aan het fijnstofonderzoek van het RIVM. Vanaf deze week kunnen scholen een fijnstofsensorkit bestellen. Deze fijnstofcampagne is het nieuwste onderzoeksproject van het GLOBE-programma dat dit jaar 25 jaar bestaat.
 • Provincie Utrecht investeert miljoenen om bodemdaling in Utrechts veenweidegebied te remmen
  [gepubliceerd op: 09/10/2020]
  De provincie Utrecht zet samen met haar partners in op het remmen van de bodemdaling in het veenweidegebied. Provinciale Staten hebben tijdens een vergadering ingestemd met een plan om daar 13 miljoen euro in te investeren. Daar komt nog eens 18 miljoen euro bij uit rijksgelden, is bekend geworden.
 • Massale sterfte van zeeleven in Russisch Noordpoolgebied
  [gepubliceerd op: 09/10/2020]
  Op de kust van het Russische schiereiland Kamtsjatka in het Noordpoolgebied zijn grote hoeveelheden dood zeeleven aangetroffen. WWF-experts in Rusland vermoeden dat een zeer giftige stof vanaf land in de oceaan is gelekt, waardoor een extreem hoog aantal mosselen en zee-egels op de kust aanspoelt, samen met allerlei soorten krab, schelpdieren en vissen.
 • Dode bomen krijgen plek in Vinkeveense Plassen
  [gepubliceerd op: 09/10/2020]
  Goed nieuws: de vergunning voor het plaatsen van dode bomen rond een aantal legakkers in de Vinkeveense Plassen is afgegeven! Nu kunnen we echt aan de slag met een natuurlijke oplossing tegen het afkalven van de eilanden en creëren we een onderwaterbos waar dieren van profiteren.
 • Natuurjournaal 9 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 09/10/2020]
  Zwarte stern onderweg naar Afrika, wilgengouduil vliegt.
 • Quiz: (her)ken jij alle muizen? Ook muizen die eigenlijk geen muizen zijn?
  [gepubliceerd op: 08/10/2020]
  Na het grote succes van de quiz over het herkennen van roofdieren lanceert de Zoogdiervereniging nu een quiz over het herkennen van muizen. Eigenlijk gaat deze niet alleen muizen, want wat mensen in de volksmond ‘muizen’ noemen, zijn feitelijk vier (!) groepen kleine zoogdieren. Hoeveel kan jij er goed herkennen? Doe snel de quiz!
 • Barbara Baarsma aangesteld als bodemgezant
  [gepubliceerd op: 08/10/2020]
  Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam, zal de komende tijd de rol vervullen van 'bodemgezant'. In deze rol, die deel uitmaakt van het programma Onder het Maaiveld, zal zij het belang uitdragen van een vitale Nederlandse bodem met een rijk bodemleven.
 • WWF Biodiversiteitsfonds opent aanvraagronde voor toekenningen 2021
  [gepubliceerd op: 08/10/2020]
  Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) opent een nieuwe aanvraagronde voor het Biodiversiteitsfonds voor soortenonderzoek in Nederland. Het fonds heeft als doel het ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor bescherming en herstel van biodiversiteit in Nederland en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 december 2020.
 • Zuidelijke keizerlibel profiteert van warme zomers
  [gepubliceerd op: 08/10/2020]
  Twintig jaar geleden hield niemand het nog voor mogelijk, maar inmiddels zijn we eraan gewend: je kunt zomaar ergens een zuidelijke keizerlibel tegen het lijf lopen. De soort komt oorspronkelijk voor in de zuidelijke helft van Europa, ongeveer tot Midden-Frankrijk. In Nederland werd hij tot voor kort nooit gezien.
 • Zeven redenen om nu de palingpetitie te tekenen
  [gepubliceerd op: 08/10/2020]
  Op 24 september jl. was het zover, toen vond het Nationale Uitzwaaimoment voor de Paling plaats. Een ludieke actie en de start van een heuse palingpetitie. Want het gaat om een serieus probleem: de paling heeft hulp nodig.
 • Natuurjournaal 8 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 08/10/2020]
  Huisspitsmuis heeft laatste jongen, kleine zwaan trekt naar Nederland.
 • Nana-nana: zuidelijke sikkelsprinkhaan nieuw voor Nederland én België
  [gepubliceerd op: 07/10/2020]
  Met het opwarmen van het klimaat wordt West-Europa steeds meer geschikt voor zuidelijke planten en dieren. We zien de laatste jaren dan ook een noordwaartse uitbreiding van vooral mobiele soorten. Eén van de soorten die al enkele jaren verwacht wordt is de zuidelijke sikkelsprinkhaan. De soort blijkt nu stiekem al in Nederland en België voor te komen en is tenminste een jaar over het hoofd gezien.
 • Hoe is de luchtkwaliteit verdeeld over Nederland en Europa?
  [gepubliceerd op: 07/10/2020]
  De luchtkwaliteit verbeterde de afgelopen jaren, maar nog steeds worden mensen ziek door luchtvervuiling. Hoe scoort Nederland als het gaat om luchtkwaliteit? En de rest van Europa? Wat laat het onderzoek van het Europese Milieuagentschap (EEA) naar de invloed van het milieu op onze gezondheid zien? We nemen een kijkje op de onlangs geactualiseerde luchtkaarten in de Atlas Leefomgeving.
 • Natuurjournaal 7 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 07/10/2020]
  Rosse woelmuis bereidt zich voor op winter, wilde zwaan onderweg naar Nederland.
 • Natuurlijk herstel van zee-egelpopulaties wordt ondersteund rond Saba en Sint Eustatius
  [gepubliceerd op: 06/10/2020]
  Diadema zee-egels spelen een cruciale rol binnen een gezond koraalrifecosysteem door algen weg te grazen en kaal substraat te creëren waar jonge koralen zich kunnen vestigen. Het doel van het RAAK PRO Diadema-project is om interventies te ontwikkelen om de rekrutering van larven en de overleving van jonge zee-egels te verbeteren om de lokale diadema-populaties te vergroten.
 • Waar blijven de in Nederland geboren blauwe kiekendieven?
  [gepubliceerd op: 06/10/2020]
  Het aantal broedparen van de blauwe kiekendief in Nederland is sinds de jaren 90 dramatisch afgenomen. Een mogelijke verklaring voor deze afname is een te lage overleving van jonge vogels. Het lot van de Nederlandse jonge blauwe kiekendieven is dus een van de belangrijkste openstaande vragen rond de ecologie van deze soort. Het volgen van hun bewegingen met zenders geeft nu de eerste inzichten.
 • Natuurjournaal 6 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 06/10/2020]
  Trek van kleine mantelmeeuwen is begonnen, zwarte witvleugeluil vliegt.
 • In het Vrolliehemd en de Peperkoek worden deze weken zaden en bessen geplukt
  [gepubliceerd op: 05/10/2020]
  Wat hebben het Vrolliehemd, de Geer, het Bieleke en de Peperkoek met elkaar te maken? En waarom zie je deze weken overal plukkers van bessen en zaden in de Maasheggen? Rob Christiaans, projectleider bij de provincie Noord-Brabant en Janneke de Groot, boswachter bij Staatsbosbeheer, weten er alles van en leggen het graag uit.
 • Steeds meer bijenplekken in Overijssel
  [gepubliceerd op: 05/10/2020]
  Het gaat slecht met de bijen in Nederland. In Overijssel is dat, helaas, niet anders. In de overtuiging het tij te keren, is daarom de Bijenbeweging Overijssel opgezet. De Bijenbeweging zet zich in om Overijssel weer een plek te maken waar het goed toeven is voor de bij. Hoe? Door bijenplekken te creëren!
 • Eerste indruk: weer minder vlinders in 2020
  [gepubliceerd op: 05/10/2020]
  Het meetnet vlinders loopt tot eind september en een groot deel van de tellingen zijn al ingevoerd. We kunnen dus, met een slag om de arm, de eerste balans opmaken. In 2020 werden er weer minder vlinders geteld dan in de voorgaande perioden. Er waren wel soorten die erg goed vlogen en veel meer werden gemeld dan gemiddeld, maar de totaalbalans is helaas negatief.
 • Natuurjournaal 5 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 05/10/2020]
  Slobeend bereidt zich voor op de winter, els heeft elzenproppen.
 • Herfstkleuring komt laat op gang door aanhoudend hoge temperaturen
  [gepubliceerd op: 04/10/2020]
  Door de warmte in augustus en september en het uitblijven van nachtvorst komt de herfst traag op gang. Dat blijkt onder andere uit een groot aantal GrowApp timelapse video’s van inmiddels vijf jaar lang. Komende week is er voor docenten in het middelbare onderwijs een gratis webinar in het kader van de GLOBE jubileumweek. 25 jaar lang onderzoeken scholieren allerlei veranderingen in het milieu.
 • Is de Noordzee klaar voor terugkeer van de vleet?
  [gepubliceerd op: 04/10/2020]
  Achttien stekelroggen zijn zaterdag 3 oktober door het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland en Blue Linked uitgezet in de Westerschelde. De stekelroggen moeten het pad effenen voor de terugkeer van de vleet, de grootste roggensoort van Europa, in de Nederlandse Noordzee.
 • Natuurjournaal 4 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 04/10/2020]
  Fijnstraal strooit zijn zaden uit, plooirokje te zien.
 • Schotse hooglanders gearriveerd in de Kleine Willemswaard
  [gepubliceerd op: 03/10/2020]
  Ze zijn er, de negen Schotse hooglanders die de natuur in de Kleine Willemswaard een flinke impuls gaan geven. De nieuwe bewoners zijn dinsdag 22 september 2020 aangekomen in deze stadswaard langs de Waal, direct grenzend aan Tiel. ARK Natuurontwikkeling zet in opdracht van Rijkswaterstaat een natuurgericht beheer op in de Kleine Willemswaard.
 • Oproep aan regering: nu kunt u concreet iets betekenen voor bijen en andere bestuivers!
  [gepubliceerd op: 03/10/2020]
  Binnenkort beslist de Europese Unie over een nieuwe richtlijn gewasbeschermingsmiddelen. Deze is sterk afgezwakt vergeleken met het oude voorstel, heeft vrijwel uitsluitend betrekking op honingbijen en gaat uit van een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing. De Nederlandse regering moet deze afwijzen als ze beslist vanuit de eigen Nationale Bijenstrategie en de Toekomstvisie gewasbescherming.
 • Natuurjournaal 3 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 03/10/2020]
  Ooievaar trekt naar het zuiden, variabele herfstuil vliegt.
 • Door de mazen van de wet - de rol van EU en VK in de handel in tijgers
  [gepubliceerd op: 02/10/2020]
  Door zwakke wetgeving en beperkte controles op faciliteiten met in gevangenschap levende tijgers in de EU en het VK, is er een aanzienlijke kans dat delen van tijgers, zoals huiden en botten, in de illegale handel terechtkomen. De vraag naar tijgerproducten wordt daardoor in stand gehouden, of versterkt. Zo luidt de conclusie van een rapport van WWF en TRAFFIC.
 • Vinger aan de pols: op Natura 2000-veldbezoek in Gelderland
  [gepubliceerd op: 02/10/2020]
  Om de kwaliteit van de natuur goed te volgen hebben we in Nederland allerlei monitoringsnetwerken ingericht. Dat biedt een schat aan informatie, maar het duurt vaak jaren voordat je gedegen uitspraken kunt doen. Het is daarom heel nuttig om samen met alle betrokken partijen ook regelmatig buiten te kijken hoe het ervoor staat. Dat gebeurt inmiddels jaarlijks tijdens Natura 2000-veldbezoeken.
 • Natuurjournaal 2 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 02/10/2020]
  Kleine zilverreigers en vallende eikels.
 • Late libellen
  [gepubliceerd op: 01/10/2020]
  Het is oktober en de regenachtige herfstdagen laten ons dat ook zien. Maar zijn er droge momenten en zeker als er een flets zonnetje bij komt dan zie je toch nog libellen. Die vliegen nog wel weken door. In ieder geval houtpantserjuffer, bruinrode en steenrode heidelibel, paardenbijter en blauwe en bruine glazenmaker komen algemeen voor en kun je nu op veel plaatsen tegenkomen.
 • Primeur: #Vleermuiskast op palen bewoond door #kraamgroep gewone #dwergvleermuizen
  [gepubliceerd op: 01/10/2020]
  Vleermuiskasten op palen hebben als beschermingsmaatregel nog een experimenteel karakter, vooral voor kraamkolonies. Bureau Waardenburg meldde deze zomer voor het eerst in Nederland het gebruik van een paalkast door een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis. In juli 2020 gebruikten ruim honderd dwergvleermuizen de kraamkast als onderkomen.
 • Natuurjournaal 1 oktober 2020
  [gepubliceerd op: 01/10/2020]
  Minder roerdompen, maar meer smienten.
 • Onderzoek naar broeikasgas in Polder Camphuis
  [gepubliceerd op: 30/09/2020]
  Sinds half augustus staat er in Polder Camphuis nabij Groningen een bijzondere opstelling in het moeras. Onderzoekers van Wageningen University & Research meten hier hoeveel broeikasgas wordt vastgelegd en hoeveel er in de polder vrijkomt.
 • Mysterie verdwijnen en verschijnen grote aantallen eikenprocessierupsen definitief opgelost
  [gepubliceerd op: 30/09/2020]
  Onderzoek toont aan dat eikenprocessierupsen in de grond kunnen verpoppen tot vlinder, maar daar ook in grote aantallen tenminste tien maanden in verlengde diapauze kunnen gaan. In juni kruipen ze met brandharen uit de grond. Beheersing van de processierups wordt hiermee een stuk ingewikkelder. Positief is dat ook sluipvliegen en -wespen in de grond overleven. Ze parasiteren vooral de mannetjes.
 • Natuurjournaal 30 september 2020
  [gepubliceerd op: 30/09/2020]
  Havik blijft in Nederland en bitterzoete bessen.
 • Extreme weersomstandigheden en de tuin
  [gepubliceerd op: 29/09/2020]
  We zijn er inmiddels (bijna) allemaal van doordrongen dat er de aarde opwarmt en dat dat leidt tot een klimaatcrisis. De consequenties blijven natuurlijk niet uit. De impact op het natuurlijke leven om ons heen is al zichtbaar. Wat merken we van klimaatverandering in onze tuinen en wat kunnen we hier aan doen?
 • Na de brand; de weg naar herstel
  [gepubliceerd op: 29/09/2020]
  Met de toenemende droogte is helaas ook de kans op bos- en natuurbranden steeds groter. De zwartgeblakerde nalatenschap van het vuur dat om zich heen heeft gegrepen, is slechts het zichtbare deel van het drama. De schade in de bodem is weliswaar niet direct te zien, maar wel een cruciale factor bij het potentiële herstel. Hoe bepaal je de impact van een brand en hoe verloopt de weg naar herstel?
 • Naturalis bestaat 200 jaar: jubileum met aandacht voor cultuurhistorie en behoud biodiversiteit
  [gepubliceerd op: 29/09/2020]
  Naturalis Biodiversity Center in Leiden bestaat 200 jaar. Wat ooit begon als een persoonlijke verzameling van koning Willem I is met 42 miljoen objecten uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende collecties ter wereld. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander geeft tijdens het Gala van de Biodiversiteit het officiële startsein voor de jubileumviering.
 • Natuurjournaal 29 september 2020
  [gepubliceerd op: 29/09/2020]
  Zeer zeldzame steppekievit bezoekt Nederland, papegaaizwammetje komt op.
 • Lederschildpad in de Oosterschelde
  [gepubliceerd op: 28/09/2020]
  Sinds 22 september 2020 zwemt er een meterslange lederschildpad in de Oosterschelde. Het is de 27ste geregistreerde waarneming van deze dwaalgast in Nederland. Met een beetje geluk is deze grote schildpad van 500 kilo ook te zien vanaf de zeedijk.
 • In 16 jaar verrassend veel nieuwe schelpdieren in Nederlandse Noordzee
  [gepubliceerd op: 28/09/2020]
  Onlangs verscheen de herdruk van een veldgids die alle schelpdieren en langs de kust aanspoelende schelpen beschrijft. Deze herdruk maakt een vergelijking mogelijk met 2004, het jaar waarin de eerste druk verscheen. Er blijken sindsdien verrassend veel soorten bij gekomen te zijn in onze Noordzee, waaronder veel exoten.
 • Je vangt meer vlinders met stroop dan met azijn
  [gepubliceerd op: 28/09/2020]
  De herfst is een prima nachtvlindertijd. Als je nu en de komende weken op zoek gaat naar nachtvlinders, door te stropen, dan kun je flink wat uilen en andere motten te zien krijgen. Er is een aantal algemene soorten die alleen of met name in september en oktober vliegt. Ook worden de eerste winteruilen al actief.
 • Het geheime nachtleven van de ruige dwergvleermuis in havengebied Moerdijk @brabant
  [gepubliceerd op: 28/09/2020]
  Haven- en industriegebied Moerdijk is overdag druk met bedrijvigheid. Bovendien is er tussen augustus en eind oktober een geheim nachtleven: de mannelijke ruige dwergvleermuis neemt bezit van bomen en andere schuilplaatsen, om er zoveel mogelijk vrouwtjes te kunnen ontvangen. Ecoloog Roland Jan Buijs vertelt enthousiast over de vleermuissoort die ‘in een luciferdoosje past’.
 • Natuurjournaal 28 september 2020
  [gepubliceerd op: 28/09/2020]
  Wintertaling overwintert in Nederland; gouduilen vliegen nu.
 • Wisent helpt bij terugdringen exoten @ARKNatuur
  [gepubliceerd op: 27/09/2020]
  Op de Slikken van De Heen lopen sinds begin dit jaar wisenten en rode geuzen, samen met konikpaarden. De grote grazers helpen de verruiging in het natuurgebied terug te dringen en zo het halfopen landschap duurzaam te behouden. Daarnaast overwoekeren adelaarsvarens het grasland en rukken exoten als reuzenberenklauw en dijkviltbraam op. De grote grazers maken hier echter korte metten mee.
 • Natuurjournaal 27 september 2020
  [gepubliceerd op: 27/09/2020]
  Meidoorn heeft vruchten; veel krakeenden te zien.
 • De Plastic Pledge voor de toerismebranche: één jaar later @wnfnederland
  [gepubliceerd op: 26/09/2020]
  Sinds 26 september 2019 tekenden tweehonderd bedrijven en toerisme-organisaties de International Tourism Plastic Pledge. Een initiatief van MVO-Nederland gesteund door WWF. We zien meer en meer plastic in de natuur en op onze vakantiebestemmingen en dat willen we niet. Vol energie en goede moed ging iedereen aan de slag om de plasticvervulling te stoppen. Maar toen kwam corona....
 • Natuurjournaal 26 september 2020
  [gepubliceerd op: 26/09/2020]
  Zwermende nestzwammetjes en nog kleine vossen te zien.
 • Gegevens Vogelatlas bewijzen hun waarde in onderzoek naar virussen @Sovon
  [gepubliceerd op: 25/09/2020]
  Een groep van onderzoekers, aangevoerd door Wageningen University & Research, gebruikte onder andere de gegevens van de Vogelatlas van Sovon om risico’s op uitbraken van zes virussen in kaart te brengen. De groep publiceerde de kaarten in het tijdschrift Parasites & Vectors. Met deze kennis kunnen uitbraken sneller worden opgespoord.
 • Vleugelslak als graadmeter voor oceaanverzuring @museumnaturalis
  [gepubliceerd op: 25/09/2020]
  Vleugelslakken zijn zeedieren die worden beschouwd als indicatoren voor de beoordeling van de gevolgen van oceaanverzuring. Onderzoekers van Naturalis en internationale collega’s hebben nu aangetoond dat vleugelslakken veel ouder zijn dan gedacht; ze waren er al tijdens het Krijt (ruim 100 miljoen jaar geleden). Mogelijk zijn ze dus minder kwetsbaar voor oceaanverzuring dan we nu denken.
 • Oesterbank boven Schiermonnikoog wemelt van nieuw leven @wnfnederland
  [gepubliceerd op: 25/09/2020]
  Op 22 en 23 september bezochten duikende onderzoekers de door WNF en ARK Natuurontwikkeling aangelegde oesterbank bij de Borkumse Stenen, een zeegebied in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De oesters die in 2018 zijn uitgezet, kregen in 2019 al nakomelingen. Dit jaar werd vastgesteld dat veel van de oesters nog in leven zijn en dat er weer een nieuwe generatie is voortgebracht.
 • Natuurjournaal 25 september 2020
  [gepubliceerd op: 25/09/2020]
  Sleedoorn heeft vruchten en dikke vacht voor het konijn.
 • #Vleermuizen vaak onbedoeld #slachtoffer van #lijmvallen
  [gepubliceerd op: 24/09/2020]
  Met enige regelmaat worden vleermuizen aangetroffen als slachtoffer van lijmband aan bomen en vliegenplakstrips in stallen. Lijmbanden en plakstrips worden gebruikt om plaaginsecten te bestrijden. Helaas zijn vleermuizen en vogels vaak ongewenste bijvangst bij het gebruik van deze lijmvallen. Daarnaast blijven ook nuttige insecten, andere geleedpotigen en zelfs huisdieren aan lijmvallen plakken.
 • Bodemdierendagen 2020: Klein maar groots!
  [gepubliceerd op: 24/09/2020]
  Van 25 september tot en met 7 oktober is het tijd voor een 'grote' editie van de landelijke bodemdierendagen. Iedereen kan meehelpen om samen te ontdekken hoe het met dat belangrijke maar onderbelichte bodemleven gaat. Je hoeft niet ver weg: het kan in je eigen tuin, het park om de hoek of op het schoolplein. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de grootse taken van die kleine dieren.
 • Wat doe je als je de buxusmot in je tuin hebt?
  [gepubliceerd op: 24/09/2020]
  Een zwart-witte vlinder die niet in de vlinderboeken staat: de buxusmot. Deze nieuwkomer uit Azië liet zich voor het eerst in Europa zien in 2006. Sinds 2018 is heel Nederland met deze vlinder 'besmet'. Waar komt deze vlinder vandaan? En wat als je hem in je tuin hebt?
 • Natuurjournaal 24 september 2020
  [gepubliceerd op: 24/09/2020]
  Nog steeds dagpauwogen en rijpe hopbellen.
 • Paddenstoelenvergiftigingen en hoe voorkom je die
  [gepubliceerd op: 23/09/2020]
  De herfst is inmiddels weer begonnen en dat is bij uitstek het seizoen van de paddenstoelen. Jaarlijks zijn er ook weer verhalen over paddenstoelenvergiftigingen in de media. Dit natuurbericht zet feiten op een rijtje en geeft adviezen om acute vergiftigingen als gevolg van het consumeren van in het wild groeiende paddenstoelen te voorkomen.
 • Jonge Nederlandse rode wouwen in eerste levensfase vaak in Duitsland
  [gepubliceerd op: 23/09/2020]
  GPS-data van jonge rode wouwen uit Nederland laat na het eerste jaar van de studie zien dat de vogels in het broedseizoen vooral de geboorteregio’s gebruiken. Daarnaast bezoeken ze gebieden in buurlanden, waaronder Duitsland en België. Tot dusver opgetreden sterfte duidt op veelal onnatuurlijke doodsoorzaken, zoals verstoring, verkeersslachtoffers en aanvaringen met windturbines.
 • Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups voor derde jaar succesvol in Westerveld
  [gepubliceerd op: 23/09/2020]
  Het stimuleren van natuurlijke vijanden resulteerde in maximaal 75 procent minder eikenprocessierupsnesten en voorkwam overlast. Van de aangetroffen nesten bleek 80 procent volledig leeg gevreten door vogels of volledig geparasiteerd te zijn. Voor het eerst is de activiteit van sluipvliegen merkbaar geweest. Mits goed aangepakt kunnen natuurlijke vijanden de eikenprocessierups beheersbaar houden.
 • Uitslag Spinnentelling 2020
  [gepubliceerd op: 23/09/2020]
  Afgelopen weekend werd de ‘Spinnentelling 2020’ gehouden. De top drie is exact hetzelfde als vorig jaar: 1. kruisspin, 2. grote trilspin en 3. venstersectorspin. De kruisspin is voor de achtste keer op rij de winnaar, maar de spin vertoont wel een duidelijk afname over de jaren heen. Er zijn twee opvallende nieuwkomers gezien: de valse wolfspin en de marmertrilspin.
 • Natuurjournaal 23 september 2020
  [gepubliceerd op: 23/09/2020]
  Volop kolibrievlinders en appels.
 • Kolibrievlinders weer overal te zien
  [gepubliceerd op: 22/09/2020]
  Niet zeldzaam, maar wel erg leuk: de kolibrievlinder! Met de vleugels snel bewegend staat hij stil voor een bloeiende bloem. Met zijn lange roltong, die net op een gekromde snavel lijkt, zuigt hij nectar op. Fascinerend om te zien!
 • Slikkige oevers: een uniek rivierbiotoop
  [gepubliceerd op: 22/09/2020]
  Het rivierengebied heeft een geheel eigen flora. Vooral in de buitendijkse gebieden langs ongestuwde riviertrajecten groeien planten die buiten het rivierengebied zo goed als afwezig zijn. Slikkige oevers vormen een voor het rivierengebied uniek biotoop. Vegetaties van slikkige oevers zijn de laatste decennia veel algemener geworden. In de nazomer zijn deze vegetaties het best ontwikkeld.
 • Zomertortel Jos op weg naar Afrika: Frankrijk nu veilig, maar komt hij Spanje door?
  [gepubliceerd op: 22/09/2020]
  Gezenderde zomertortel ‘Jos’ uit de Zak van Zuid-Beveland is onderweg naar Afrika. Inmiddels is hij door Frankrijk heen gevlogen. Dankzij lobby van Vogelbescherming (wij vroegen onder andere uw hulp om een publieksconsultatie in Frankrijk in te vullen) is daar vorige week besloten om de jacht dit jaar stil te leggen. Voor Jos is dat nipt op tijd, voor zo’n 7.000 andere zomertortels te laat.
 • Natuurjournaal 22 september 2020
  [gepubliceerd op: 22/09/2020]
  Hanenkam te vinden, nachtzwaluw heeft Nederland al bijna verlaten.
 • Oranje luzernevlinders maken zich gereed voor de terugvlucht
  [gepubliceerd op: 21/09/2020]
  De eerste vlinders van de nieuwe generatie van oranje luzernevlinder, een trekvlinder, vliegen momenteel. Op plekken waar de soort zich in augustus heeft voortgeplant kun je nu soms wel tien of meer vlinders bij elkaar aantreffen. Ze zullen wegtrekken naar het zuiden, maar kunnen de komende weken nog worden gezien.
 • Onlangs aangespoelde butskoppen toegevoegd aan collectie Naturalis
  [gepubliceerd op: 21/09/2020]
  Vorige week spoelden er in korte tijd twee dode butskoppen aan in Zeeland. Beide dieren hadden verwondingen en zijn vermoedelijk om het leven gekomen door een aanvaring. De schedels en nekwervels van de butskoppen worden nu toegevoegd aan de collectie van Naturalis.
 • Natuurjournaal 21 september 2020
  [gepubliceerd op: 21/09/2020]
  Knobbelzwaan zoekt soortgenoten, lijsterbes draagt vrucht.
 • Kale plekken op de camping goed voor bijzondere mossen
  [gepubliceerd op: 20/09/2020]
  Een bekend verschijnsel op de camping: nadat de kampeerder is vertrokken blijft er een kale plek in het gras achter. Op zulke plekken zijn de afgelopen jaren tientallen plantensoorten uit Zuid-Europa gevonden, die meegelift zijn met tent of caravan. Nu is er ook een mediterraan levermos ontdekt: Wintersponsvorkje.
 • Schroefjes zoeken op laag water
  [gepubliceerd op: 20/09/2020]
  Zijn het exotische kruiskop-schroefjes of niet? Dat is de vraag. Momenteel zijn er diverse waarnemingen van een heel klein kwalletje dat met wat fantasie op een schroefje lijkt. Het diertje leefde ooit in de Zuiderzee, maar verdween na de afsluiting. Pas in 1993 werden ze weer gezien, maar zelden in zulke aantallen als de laatste tijd.
 • Natuurjournaal 20 september 2020
  [gepubliceerd op: 20/09/2020]
  Steeds meer appelvinken in Nederland en peperboleet komt op.
 • Plasticvervuiling: opruimen alleen helpt niet
  [gepubliceerd op: 19/09/2020]
  Vandaag is het World Cleanup Day, een dag waarop mensen over de hele wereld hun handen uit de mouwen steken om zwerfvuil op te ruimen. Gisteren publiceerde het toonaangevende vakblad Science een onderzoek over de toename van plastics in de natuur de komende tien jaar. Auke-Florian Hiemstra, onderzoeker bij Naturalis, schrikt van de bevindingen: “Hier valt niet tegen op te ruimen.”
 • Inheemse mieren niet bestrijden
  [gepubliceerd op: 19/09/2020]
  Mieren zijn boeiende dieren en horen in elk Nederlands landschap thuis. Enkele inheemse soorten vestigen zich ook wel eens in huizen en dan wordt overlast ervaren. Daarnaast is er een groeiend aantal exotische soorten dat woonwijken koloniseert, met het mediterraan draaigatje als de bekendste. Dit zorgt voor een slecht imago van ‘de mier', maar meestal is dat geheel onterecht.
 • Natuurjournaal 19 september 2020
  [gepubliceerd op: 19/09/2020]
  Gele kwikstaart trekt naar het zuiden, hoekbanddennenspanner vliegt.
 • Geniet nu alvast van het Wildlife Film Festival Rotterdam
  [gepubliceerd op: 18/09/2020]
  Het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) komt er weer aan! Zes dagen lang genieten van de mooiste documentaires over de natuur uit binnen- en buitenland. Het was wel even flink zoeken hoe het jaarlijkse festival coronaproof georganiseerd kan worden. Er is gekozen voor een combinatie van on- en offline. Belangrijk voordeel: de voorpret start nu al!
 • Pakistaanse vissers redden 110 walvishaaien
  [gepubliceerd op: 18/09/2020]
  Sinds de start van de samenwerking tussen Pakistaanse vissers en WWF-Pakistan in 2012, zijn in totaal 110 walvishaaien veilig vrijgelaten door getrainde vissers. En dat is best een hele prestatie als je weet dat dit de grootste vissoort op aarde is. De dieren worden wel 12 meter lang!
 • Sturen op insecten loont
  [gepubliceerd op: 18/09/2020]
  Nieuwe natuurterreinen zijn vaak erg fosfaatrijk. Daarom worden ze afgeplagd en daarna jarenlang regelmatig gemaaid. Het loont echter om hier zorgvuldig mee om te gaan: ook jonge natuurterreinen kennen soms al een verrassende insectenrijkdom die niet gebaat is bij een intensief maaibeheer. Weloverwogen beheren voorkomt dat je het kind met het badwater weggooit.
 • Natuurjournaal 18 september 2020
  [gepubliceerd op: 18/09/2020]
  Klimop staat in bloei, grijze herfstuil vliegt.
 • Maak je eigen fietsroute op de Fiets naar je Werk Dag
  [gepubliceerd op: 17/09/2020]
  De Fiets naar je Werk Dag komt eraan op 24 september! Waarschijnlijk werken velen van jullie thuis vanwege corona. Maar ook als je vanuit huis werkt, kun je mee doen. Maak een mooi fietsrondje met hetzelfde aantal kilometers dat je normaal van en naar je werk fietst. Wist je dat je met de Atlas Leefomgeving gezonde fietsroutes kunt ontwerpen? Ga aan de slag en spring de 24ste zelf op de fiets!
 • Wederom een succesvol Egelweekend
  [gepubliceerd op: 17/09/2020]
  Afgelopen weekend vond het elfde jaarlijkse Egelweekend plaats. Tijdens dit weekend roepen Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland. In totaal werden 2461 egels via verschillende wegen doorgegeven!
 • Zwart weeskind in de lift
  [gepubliceerd op: 17/09/2020]
  Dit jaar wordt het zwart weeskind erg veel gemeld op de invoerportalen voor waarnemingen. Deze grote nachtvlinder was vrij zeldzaam en kwam voornamelijk in het Zuiden van Limburg voor, maar recentelijk zien we hem op heel veel nieuwe plekken verschijnen. Soms ook met flink wat bij elkaar. Profiteert deze vlinder van klimaatverandering?
 • Natuurjournaal 17 september 2020
  [gepubliceerd op: 17/09/2020]
  Lepelaars verzamelen zich en bronsttijd edelhert begonnen.
 • Verwijdering nest Aziatische hoornaar in Veenendaal
  [gepubliceerd op: 16/09/2020]
  In opdracht van de provincie Utrecht wordt deze week een nest van de Aziatische hoornaar behandeld en verwijderd in Veenendaal. De Aziatische hoornaar is een grote wespensoort die oorspronkelijk niet voorkomt in Nederland.
 • Wat is zeldzaam? Meer dan kwart Europese exemplaren goudfranjedwergmot in Nederland gevonden
  [gepubliceerd op: 16/09/2020]
  De eerste vondst van de goudfranjedwergmot in Duitsland was aanleiding voor een overzichtsartikel van deze zeldzame soort. Meer dan de helft van de bekende exemplaren komt uit slechts twee landen: 17 uit Engeland en 11 uit Nederland. Maar is die soort echt zo zeldzaam, of gewoon moeilijk te vinden?
 • Natuurjournaal 16 september 2020
  [gepubliceerd op: 16/09/2020]
  Broedende holenduiven en geveerde witvleugeluil ontpopt.
 • Vijf nominaties Jan Wolkers Prijs 2020
  [gepubliceerd op: 15/09/2020]
  Nog vijf boeken zijn in de race voor de Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek. De shortlist is zondag bekend gemaakt in het BNNVARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Er zijn meer dan 120 boeken ingezonden, die zijn verschenen tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020: veldgidsen, kinderboeken, poëziebundels, naslagwerken en romans.
 • KinderBomenBos: plant een boom voor een kind
  [gepubliceerd op: 15/09/2020]
  Zaterdag 21 november vindt er een bijzondere gebeurtenis plaats in het Bentwoud. Die dag worden nieuwe bomen geplant in het KinderBomenBos. Dit is een speciaal gedeelte van het gebied, waar mensen een boom kunnen planten voor kinderen: ter ere van de geboorte, of omdat er een kind(je) overleden is.
 • Drie jaar SNL-monitoring op de Hoge Veluwe: veel en bijzondere waarnemingen
  [gepubliceerd op: 15/09/2020]
  In opdracht van Het Nationale Park De Hoge Veluwe hebben we de afgelopen drie jaar het veldwerk voor de SNL-monitoring in dit bijzondere gebied uitgevoerd. Ecologen Tim Termaat, Jaap Bouwman en Maarten Immerzeel inventariseerden het gehele Park op flora, dagvlinders, sprinkhanen en libellen. Dat leidde, ook heel recent nog, tot bijzondere waarnemingen, die de komende tijd verwerkt worden.
 • Plannen voor nieuw onderwateronderzoeksstation op Curaçao
  [gepubliceerd op: 15/09/2020]
  Plannen voor een hypermodern onderwateronderzoeksstation ‘PROTEUS™’ zijn onlangs vrijgegeven. Het ontwerp, geïnspireerd op koraalpoliepen, stelt wetenschappers in staat om rechtstreeks vanaf de oceaanbodem voor de kust van Curaçao te verblijven en onderzoek te doen. PROTEUS™ is een project van het Fabien Cousteau Ocean Learning Center (FCOLC) en is de visie van Fabien Cousteau.
 • Oproep aan Tweede Kamer: investeer juist nu in de natuur
  [gepubliceerd op: 15/09/2020]
  Vogelbescherming roept de Tweede Kamer op om krachtig te pleiten voor natuurherstel in de debatten over de begrotingsbehandeling. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat twee op de vier Nederlanders vindt dat natuur onderdeel moet zijn van de herstelplannen na de coronocrisis. Een uitkomst die de politiek niet naast zich neer mag leggen, vindt Vogelbescherming Nederland.
 • Natuurjournaal 15 september 2020
  [gepubliceerd op: 15/09/2020]
  Laatste nestje woelmuizen en eenbloemig zeekraal is terug van weggeweest.
 • Fabeltjes over geweldige klimop
  [gepubliceerd op: 14/09/2020]
  Klimop is een geweldige plant. Altijd groen en één van de weinige planten die laat in het jaar bloeit. De eerste bloemen verschijnen nu en dan zijn er ook direct vlinders en allerlei andere insecten op aanwezig. Dat kan wel doorgaan tot in december. Je hoort vaak over de schadelijkheid van klimop, maar dat zijn bijna allemaal fabeltjes.
 • Met sloten en zoefjes bloeit de Herfsttijloos in Pelterheggen
  [gepubliceerd op: 14/09/2020]
  Deze week zijn ze er nog. De bijzondere Herfsttijloos bloeit in de Pelterheggen, onderdeel van natuurgebied De Plateaux in Bergeijk, op de grens van Brabant en België. De bovensloten, ondersloten en zoefjes zorgen voor het behoud van een bijzonder gebied dat deze zomer werd toegevoegd aan de immaterieel erfgoed-lijst van Unesco. En waar de Herfsttijloos zich lekker voelt.
 • Boomkroonbewonende viervlekmier voor het eerst in Nederland gevonden
  [gepubliceerd op: 14/09/2020]
  Voor het eerst is in Nederland de viervlekmier aangetroffen. Deze warmteminnende soort is wijd verspreid in Zuid- en Midden-Europa, maar schaars in Noord-Europa. De mieren zijn lastig te vinden omdat ze nesten maken in dode takken in boomkronen. Dat deze mier Nederland heeft bereikt, is ongetwijfeld het gevolg van het warmer wordende klimaat.
 • Natuurjournaal 14 september 2020
  [gepubliceerd op: 14/09/2020]
  Dodaars bereidt zich voor op winter; veldmuis heeft laatste jongen.
 • Vierbandgroefbij ontdekt stierenkuil
  [gepubliceerd op: 13/09/2020]
  En weer duikt een zeer zeldzame bij op in stierenkuilen in de natuurlijk begraasde uiterwaarden bij Nijmegen. Ditmaal eentje met een voor groefbijen indrukwekkend formaat: ruim anderhalve centimeter. De vierbandgroefbij is vanuit het zuiden aan een opmars bezig en zoekt lemige steilrandjes die ze onder andere vindt in de kuilen die door bronstige stieren worden uitgegraven.
 • Spinnentelling 2020: 19 en 20 september
  [gepubliceerd op: 13/09/2020]
  In het weekend van 19 en 20 september mag iedereen weer op zoek naar spinnen in zijn eigen huis en tuin voor de Nationale Spinnentelling 2020. Zal de kruisspin weer op één eindigen?
 • Natuurjournaal 13 september 2020
  [gepubliceerd op: 13/09/2020]
  Scandinavische roodborsten bereiken Nederland, vleugelloze vlinder vliegt.
 • 70 procent minder koala’s in verbrande gebieden @wnfnederland
  [gepubliceerd op: 12/09/2020]
  Een nieuw rapport van WWF-Australië laat zien wat de impact van de bosbranden van 2019-2020 was op koalapopulaties. Uit het rapport blijkt dat de bosbranden resulteerden in het verlies van ongeveer 71 procent van de koalapopulaties op zes brandlocaties aan de noordkust van New South Wales.
 • Burgers helpen bij beheer nieuwe natuur Binnenveldse Hooilanden
  [gepubliceerd op: 12/09/2020]
  Tussen Wageningen en Veenendaal, is onlangs een nieuw natuurgebied gerealiseerd: de Binnenveldse Hooilanden. Een gebied van 280 hectare met potenties voor blauwgrasland, dotterbloemhooiland en trilveen. Dit natuurgebied wordt beheerd door drie partijen: Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer. Burgers worden actief betrokken bij het beheer van het gebied.
 • Natuurjournaal 12 september 2020
  [gepubliceerd op: 12/09/2020]
  Lindegouduil vliegt en haas krijgt laatste jongen.
 • Massale trek ruige dwergvleermuis over Afsluitdijk
  [gepubliceerd op: 11/09/2020]
  Vanaf half augustus tot in oktober trekt de ruige dwergvleermuis door Nederland. Voor deze kleine vleermuissoort van circa acht gram is de Afsluitdijk een belangrijke migratiecorridor in zijn trekroute van de Baltische staten naar de overwinteringsgebieden in Zuid- en West-Europa.
 • Sterke EU-bossenwet moet wereldwijde ontbossing stoppen #Together4Forests
  [gepubliceerd op: 11/09/2020]
  De Europese Unie is nog altijd één van de topimporteurs van soja, palmolie en hout uit gebieden waarvoor vaak bossen en andere waardevolle natuurgebieden zijn vernietigd. Europa heeft geen wetgeving tegen ontbossing. Vanaf vandaag kunnen Europeanen aan de Europese Commissie laten weten dat er een krachtige wet moet komen die ervoor zorgt dat uitsluitend ontbossingsvrije producten de EU bereiken.
 • Broedpopulatie visarend groeit
  [gepubliceerd op: 11/09/2020]
  In 2020 waren de drie paar in de Biesbosch broedende visarenden bijzonder succesvol. Elk paar bracht drie jongen groot. Een vierde stel bouwde twee nesten, maar deed nog geen broedpoging. In vijf jaar tijd zijn er al twintig visarenden grootgebracht in het gebied.
 • Natuurjournaal 11 september 2020
  [gepubliceerd op: 11/09/2020]
  Zilverplevier bereikt Nederland en zwavelzwam overal te zien.
 • Wereld Natuur Fonds geeft wereldwijde SOS af voor natuur @wnfnederland
  [gepubliceerd op: 10/09/2020]
  WWF Living Planet Report 2020: wereldwijd is de gemiddelde populatiegrootte van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen tussen 1970 en 2016 met 68% afgenomen. Maar herstel is mogelijk.
 • Extra generatie vlinders
  [gepubliceerd op: 10/09/2020]
  Bij een aantal vlinders zien we nu, begin september, een extra generatie verschijnen. Doordat ze al eerder in het jaar vliegen dan vroeger en door de erg warme perioden is de ontwikkeling snel gegaan en kan er een extra generatie vliegen. Dit is onder andere het geval bij icarusblauwtje, bruin blauwtje en klein koolwitje.
 • Wolven en de noodzaak tot intersoortelijke communicatie
  [gepubliceerd op: 10/09/2020]
  Om conflictarm te kunnen samenleven met wilde dieren zoals de wolf moeten we ons ervan bewust worden hoe wij voortdurend, vaak zonder het te beseffen, communiceren met andere soorten waarmee we het landschap delen. Wolfwerende hekken zijn daarbij geen harde grens tussen cultuur en natuur, maar een communicatiemiddel. Dit artikel is verschenen in het blad Zoogdier.
 • Natuurjournaal 10 september 2020
  [gepubliceerd op: 10/09/2020]
  Boerenzwaluwen verzamelen zich en klodders heksenboter.
 • Ontwerpen van een optimaal kunstmatig rif
  [gepubliceerd op: 09/09/2020]
  Een nieuwe studie vergeleek de effectiviteit van drie populaire kunstmatige riffen om de visdichtheid rond Saba en Sint Eustatius te vergroten. De onderzoekers ontdekten dat een complexe interne structuur, met meer schuilplaats, resulteerde in een grotere visstand, biomassa en soortenrijkdom. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt om een ​​nog beter werkend kunstmatig rif te ontwerpen.
 • Opgaven landbouw, voedsel en natuur onderling nauw verbonden
  [gepubliceerd op: 09/09/2020]
  Uit de zojuist verschenen Balans van de Leefomgeving blijkt dat het nog steeds niet goed gaat met onze leefomgeving en dat de opgaven op het vlak van o.a. klimaat, natuur, grondstoffengebruik en woonomgeving alleen urgenter worden. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid beleid ontwikkeld om de grote leefomgevingsproblemen aan te pakken, maar een structurele kanteling is nog niet ingezet.
 • Tijd voor boleten
  [gepubliceerd op: 09/09/2020]
  We hebben er wat langer op moeten wachten, maar eindelijk komen de boleten weer tevoorschijn op bij kenners veelal bekende locaties. Door de zomerse hittegolf waren de locaties langdurig sterk uitgedroogd geraakt. De regen van vorige week veroorzaakte in sommige delen van ons land een ware tsunami van boleten, zoals in de Wilhelminalaan in Alkmaar.
 • Muggen vangen door vrijwilligers kan sleutel zijn in strijd tegen malaria
  [gepubliceerd op: 09/09/2020]
  Een jaar lang hebben meer dan honderd vrijwilligers op het platteland van Rwanda melding gemaakt van muggenoverlast en muggen verzameld met zelfgemaakte vallen. Op basis van de waarnemingen is te zien waar en wanneer het risico op malaria het grootst is. De resultaten laten zien dat citizen science (burgerwetenschap) veel potentie heeft om de ziektelast van malaria wereldwijd te verminderen.
 • Natuurjournaal 9 september 2020
  [gepubliceerd op: 09/09/2020]
  Noordelijke brandganzen en nachtvlinders op de hei.
 • Prachtig groen metallic: houtpantserjuffer
  [gepubliceerd op: 08/09/2020]
  De houtpantserjuffer is een heel algemene libel en zit eigenlijk overal in ons land. Ze planten zich voort in bomen en struiken langs de waterkant, maar als ze nog niet geslachtsrijp zijn kun je ze overal aantreffen; ook in je tuin, zelfs al heb je geen vijver of ander water in de buurt.
 • Zeer bedreigde Antilliaanse leguaan geboren in Blijdorp
  [gepubliceerd op: 08/09/2020]
  In Diergaarde Blijdorp is een zeer bedreigde Antilliaanse leguaan uit het ei gekropen. Een heuglijk moment voor het internationale fokprogramma, waarin Blijdorp een belangrijke rol speelt.
 • Deltagebied kansrijk voor strandbroeders
  [gepubliceerd op: 08/09/2020]
  Het broedseizoen van 2020 zit erop. Zo ook voor strandbroeders, vogels die hun eieren het liefst leggen in een eenvoudig kuiltje op het strand. Door vrijwilligers zijn tientallen nesten van strandplevier, bontbekplevier en dwergstern beschermd op de stranden van Zeeland en Zuid-Holland.
 • Komend weekend: #Egelweekend!
  [gepubliceerd op: 08/09/2020]
  Op 12 en 13 september is het jaarlijkse Egelweekend. Tijdens dit weekend roepen de Zoogdiervereniging, Egelwerkgroep en Jaarrond Tuintelling iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland.
 • Zo maak je je tuin verantwoord herfstklaar
  [gepubliceerd op: 08/09/2020]
  Steeds meer mensen zetten zich actief in om de biodiversiteit in Nederland een handje te helpen. Fantastisch! Vooral in de eigen tuin worden de nodige stoeptegels gelicht om bijvoorbeeld plaats te maken voor bij- of insectvriendelijke planten. Om het succes van een natuurvriendelijke tuin ook in de herfst te vergroten, heeft FLORON een aantal tips & tricks.
 • Natuurjournaal 8 september 2020
  [gepubliceerd op: 08/09/2020]
  Doodshoofdvlinders in de nacht en bosuilen verlaten thuis.
 • Varroa-resistente bijen vliegen door Brabant
  [gepubliceerd op: 07/09/2020]
  Bij het Brabantse provinciehuis in ’s-Hertogenbosch is een speciale bijenkast geplaatst. Niet alleen is deze kast volgestopt met allerlei meetapparatuur, ook wordt zij bevolkt door honingbijen die de Varroa-mijt bij kop en kont, mét haar jonkies, uit het broed verwijderen. De Stichting Arista Bee Research hoopt dat de bijen gaan doen waar ze voor kwamen. En dat er nog vele zullen volgen.
 • WWF: “Plastic heeft zijn weg gevonden naar de verste uithoeken van onze oceanen”
  [gepubliceerd op: 07/09/2020]
  Plasticvervuiling in onze oceanen is één van de grootste milieuproblemen van onze tijd. WWF presenteerde vorige week een interactieve kaart die het wijdverspreide plasticprobleem goed zichtbaar maakt. De Global Plastic Navigator laat zien in welke landen een bijzonder hoge hoeveelheid plastic afval in het milieu terechtkomt en via welke rivieren het meeste plastic afval naar de oceanen stroomt.
 • Natuurjournaal 7 september 2020
  [gepubliceerd op: 07/09/2020]
  Kleine rietgans komt aan in Nederland; agaatvlinder vliegt.
 • Spreeuwen volgen vanuit de ruimte met project Icarus
  [gepubliceerd op: 06/09/2020]
  Na bijna twintig jaar voorbereidingen gaat het internationale ruimtestation ISS binnenkort dieren volgen met behulp van een speciale antenne. Het Vogeltrekstation van het NIOO gaat de nieuwe technologie deze herfst al gebruiken om een klassiek experiment uit de jaren vijftig met spreeuwen te herhalen.
 • Blauwe zwemkrab heeft de vlag niet gestreken
  [gepubliceerd op: 06/09/2020]
  Hij hoort hier niet, maar heeft wel een link met Nederland. Na de eerste waarnemingen, nog voor de Tweede Wereldoorlog, bleef de exotische Blauwe zwemkrab een zeldzame verschijning, al verdween het dier nooit helemaal. Vooral vissers treffen ze soms aan, zoals ook deze zomer in het Noordzeekanaal.
 • Hooikoortsseizoen nagenoeg voorbij; alsemambrosia veroorzaakt lokaal nog ernstige klachten
  [gepubliceerd op: 06/09/2020]
  Het reguliere hooikoortsseizoen is bijna voorbij. De grassen zijn grotendeels uitgebloeid en ook de bloeiperiode van bijvoet komt ten einde. Toch duurt het hooikoortsseizoen op sommige plaatsen nog voort door de bloei van alsemambrosia. Dit kruid verspreidt plaatselijk zeer sterk allergeen pollen en kan ernstige klachten veroorzaken.
 • Natuurjournaal 6 september 2020
  [gepubliceerd op: 06/09/2020]
  Rijpe witte paardenkastanjes en stand tekenactiviteit.
 • Rugstreeppad gek op Zeeuwse bolussen
  [gepubliceerd op: 05/09/2020]
  In duingebied Oranjezon leven konikpaarden en Hereford-runderen. De mest van deze dieren heeft een sterke aantrekkingskracht op jonge rugstreeppadjes. Vooral paardenmest blijkt aanlokkelijk. Omdat de mesthopen grote aantallen vliegen en kevers aantrekken, maar ook vanwege de vele schuilplekjes die de paardenbolussen bieden. Door deze combinatie zijn jonge rugstreeppadjes gek op paardenmest.
 • Computertechnologie helpt hout gemakkelijker en nauwkeuriger te identificeren
  [gepubliceerd op: 05/09/2020]
  De meest gebruikte methode voor de taxonomische identificatie van boomstammen is houtanatomie. Het aantal experts met deze langdurige opleiding neemt echter af, terwijl de technologie zich intussen verder ontwikkelt. Houtanatomen van Naturalis en computerwetenschappers van het Leidse LIACS bundelen daarom hun krachten voor een computerondersteund hulpmiddel voor hout-identificatie.
 • Natuurjournaal 5 september 2020
  [gepubliceerd op: 05/09/2020]
  Ransuilen en heide-uilen.
 • WWF-ambassadeurs Armin van Buuren en Jessie Jazz slaan handen ineen voor #beatplastic
  [gepubliceerd op: 04/09/2020]
  De wereldwijde plasticvervuiling is nog steeds een gigantisch probleem. Elk jaar komt er maar liefst acht miljoen ton plastic in de zee. Het blijkt bijzonder lastig om deze enorme hoeveelheden terug te dringen. Daarom sloegen Global Oceans Ambassador Armin van Buuren en het Wereld Natuur Fonds vorig jaar al hun handen ineen voor #Beatplastic. En nu krijgen ze ook steun van Jessie Jazz Vuijk.
 • Goede start nieuw akkerreservaat Hallerlaak
  [gepubliceerd op: 04/09/2020]
  Nieuwe natuur: daarbij hoort niet alleen moeras of bos, maar ook akkernatuur. Provincie Gelderland heeft vorig jaar een nieuwe akker bij Vorden in de Achterhoek ingezaaid met rogge en allerlei oude akkerkruiden. De meeste soorten hebben zich dit jaar goed ontwikkeld en leveren nu zelfs al voldoende zaad op om straks ook andere nieuwe akkers in de buurt mee in te zaaien.
 • Zonnebaars: moordenaar of dokter?
  [gepubliceerd op: 04/09/2020]
  De zonnebaars, een mooie vis die vaak in vijvers wordt gehouden bij koi karpers om ze vrij te houden van parasieten. Maar ook een invasieve exoot die is opgenomen in de Europese Unielijst met soorten die de inheemse natuur bedreigen. In Nederland komt deze soort helaas niet alleen in vijvers voor, maar ook in de natuur. Daar zorgen ze voor grote schade.
 • Natuurjournaal 4 september 2020
  [gepubliceerd op: 04/09/2020]
  Veel kanoeten op het Wad; roestuil vliegt.
 • Nazomer Vleermuistuintelling: weinig tellers en minder vleermuizen
  [gepubliceerd op: 03/09/2020]
  Afgelopen weekend (29 en 30 augustus) vond de Nazomer Vleermuistuintelling 2020 plaats. Dit was het tweede jaar dat er een Vleermuistuintelling in het voorjaar en de nazomer werd gehouden. Door het slechte weer werd er in deze editie echter weinig geteld: 76 tuineigenaren (416 minder dan dit voorjaar) zagen in totaal slechts 240 keer een vleermuis in hun tuin (2428 minder dan dit voorjaar).
 • De natuur viert feest. Vier jij mee?
  [gepubliceerd op: 03/09/2020]
  Ontdek de natuur aankomend weekend tijdens het grensoverschrijdende Fête de la natuur. IVN Natuureducatie initieert deze zevende editie van dit natuurfeest in Nederland. Vier mee en kijk welke mooie natuurfeestjes er bij jou in de buurt plaatsvinden op 4, 5 en 6 september!
 • Kleine vuurvlinder: nauwelijks te missen!
  [gepubliceerd op: 03/09/2020]
  De echte vlindertijd is over, maar in de nazomer zijn er nog zeker vlinders te zien. Het landkaartje begint met een derde generatie, de koolwitjes zijn er volop en ook de kleine vuurvlinder is nu te zien. Het lijkt alsof deze soort dit jaar in september erg algemeen wordt. De huidige derde generatie vliegt nog tot in oktober, dus voldoende gelegenheid om deze fraaie vlinder te zien te krijgen.
 • Natuurjournaal 3 september 2020
  [gepubliceerd op: 03/09/2020]
  Duinpieper heeft doortrekpiek en gele aardappelbovist komt op.
 • Prachtsloten: meer biodiversiteit in agrarisch landschap
  [gepubliceerd op: 02/09/2020]
  De flora en fauna in agrarisch gebied staan flink onder druk. Hoe werken we aan herstel? In de pilot Prachtsloten zoeken diverse organisaties en overheden samen met de boeren naar optimaal ecologisch beheer van de poldersloot. De vele sloten en oevers in het veenweidegebied bieden volop kansen om de biodiversiteit te vergroten.
 • Drie maal bijzondere akkernatuur
  [gepubliceerd op: 02/09/2020]
  Vogelbescherming werkt mee aan PARTRIDGE: een internationaal project dat met goede voorbeelden laat zien hoe de biodiversiteit op het boerenland kan toenemen. Zodat 'bijzondere waarnemingen' weer 'gewone akkernatuur' worden. Drie favoriete soorten die ervan profiteren op een rijtje.
 • Natuurjournaal 2 september 2020
  [gepubliceerd op: 02/09/2020]
  Zeldzame morinelplevier trekt door Nederland; goudgele boorder vliegt.
 • Snow White zwemt zonder zender verder
  [gepubliceerd op: 01/09/2020]
  Het was vaker voorgekomen dat de gezenderde zeehond Snow White een tijd lang buiten bereik van een ontvanger was, maar inmiddels is zeker dat de zender, na vijf maanden, is afgevallen. Het laatste signaal dateert namelijk van 29 juni. Het apparaatje verzamelde in die vijf maanden een schat aan gegevens over de tochten en het gedrag van de zeehond voor onderzoeker Sophie Brasseur.
 • Voortaan met laarzen in het beekbegeleidend bos bij de Tongelreep
  [gepubliceerd op: 01/09/2020]
  Vanuit België stroomt de Warmbeek Noord-Brabant in. Vanaf daar heet ze Tongelreep. Na de Genneper Parken in Eindhoven gaat ze op in de Dommel. Tot Eindhoven is het een belangrijke waterloop met een beschermd beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. De komende jaren wordt het gebied klimaatbestendiger door beekherstel en natuurontwikkeling.
 • Natuurjournaal 1 september 2020
  [gepubliceerd op: 01/09/2020]
  Goudplevier bereikt Nederland; patrijs blijft in Nederland.
 • Zet een rotfruitschaal in je tuin!
  [gepubliceerd op: 31/08/2020]
  Zo in de nazomer zie je dat de kleur uit de tuin een beetje verdwijnt. Veel planten hebben hun optimale bloeitijd in juli en augustus. Toch zijn er nog steeds vlinders te zien als het een beetje warm en zonnig is. Normaal gesproken zie je de vlinders op de bloeiende planten, maar er zijn soorten die ook andere voorkeuren hebben.
 • Tussenstand mate van muggenoverlast – Meer overlast tijdens warme periode
  [gepubliceerd op: 31/08/2020]
  Tijdens de recente zeer warme periode verdubbelde het aantal mensen dat muggenoverlast had van 30 procent naar 60 procent. Dat blijkt uit ruim 1700 waarnemingen die via Muggenradar.nl werden doorgegeven. In Friesland is de gemiddelde overlast tot nu toe het hoogst. 75 procent van de deelnemers geeft aan maatregelen te nemen om muggenoverlast te voorkomen. Het zomeronderzoek loopt tot 21 september.
 • Natuurjournaal 31 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 31/08/2020]
  Tapuiten uit Scandinavië op bezoek, herfsttijloos in bloei.
 • Droogte laat de Maashorst ook opbloeien
  [gepubliceerd op: 30/08/2020]
  De droogte van de afgelopen jaren heeft er ook in natuurgebied de Maashorst flink ingehakt. Bomen stierven af en hele grasvlaktes kwijnden weg. Maar dat is niet het hele verhaal. De droogte zorgde ook voor een ongekend snelle omslag van monotone grasvlakten naar kruidenrijk grasland met zeeën van bloemen. Tevens worden de contouren van een open loofbos versneld zichtbaar.
 • Na 170 jaar weer de garnalenbof in Nederland
  [gepubliceerd op: 30/08/2020]
  Hoewel er wel degelijk op werd gelet, liet de 'garnalenbof' zich zeker 170 jaar lang niet in Nederland zien. Tot deze zomer dan. In het Grevelingenmeer werd een Gezaagde steurgarnaal gefotografeerd met een duidelijk geval van de garnalenbof.
 • Natuurjournaal 30 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 30/08/2020]
  Waterhoenen vliegen uit, eekhoorntjesbrood te vinden.
 • Veel geelvlekheidelibellen op Terschelling
  [gepubliceerd op: 29/08/2020]
  In de week van 10 tot 16 augustus waren tientallen geelvlekheidelibellen aanwezig op Terschelling. De geelvlekheidelibel is een zeer zeldzame soort in Nederland met een invasiegewijs voorkomen. Dusdanig grote aantallen waren al jaren niet meer waargenomen in Nederland en zijn vermoedelijk met de oostenwind aangevoerd.
 • Natuurjournaal 29 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 29/08/2020]
  Bever bereidt zich voor op de winter, gewone heksenboleet te zien.
 • 75 procent natuurbranden wereldwijd veroorzaakt door mensen
  [gepubliceerd op: 28/08/2020]
  Van de Amazone, Californië, Siberië tot Australië: wereldwijd zijn sinds april al dertien procent meer natuurbranden dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal branden neemt niet alleen toe, de branden worden ook heviger én duren langer. Dit melden het Wereld Natuur Fonds (WWF) en Boston Consulting Group (BCG) in het rapport: ‘Fires, Forests, and the Future: A crisis raging out of control’.
 • Grauwe kiekendief broedt eindelijk weer eens in Overijssel
  [gepubliceerd op: 28/08/2020]
  In 2011 was het laatste broedgeval van grauwe kiekendieven in Overijssel. Nu, bijna tien jaar later, heeft er weer een paartje succesvol gebroed, nabij het Overijsselse stadje Ootmarsum. De grauwe kiekendieven kozen daar voor een perceel extensief grasland in natuurgebied Ottenshagen van Natuurmonumenten, een gebied speciaal ingericht voor broedende weidevogels.
 • Natuurjournaal 28 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 28/08/2020]
  Rode heidelibellen en pampagras.
 • #Veganistische #steenmarters, een nieuwe trend?
  [gepubliceerd op: 27/08/2020]
  Marters zijn roofdieren, wat betekent dat hun menu voor een groot deel uit dierlijk voedsel bestaat: kleine zoogdieren, eieren, rupsen, kikkers, regenwormen. Dat sommige martersoorten in het najaar vrijwel vegetarisch of zelfs veganistisch zijn, is veel minder bekend.
 • Natuurjournaal 27 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 27/08/2020]
  Bloedrode heidelibel vliegt, strobloem staat in bloei.
 • Kwelderareaal in de Waddenzee neemt toe, zeespiegelstijging vormt risico
  [gepubliceerd op: 26/08/2020]
  De kwelders in de Waddenzee zijn een natuurlijke vorm van kustverdediging en dragen bij aan (inter)nationale natuurdoelstellingen. Het kwelderareaal in de Waddenzee is in het afgelopen decennium gegroeid en daarmee wordt aan de instandhoudingsdoelstelling voldaan. Klimaatverandering en de daaruit voortkomende zeespiegelstijging vormen een mogelijke bedreiging voor kwelders
 • Samen kunnen we ons weerbaarder maken tegen de effecten van klimaatverandering
  [gepubliceerd op: 26/08/2020]
  Aan de hand van internationaal aanvaarde klimaatveranderingsvoorspellingen en (onderzoeks)rapporten heeft DCNA de effecten voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden voor zowel boven als onder water samengevat. De noodzaak voor onmiddellijke actie om veerkracht op te bouwen tegen de effecten van klimaatverandering wordt benadrukt.