Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Gelderland in de startblokken voor natuurinclusieve landbouw
  [gepubliceerd op: 07/08/2020]
  Maar liefst twintig Gelderse overheden, boerenorganisaties en natuurclubs hebben op 7 juli de Samenwerkingsovereenkomst Natuurinclusieve landbouw Gelderland ondertekend. Wat klinkt als een formaliteit om abstracte afspraken te bezegelen, is juist het startsein om nu samen echt werk van een groener Gelderland te maken.
 • Natuurjournaal 7 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 07/08/2020]
  Visarend rust in Nederland en blauwe knoop bloeit.
 • Nieuw-Guinea: eiland met de meeste plantensoorten ter wereld
  [gepubliceerd op: 06/08/2020]
  Nieuw-Guinea is het grootste tropische eiland in de wereld en herbergt veel, tot nu toe nog intacte ecologische gradiënten - van mangroven tot tropische alpiene graslanden. Dat is ongeëvenaard in de Aziatisch-Pacifische regio. Er is nooit een poging gedaan om het volledig aantal soorten vaatplanten van Nieuw-Guinea kritisch te catalogiseren. Tot nu toe.
 • Het nieuwe vlinders tellen
  [gepubliceerd op: 06/08/2020]
  Bijna iedereen die veel in de natuur te vinden is, geeft weleens (of heel vaak) een vlinderwaarneming door. Van de Tuinvlindertelling tot het wekelijks lopen van een vaste monitoringroute, alle waarnemingen komen bij De Vlinderstichting terecht en worden ook door ons gebruikt. Welke onderzoeksmethoden zijn er eigenlijk en hoe kun je je waarnemingen op een simpele manier nog waardevoller maken?
 • #na-isolatie en #vleermuizen: een #tragedie in de spouw
  [gepubliceerd op: 06/08/2020]
  In het kader van energiebesparing laten veel mensen de spouwmuur en het dak van hun huis opvullen met isolatiemateriaal. Sommige soorten vleermuizen wonen graag in de spouw of in het dak. De Zoogdiervereniging krijgt steeds vaker signalen dat vleermuizen door na-isolatie in de spouw levend begraven worden. Hoe kunnen we dat voorkomen, en kan na-isolatie écht duurzaam en natuurvriendelijk worden?
 • Snuffelfiets: inwoners provincie Utrecht zetten luchtkwaliteit op de kaart
  [gepubliceerd op: 06/08/2020]
  Al fietsend de luchtkwaliteit meten en op de kaart zetten? Dat doen 500 inwoners van de provincie Utrecht al een jaar lang in het experiment Snuffelfiets. Wat is er allemaal aan data bij elkaar gefietst, wat zegt dit en hoe bruikbaar zijn deze data? Het Atlas-team sprak hierover met Joost Wesseling, luchtexpert bij het RIVM. En met snuffelfietsers Bart van der Wolf en Karen Poot.
 • Natuurjournaal 6 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 06/08/2020]
  Tuinfluiter vertrekt naar het zuiden, grote aantallen atalanta's te zien.
 • Zuid-Hollandse stikstof in kaart
  [gepubliceerd op: 05/08/2020]
  De provincie Zuid-Holland heeft een interactieve online kaart ontwikkeld waarop te zien is hoeveel stikstof er in natuurgebieden neerdaalt, en wat de herkomst daarvan is. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor de gebiedsgerichte aanpak waarmee de provincie werkt aan oplossingen voor de stikstof- en vergunningenproblematiek.
 • Tien jaar campagne tegen exotische hooikoortsplant Alsemambrosia
  [gepubliceerd op: 05/08/2020]
  Hoewel de hooikoortsplant Alsemambrosia nog steeds lijkt toe te nemen, heeft het tegenoffensief van de afgelopen tien jaar ook resultaat gehad. Een steeds groter deel van de gemelde waarnemingen leidt tot bestrijdingsacties. Vanwege de kans dat verdere toename van deze plant het hooikoortsseizoen in Nederland verlengt, starten we vandaag voor de tiende keer met de jaarlijkse Ambrosiacampagne.
 • Paardenvijgen met schimmelkanonnen
  [gepubliceerd op: 05/08/2020]
  Een van de eerste schimmels die op verse mest verschijnen zijn de kogelschieters. Deze bijzondere zwammen lijken op kleine kanonnen, omdat ze hun sporenpakketjes weg kunnen schieten. In juli 2020 is in Landgraaf een nieuwe soort voor Nederland gevonden: Pilobolus oedipus. Deze schimmel heeft nog geen Nederlandse naam.
 • Natuurjournaal 5 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 05/08/2020]
  Tabaksplant bloeit en kleine jager te zien aan de kust.
 • Broedende sterns en plevieren aantrekken én behouden
  [gepubliceerd op: 04/08/2020]
  Op de Marker Wadden wordt onderzocht hoe aangelegde eilanden langdurig geschikt kunnen blijven als broedgebied voor bedreigde sterns en plevieren. Vogelbescherming wil weten welke bodembedekking het meest geschikt is om begroeiing tegen te gaan. Dat wordt onderzocht door een broedgebied met verschillende typen bodembedekking te creëren.
 • Natuurjournaal 4 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 04/08/2020]
  Zwervende jagers en bloeiend schorrenkruid.
 • Paarse parelmoervlinder voor het eerst in 24 jaar waargenomen
  [gepubliceerd op: 03/08/2020]
  Op 28 juli ontdekte Joris Verhees een paarse parelmoervlinder in Zuid-Limburg. Het dier werd tijdens een insecteninventarisatie aangetroffen in een grasland van Staatsbosbeheer. De laatste keer dat deze vlinder in Nederland werd gezien was in 1996, dus nu al 24 jaar geleden. Ook dat was in het zuiden van Limburg.
 • Rif-bouwende koralen van de ABC-eilanden: hoe zijn ze samengesteld, verspreid en onderling verbonden?
  [gepubliceerd op: 03/08/2020]
  Een nieuwe studie gaat de genetische verbondenheid van koralen rondom de ABC-eilanden onderzoeken. Het doel is om een verband te vinden tussen de ruimtelijke verspreiding van harde koralen, hun samenstelling en hoe ze onderling verbonden zijn. Het begrijpen van deze relaties zal kennis over de voortplanting van koralen en de verbondenheid van de eilanden vergroten om de riffen beter te beschermen.
 • Natuurjournaal 3 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 03/08/2020]
  Zwarte roodstaart door hele land te vinden, hop in bloei.
 • Schubhaarkegelbij duikt op in stierenkuilen
  [gepubliceerd op: 02/08/2020]
  Voor het eerst is de uiterst zeldzame schubhaarkegelbij waargenomen in stierenkuilen in de Ooijpolder bij Nijmegen. Zij is een parasiet op het eveneens zeldzame zilveren fluitje, een behangersbij. Ook die nestelt voor het eerst in de kuilen. De schubhaarkegelbij volgt de trend van klimaatgevoelige insecten: deze vondst is de meest noordelijke waarneming tot nu toe.
 • Natuurjournaal 2 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 02/08/2020]
  Kleine zilverreiger maakt stop in Nederland, knolcyperus bloeit.
 • Nieuw WWF-rapport: bijna drie miljard dieren slachtoffer bosbranden Australië
  [gepubliceerd op: 01/08/2020]
  Begin dit jaar woedden in Australië heftige bosbranden. Uit een nieuw WWF-rapport blijkt dat de schade nog groter is dan aanvankelijk gedacht. Bijna drie miljard dieren werden getroffen door de branden: 143 miljoen zoogdieren, 2.46 miljard reptielen, 180 miljoen vogels en 51 miljoen kikkers werden gedood, raakten gewond of verloren hun leefgebied.
 • Natuurjournaal 1 augustus 2020
  [gepubliceerd op: 01/08/2020]
  Roodborst moet keuzes maken en kattenstaartamarant bloeit.
 • Bijzonder: gierzwaluwen broeden in boom
  [gepubliceerd op: 31/07/2020]
  Een Hilversumse vogelaar meldde broedende gierzwaluwen in een grove den in zijn tuin aan Sovon. Op de dag dat een grote bonte specht klaar was met broeden in een hol, doken de zwaluwen erin. Een bijzonder fenomeen, want voor zover we weten is dit de eerste melding in ons land van gierzwaluwen die in een boom broeden. Nu is het tijd voor de jongen om uit te vliegen.
 • Daling ijsbeerpopulaties verwacht voor eind deze eeuw
  [gepubliceerd op: 31/07/2020]
  Voor het einde van deze eeuw nemen bijna alle ijsbeerpopulaties af; dat is de conclusie van een internationale studie naar de gevolgen van klimaatverandering op de overleving van ijsberen. Uit de studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change, blijkt dat alleen de populaties in de zogeheten Last Ice Area in het noorden van Canada dit doemscenario mogelijk ontlopen.
 • Natuurjournaal 31 juli 2020
  [gepubliceerd op: 31/07/2020]
  Tweede nest kerkuil komt uit en koninginnekruid bloeit.
 • Walstrobremraap vestigt zich op rivierduin Winssen
  [gepubliceerd op: 30/07/2020]
  Tijdens de vegetatiekartering van de uiterwaard bij Winssen zijn op het rivierduin diverse groeiplaatsen van walstrobremraap aangetroffen. Een bijzondere waarneming, omdat deze soort langs de Waal zeer zeldzaam is en het aantal groeiplaatsen tot voor kort niet of nauwelijks toenam.
 • Uitbreiding mijn bedreigt kwetsbare dieren en mensen in het Noordpoolgebied
  [gepubliceerd op: 30/07/2020]
  De Mary River ijzerertsmijn in Canada opende in 2014. Momenteel wordt er zo’n zes miljoen ton erts gewonnen en vervoerd, waarvan een groot deel naar de haven van Rotterdam. Het bedrijf achter de mijn wil de productie de komende jaren opschalen naar twaalf miljoen ton erts per jaar. Dit vormt een groot gevaar voor de natuur, dieren en mensen in dit deel van het Noordpoolgebied.
 • Natuurjournaal 30 juli 2020
  [gepubliceerd op: 30/07/2020]
  Kramsvogel klaar voor de winter en echte guldenroede bloeit.
 • Global Tiger Day 2020: gemengde geluiden
  [gepubliceerd op: 29/07/2020]
  Vandaag is het Global Tiger Day, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de bescherming van tijgers. In vijf landen neemt het aantal tijgers toe, maar elders in Zuidoost-Azië hebben tijgers geen schijn van kans om zich van hun dieptepunt te herstellen. De grootste bedreiging vormen de miljoenen strikken die in de bossen verstopt liggen.
 • Bijna drieduizend vlinders tijdens vijfde Kuinderbosvlindertelling
  [gepubliceerd op: 29/07/2020]
  Waar in ons land kun je in iets meer dan een uur drieduizend dagvlinders tellen? Voor het vijfde jaar werd er tijdens de Tuinvlindertelling van De Vlinderstichting, een vlindertelling georganiseerd in het Kuinderbos. Volgens de boswachter ‘de grootste wilde vlindertuin van Nederland’. Meer dan tachtig vlinderliefhebbers telden iets meer dan een uur op dertig verschillende locaties in het gebied.
 • Natuurjournaal 29 juli 2020
  [gepubliceerd op: 29/07/2020]
  Groepen staartmezen en reuzenbovisten.
 • Stille tuinen: waar zijn onze vogels?
  [gepubliceerd op: 28/07/2020]
  Waar zijn de vogels gebleven? Die vraag krijgen we vaak tijdens de zomer bij Vogelbescherming. Maar er is geen reden tot paniek. Ze zijn er wel, maar laten zich veel minder zien, zoals ook blijkt uit cijfers van de Jaarrond Tuintelling. Dat vogels zich nu verborgen houden, heeft een paar goede redenen.
 • Veelbloemige roos: hoe een fraaie tuinplant bedreigend wordt
  [gepubliceerd op: 28/07/2020]
  Geregeld blijken exotische soorten, na een periode onder te radar te zijn gebleven, schijnbaar plotseling voor problemen te zorgen. Recent zijn er signalen dat Veelbloemige roos zich invasief begint te gedragen. Op verschillende plaatsen in Nederland worden plannen gesmeed de soort te bestrijden.
 • Natuurjournaal 28 juli 2020
  [gepubliceerd op: 28/07/2020]
  Bloeiende heides en hoogzwangere adders.
 • Verdroging is de grootste bedreiging van biodiversiteit
  [gepubliceerd op: 27/07/2020]
  “Verdroging van natuurgebieden vormt de grootste bedreiging voor biodiversiteit in Noord-Brabant. Er dient snel iets te gebeuren om volwassen bossen te kunnen behouden en kwelstromen in stand te houden. De zandgronden zijn extra gevoelig voor droogte.” Wiel Poelmans, bossenspecialist en projectleider biodiversiteit van de provincie Noord-Brabant, ziet mogelijkheden in de nieuwe bossenstrategie.
 • Grote lokale verschillen tijdens tuinvlindertelling 2020
  [gepubliceerd op: 27/07/2020]
  Van 4 t/m 26 juli 2020 organiseerde De Vlinderstichting voor de twaalfde keer de tuinvlindertelling. Dankzij deze telling weet De Vlinderstichting welke vlinders er in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie kunnen we vlinders beter helpen en beschermen.
 • Bruine eikenpage herontdekt op de Utrechtse Heuvelrug
  [gepubliceerd op: 27/07/2020]
  De bruine eikenpage is een bedreigde soort in ons land. Het is een zeldzame standvlinder die lokaal voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en de Noord-Hollandse duinen. De vlinder is sinds 1950 met meer dan 75 procent afgenomen. Van deze soort is in juni 2020 een populatie herontdekt op militair terrein de Leusderheide in de provincie Utrecht.
 • Natuurjournaal 27 juli 2020
  [gepubliceerd op: 27/07/2020]
  Blauwe bloemen in de berm en mysterieuze watervogel.
 • Leven met mangroves
  [gepubliceerd op: 26/07/2020]
  Het is vandaag WorldMangroveDay. Mangroves zijn belangrijk voor de natuur en voor mensen. Wereldwijd zijn miljoenen mensen afhankelijk van deze kustbossen voor voedsel, kustbescherming en inkomsten. Alles bij elkaar genereren mangroves via hun ecosysteemdiensten (zoals vis, hout, schoon water, toerisme) 2,7 biljoen dollar per jaar voor de wereldeconomie.
 • Zwarte wouw smikkelt van kadaver
  [gepubliceerd op: 26/07/2020]
  In het zuidoosten van Brabant zijn op 8 juli voor het eerst opnamen gemaakt van een zwarte wouw die van een kadaver eet. Dat is erg bijzonder, want deze zeldzame roofvogel komt niet veel voor in Nederland en laat zich bovendien erg lastig op een wildcamera vastleggen. In 2019 lukte dit voor het eerst in de provincie Noord-Brabant, waar onderzoek gedaan wordt in het kader van ‘Dood doet Leven’.
 • Natuurjournaal 26 juli 2020
  [gepubliceerd op: 26/07/2020]
  Tweede nest huiszwaluw vliegt uit en boerenwormkruid bloeit.
 • Natuur in de Lunenburgerwaard verder versterkt
  [gepubliceerd op: 25/07/2020]
  Met de aanleg van een moerasgebied en de aanplant van nieuw bos, zet de provincie Utrecht in op de komst van meer planten, dieren en vogels in het Natura 2000-gebied de Lunenburgerwaard.
 • Natuur in conflict: lessen uit conflicten over beheerjacht en bomenkap
  [gepubliceerd op: 25/07/2020]
  Het inzetten van jacht als vorm van natuurbeheer en het kappen van bos om dit om te vormen naar andere typen natuur zijn twee vormen van natuurbeheer die veel maatschappelijke reacties oproepen. Deze reacties leiden soms tot conflicten: situaties waarin belangen, waarden en waarheden onverenigbaar zijn.
 • Natuurjournaal 25 juli 2020
  [gepubliceerd op: 25/07/2020]
  Kruipertje bloeit in de stad en jongen eider vliegen uit.
 • Kustbroedvogels krijgen kleurringen
  [gepubliceerd op: 24/07/2020]
  Met het project Wij & Wadvogels worden de komende jaren maatregelen genomen om de kwetsbare kustbroedvogels te helpen. Dat gebeurt op basis van de laatste inzichten, die bijvoorbeeld worden verzameld door vogels van kleurringen te voorzien. Dit voorjaar zijn er meer dan 150 kluten en sterns en tientallen strandplevieren en bontbekplevieren geringd.
 • Interviews met dieren in de podcast Groene Oren
  [gepubliceerd op: 24/07/2020]
  Staatsbosbeheer maakt een podcastserie ‘Groene Oren’ waarin bijzondere dieren uit de Nederlandse natuur als ‘studiogast’ worden geïnterviewd over hun dagelijks leven. De tweede aflevering is gisteren online gekomen, waarin je actrice Lies Visschedijk hoort als gentiaanblauwtje.
 • Gelderse subsidie voor wolfwerende maatregelen
  [gepubliceerd op: 24/07/2020]
  De één is dolenthousiast over de komst van de wolf, de ander ziet hem het liefst snel weer vertrekken. Overlastvrij is de situatie in ieder geval niet: Veluwse wolven doden soms schapen of geiten en dat vraagt veel van veehouders. Daarom stelt de provincie Gelderland begin augustus subsidie voor preventieve maatregelen beschikbaar.
 • Natuurjournaal 24 juli 2020
  [gepubliceerd op: 24/07/2020]
  Boomvalkjongen vliegen uit en voorouder van wortel bloeit.
 • Bodem dooie boel? Schijn bedriegt!
  [gepubliceerd op: 23/07/2020]
  Wat kun je zelf doen om je leefomgeving te verbeteren? Het Atlas-team bezoekt drie experts. We namen eerder een kijkje in de tuin van moesmeisje Kim Nelissen en meteoroloog Grieta Spannenburg. Deze keer kijken we mee in de tuin van bodemexpert Liesbet Dirven. Liesbet vertelt hoe we kunnen zorgen voor een gezonde bodem, want Darwin wist het al: die bodem is de basis voor een gezonde tuin!
 • Eindevaluatie rupsenval eikenprocessierups
  [gepubliceerd op: 23/07/2020]
  Uit proeven met de rupsenval blijkt dat rupsen niet in de zakken komen. Wel worden natuurlijke vijanden gevangen. De eikenprocessierupsen gebruiken de korven als steun voor hun nesten. Zodra de nesten te groot worden, lopen de rupsen over de val naar beneden. Het verwijderen van nesten rondom de val is arbeidsintensief. De rupsenval zelf is niet te reinigen waardoor veel brandharen achterblijven.
 • “Het donker pimpernelblauwtje is helemaal niet zo zeldzaam als De Vlinderstichting beweert”!
  [gepubliceerd op: 23/07/2020]
  Er was buitengewoon veel aandacht voor het nieuws dat de wegberm bij Posterholt, waarin het donker pimpernelblauwtje voorkomt, per ongeluk was gemaaid en dat daarmee het voortbestaan van deze vlinder in Nederland bedreigd werd. Naast veel meelevende reacties en aanbiedingen van hulp, waren er ook tientallen mensen die zeiden dat ze die vlinder ook op andere plekken in Nederland zagen.
 • Eerste resultaten #zenderonderzoek #egels
  [gepubliceerd op: 23/07/2020]
  In Steenwijk en Zoetermeer vindt op dit moment een zenderonderzoek plaats naar egels. De Egelwerkgroep Nederland en Silvavir ecologisch advies volgen hier een aantal stadse egels in hun dagelijkse doen en laten. De eerste resultaten van dit unieke onderzoek zijn inmiddels verzameld en gepresenteerd in een Storymap. Dit biedt een interessant inkijkje in de nachtelijke zwerftochten van de egels.
 • Natuurjournaal 23 juli 2020
  [gepubliceerd op: 23/07/2020]
  Tweede nest bontbekplevier komt uit en grote kans op gehakkelde aurelia’s.
 • Dikke dames in het zonnetje
  [gepubliceerd op: 22/07/2020]
  Bij adder en gladde slang zijn in de zomermaanden de mannetjes vrijwel onvindbaar. Het grootste deel van de waarnemingen voor deze soorten bestaat in juli uit drachtige vrouwtjes. De vrouwtjes van de levendbarende reptielen zijn in feite rondkruipende broedmachines. Ze verplaatsen zich nauwelijks en zonnen in deze tijd relatief veel op vaste ligplaatsen.
 • 37.000 hectare bos: Nederland maakt een inhaalslag en Overijssel doet mee
  [gepubliceerd op: 22/07/2020]
  Komende jaren komt er volgens de bossenstrategie zo'n 37.000 hectare aan bos bij in Nederland. Nadat er jarenlang meer bos verdween dan dat er bij kwam, gaan we nu weer planten. Dit sluit perfect aan bij het doel dat provincie Overijssel stelt: 1,1 miljoen bomen er bij.
 • Acceptabel geachte vogelsterfte door windturbines heeft grotere effecten dan gedacht
  [gepubliceerd op: 22/07/2020]
  De tot nu toe gebruikte grenswaarden voor aanvaardbare vogelsterfte veroorzaakt door windturbines blijken grotere langetermijneffecten op vogelpopulaties te kunnen hebben dan gedacht. De in Nederland gebruikte norm van 1 procent extra sterfte per jaar door windturbines kan het aantal vogels van een soort in tien jaar tijd, afhankelijk van de soort, al met 2 tot 24 procent reduceren.
 • Natuurjournaal 22 juli 2020
  [gepubliceerd op: 22/07/2020]
  Berkentakjes in de nacht en bloeiende melde.
 • Maak uw vakantie in Nederland nóg leuker
  [gepubliceerd op: 21/07/2020]
  Veel Nederlanders gaan deze bijzondere zomer het eigen land ontdekken. Vogelbescherming helpt u om de vakantie nóg leuker te maken, ook voor kinderen en tieners.
 • Utrechtse boeren helpen bijen, vlinders, kikkers en vogels
  [gepubliceerd op: 21/07/2020]
  Weide- en akkervogels, bijen, vlinders en akkerkruiden. Natuur vind je niet alleen in natuurgebieden, maar ook in agrarische gebieden. “Hoe gevarieerder het gebied, hoe meer vogels en insecten we helpen”, zegt Hans Veurink van het agrarisch Collectief Utrecht Oost.
 • ‘Sapiens’ open in 2021: samen werken aan een betere leefomgeving voor mens en natuur
  [gepubliceerd op: 21/07/2020]
  Op de Amsterdamse Zuidas komt in 2021 ‘Sapiens’; een unieke plek waar jongeren uit de wetenschap, overheid, bedrijfsleven en kunsten met elkaar gaan werken aan projecten die onze planeet verbeteren. Naturalis Biodiversity Center, Vrije Universiteit Amsterdam, architectenbureau MVRDV en ontwikkelaar EDGE starten dit initiatief.
 • Hooikoortspatiënten opgelet: bijvoetpollenseizoen begint
  [gepubliceerd op: 21/07/2020]
  Het graspollenseizoen is alweer op zijn retour, maar het hooikoortsseizoen is daarmee niet voorbij. Wat veel hooikoortspatiënten zich niet realiseren, is dat midden in de zomer bijvoetpollen flink wat hooikoortsklachten kan veroorzaken. Komende week komen geleidelijk steeds meer bijvoetplanten in bloei. Vanaf half augustus kan bovendien de ambrosia lokaal zeer sterk allergeen pollen verspreiden.
 • Natuurjournaal 21 juli 2020
  [gepubliceerd op: 21/07/2020]
  Knallend springzaad en nog meer boerenzwaluwen.
 • Drie living labs om samen de biodiversiteit te leren herstellen
  [gepubliceerd op: 20/07/2020]
  Wat werkt echt om dier- en plantensoorten te helpen en zo de natuurlijke diversiteit te vergroten in ons landelijk gebied? Dat gaan onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nu samen uitzoeken in drie ‘living labs’, met subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda en het Ministerie van LNV. De labs komen in de Ooijpolder, de Alblasserwaard en de Duin- en Bollenstreek.
 • ‘Meanderende Maas’: uiterwaardenlandschap terug in oude glorie
  [gepubliceerd op: 20/07/2020]
  De afgelopen weken hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant en Gelderland de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas aangenomen: een mijlpaal op weg naar een sterkere dijk in de gemeente Oss. Maar ook een mijlpaal voor zo’n 500 ha natuur die daarbij aangelegd gaat worden. “Het wordt een gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur met heel veel biodiversiteit,” zegt Hans van Engen.
 • Nederland moet leren leven met vuur
  [gepubliceerd op: 20/07/2020]
  Mensen keken in april op van twee meerdaagse natuurbranden in Nederland, maar ze kwamen niet onverwachts. Natuurbrand komt al vaak voor in ons land en onbeheersbare natuurbranden zijn een onderschat risico. Volgens natuurbrandexpert Cathelijne Stoof van Wageningen University & Research moet Nederland niet alleen leven met water, maar is internationale kennis nodig om ook te leren leven met vuur.
 • Iconische kever terug in Drenthe
  [gepubliceerd op: 20/07/2020]
  De provincie Drenthe heeft er een zeldzame soort bij. Waarnemer Rick Middelbos ving op 1 juli per toeval een mannetje van de gestreepte waterroofkever in het Omgelegde Eelderdiep, ten oosten van het natuurgebied De Onlanden. Het betreft de eerste vangst van deze zeldzame en Europees beschermde waterroofkever voor de provincie sinds 1950.
 • Natuurjournaal 20 juli 2020
  [gepubliceerd op: 20/07/2020]
  Visdief trekt naar het zuiden en papegaaienkruid bloeit.
 • Ontdek met de Nature Today app de natuur in Nederland deze zomer
  [gepubliceerd op: 19/07/2020]
  Ga je deze zomer op pad in Nederland? Gebruik dan de Nature Today app als je persoonlijke natuurgids. Ontdek de vogels, zoogdieren, planten, vlinders en libellen die daar de afgelopen vijf jaar gezien zijn door de lokale natuurkenners. Ontdek ook de interessante natuuractiviteiten in de buurt en stel de handige tekenchecknotificatie in. Laat je verwonderen, verrassen en inspireren door de natuur.
 • Bodemwoeling belangrijk voor de natuur
  [gepubliceerd op: 19/07/2020]
  Bodemwoeling is een belangrijke activiteit waarmee grazers een grote impact hebben op het landschap. Een keur aan gravers, schrapers, walsers, vegers en boorders bewerkt van nature de grond om zeer uiteenlopende redenen en ten bate van honderden soorten planten en dieren. ARK tekenaar Jeroen Helmer bracht de sleutelrol van bodemwoeling in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis te downloaden.
 • Natuurjournaal 19 juli 2020
  [gepubliceerd op: 19/07/2020]
  Hennep bloeit en tweede nest goudhaan vliegt uit.
 • 'Randstad en Broedvogels' gedigitaliseerd
  [gepubliceerd op: 18/07/2020]
  De basisgegevens van Randstad en Broedvogels zijn in opdracht van provincie Zuid-Holland door SOVON gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld als meting van de broedvogels in de jaren zeventig. De gegevens geven een genuanceerd beeld van het recente verleden, zoals nooit eerder is uitgevoerd. Hierdoor kunnen onder andere de potenties van de natuurwaarden in bepaalde gebieden beter worden ingeschat.
 • Harde klap voor donker pimpernelblauwtje
  [gepubliceerd op: 18/07/2020]
  Een berm langs een provinciale weg in het Limburgse dorp Posterholt is dinsdag per ongeluk gemaaid in opdracht van het Waterschap Limburg. Daardoor is het laatste leefgebied in Nederland van het donker pimpernelblauwtje, een bedreigde vlindersoort, ernstig aangetast. De Vlinderstichting heeft aangifte gedaan bij de provincie.
 • Natuurjournaal 18 juli 2020
  [gepubliceerd op: 18/07/2020]
  Tweede nest waterhoen komt uit en vliegend hert is actief.
 • Gemeente Gouda is BovensteBesteBermbeheerder 2020
  [gepubliceerd op: 17/07/2020]
  Het was een moeilijke keuze, want er waren veel erg goede kandidaten, maar uiteindelijk is de jury tot een unaniem oordeel gekomen: gemeente Gouda wordt uitgeroepen tot BovensteBesteBermbeheerder van 2020. Al vele jaren worden veel bermen hier beheerd zodat bloemen, en daarmee ook vlinders en andere bestuivers, goede leefomstandigheden hebben.
 • Haai Five! Vijf bijzondere eigenschappen van haaien
  [gepubliceerd op: 17/07/2020]
  Dinsdag was het Shark Awareness Day, een dag die haaien verdienen vanwege hun belangrijke rol in de natuur. Daarom zetten we ze graag in the spotlight. Dat doen we aan de hand van vijf bijzondere manieren waarop haaien, maar ook de aan haaien verwante roggen, de wereld een handje helpen. Wist je dat haaien helpen bij het tegengaan van klimaatverandering? Of dat ze onze zuurstofbronnen beschermen?
 • Plannen voor natuurherstel op Caribisch Nederland zijn onvoldoende
  [gepubliceerd op: 17/07/2020]
  Onlangs verscheen het langverwachte Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland van minister Schouten, met de plannen voor natuur- en milieubescherming op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius voor de komende tien jaar. Vogelbescherming is teleurgesteld over het plan. De unieke natuur van de Cariben verkeert al jaren in een slechte staat en moet daarom veel beter beschermd én hersteld worden.
 • Natuurjournaal 17 juli 2020
  [gepubliceerd op: 17/07/2020]
  Noordse stern trekt naar het zuiden en casarca's scholen samen.
 • Zonnepark Heerenveen en zijn kansen voor biodiversiteit
  [gepubliceerd op: 16/07/2020]
  Het is officieel bekend dat de biodiversiteit sterk is achteruitgegaan door intensief landgebruik. Met name de insectenfauna in het landelijk gebied is hard geraakt en dat heeft zijn weerslag op diverse plant- en diersoorten. Het oprukken van zonnepanelen in het landschap voor de duurzame energietransitie lijkt daar niet bepaald aan bij te dragen. Of toch wel?
 • Tuinvlindertelling 2020 op de helft, atalanta aan kop
  [gepubliceerd op: 16/07/2020]
  Als het goed is staat de tuin nu volop in bloei en trekt deze veel vlinders. Nog tot 26 juli kunt u meedoen met de tuinvlindertelling. Hiervoor noteert u een kwartier lang alle vlinders die u ziet in uw tuin of op uw balkon. Er zijn al meer dan 5000 tellingen gedaan en de atalanta staat fier aan kop. Dagpauwoog volgt op gepaste afstand en daarna de drie koolwitjes.
 • Jonge #vleermuizen op proefvlucht
  [gepubliceerd op: 16/07/2020]
  Vleermuismoeders hebben het maar druk deze tijd van het jaar. De jongen groeien snel en hebben veel en vaak moedermelk nodig. De moeders haasten zich tijdens het jagen naar insecten dus steeds terug naar hun jong om hem te kunnen voeden. Bovendien maken de jonge vleermuizen in deze tijd van het jaar ook voorzichtig hun eerste proefvluchten.
 • Natuurjournaal 16 juli 2020
  [gepubliceerd op: 16/07/2020]
  Gojibes in bloei en teunisbloempijlstaart als rups te zien.
 • Macrofauna in beken lijdt zwaar onder extreme droogte
  [gepubliceerd op: 15/07/2020]
  Door de extreem droge zomers in Nederland de afgelopen jaren verdwijnen steeds meer kleine diertjes die in beken leven: de macrofauna. Dat blijkt uit een samenwerkingsonderzoek van verschillende waterschappen en Wageningen Environmental Research.
 • Vragen in musea als trigger om te leren
  [gepubliceerd op: 15/07/2020]
  Het soort vraag dat musea stellen over voorwerpen in hun collectie heeft invloed op de gesprekken tussen ouders en kinderen. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en Naturalis Biodiversity Center bestudeerden hoe vragen gesprekken beïnvloeden. Dit onderzoek werd gepubliceerd in Visitor Studies op 2 juli.
 • Kweek je eigen mestpaddenstoeltjes
  [gepubliceerd op: 15/07/2020]
  Nu de laatste jaren de zomers droger en warmer worden, valt er voor liefhebbers van paddenstoelen minder te genieten. Gelukkig kunnen we in een verloren hoekje nog altijd een klein paddenstoelentuintje aanleggen. Met een beetje mest van paarden of runderen is dat in een ogenblik gebeurd.
 • Natuurjournaal 15 juli 2020
  [gepubliceerd op: 15/07/2020]
  Broedseizoen velduil afgelopen en late guldenroede bloeit.
 • Nog twintig boeken in de race voor de Jan Wolkers Prijs
  [gepubliceerd op: 14/07/2020]
  De twintig beste Nederlandstalige natuurboeken, die in aanmerking komen voor de Jan Wolkers Prijs 2020, zijn zojuist gepubliceerd op de longlist. Er zijn meer dan 130 boeken ingezonden, die zijn verschenen tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020: veldgidsen, fotoboeken, poëziebundels, naslagwerken, kinderboeken en romans. In september wordt bekend welke van deze werken op de shortlist belanden.
 • Oudste wulp van Europa broedt in Nederland
  [gepubliceerd op: 14/07/2020]
  Gerrit Gerritsen, weidevogelonderzoeker en -beschermer en werkzaam bij Vogelbescherming tot zijn pensioen in 2020, deed een heel bijzondere ontdekking in ‘zijn’ weidevogelgebied in Overijssel. In 2019 ontdekte hij een oude wulp. Maar hoe oud precies? Dit voorjaar kwam het antwoord.
 • Natuurjournaal 14 juli 2020
  [gepubliceerd op: 14/07/2020]
  De eerste zwermen spreeuwen en bloeiende kwelders.
 • Voorspelkalender 'Kuitschieten van het Koraal' voor Zuid-Caraïben
  [gepubliceerd op: 13/07/2020]
  CARMABI op Curaçao heeft zijn jaarlijkse voorspelkalender vrijgegeven die voorspelt wanneer het paaien (afgifte van eieren en sperma in het water) van koralen in de Zuid-Caraïben plaatsvindt. Deze kalender speelt een belangrijke rol bij het bestuderen van de voortplanting van Caribische koralen en het ondersteunen van koraalherstelprojecten voor de Zuid-Nederlandse Caribische eilanden.
 • Regeling voor meer landschapselementen in Brabant
  [gepubliceerd op: 13/07/2020]
  Samen met gemeenten en waterschappen heeft de provincie Noord-Brabant een regeling om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Grondeigenaren kunnen een vergoeding krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. De nieuwe Brabantse gedeputeerde van Landbouw, Voedsel en Natuur, Elies Lemkes-Straver, ging kijken naar praktijkvoorbeelden.
 • Gemeenten opgelet: meer insecten en lagere kosten bij bloemrijk groenbeheer
  [gepubliceerd op: 13/07/2020]
  Het vervangen van perken met uitheemse struiken in steden en dorpen door inheems bloemrijk grasland zorgt voor veel meer insecten en biodiversiteit, en blijkt ook nog veel goedkoper te zijn in het onderhoud. Dit blijkt uit een recent Duits onderzoek. Waar wachten we nog op?
 • Natuurjournaal 13 juli 2020
  [gepubliceerd op: 13/07/2020]
  Vliegende mieren, vliegende mussen.
 • Afvalcontainers met eikenprocessierupsnesten als bron voor natuurlijke vijanden
  [gepubliceerd op: 12/07/2020]
  De gemeenten Weststellingwerf en Westerveld introduceren een innovatieve methode om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren. Afvalcontainers vol met eikenprocessierupsnesten worden in speciale kisten in bloemrijke bermen geplaatst. Volgend voorjaar vliegen natuurlijke vijanden uit om eikenprocessierupsen te parasiteren. Pas dan worden de containers verbrand.
 • De nieuwe plannen van Natuur voor Elkaar: zie wat jij kan doen, ga voor groen!
  [gepubliceerd op: 12/07/2020]
  Mooie voorbeeldtuinen aanleggen midden in de stad, om zo inwoners van Overijssel te inspireren zelf vaker aan de slag te gaan in de tuin. Het is één van de projecten die Natuur voor Elkaar de komende tijd gaat opzetten, want er is door Provinciale Staten opnieuw geld uitgetrokken om Overijssel groener te maken. Wat gaan we doen met tien miljoen? De ambities zijn hoog.
 • Natuurjournaal 12 juli 2020
  [gepubliceerd op: 12/07/2020]
  Jongen van de zwartkopmeeuw vliegen uit en het prachtrozenkransje bloeit.
 • Nationale aanpak biodiversiteit: samen kennis vergroten voor Nederland
  [gepubliceerd op: 11/07/2020]
  Om de kennis over de Nederlandse biodiversiteit te vergroten is een nationale aanpak van het wetenschappelijk onderzoek nodig. Om dat mogelijk te maken starten Naturalis, NIOO-KNAW, NIOZ-NWO en Westerdijk Fungal Biodiversity Institute-KNAW het 'Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research'. Dit wordt een kennisknooppunt over biodiversiteit dat voor elke wetenschapper beschikbaar is.
 • Natuurjournaal 11 juli 2020
  [gepubliceerd op: 11/07/2020]
  Jongen van de tafeleend vliegen uit, spaanse vlag vliegt in Zuid-Limburg.
 • Vliegende start voor kruidenrijk grasland
  [gepubliceerd op: 10/07/2020]
  In de provincie Gelderland zijn 10.000 hectaren natuurgrond aangewezen als kruiden- en faunarijk grasland. Helaas zien we dat de kwaliteit van deze graslanden op veel plekken achterblijft. Een grootschalige pilot geeft hoopvolle resultaten: met de juiste start komen de kruiden snel.
 • Minister wil visserijvrije zone van 1500 meter instellen bij Haringvlietdam
  [gepubliceerd op: 10/07/2020]
  Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte vorige week vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat ze een visserijvrije zone van 1500 meter bij de Haringvlietdam in wil stellen. Natuurorganisaties zijn blij dat internationaal beschermde en met uitsterven bedreigde trekvissen nu beter beschermd kunnen worden.
 • Deze zomer landelijk onderzoek naar #steekmuggen; meld mate van muggenoverlast via www.muggenradar.nl
  [gepubliceerd op: 10/07/2020]
  Afgelopen weekend is een nieuw landelijk onderzoek naar de verspreiding van steekmuggen en door muggen overdraagbare virussen van start gegaan. Mensen die last hebben van steekmuggen kunnen de komende maanden meedoen aan het onderzoek door de mate van muggenoverlast wekelijks te melden via Muggenradar.nl.
 • Natuurjournaal 10 juli 2020
  [gepubliceerd op: 10/07/2020]
  Kleine fuut en bloeiende schoonheid.
 • Raken we onze habitatrichtlijnvlinders allemaal kwijt?
  [gepubliceerd op: 09/07/2020]
  Van de zes soorten Europees beschermde dagvlinders die in Nederland thuishoren, zijn we er al drie kwijtgeraakt: de moerasparelmoervlinder, het tijmblauwtje en het zilverstreephooibeestje. De andere drie, pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje en grote vuurvlinder, staan onder grote druk. Halen zij 2030?
 • Haal een frisse neus op je thuiswerkdag of in je staycation
  [gepubliceerd op: 09/07/2020]
  Nu de regels per 1 juli een beetje zijn versoepeld, kan er steeds meer in tijden van corona. Maar ook na 1 juli werken nog steeds veel mensen thuis. Juist dan is het goed om een frisse neus te halen tussen het werken door of op je vrije dag. Laat je inspireren door de nieuwe Regionale wandelroute-kaart voor een rondje bij jou in de buurt.
 • Natuurjournaal 9 juli 2020
  [gepubliceerd op: 09/07/2020]
  Jagende purperreigers en bloeiend zeeweegbree.
 • Om #boommarters te zien nu het bos in!
  [gepubliceerd op: 08/07/2020]
  Boommarters worden maar weinig gezien. Dat heeft te maken met hun overwegend nachtelijke leven en omdat ze met hun scherpe zintuigen meestal mensen eerder waarnemen dan andersom. Ze verstoppen zich dan en zo worden veel boommarters ongezien gepasseerd. In deze tijd van het jaar is de kans om boommarters te zien een stuk groter. Ze zijn nu bij daglicht veel actiever dan anders.
 • Natuurjournaal 8 juli 2020
  [gepubliceerd op: 08/07/2020]
  Wespendief heeft nu pas jongen en smalle raai bloeit.
 • Ministerie vraagt om nieuwe rechtszaken met wetsvoorstel stikstof
  [gepubliceerd op: 07/07/2020]
  Het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurherstel leidde vorige week opnieuw tot boerenprotesten, wederom zo luid dat niemand ziet dat er ook bij het natuurherstel dingen grondig misgaan. Met name bij de herijking Natura 2000 en de extra herstelmaatregelen leeft het ministerie in een papieren realiteit die nauwelijks iets te maken heeft met de juridische werkelijkheid en de ecologische feiten.
 • Kaukasische dwerggrondel negeert lockdown en vestigt zich in Nederland
  [gepubliceerd op: 07/07/2020]
  Terwijl heel Nederland in de ban was van het coronavirus, werd tijdens het voorjaar van 2020 door onderzoekers van RAVON in de Zuid-Hollandse Delta een voor Nederland nieuwe vissoort gevangen. Het gaat zeer waarschijnlijk om de uitheemse Knipowitschia caucasica, vanaf nu Kaukasische dwerggrondel genoemd.
 • Moeraskartelblad en koekoeksbloem krijgen alle ruimte in natuurgebied bij Tienhoven
  [gepubliceerd op: 07/07/2020]
  Zeldzame planten zoals moeraskartelblad en echte koekoeksbloem duiken ineens weer op in het natuurgebied Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Een jaar geleden heeft de provincie Utrecht het natuurgebied heringericht om bedreigde planten en dieren alle ruimte te geven. En dat werkt dus.
 • Wat staat op het menu van de steenuil?
  [gepubliceerd op: 07/07/2020]
  Een formidabel project: 75 dagen lang, 24 uur per dag tellen wat de steenuilen van Beleef de Lente vangen. Dat levert vele verrassingen op en laat mooi zien hoe flexibel ze wel niet zijn in hun prooikeuze. Maar ook hoe afhankelijk van de omstandigheden…
 • Meer bloemen op de Overijsselse heiden nodig voor bijen en dagvlinders
  [gepubliceerd op: 07/07/2020]
  Bijen en vlinders staan volop in de belangstelling. Helaas vooral vanwege hun zorgwekkende toestand. Uit analyse in Overijssel bleek dat met name heidesoorten het moeilijk hebben. Vervolgonderzoek op een aantal kenmerkende heideterreinen heeft nu handvatten gegeven om de negatieve trend te doorbreken. Er waren gelukkig ook een aantal positieve uitzonderingen, zoals Natura 2000-gebied Punthuizen.
 • Natuurjournaal 7 juli 2020
  [gepubliceerd op: 07/07/2020]
  Tweede nest kruisbek vliegt uit en grote weerschijnvlinder te zien.
 • Veldwerker ziet hoe Utrechtse natuur zich ontwikkelt
  [gepubliceerd op: 06/07/2020]
  Bioloog Van Dijk voert al twaalf jaar het veldwerk in het landelijk gebied van de provincie Utrecht uit. Ieder jaar rond half mei begint hij. Dat is de periode dat veel beestjes actief worden. Elk jaar inventariseert hij een tiende deel van het buitengebied. Dit jaar is de gemeente Vijfheerenlanden aan de beurt, sinds kort onderdeel van de provincie Utrecht.
 • Zomer? Zandoogjes!
  [gepubliceerd op: 06/07/2020]
  Nu is de tijd dat veel zandoogjes gaan vliegen. De drie talrijke soorten hebben maar één generatie per jaar en ontbreken in het voorjaar. Vanaf juni vliegen verspreid door Nederland wel zes verschillende zandoogjes en op heiden en in de duinen ook nog de heivlinder. Een aantal wordt nogal eens door elkaar gehaald en verkeerd gedetermineerd. Als je weet waarop te letten is dat niet nodig.
 • Biodiversiteit verbetert snel, ook bij natuurinclusieve landbouw
  [gepubliceerd op: 06/07/2020]
  Kan je in twee jaar al verbetering van biodiversiteit constateren als je landbouwpercelen op een natuurinclusieve manier gaat beheren? Drie studenten Toegepaste Biologie van de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, studeerden af op deze vraag door landbouwpercelen in Hilvarenbeek en in Son en Breugel te onderzoeken. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant stelde de middelen beschikbaar.
 • Natuurjournaal 6 juli 2020
  [gepubliceerd op: 06/07/2020]
  Grote klit bloeit en bonte vliegenvanger begint zijn trek.
 • Waarover praten zij? Analyse van het debat over kringlooplandbouw
  [gepubliceerd op: 05/07/2020]
  Er spelen allerlei problemen in en om de landbouw, zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. In voorstellen voor oplossingen speelt kringlooplandbouw een belangrijke rol. Radboud Healthy Landscape bracht het debat hierover in kaart: welke aannames, waarden, normen en belangen liggen ten grondslag aan opvattingen over kringlooplandbouw. Onder de betrokken partijen overheersen de overeenkomsten.
 • Unieke eerste beelden van wolf en aaseters bij wolvenprooi
  [gepubliceerd op: 05/07/2020]
  Wolven zijn predatoren die gemiddeld om de paar dagen een wild hoefdier doden, per roedel zo’n tweehonderd hoefdieren per jaar. Aaseters profiteren van de prooiresten die een wolf achterlaat. Toch worden wolvenprooien, of de restanten daarvan, maar zelden gevonden, laat staan door wildcamera’s gevolgd. Op de Veluwe is dat nu voor het eerst in de Nederlandse natuur gelukt.
 • Natuurjournaal 5 juli 2020
  [gepubliceerd op: 05/07/2020]
  Groenpootruiter arriveert in Nederland en reuzenbalsemien bloeit.
 • Online handel wilde dieren in Nederland niet altijd legaal
  [gepubliceerd op: 04/07/2020]
  Samen met TRAFFIC, IFAW en Interpol deed het Wereld Natuur Fonds vorig jaar onderzoek naar illegale online handel van zeldzame vogels en reptielen. De resultaten van het cybercrime-project zijn deze week naar buiten gebracht. De online handel in wilde dieren is lang niet altijd legaal en platforms hebben vaak geen duidelijk beleid voor de handel in levende dieren op hun sites.
 • Droog voorjaar: vijf effecten op vogels
  [gepubliceerd op: 04/07/2020]
  Een keiharde bodem, een uitdrogend vennetje of stuivend zand in de duinen. Wat doet de droogte van dit voorjaar met broedvogels? Op basis van enkele indrukken uit het veld lopen we vijf effecten langs. Niet voor iedere soort lijkt het neerslagtekort overigens negatief uit te pakken.
 • Natuurjournaal 4 juli 2020
  [gepubliceerd op: 04/07/2020]
  Tweede nest snor vliegt uit en brede wespenorchis bloeit.
 • Fors meer grijze zeehonden geteld in Nederlandse Waddenzee
  [gepubliceerd op: 03/07/2020]
  Afgelopen voorjaar zijn er 5.687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van bijna 20 procent ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee zijn 7.649 zeehonden geteld; bijna 17 procent meer dan vorig jaar. Trendonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre minimale menselijke verstoringsbronnen vanwege de COVID-19 lockdown of mooi weer van invloed zijn geweest.
 • Beheerders van meer dan 800.000 kilometer infranatuur aan de slag voor biodiversiteit
  [gepubliceerd op: 03/07/2020]
  Het Natuurnetwerk Nederland wordt omsloten door een spinnenweb van wegen, spoorlijnen, watergangen en vele leidingnetwerken. De nationale beheerders van deze infrastructuur hebben zich georganiseerd in Groene Netten. Een van de doelen is versterking van biodiversiteit op hun gronden. Deze week werden hun bestuurders hierover voorgelicht, geïnspireerd en aangezet tot concrete actie.
 • Natuurjournaal 3 juli 2020
  [gepubliceerd op: 03/07/2020]
  Koekoek vliegt uit en vlinderstruik staat in bloei.
 • Wat spookt de stadse #egel allemaal uit? Uniek #zenderonderzoek naar #egels in Nederland
  [gepubliceerd op: 02/07/2020]
  Binnenkort zullen er in Steenwijk en Zoetermeer egels met een zender op de rug rondlopen. Onderzoekers van Egelwerkgroep Nederland en Silvavir ecologisch advies volgen hier een aantal stadse egels in hun dagelijkse doen en laten. Het zal voor het eerst zijn dat egels in Nederland op deze manier worden onderzocht. En dat is niet voor niets, want het is slecht gesteld met de egel in Nederland.
 • Kleurkeur: eerste bedrijf met succesvolle audit
  [gepubliceerd op: 02/07/2020]
  Op 19 juni heeft het eerste bedrijf de audit Kleurkeur succesvol afgerond: ‘De Heer land en water’ uit Polsbroek. Zij zijn hiermee in het bezit van de oorkonde ‘Groenvoorziening met Kleurkeur’ dat zij in samenwerking met provincie Gelderland als opdrachtgever behaalden. Er zijn nog veel meer bedrijven actief met Kleurkeur bezig en hopelijk zien we dit op korte termijn terug in biodiverse bermen.
 • Zaden bij Japanse duizendknoop! Kunnen ze kiemen en zich vestigen?
  [gepubliceerd op: 02/07/2020]
  Er worden in Nederland steeds vaker zaden aangetroffen bij Japanse duizendknoop. Japanse duizendknoop kan kruisen met andere plantensoorten. Uit onderzoek blijkt dat sommige kruisingen zaden opleveren die kunnen kiemen en zich vestigen. Dit heeft invloed op de wijze van beheer van deze plantensoorten.
 • Aziatische modderkruiper blijkt andere soort, problemen voor grote modderkruiper?
  [gepubliceerd op: 02/07/2020]
  In de Tungelroyse Beek komen sinds 2012 Aziatische modderkruipers voor. In 2019 werden in Vlaanderen ook de eerste dieren gevangen. Nu blijkt uit eDNA-onderzoek dat het niet om de Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus) gaat, maar om de Noord-Aziatische modderkruiper (Misgurnus bipartitus). De zich uitbreidende soort vormt een bedreiging voor bedreigde inheemse grote modderkruipers.
 • Natuurjournaal 2 juli 2020
  [gepubliceerd op: 02/07/2020]
  Vlinders en bloemen van de pimpernel.
 • Doe mee aan de twaalfde Landelijke Tuinvlindertelling
  [gepubliceerd op: 01/07/2020]
  Op zaterdag 4 juli 2020 begint de Landelijke Tuinvlindertelling. Deze telling wordt voor de 12e keer door De Vlinderstichting georganiseerd en duurt 4 weken. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen. Tel zo vaak je wilt een kwartier lang de vlinders die je in je tuin of op je balkon ziet en geef ze door. Vorig jaar werd het klein koolwitje het meest gemeld. Welke vlinder wordt dat dit jaar?
 • Zeldzaam Bultig dropkussen gevonden in Swalmen
  [gepubliceerd op: 01/07/2020]
  Slijmzwammen worden vaak gezien als een bepaalde groep zwammen, maar dat is niet het geval. Ze nemen een eigen plek in onder de amoebe-achtige organismen. Onlangs werd in Swalmen het zeldzame Bultig dropkussen aangetroffen.
 • Broedvogels tellen met een drone
  [gepubliceerd op: 01/07/2020]
  Het is inmiddels zomer, maar in het Waddengebied is het broedseizoen nog steeds in volle gang. Vooral in broedkolonies is het een drukste van jewelste. Uit de lucht worden de broedkolonies van visdiefjes, kluten en andere vogels met drones in kaart gebracht.
 • Natuurjournaal 1 juli 2020
  [gepubliceerd op: 01/07/2020]
  Doornappel bloeit en gruttotrek is begonnen.
 • Inzaaien van planten voor insecten: eerst denken, dan doen!
  [gepubliceerd op: 30/06/2020]
  De laatste jaren is er een hausse aan initiatieven ontstaan om de insecten te ‘helpen’. Vooral het inzaaien van nectarrijke planten is populair. Goed bedoeld en hartverwarmend, maar hieronder worden, met als voorbeeld Groot streepzaad, toch wat kanttekeningen geplaatst worden bij al dat gezaai.
 • Recordaantal harlekijnen op Workumer Nijlân
  [gepubliceerd op: 30/06/2020]
  Slechts 66 hectare telt het Workumer Nijlân aan de voet van de Friese IJsselmeerdijk. Klein in oppervlakte, maar groot in het aantal Rodelijst-planten. Eén van deze soorten is de harlekijn, een orchidee. Dit voorjaar telde Staatsbosbeheer ruim 1200 bloeiende exemplaren, een record.
 • Natuurjournaal 30 juni 2020
  [gepubliceerd op: 30/06/2020]
  Edelherten vormen roedels en tweede nest boerenzwaluw komt uit.
 • Scheefbloemwitje in alle tuinvlindertellingtuinen?
  [gepubliceerd op: 29/06/2020]
  De koolwitjes hebben hun tweede generatie. Vliegend zijn ze lastig uit elkaar te houden, zeker omdat we sinds een paar jaar, naast klein geaderd witje, klein koolwitje en groot koolwitje ook scheefbloemwitje hebben. Deze nieuwkomer is zich nog steeds verder over ons land aan het uitbreiden en wordt vooral in tuinen gezien. Deze is, zelfs zittend, soms lastig van klein koolwitje te onderscheiden.
 • Zon en natte voeten voor de Brabantse boomkikker
  [gepubliceerd op: 29/06/2020]
  Een zonnige zone bij bosgebied de Heiningen en twee poelen bij golfclub Toxandria. Boomkikkers en andere dieren kunnen binnenkort via Breda, van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam, en weer terug. De ecologische verbindingszone tussen de Molenschotse Heide en de Chaamse Bossen krijgt vorm. Hij versterkt de biodiversiteit, ook van plantensoorten. Zeven organisaties werken hiervoor samen.
 • Natuurjournaal 29 juni 2020
  [gepubliceerd op: 29/06/2020]
  Scholeksters slaan hun vleugels uit en kaardenbollen staan in bloei.
 • Insecten en maatschappij: van plaag naar parels
  [gepubliceerd op: 28/06/2020]
  Eikenprocessierups, buxusmot en mug: er zijn genoeg plagen die ons de kriebels bezorgen. Maar veel meer insectensoorten zijn juist onmisbaar en verdienen aandacht omdat het slecht met ze gaat. Het nieuwe lectoraat ‘Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij’ is bedoeld om ecologische oplossingen te ontwikkelen met bedrijfsleven en natuurorganisaties, stevig verankerd in het groene beroepsonderwijs.
 • Natuurjournaal 28 juni 2020
  [gepubliceerd op: 28/06/2020]
  Grote giftige bloemen en verborgen vogels.
 • Droogte in het waterwingebied van Nationaal Park Hollandse Duinen
  [gepubliceerd op: 27/06/2020]
  Het klinkt zo tegenstrijdig en toch gebeurt het tegenwoordig bijna elk voorjaar en elke zomer. De natuur verdroogt onder invloed van verdamping en bij gebrek aan neerslag. Ook in een waterwingebied. En eigenlijk boft de natuur hier een beetje. Want planten die van grondwater afhankelijk zijn, komen hier beter aan hun trekken.
 • Elf soorten steekmuggen aangetroffen op Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen
  [gepubliceerd op: 27/06/2020]
  In een onderzoek uit 2018 van steekmuggenpopulaties op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn elf soorten gedocumenteerd, waaronder twee nieuwe soorten voor Sint Maarten. Van sommige soorten is bekend dat ze ziekten verspreiden. Met onderzoek kunnen lokale overheden de verspreiding van door steekmuggen overgedragen ziekten tegengaan en inzicht krijgen in de gezondheid van lokale ecosystemen.
 • Natuurjournaal 27 juni 2020
  [gepubliceerd op: 27/06/2020]
  Bloemen van de wilde bertram en parelmoervlinders in de duinen.
 • Gezonde duinen: dat is waar we het voor doen
  [gepubliceerd op: 26/06/2020]
  Veel natuurliefhebbers worden tijdens een bezoek aan een duingebied blij van al het groen. Leg dan maar eens uit dat al dat groen niet altijd betekent dat de natuur sterk en gezond is. Esther Rommel: “Ik dacht ook altijd: lekker groen, dat ziet er goed uit. Totdat een ecoloog je wijst op details en typische eigenschappen die horen bij een duingebied. Dan kijk je toch met een andere blik."
 • Europese Commissie: Waterwet blijft!
  [gepubliceerd op: 26/06/2020]
  Een mijlpaal voor de rivieren, meren en wetlands in Europa! De Europese Commissie kondigt aan dat de krachtige waterwet van de EU - de Kaderrichtlijn Water (KRW) - niet wordt gewijzigd.
 • Particulieren geven natuurontwikkeling een vlucht
  [gepubliceerd op: 26/06/2020]
  De natte bossen en bloemrijke graslanden moeten zich nog verder ontwikkelen, maar al een jaar na oplevering staan de eerste ratelaars er in Leidsche Hoeven prachtig bij. Het gebied bij Tricht (Geldermalsen) ging onder regie van provincie Gelderland flink op de schop. Grote succesfactor was de betrokkenheid van alle particulieren in het gebied.
 • Hitte zorgt ervoor dat eikenprocessierupsen de eiken verlaten
  [gepubliceerd op: 26/06/2020]
  Het is precies een jaar geleden dat de eikenprocessierups grote overlast veroorzaakte. Ook vorig jaar hadden we in de laatste week van juni maximumtemperaturen boven de 30 graden Celsius. Bij deze hoge temperaturen zoeken processierupsen verkoeling in de bodem in de buurt van eiken. Iets om bedacht op te zijn met kinderen en huisdieren in de buurt van eiken.
 • Een nieuw mos uit het oude cultuurlandschap
  [gepubliceerd op: 26/06/2020]
  DNA-onderzoek leidde tot de ontdekking van een nieuwe mossoort voor de wetenschap. Slank braamknikmos kwam vermoedelijk vroeger veel voor in schrale graslanden in Nederland. De soort duikt nu geregeld op in natuurontwikkelingsgebieden op de hogere zandgronden.
 • Natuurjournaal 26 juni 2020
  [gepubliceerd op: 26/06/2020]
  Sierlijke vetmuur bloeit en tweede nest zwarte mees vliegt uit.
 • Fryske ringslang gezocht!
  [gepubliceerd op: 25/06/2020]
  De ringslang is met name in het zuidoostelijke deel van Friesland een redelijk algemene verschijning. In het noorden van de provincie lijkt de soort echter schaars. Om meer inzicht in de populatie te krijgen, is RAVON op zoek naar waarnemingen, zowel historisch als actueel, uit Noard-Fryslân. Ringslang gezien? Meld het ons. Contactgegevens vind je onderaan dit artikel.
 • Naar een nieuwe norm in het landschapsbeheer
  [gepubliceerd op: 25/06/2020]
  Met de manier waarop we met ons natuurlijk kapitaal omgaan, is een wereld te winnen. Willem Ferwerda (Commonland) en Danielle de Nie (Wij.land) strijden al jaren om landschappen weer groener, leefbaarder en gezonder te maken. Economische ontwikkeling, behoud van biodiversiteit en landschapsherstel kunnen heel goed samengaan. Hoe? Dat vertellen ze aan Atlas Natuurlijk Kapitaal in dit interview.
 • Overal vliegen weer witjes
  [gepubliceerd op: 25/06/2020]
  De junidip is de periode waarin de voorjaarsvlinders zijn verdwenen en de zomervlinders er nog niet zijn. Dan zie je maar erg weinig vlinders, zelfs als je tuin vol met bloemen staat. De drie algemene koolwitjes hebben allemaal een eerste generatie in april-mei en in de loop van juni verschijnen de nakomelingen. Ze komen nu dan ook volop tevoorschijn en luiden het einde van de junidip in.
 • Natuurjournaal 25 juni 2020
  [gepubliceerd op: 25/06/2020]
  Grasklokje bloeit en jongen van de visdief vliegen uit.
 • Mooi weer voor houtzwammen, zoals de Vosrode weerschijnzwam
  [gepubliceerd op: 24/06/2020]
  In juni vallen veel meerjarige houtzwammen op vanwege de aanwezigheid van een nieuwe poriënlaag. Veel houtzwammen zijn echter eenjarig of leven zelfs nog korter. De opvallendste is wel de Zwavelzwam met zijn zwavelgele en oranje tinten. De bontkleurige Vosrode weerschijnzwam valt niet minder op, maar wordt wel veel minder gezien vanwege zijn toenemende zeldzaamheid.
 • Aantallen groene zeeschildpadden en karetschildpadden westkust Bonaire stabiel
  [gepubliceerd op: 24/06/2020]
  Uit onderzoek van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) over de periode 2003 tot en met 2018 blijkt dat de aantallen groene zeeschildpadden en karetschildpadden aan de westkust van Bonaire en rond Klein Bonaire stabiel zijn met ongeveer 500 groene zeeschildpadden en 70 karetschildpadden. STCB begint dit jaar met onderzoek op de oostkust.
 • Eerste organismen in mariene meren kunnen nieuwkomers buitensluiten
  [gepubliceerd op: 24/06/2020]
  In mariene meren in Indonesië bestaat een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-mechanisme: organismen die als eerste in een meer aankomen zijn in staat nieuwkomers te weren. Hierdoor raken populaties gescheiden van elkaar, zelfs als er nauwelijks een fysieke barrière tussen zit. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research.
 • Natuurjournaal 24 juni 2020
  [gepubliceerd op: 24/06/2020]
  Tamme kastanje bloeit en baardman broedt voor derde keer.
 • Permanente kwadraten helpen bij de monitoring van herstelmaatregelen
  [gepubliceerd op: 23/06/2020]
  Om de effecten van (herstel)maatregelen en werkzaamheden door de jaren heen goed te volgen en in kaart te brengen, is een zorgvuldige monitoring onmisbaar. Vandaar dat de we dit zoveel mogelijk integreren in de projecten die de Bosgroepen samen met leden en (natuur)partners realiseren. De aanleg van permanente kwadraten, ook wel PQ’s genoemd, is daarbij zeer waardevol. Maar wat zijn dat eigenlijk?
 • Nesten van zwarte sterns extra beschermd
  [gepubliceerd op: 23/06/2020]
  Veel zwarte sterns broeden tegenwoordig op kunstmatige nestvlotjes. Trouwe vrijwilligers leggen die uit in sloten in het agrarisch gebied en in moerasgebieden. De zwarte sterns maken er dankbaar gebruik van. Zo weten ze toch hun kuikens groot te brengen. Helaas weten marterachtigen de vlotjes ook steeds beter te vinden. Daar proberen we iets aan te doen.
 • Natuurjournaal 23 juni 2020
  [gepubliceerd op: 23/06/2020]
  Wilde marjolein bloeit en roodborsttapuit broedt voor derde keer.
 • Kunstlicht leidt tot afname nachtvlinders
  [gepubliceerd op: 22/06/2020]
  Nachtelijke verlichting heeft invloed op onze natuur, maar het was onduidelijk hoe groot die invloed is. Nu is er voor het eerst bewijs uit een uniek experiment. Verlichting in bosranden leidt op langere termijn tot de afname van het aantal nachtvlinders.
 • Ochtendlied mannetjeskoolmees trekt geen vrouwtjes aan maar juist andere mannetjes
  [gepubliceerd op: 22/06/2020]
  Vrouwtjeskoolmezen blijven weg uit het territorium van een fanatieke mannelijke zanger, terwijl concurrerende mannetjes juist worden aangetrokken door het ochtendlied. Dat is de opvallende conclusie van een onderzoek van Wageningen University & Research. Deze uitkomst staat haaks op de gangbare gedachte dat mannetjesvogels hun ochtendlied zingen om indruk te maken op vrouwtjes.
 • Invasieve exoten worden ook in Brabant aangepakt
  [gepubliceerd op: 22/06/2020]
  Wat hebben de nijlgans, muntjak en wasbeerhond gemeen met de waterhyacint, de letterschildpad en de reuzenberenklauw? Ze staan allemaal op de Europese lijst van invasieve exoten die een bedreiging vormen voor onze inheemse biodiversiteit van flora en fauna en/of de ecosystemen. En die daarom bestreden dienen te worden in de landen waar ze niet thuis horen.
 • Tuinbezitters tellen bijna 3.000 soorten in 24 uur
  [gepubliceerd op: 22/06/2020]
  Op 20 juni organiseerde de Jaarrond Tuintelling een BioBlitz ter ere van haar vijfjarig bestaan. Het doel: zoveel mogelijk dieren en planten in de tuin ontdekken in één dag. En dat lukte: er werden 750 tellingen doorgegeven en maar liefst 2895 soorten gezien.
 • Klokjesgroefbij in Zuid-Limburg; derde in Nederland in ruim 140 jaar
  [gepubliceerd op: 22/06/2020]
  Slechts twee keer eerder liet de klokjesgroefbij zich in Nederland zien: in 1879 en in 1942. Een vondst van deze soort in 2019 in Zuid-Limburg is dus erg bijzonder. In alle drie de gevallen ging het om eenzame vrouwtjes. Zijn dit zwervende dieren uit buitenlandse populaties of is de soort hier inheems? Hoog tijd om nog beter te letten op bijen op bloemen van klokjes!
 • Check tekenactiviteit bij jou in de buurt met de Nature Today-app
  [gepubliceerd op: 22/06/2020]
  In de loop van deze week kunnen mensen met de Nature Today-app checken wat de tekenverwachting is bij hen in de buurt. Op basis van weerinformatie, satellietgegevens en het landschap wordt een actuele Teken-alert gegenereerd en via de app beschikbaar gemaakt. De app kan mensen helpen tekenbeten en door teken overdraagbare ziekten zoals Lyme en tekenencefalitis te voorkomen.
 • In tien jaar stijgt aantal tekenbeten naar 1,5 miljoen per jaar
  [gepubliceerd op: 22/06/2020]
  Uit landelijk PIENTER-onderzoek van het RIVM blijkt dat het aantal tekenbeten in tien jaar tijd met ongeveer dertig procent is gestegen. Ook het aantal mensen dat ooit door een teek is gebeten, is gestegen. In juni en juli piekt het aantal tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl en daarom blijft een tekencheck dan extra belangrijk.
 • Natuurjournaal 22 juni 2020
  [gepubliceerd op: 22/06/2020]
  Lente in het verre noorden.
 • Nat, natter, natst – afgelopen winter in perspectief
  [gepubliceerd op: 21/06/2020]
  Terwijl de headlines spreken over droogte, zouden we bijna vergeten dat er de afgelopen winter heel wat regen is gevallen. Zo veel buien en grauw weer, waar hadden we dat aan verdiend? Op veel plekken trad wateroverlast op. Grondwaterstanden waren extreem hoog, kelders stonden onder water en de rivieren bereikten recordhoogtes. Nu kunnen we terugkijken en vaststellen hoe nat het werkelijk was.
 • Zeldzame bijenwolfkever in Kempen~Broek
  [gepubliceerd op: 21/06/2020]
  Begin juni is de behaarde bijenwolf gezien in natuurgebied Siëndonk in het Kempen~Broek. Deze kever wordt zelden gezien in Nederland. ARK Natuurontwikkeling werkt in het Kempen~Broek al jaren aan het vergroten, vernatten en aaneensluiten van natuurgebieden. Steeds meer planten- en diersoorten profiteren daarvan en keren sindsdien terug naar dit natuurgebied op de grens van België en Nederland.
 • Natuurjournaal 21 juni 2020
  [gepubliceerd op: 21/06/2020]
  Kerkuilen vliegen uit en nachtmerrie in bloei.
 • Topvondst op Oervondstchecker: kaak van een grottenleeuw
  [gepubliceerd op: 20/06/2020]
  Een week nadat Naturalis Biodiversity Center de Oervondstchecker heeft overgenomen van FutureLand is er al een topvondst gemeld: een kaak van een grottenleeuw. In Nederland zijn zo'n veertig kaken van grottenleeuwen gevonden. De resten van deze uitgestorven leeuwensoort zijn wereldwijd zeer zeldzaam, dus dat er in Nederland al zoveel vondsten zijn, is uniek.
 • Goudharders in kornetbemonstering strand IJmuiden
  [gepubliceerd op: 20/06/2020]
  Dit jaar zitten er opvallend veel goudharders in de kornetvangsten van Wageningen Marine Research aan het strand van IJmuiden ter hoogte van IJmuiderslag. De goudharder is een zuidelijke soort die ten zuiden van het Kanaal zeer algemeen is.
 • Natuurjournaal 20 juni 2020
  [gepubliceerd op: 20/06/2020]
  Vlasbekje bloeit en jonge lepelaars vliegen uit.
 • Gespot op Bliek
  [gepubliceerd op: 19/06/2020]
  Vis- en vogeleiland Bliek in het Haringvliet blijkt anderhalf jaar nadat het is aangelegd volop ruimte te bieden aan allerlei soorten kustbroedvogels en vissen. Het zanderige, kale eiland met vele ondieptes is nog volop in ontwikkeling. Natuur volgt kansen en dat is meteen te zien op dit nieuwe leefgebied, midden in het Haringvliet.
 • Krakeendkuikens kijken
  [gepubliceerd op: 19/06/2020]
  Het Jaar van de Wilde Eend is ook een beetje het jaar van de Krakeend. Een eend die veel lijkt op de Wilde Eend, met een belangrijke uitzondering. Terwijl de Wilde Eend in aantallen achteruit gaat, neemt het aantal Krakeenden sterk toe. Wat is het geheim van deze onopvallende eend?
 • De eerste jonge levendbarende hagedis extreem vroeg dit jaar
  [gepubliceerd op: 19/06/2020]
  Zondag 14 juni werd de eerste jonge levendbarende hagedis gesignaleerd in een Zuid-Limburgse mergelgroeve. Dat is extreem vroeg in het jaar. Normaal gesproken worden de meeste pasgeboren jongen van dit reptiel pas rond half juli gemeld. Het vorige record voor de eerstgeborene stond op begin juli.
 • Natuurjournaal 19 juni 2020
  [gepubliceerd op: 19/06/2020]
  Speerdistel begint met bloeien en tweede nest spreeuw vliegt uit.
 • Immigratie kleine vossen?
  [gepubliceerd op: 18/06/2020]
  De kleine vos is een zeer algemene vlinder die ook in tuinen veel wordt gezien. De laatste jaren waren de aantallen echter laag, zeker in het zuiden van het land. Ook dit voorjaar was de vlinder maar weinig aanwezig, tot ze plotseling half mei in het hele land veel verscheen. Omdat er dit voorjaar heel weinig rupsen zijn gezien, zijn dit waarschijnlijk geen autochtone vlinders, maar immigranten.
 • Nu in Zoogdier: hoe staat het met de edelherten in Nederland?
  [gepubliceerd op: 18/06/2020]
  Elk kwartaal zijn in het blad Zoogdier achtergrondartikelen te lezen over bescherming van en onderzoek naar in het wild levende zoogdieren. Het zomernummer biedt inzicht in het volgen van de vleermuistrek, gebruik van warmtebeeldkijkers bij monitoring en de vraag of wolven beheerd mogen worden om stroperij tegen te gaan. Onderstaand artikel wordt aangeboden door de redactie van Zoogdier.
 • Gedragsverstoringen door geluid van grote invloed op kabeljauwpopulatie
  [gepubliceerd op: 18/06/2020]
  Er is meer gericht onderzoek nodig naar de effecten van onderwatergeluid op het gedrag en de fysiologie van vissen. De publicatie van Floor Soudijn in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B toont aan dat als geluid leidt tot hogere energetische kosten of een lagere voedselinname van kabeljauw, dit al snel een negatief effect zou hebben op de populatie.
 • Natuurjournaal 18 juni 2020
  [gepubliceerd op: 18/06/2020]
  Slanke ogentroost begint met bloeien en tweede leg ringmus vliegt uit.
 • Bioblitz - Vierentwintig uur tellen voor de wetenschap
  [gepubliceerd op: 17/06/2020]
  Op zaterdag 20 juni organiseert Jaarrond Tuintelling een Bioblitz. Deelnemers aan deze dag ontdekken 24 uur lang zoveel mogelijk dieren en planten in eigen tuin. Deze Bioblitz wordt gehouden ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van dit citizen science project.
 • Heidehommel duikt na halve eeuw weer op in Limburgse Heuvelland
  [gepubliceerd op: 17/06/2020]
  Na een afwezigheid van 53 jaar is er weer een heidehommel in Zuid-Limburg waargenomen. Deze ernstig bedreigde hommelsoort was tot voor kort alleen nog uit Drenthe bekend.
 • Toename van Nederlandse draagvlak voor de wolf
  [gepubliceerd op: 17/06/2020]
  In 2012 was 45% van de Nederlandse bevolking positief ten opzichte van de natuurlijke terugkeer van de wolf. Inmiddels is dit gegroeid naar 57%. De wolf hoort volgens deze mensen thuis in Nederland. Dit geldt ook voor bewoners van gebieden waar wolven voorkomen. Wel is de Zoogdiervereniging van mening dat er nog belangrijke zaken liggen die opgepakt moeten worden door de overheid.
 • Drastische effecten van coralita op de biodiversiteit van insecten en spinnen
  [gepubliceerd op: 17/06/2020]
  Onderzoek van de VU toont aan dat de invasieve plant coralita en stedelijke ontwikkeling hebben geleid tot grote veranderingen in insecten- en spinnen op Sint Eustatius. Invasieve soorten zoals coralita liften niet alleen mee met stedelijke ontwikkeling, maar zijn ook zelf een motor van verandering. Herstel van inheemse vegetatie is nodig om de biodiversiteit te behouden.
 • Misvormde truffels ontdekt in Wieringermeer
  [gepubliceerd op: 17/06/2020]
  Op 4 juni deed een lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging een merkwaardige vondst in het westelijk deel van het Robbenoordbos. In de humuslaag van een drooggevallen greppel vond hij een aantal eigenaardig uitziende misvormde truffels, die hij in eerste instantie niet herkende. Na onderzoek bleek het te gaan om een geïnfecteerde vorm van de Roodbruine truffel.
 • Natuurjournaal 17 juni 2020
  [gepubliceerd op: 17/06/2020]
  Gouden planten en gouden vogels.
 • De middenberm bloeit met gifbeker van Socrates
  [gepubliceerd op: 16/06/2020]
  Wie langs des lands heeren wegen rijdt, heeft het mogelijk al gezien: de middenberm van de snelweg staat, met name in zuidelijk Nederland, vol met Gevlekte scheerling. Deze fraaie, maar extreem giftige plant verspreidt zich opvallend snel via ons snelwegennetwerk.
 • Trekgedrag van bruine kiekendieven uit de lage landen en Scandinavië
  [gepubliceerd op: 16/06/2020]
  Een studie naar de trekroute en het overwinteringsgebied van een soort begint vaak met het volgen van een aantal individuen binnen een populatie. Om echter een beeld van de migratie van een soort over het gehele verspreidingsgebied te krijgen moeten individuen van meerdere populaties worden gevolgd, omdat ook daar verschillen tussen kunnen bestaan. Hierbij is internationale samenwerking cruciaal.
 • Sterke uitbreiding bruine korenbout en smaragdlibel in Zuid-Holland
  [gepubliceerd op: 16/06/2020]
  Veenlibellen breiden hun areaal steeds verder uit in westelijke richting. Afgelopen weken waren er veel nieuwe meldingen van met name de bruine korenbout en de smaragdlibel. De vroege glazenmaker en glassnijder waren al sterk toegenomen, en nu dus ook de bruine korenbout en smaragdlibel; soorten die tot voor kort nog maar op een enkele plek voorkwamen in Zuid-Holland.
 • Zenderonderzoek vogels zet bescherming in gang
  [gepubliceerd op: 16/06/2020]
  Piepkleine chips of zenders op vogels helpen ons beter begrijpen waar ze uithangen en hoe ze leven. Dat kán belangrijke informatie bijdragen aan een betere bescherming. Hoe? Dat leest u in deze fijne voorbeelden.
 • Natuurjournaal 16 juni 2020
  [gepubliceerd op: 16/06/2020]
  Geel walstro bloeit en jongen van de meerkoet zijn volwassen.
 • Lepidoptarium: kunst en wetenschap samen voor bloemen en vlinders
  [gepubliceerd op: 15/06/2020]
  In de provincie Limburg is een mooi kunst- en wetenschapsproject gestart. Het gaat om het Citizen Art & Sience project, waar veel mensen bij betrokken worden. In zes gemeentes in de provincie Limburg zijn de afgelopen weken bloemenvelden ingezaaid. De naam van het project Lepidoptarium verwijst naar de vlinders die in het project een belangrijke rol spelen.
 • De #korenwolf: icoon van een soortenrijk #agrarisch landschap
  [gepubliceerd op: 15/06/2020]
  De hamster is een typisch Limburgse soort, die sinds enige jaren nationale bekendheid geniet onder de naam ‘korenwolf’. Het diertje heeft een imago van juridische dwarsligger, maar het is veel meer een icoon van een soortenrijk agrarisch landschap.
 • Natuurjournaal 15 juni 2020
  [gepubliceerd op: 15/06/2020]
  De steenmarter is begonnen met paren en jongen van de kluut zijn uitgevlogen .
 • Eerste waarneming van een opmerkelijke nieuwe zeenaaktslak
  [gepubliceerd op: 14/06/2020]
  Onlangs trof een duiker in de Oosterschelde een nog niet eerder in Nederland waargenomen zeenaaktslak aan. Het gaat om een nogal opmerkelijke soort met opvallend gele eiersnoeren. Mogelijk is deze Zuid-Europese soort met import van de schelpdierindustrie meegekomen.
 • Natuurjournaal 14 juni 2020
  [gepubliceerd op: 14/06/2020]
  Jongen van de grauwe klauwier en bloeiende moeraswespenorchis.
 • Hoe overleeft het gentiaanblauwtje klimaatextremen?
  [gepubliceerd op: 13/06/2020]
  De extreme droogte van de laatste jaren benadrukt de urgentie van klimaatbestendig natuurbeheer. Over hoe dit beheer eruit moet zien is nog weinig bekend. Dit is verkend voor twee soorten in natte heidegebieden: gentiaanblauwtje en klokjesgentiaan, een bedreigde dagvlinder en zijn waardplant. Het goede nieuws is dat de schade door klimaatverandering kan worden beperkt door aangepast terreinbeheer.
 • Eikenprocessierups in 30% van de eiken en rupsen van vorig jaar kruipen uit grondnesten
  [gepubliceerd op: 13/06/2020]
  Het percentage eiken dat besmet is met processierupsen is met gemiddeld 30% beduidend lager dan de 55% vorig jaar. Toch komen nog steeds op veel plaatsen grote hoeveelheden rupsen voor. Opvallend is het grote aantal rupsen dat dit jaar vanaf begin juni uit de bodem komt. Door de verwachte (stevige) onweersbuien kunnen nesten, rupsen of brandharen uit de bomen waaien, met extra overlast tot gevolg.