Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Congres over biodiversiteit en economie

Publicatiedatum 21/07/2010

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert samen met het interdepartementale programma Biodiversiteit, het NERN (The Netherlands Ecological Research Network), het IUCN-NL (International Union for Conservation of Nature - Nederland) en Artis in het Jaar van de biodiversiteit op 23 en 24 november 2010 een congres onder de werktitel 'Biodiversity, opportunities for new economics' in Artis in Amsterdam. De organisatoren willen samen met het bedrijfsleven en wetenschappers het belang van biodiversiteit voor de economie bespreken.

Biodiversiteit is van essentieel belang voor het leven op aarde. De laatste jaren is het aantal soorten dieren en planten sterk afgenomen. Om de aandacht te vestigen op biodiversiteitverlies en de enorme gevolgen daarvan hebben de Verenigde Naties het jaar 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de biodiversiteit. Mensen kunnen immers niet zonder biodiversiteit en mensen moeten leren er beter gebruik van te maken. Aan het interdepartementale programma Biodiversiteit nemen naast het ministerie van LNV de ministeries van VROM, BUZA/OS deel.

Op het congres stellen diverse (inter)nationale sprekers de vraag centraal welke concrete aangrijpingspunten er zijn om de ecologische voetafdruk van Nederland te verkleinen en het bedrijfsleven meer biodiversiteitneutraal te laten produceren. Daarbij zal ook worden gekeken naar het economisch belang van biodiversiteit en de besluitvorming van overheid, consument en bedrijven. Ook zal men ingaan op de beschikbaarheid van groene grondstoffen op lange termijn, het innovatief gebruik van biodiversiteit door het bedrijfsleven en de samenhang tussen economische en ecologische modellen.

Naast het plenaire deel van het congres worden bovengenoemde thema's verder uitgediept in panelsessies.

Aan het slot van het congres discussiëren de aanwezigen met de minister van LNV over de vraag welke concrete stappen partijen kunnen zetten voor een overgang naar een duurzame economie, waarin de diensten die biodiversiteit de samenleving kan leveren optimaal worden gebruikt.

De heer P. Moerland, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank Groep, de heer J. Zuidam, voormalig vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van DSM en voorzitter van de VNCI, de heer W. Ferwerda, algemeen directeur IUCN-NL, de heer H. Alders, voorzitter van de Task Force Biodiversiteit&Natuurlijke Hulpbronnen en de heer M. Scheffer, winnaar van de Spinozaprijs 2009 hebben hun deelname aan het congres toegezegd. Als dagvoorzitter treedt op Marjan Oudeman, onder andere voorzitter van de Energieraad, lid dagelijks bestuur van VNO-NCW en lid van het Innovatieplatform.