Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Diversiteit aan genetische bronnen beter benutten

Publicatiedatum 25/03/2002

Persbericht ministerraad22 maart 2002 - Wereldwijd zullen genetische bronnen beter moeten worden benut om duurzame ontwikkeling te realiseren. Voor de landbouw zijn gewassen en landbouwhuisdieren nodig, die voldoen aan de huidige eisen van markt én milieu. Ook in de bosbouw, het natuur- en landschapsbeheer, de visserij en de voedings- en farmaceutische industrie wordt gericht gezocht naar de meest geschikte dieren, planten en micro-organismen.

Dat blijkt uit de nota 'Bronnen van bestaan - behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit' die op voorstel van staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij door het kabinet is vastgesteld. Het kabinet geeft in de nota aan wat er nodig is om te komen tot behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen. Bij de uitwerking van het beleid zullen concrete taakstellingen worden geformuleerd. Daarbij zullen indicatoren worden ontwikkeld waarmee de voortgang kan worden gevolgd.

Om de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderzoek en organisaties te versterken, wordt het Platform Genetische Bronnen ingesteld. Het kabinet roept bedrijven, instellingen en burgers op om zorgvuldig om te gaan met beleid en wet- en regelgeving die internationaal zijn overeengekomen. In de komende periode wordt nagegaan of aanvullende wetgeving voor genetische bronnen noodzakelijk is.

Als voorzitter van de 6e Conferentie van Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag, die van 7 tot 19 april in Den Haag zal plaatsvinden, wil Nederland nadere afspraken maken over de uitwisseling van genetische bronnen. Het kabinet hoopt dan ook afspraken te maken over een billijke verdeling van het gebruik van deze bronnen. Verder zal het kabinet prioriteit geven aan de inwerkingtreding en uitvoering van het FAO Verdrag plantaardig genetische bronnen voor voedsel en landbouw, waarin afspraken zijn vastgelegd over het gebruik van de belangrijkste wereldvoedselgewassen.