Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News EU-campagne ook van start

De Europese Unie heeft gisteren een nieuwe campagne gepresenteerd. De campagne, met als slogan "Biodiversiteit: verbonden door leven" moet het alarmerende verlies aan biodiversiteit in de EU een halt toeroepen.

Publicatiedatum 29/03/2011

De Europese Unie heeft gisteren een nieuwe campagne gepresenteerd in Restaurant De Waag en op de Nieuwmarkt in Amsterdam. De campagne, met als slogan Biodiversiteit: verbonden door leven, moet het alarmerende verlies aan biodiversiteit in de EU een halt toeroepen. Ondanks wereldwijde inspanningen tonen studies aan dat de biodiversiteit - de rijke variëteit aan leven op aarde - in een duizelingwekkend tempo afneemt. Juist in het jaar 2010, door de VN uitgeroepen tot ‘Jaar van de Biodiversiteit’, moet de campagne Europeanen bewuster maken van het probleem.

Uit de Eurobarometer over biodiversiteit blijkt dat een derde (34%) van de Europeanen heeft nog nooit gehoord van de term biodiversiteit. 28% heeft het woord weliswaar voorbij heeft horen komen, maar kent de betekenis niet. Het hoofddoel van de campagne is daarom om mensen vertrouwd te maken met de term biodiversiteit en met de potentiële gevolgen van het verlies ervan. Ook worden tips gegeven om zelf de achteruitgang tegen te gaan, zoals het eten van seizoensgroenten en -fruit. Janez Poto─Źnik, Europees Commissaris voor Milieu: “Biodiversiteit is de natuurlijke motor van onze toekomst. Ik hoop dat deze campagne de mensen bewuster maakt van de noodzaak om beter met de natuur om te gaan. We zijn daar immers allemaal afhankelijk van."

Campagne: verbondendoorleven.eu

De campagne bestaat uit de website www.verbondendoorleven.eu, een internetfilm, pr-acties, straatkunst, advertenties en toepassingen op sociale media. Deze middelen worden ingezet in de eerste fase. Doel van de eerste fase is mensen licht te shockeren met beelden van dode dier- en plantsoorten, te zien binnen de context van een soort "plaats delict". De tweede fase, die half mei van start gaat, is erop gericht burgers te bewegen om zelf een rol te spelen in het behoud van biodiversiteit. Het thema dat steeds terugkomt, is het idee van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid. De pan-Europese campagne kost rond de 5 miljoen euro en zal tot eind 2010 worden gevoerd. De focuslanden zijn: Nederland, Spanje,  Bulgarije, Roemenië, Polen en Italië.


Nieuw onderzoek naar kennis over
biodiversiteit
Uit de speciale Eurobarometer Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity, die vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat de meeste Europeanen weinig weten over biodiversiteit. Slechts 38% van de Europeanen kent de betekenis van dit woord. Van de ondervraagden heeft 28% ervan gehoord, maar weet niet wat ermee bedoeld wordt. Een meerderheid van de Europeanen vindt het verlies aan biodiversiteit een ernstige zaak, maar denkt dat ze er niet persoonlijk door getroffen worden. Slechts 17% van de respondenten gelooft dat dit verschijnsel hen nu al raakt. Lucht- en watervervuiling zijn volgens burgers de grootste boosdoeners. Een kwart van de ondervraagden ziet de oorzaak van het verdwijnen van biodiversiteit in menselijk handelen, zoals rampen met olie in de zee en industriële ongevallen. Als belangrijkste reden voor hun gebrek aan acties tegen het verlies aan biodiversiteit, gaven burgers hun onwetendheid over de mogelijkheden.

 

Achtergrond: het probleem met de biodiversiteit
Over de hele wereld wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd. Zo sterven dier- en plantsoorten 100 tot 1000 maal sneller uit dan voorheen. Ruim een derde van alle bekende soorten wordt met uitsterven bedreigd. Wetenschappers schatten dat 60% van de wereldwijde ecosystemen in de afgelopen vijftig jaar schade hebben opgelopen. Vooral de mens is verantwoordelijk. Door bijvoorbeeld verandering in grondgebruik, overexploitatie van natuurlijke bronnen, niet-duurzame praktijken, vervuiling en de introductie van invasieve soorten. Ook de klimaatverandering speelt een rol.


Half maart 2010 hebben de EU-ministers van Milieu een nieuwe doelstelling voor biodiversiteit bepaald. Het verlies aan biodiversiteit en de aftakeling van ecosystemen moet stoppen en de schade moet, voor zover mogelijk, vóór 2020 hersteld worden. Bovendien hebben zij een langetermijnvisie voor 2050 geformuleerd. Tegen die tijd moet de biodiversiteit beschermd zijn, op waarde geschat worden en op de juiste wijze hersteld zijn. Tot slot hebben de ministers opgeroepen om de biodiversiteitsdoelstellingen duidelijker te integreren in verschillende EU-beleidsplannen en strategieën