Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Green Deals gespreksonderwerp in ‘Rio aan de Maas’

Op 30 mei waren de Green Deals gespreksonderwerp van de grote manifestatie Rio aan de Maas. Het Nationaal Platform Rio +20 organiseerde deze dag waar lokale initiatieven voor mondiale duurzaamheid centraal stonden. Circa 1000 bestuurders, burgers, ondernemers en NGO’s  inspireerden elkaar om duurzaamheid in Nederland een stap verder te brengen.

Betreffende URL http://www.rioaandemaas.nl
Publicatiedatum 05/06/2012

De EL&I-directies RRE en N&B en de directie Duurzaamheid van I&M organiseerden samen met een werkplaats rondom de Green Deals voor circa 80 deelnemers. Gastheer was Koen de Snoo (Directeur Duurzaamheid I&M) en gastspreker was Erik te Brake (VNO-NCW) Na een korte inleiding over Green Deals werden afzonderlijke tafelgesprekken gehouden over vijf Green Deals: Biodiversiteit Oosterschelde, Betonketen, Biomimicry, Windenergie en Groene Poort. Onder leiding van één van de stakeholders van de betreffende deal stelden de tafelgenoten vragen en discussieerden over inhoud en proces. Zo werd duidelijk dat Green Deals als katalysator of breekijzer kunnen functioneren voor  duurzame (samenwerkings) projecten. De Green Deal is een goed voorbeeld van hoe de overheid haar rol als facilitator kan vervullen. Die rol wordt stees belangrijker.

Deze gedachte sloot aan bij de woorden van een aantal aanwezige plenaire sprekers. Zo riep Marga Hoek (de Groene Zaak) de overheid op om zekerheden aan het bedrijfsleven te bieden. Maarten Haijer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) gaf aan dat het met zorg gebruiken van natuurlijke hulpbronnen en milieu geen linkse opvatting is, maar een economische toegevoegde waarde. Prominente sprekers zoals Prins Willem Alexander, Aboutaleb, Louise O. Fresco en de staatssecretarissen Atsma en Knapen sprake over de kern van de dag: het belang van het lokale initiatief en gebruik de energie uit de samenleving. Het doel om ervaringen en ideeën uit te wisselen om een concreet duurzaam initiatief tot stand te brengen zoals een Green Deal, is daarmee geslaagd.