Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Grootschalig project herstel stuifzandgebied

Publicatiedatum 27/04/2009

Natuurmonumenten start een grootschalig project om het stuifzand in het Nationale Park 'Loonse en Drunense Duinen' te herstellen. Door aanplanting van bos en verzuring van de grond is de totale oppervlakte van het stuifzand gekrompen van 1400 hectare in 1850 naar 270 hectare nu. Het herstelproject wordt mede gefinancierd door LNV en uit een 'LIFE +'-bijdrage van de Europese Unie.

De Loonse en Drunense Duinen zijn van levensbelang voor veel zeldzame planten en dieren, zoals de levendbarende hagedis en het rood bekermos. Het gebied is wegens het unieke habitattype aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast trekt dit bijzondere landschap in Noord-Brabant jaarlijks 1,5 miljoen recreanten. Daarmee is het één van de meest populaire natuurgebieden van ons land. Om te voorkomen dat het stuifzand in de Loonse en Drunense Duinen over enkele jaren is verdwenen, is ingrijpen nodig.

Natuurmonumenten start daarom met werkzaamheden die er toe moeten leiden dat het gebied over zes jaar weer een omvang heeft van vierhonderd hectare. Daarna zullen vrijwillgers, geholpen door een schaapskudde, ervoor zorgen dat het stuifzand niet opnieuw dichtgroeit.

Vereniging Natuurmonumenten, LNV en de provincie Noord-Brabant betalen samen de helft van de kosten. De andere helft van het benodigde geld komt uit het LIFE+ fonds van de Europese Unie. Het doel van LIFE+ is co-financiering van de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie van het Europees milieu- en natuurbeleid en van wetgeving op dit gebied.